Ämne: Nyhetsbrev Kultur nr 5 2015

Region Örebro län
Läs nyhetsbrevet på webben


Kontakta oss

Tipsa vän/kollega

Min prenumeration
     
 
Nr 5/2015

Nyhetsbrev KulturRikard Åslund
  
Kulturchefens rader

Nu har vi inom området kultur och ideell sektor installerat oss på Eklundavägen 1, vilket innebär att vi istället för vårt tidigare ”underground-perspektiv” nu har en helt annan överblick över världen. Återstår att se vilka konsekvenser det får. En ny, brett överblickande, kulturplan har i vilket fall beslutats i regionfullmäktige, vilket innebär att vi har en tydlig inriktning för vårt arbete åren 2016-19. Det har sagts förut, men kan sägas igen, för att komma framåt krävs ett gemensamt arbete med alla er som på ett eller annat sätt är verksamma inom kultursektorn. Utan den enkla sanningen kommer vi inte komma långt, oavsett hur fin kulturplan eller hur god överblick vi har.

Vi väntar i skrivande stund på att fler medarbetare inom förvaltningen för regional utveckling ska ansluta sig till vårt våningsplan. Vi är övertygade om att det kommer bli mycket givande att rent fysiskt hamna i ett större sammanhang, och genom detta få närmare till samverkan med andra områden.  

Att tiden går fort när man har roligt, och när man blir äldre, är nog väl bekant för alla. Känns smått overkligt att det redan är dags att önska er en God Jul och Gott Nytt År framöver. Här och nu vill jag framförallt tacka för alla goda samtal, all kreativitet och all inspiration till att fortsatt hålla kulturens fana högt.

Rikard Åslund
Områdeschef Kultur och ideell sektor
Region Örebro länKultur och ideell sektor har ny besöksadress


Från den 16 november har Kultur och ideell sektor besöksadress Eklundavägen 1. 
Kulturskolan, foto Lena Larsson studio Vasa
Foto: Lena Larsson, studio Vasa


  Ny regional kulturplan 2016-2019 med barn och unga i fokus
Regionfullmäktige beslutade den 16 november om ny kulturplan, med fokus på barn och unga. Detta efter att en bred majoritet röstade för förslaget.

- Jag är stolt över vår nya kulturplan. Den prioriterar kultur för alla med särskilt fokus på barn och unga, säger regionrådet Irén Lejegren, ordförande i nämnden för regional tillväxt. Kulturplanen värnar om demokrati och kulturell mångfald och stödjer vårt arbete med inkludering.

- Ett fritt och tillgängligt kulturliv är avgörande för den demokratiska utvecklingen och för såväl personlig som regional tillväxt, säger Bengt Storbacka, ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

- En av de första frågor som kommer att lyftas 2016 är möjligheten till en regional kulturgaranti för barn och unga i skolan, säger kulturchef Rikard Åslund. För att nå dit är samverkan med länets kommuner central. 

Kulturplanen är beslutad för perioden för 2016-2019 och kommer att börja gälla från och med 1 januari 2016. Planen tar särskild hänsyn till alla människors rätt att ta del av kultur samt att inkluderingen i kulturlivet ska öka. Demokrati, kulturell mångfald och inkludering är viktiga utgångspunkter för kulturplanen. Liksom gränsöverskridande samverkan.

Läs mer45 miljoner kronor till föreningar, organisationer och studieförbund 
Region Örebro län delar ut drygt 45 miljoner kronor till länsövergripande föreningar, organisationer och studieförbund inför 2016. Det beslutade fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn vid sitt sammanträde den 26 november.

Viktigt för utvecklingen av vårt län
- Föreningar, organisationer och studieförbund är mycket viktiga för utvecklingen av vårt län, säger Bengt Storbacka, ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn. Därför är det glädjande att vi från regional nivå har möjlighet att ge fortsatt finansiering av denna dimension till ideell sektor.

Stort samhällsengagemang
- Vi har under hösten genomfört fyra dialoger med företrädare för föreningsliv och organisationer, säger områdeschef Rikard Åslund. Det är verkligen imponerande att se vilket samhällsengagemang som präglar dessa, och vilken betydelse de har för att arbeta för ett inkluderande samhälle.

Läs mer


Cecilia Jannson foto av Annci Gustavsson Andersson
Foto: Annci Gustavsson Andersson
  2015 års kulturpris till Cecilia Jansson
Årets kulturpris gick till Cecilia Jansson, "som med mod och starkt engagemang har gjort gränsöverskridandet till sitt signum. Medialt fick Cecilia stor uppmärksamhet då hon 2009-11 arbetade med konstutsmyckning på Kumlafängelset tillsammans med internerna. I Open Art 2015 återknöt Cecilia till detta arbete genom installationen NU, som bestod av projicering av film, ljud och utsmyckade plåtar från Kumlafängelset." Priset är 50 000 kronor samt en bronsstatyett, skapad av Torsten Molander.


Årets kulturstipendier på totalt 30 000 kronor delades lika mellan Lovisa Charlier, Helena Hedlund och Sambarevolutionen. Kulturpriset och kulturstipendierna delades ut på regionfullmäktige den 16 november.

Läs mer om årets kulturpristagare och kulturstipendiater


Uppföljning kultur 2014 rapportens framsida  Uppföljning kulturplan 2012-2015
Region Örebro läns årliga uppföljningsrapport inom kulturområdet är klar. Rapporten ger en bild av vad som skedde inom samverkansmodellen 2014 och hur de 88 miljonerna fördelades. Den visar även fördelningen av föreningsmedel och utvecklingsmedel.

En särskild uppföljningdel vad gäller aktiviteter för barn och unga finns också. Det kan konstateras att det varierar stort i vilken grad barn och unga är i fokus för verksamheterna. Avslutningsvis ges en sammanfattande bild av hur utvecklingsområdena som gällde för kulturplan 2012-2015 har utvecklats. 

Läs Uppföljning kulturplan 2012-2015


kulturting logga  Kulturting 2016
Kulturtinget är ett årligen återkommande evenemang och en kreativ mötesplats för politiker och tjänstemän. Kulturtinget har under åren utvecklats till en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuell kulturpolitik som gäller både vuxna, barn och unga.

Temat för 2016 års kulturting är "Mångfald - en kvalitetsaspekt". Bildkonstnären och akademikern Ola Öhlin är en av de de medverkande. Han har studerat vår svenska kulturscen främst ur ett etniskt perspektiv. Unga Klaras nytillträdde VD Nisha Besara kommer att moderera. Flera programpunkter och medverkande presenteras i december.

Kulturting 2016 äger rum på Musikhögskolan i Örebro den 9-10 mars. Boka in datumen redan nu!

Läs mer och anmäl dig


Inbjudan utbudsdag


  Kulturutbudsdag 8 april - boka redan idag!
Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. 2016 års kulturutbudsdag äger rum den 8 april på Konserthuset i Örebro. Där kan du ta del av ett "smörgåsbord" av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Liksom vid förra årets utbudsdag erbjuds alla vuxna att ta med sig upp till tre barn/ungdomar.

Läs mer och anmäl dig här


Föreningsstödet analyseras ur jämställdhetsperspektiv
Under 2015 har alla nämnder i regionorganisationen haft i uppdrag att göra en så kallad gender budgetinganalys på minst ett område. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor valde föreningsstödet. Exempel från andra platser i landet visar att det finns skillnader ur jämställdhetssynpunkt i hur föreningsstöd fördelas. Arbetet görs för att upptäcka eventuella jämställdhetsfällor och nå ökad jämställdhet.

Några frågor är centrala i gender budgeting: Vart går pengarna? Vilka behov finns? Vilka förändringar bör genomföras för att uppnå jämställdhet? Viktigt att poängtera är att det handlar om en analys av hur föreningsstödet fördelas – inte en analys av föreningarna.  I vår analys av föreningsstödet är föreningarnas ansökningar grunden. Där finns uppgifter om antal medlemmar fördelat på kvinnor/män och vilka som ingår i föreningens styrelse. Denna analys kompletteras senare med en kort enkät till föreningarna.

Gender budgeting, jämställdhet och jämställdhetsarbete var ett tema som lyftes på årets dialogmöte med länets föreningar. Det ledde till en intressant och reflekterande diskussion om kvinnors och mäns involvering i olika typer av föreningar. Arbetet med att analysera föreningsstödet ur jämställdhetsperspektiv går nu vidare.


Barnfötter i ring
Foto: Mia Eklund
  Kulturprogram för flyktingbarn
Med tanke på flyktingsituationen har Kultur och ideell sektor, Region Örebro län, beslutat att initiera ett kulturprogram för flyktingbarn i länet. Planen är att utveckla ett kulturprogram i mindre skala till hösten 2016.

I nuläget vill vi nå aktörer och samarbetspartners som är intresserade av att samverka kring utvecklingen av ett kulturprogram riktat till barn och unga med flyktingbakgrund.


Vi välkomnar aktörer som har möjlighet att genomföra kulturverksamhet/kulturaktiviteter inom egen budget men räknar också med att kunna finansiera vissa delar. Är du intresserad av att vara med? Skicka en kort beskrivning av verksamheten/aktiviteterna genom att fylla i intresseanmälan.


Vi är också intresserade av att finna samarbetspartners för organisering av genomförandet. En dialog kommer till exempel att inledas med Örebro läns bildningsförbund för folkbildningens räkning.

Vid intresse kontakta Lena Adem


Ung peng


  Ung peng i Örebro län
Den 1 oktober sjösattes Ung peng i Örebro län, vilket innebär att unga arrangörer i vårt län nu ges bättre möjligheter än tidigare att få ekonomiskt stöd för sitt arrangörskap. Ung peng är en samverkan mellan Region Örebro län och de kommuner som valt att gå med (i nuläget åtta stycken).

I samband med uppstarten utbildades både kommunala handläggare och ”coacher” för uppdraget. Föreningen Scenit/Kulturhuset är genom sin goda kompetens inom området en viktig partner för Ung peng.


Läs mer om Ung peng i Örebro län


dig it! flygblad


  dig it! - skrivartävling för unga
Den 29 november är sista chansen att lämna in sitt bidrag till Digit! – en skrivartävling för ungdomar mellan 15-18 år bosatta i Örebro län. Tävlingen har funnits sedan 2002 och är ett sätt att uppmärksamma unga författare och ge deras skrivande en plattform.

Årets tema är ”tvärtom” och juryn kommer att utse tre pristagare. Prisutdelning blir det tisdagen den 15 december 2015 på Klubb Bubbla, Nya China i Örebro. Tävlingen arrangeras av Regionbiblioteket, Kultur och ideell sektor, tillsammans med folkbiblioteken i länet.

Läs inlämnade bidrag och om villkoren


Slöjor
Foto: Mia Eklund
  Dansväskan
För att främja dansen inom förskolan startade Dans i Örebro län projektet Dansväskan under hösten 2015. Pedagoger från totalt 15 förskolor i länet har hittills gått en introduktionskurs ledd av en danspedagog. Efter kursen får man låna med sig en dansväska med referensmaterial. 

Målet med projektet är att ge förskolepedagoger konkreta tips och inspiration för hur man på ett lekfullt sätt kan arbeta med dans i den dagliga verksamheten. Mottagandet har varit gott och fortsättning, utveckling och uppföljning planeras inför 2016.


Vinnare riksfinalen Noomaraton
Foto: Sune Eskelinen
och Jerry Eriksson


  Örebrofilmare vann riksfinalen i Noomaraton
Laget Kumlas Fallen Royals vann riksfinalen i Noomaraton med sin film "Många bäckar små". Juryn gav följande motivering till sitt val:
”En sympatisk film som tagit fasta på ett dagsaktuellt tema.
Med glimten i ögat avdramatiserar filmarna på ett befriande sätt ett allvarligt ämne utan att skriva oss på näsan. Ett finurligt slut som lämnar ringar på vattnet.”

Det vinnande laget som består av Sune Eskelinen, Dilan Mokre, Jonas Classon och Marcus Artin vann förutom den stora äran även en presentcheck värd 10 000 kronor hos teknikleverantören Scandinavian Photo.


Läs mer och se filmen här


Lina Larsson

  Dans på äldreboenden
Lina Lundins solosdansföreställningar Kärleken till Tangon & Karaoken turnerar nu på tjugo äldreboenden i länet. Lina Lundin är född och uppvuxen i Sverige med en finsk mamma, och solot bygger på hennes personliga relation till Finland. I föreställningen undersöks viktigheten i vårt ursprung, våra rötter och vår uppväxt. Föreställningen med efterföljande rörelseverkstad har turnerat på äldreboenden i Sverige och Finland under några år och har varit mycket uppskattad.

Föreställningen är en del av Region Örebro läns kultursatsning på den sverigefinska minoriteten 2015, och arrangeras i samarbete med de finska förvaltningskommunerna i länet.

För mer info, kontakta Lena Adem
Kalendariet

2 december
Filmfrukost

4-5 december
Dansfestival Going solo together

15 december

Vinnare av dig it! koras på Klubb Bubbla, Nya China, Storgatan 19 i Örebro

 
 
Teckning av Ellen Kilsgaard
Illustration: Ellen Kilsgaard

  Dansfestival i Örebro
Den 4-5 dec blir det ett spännande möte på kulturhuset mellan publik, professionella dansare och amatörer i solodansfestivalen ”Going solo together”. Ett nytänkande initiativ som är det enda i sitt slag i Sverige. Ett unikt tillfälle att ta del av korta och långa danssolon, videos, livemusik och möten med internationella och lokala danskonstnärer. Arrangeras bland annat i samarbete med Dans i Örebro län.


 
 


Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län

Webb: www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Telefon: 019-602 70 00
Powered by Marknadskraft