Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

Fritidsnämndens selektiva bidrag

 

De selektiva bidragen är ett komplement till de verksamhetsbaserade bidragen som Fritidsnämnden är ansvarig för. 

Under 2021 är bidrag till större investering och projektbidrag tillfälligt pausade.

 

30 september är nästa stoppdatum för att ansöka om bidrag för mindre investering. Bidraget syftar till att ge föreningar möjlighet till mindre investeringar eller till reparation av utrustning och redskap. Bidrag upp till och med ett prisbasbelopp (47.600 kronor) kan sökas. Bidraget kan endast utgöra maximalt 50 procent av den totala investeringens kostnad.

 

Ansök via Interbook GO
 
divider image
 

Kulturföreningsbidrag

 

Kulturföreningar som berikar utvecklingen av kulturlivet Örebro kommun kan söka Kulturföreningsbidrag under ansökningsperioden 1 – 30 september. Ansökan görs via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

 

Information och ansökan

Bidrag till studieförbunden

 

De studieförbund som är aktiva i Örebro kommun kan söka ett årligt kommunalt bidrag. Ansökningsperioden är 1 – 30 september. Ansökan görs via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO

 

Information och ansökan
 
divider image
 

Nätverksträff för idéburna etniska föreningar

 

 

Vi träffas och pratar om våra viktiga föreningar och om samverkan. Vi får även en presentation av kommunens föreningsbidrag och gästas av ansvarigt kommunalråd. Denna gång får vi besök av Jimmy Nordengren (C) – ansvarigt kommunalråd för civilsamhällesfrågorna, Thomas Eek från kultur- och fritidsförvaltningen på Örebro kommun, Anna Fogel – samordnare för det civila samhället på Örebro kommun samt föreningarna; Gemensam förening och Starka broar. 


Tisdag 12 oktober, kl. 18:00-20:30.

Plats: Föreningarnas Hus

Kostnadsfritt – vi bjuder på lättare förtäring. 

Anmälan: via länken i inbjudan eller via epost till anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10. ansmälan senast 8/10.

 

Funderingar? Kontakta Helena Astvald på ordforande@orebroforeningsrad.se.

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar

 

För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening. Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer och anmäl er via länken i inbjudan. 

 

Onsdag 13 oktober

kl.17:00-19:00 

På Föreningarnas Hus

 

Under hösten kommer rådgivning att erbjudas: 10/11 och 8/12 det är då drop in i Föreningarnas Hus – ingen anmälan krävs.

 

Inbjudan
 
divider image
 

img 270 160

Kulturrådets krisstöd

 

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela ett nytt krisstöd under hösten 2021. Ansökningsperioden kommer liksom i våras vara relativt kort. Ansökan öppnade den 13 september.

Detaljerade riktlinjer och regelverk för bidraget finns presenterade på den länkade hemsidan nedan.


 

Krisstöd till kulturen
 
divider image
 

Utbildning om cannabis och ungdomar


Länets narkotikaförebyggande arbetsgrupp i samverkan med Maria
ungdom/Skolverksamheten bjuder under hösten in till en kunskapshöjande
utbildningsinsats i fyra delar inom området cannabis och ungdomar.

 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar i verksamheterna skola.
elevhälsa, fritidsgård, förening, socialtjänst eller liknande i Örebro län.

 

 

 

Kortfattat kommer utbildningen att innehålla:

• Grundläggande fakta om cannabis
• Tecken på användning av cannabis
• Olika påståenden om cannabis
• Stöd för att bemöta ungas argument om cannabis

 

 

 

Information och anmälan
 
divider image
 

Rundsbordsamtal

 

Örebro Föreningsråd bjuder in till rundabordsamtal under torsdagar i september och oktober, tiden är alltid 12.15-12.45.

 

Tillfällena är kostnadsfria. För deltagande krävs anmälan med en e-postadress så inbjudan kan skickas till dig att deltaga via Zoom om så önskas.

 

23/9 Demokrati i vardagen. Välkommen att prata vardagsdemokrati med oss under demokrativeckan i Örebro. Plats: Digitalt.


 

30/9 Gunhild Wallin (C), ordförande i Föreningsutskottet berättar om föreningsbidrag inom det sociala området. Plats: Digitalt.

7/10 Rädda Barnen

Lär dig mer om Rädda Barnens verksamhet i Örebro. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus

 

14/10 Röda Korset Örebro –Hans Jonson. Lär dig mer om Röda korsets mentorsverksamhet för ensamkommande och för kvotflyktingar. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus.21/10 Jimmy Nordengren(C) Kommunalråd samt ordf. i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus.

 

28/10 Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS)

Föreningen berättar om sitt arbete med att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Plats: Digitalt/Föreningarnas Hus

 

 

Höstens kalendarium
 
divider image
 

img 270 160

Region Örebro län - Öppen utlysning:

satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter

 

Organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra satsningar för att stärka pojkars kulturutövande kan söka upp till 150 000 kr.

 

Information och ansökan

 

 
divider image
 

Frukost med Nätverket för anställda i det civila samhället – med fokus på en trygg arbetsmiljö


Tisdag 26 oktober

kl. 08:30-10:00

Föreningarnas Hus

 

Vi träffas och äter en frukost tillsammans och pratar om frågor som rör trygghet, arbetsmiljö och de specifika förutsättningar och utmaningar som gäller som anställd i en förening. Vi pratar även om vad det innebär att komma tillbaka till våra lokaler efter att vissa av oss arbetat hemifrån under pandemin.
Frukost kostar 60 kr styck och betalas på plats via kort, kontant eller swish.
Anmälan senast 21/10 via länken eller via epost till tina.fingal@orebroforeningsrad.se

 

Anmälan
 
divider image
 

Nätverksträff i Östernärke 


Varmt välkommen på en träff med Örebro Föreningsråds nätverk för föreningar på landsbygden i Örebro kommun. Du behöver inte ha deltagit vid de tidigare träffarna för att ha glädje av denna. Denna gång får vi besök av politiker från landsbygdsnämnden och fritidsnämnden, Thomas Eek från kultur- och fritidsförvaltningen på Örebro kommun som berättar om översynen av kommunens föreningsbidrag samt Mikael Ekman från Landsbygdsenheten som redogör för den kommande organisationsförändringen i Örebro kommun.

 

Onsdag 27 oktober, kl. 18:00-20:30

Plats: Tegelhuset i Odensbacken

 

Anmälan: Senast 22/10, via länken i inbjudan, via epost anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10.
Funderingar? Kontakta Helena Astvald på ordforande@orebroforeningsrad.se

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Ny Enhetschef på Föreningsenheten 


Elisabet Rapp som jobbat många år inom Örebro kommun och haft ett stort engagemang för föreningslivet går i pension 30 september: 

Jag vill tacka för mig och tacka alla er som verkar ute i föreningar som gjort att mitt arbete både känts meningsfullt, roligt och helt fantastiskt. Nu stundar nya utmaningar och vem vet jag kanske dyker upp i en och annan förening.

 

Från och med 1 oktober tillträder Åsa Wistrand som ny Enhetschef för Föreningsenheten på Örebro kommun.

img 270 160

 
divider image
 

img 270 160

Husets café på Föreningarnas Hus

 

Nu öppnar Husets café upp och tar emot gäster igen, läs meny och kalendarium via länken nedan.

 

 

 

 

Husets café
 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000