Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

img-173-173

Stoppdatum för att ansöka om verksamhetsbidrag för idéburna föreningar!

 

31 mars är sista dagen att ansöka om grund- och medlemsbidrag och lokalbidrag för idéburna föreningar. Ansökan om bidrag görs i Interbook GO. Det finns en manual för hur ni ansöker om bidrag, den hittar du via länken längst ner på startsidan i Interbook GO. 

 

Inför ansökan ska föreningens senaste årsmöteshandlingar laddas upp i Interbook GO: 

- Signerat årsmötesprotokoll

- Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk redovising

- Signerad revisionsberättelse

 

Interbook GO
 
divider image
 

img-173-173

Säsongsansökan idrottshallar och ishallar, HT21/VT22 


Nu är det snart dags att söka tider för säsong HT21/VT22 i kommunens idrottshallar och ishallar. Ansökningsperioden drar igång i början av april och sista ansökningsdag är den 30 april.  
 
För att en ansökan ska räknas som godkänd ska, utöver att ni anger lagnamn/träningsgruppsnamn i meddelanderutan för de tider ni söker, föreningens senaste årsmöteshandlingar finnas uppladdade i Interbook GO:

- Signerat årsmötesprotokoll

- Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk redovisning

- Signerad revisionsberättelse
 
Du som har rollen föreningsansvarig, loggar in via Interbook GO för att göra ansökan. Det finns en manual för hur du söker säsongstider, den hittar du via länken längst ner på din startsida i Interbook GO. 
 
Har din förening inte sökt säsongstider tidigare men vill göra det nu? 
Då skickar du en anmälan om att söka säsongstider och anger nedan kontaktuppgifter. 
 
Förening: 
Organisationsnrummer: 
Namn på föreningsansvarig: 
E-postadress till föreningsansvarig: 
 
Skicka uppgifterna till bokningscentralen@orebro.se och skriv ”Anmälan - Säsongsansökan idrottshall” eller ”Anmälan - Säsongsansökan ishall” i ämnesraden. 

 

Interbook GO
 
divider image
 

Uppdaterade rutiner vid smittspårning

 

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19 med syftet att förhindra större utbrott. Nu rekommenderas även symtomfria personer att provtas i samband med smittspårning. Men ni ska inte ta egna initiativ till provtagning.

 

Vilka som räknas som nära kontakter och behöver provtas avgörs i samband med smittspårningen, precis som tidigare.

 

Läs mer om utökad testning vid smittspårning på Region Örebro läns webb.

 

Region Örebro län
 
divider image
 

img 270 160

Workshop: ”Breddad medlemsrekrytering”

Onsdag 7 april kl. 15:00. Vill du lära dig hur din förening kan rekrytera, aktivera och behålla medlemmar?

Charlotte Ovesson från Trinambai håller en workshop där du får tips och idéer för att lyckas med detta. Läs mer i inbjudan på Örebro Föreningsråds hemsida.

Plats: Digitalt via Zoom

 

 

Anmälningslänk
 
divider image
 

img 270 160

Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar

Tisdag 13 april kl. 17:00. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan på Örebro Föreningsråds hemsida.

Plats: Digitalt via Zoom

 

Anmälningslänk
 
divider image
 

Rundabordssamtal!

 

2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver.

 

Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin?


Plats: Digitalt via Zoom

 

Örebro Föreningsråd

-Torsdag 25/3 kl. 12:15 - Martha Wicklund (V) – Kommunalråd

 

-Torsdag 8/4 kl. 12:15 - Ullis Sandberg (S) – Kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad

 

-Torsdag 15/4 kl. 12:15 - Linda Larsson (C)– Kommunalråd och vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad

 

-Torsdag 22/4 kl. 12:15 -  Gunhild Wallin (C) – Ordförande i Föreningsutskottet
samt ordförande i Vårdboendenämnden

 

-Torsdag 29/4 kl. 12:15 - Marlene Jörhag (KD) – Kommunalråd och ordf. i
programnämnd barn- och utbildning; anmälningslänk

 

 
divider image
 

Var med och påverka Föreningarnas Dag 2021 tillsammans med Örebros mångsidiga föreningsliv!

 

Syftet med dagen är att visa den mångfald som finns i föreningslivet samt ge föreningarna en möjlighet att presentera sig, sin verksamhet samt rekrytera nya medlemmar. Vi tänker oss en stor föreningsfest i Örebro City i september!

Självklart kommer vi att ta hänsyn till de restriktioner som råder vid den aktuella tidpunkten, men vi håller tummarna för att det skall gå att genomföra utomhus.

 

 

Tillsammans med dig vill Örebro Föreningsråd fundera, planera och kläcka spännande idéer kring hur dagen skall se ut. Därför bjuder vi in intresserade föreningar till en digital workshop den 12 april kl 18:00-20:00

Vid anmälan uppger du om du önskar deltaga vid workshopen den 12 april.

 

Frågor?: info@orebroforeningsrad.se


Intresseanmälan för deltagande
 
divider image
 

Enkät: Förändrat medlemsantal 2020

 

Många föreningar upplever stor oro över att tappa medlemmar. För att Örebro Föreningsråd skall kunna stötta föreningar i Örebro på bästa möjliga sätt ber vi er att besvara denna korta enkät som handlar just om medlemsantalet 2020.

 

Enkäten går fort att besvara och svaren kommer inte att användas i något annat sammanhang än i Örebro Föreningsråds verksamhet för att stötta och utveckla föreningslivet i Örebro.

 

 

 

 

Du väljer själv om du önskar vara anonym på personnivå - vi önskar att du skriver inom vilket område din förening verkar.

 

Stort tack för att din medverkan!

 

För frågor: info@orebroforeningsrad.se

 

Enkäten
 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000