Välkommen till ett nytt fullspäckat Nyhetsbrev! Varmt välkommen även till sommaren, vars sol verkligen har lyst med sin närvaro
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gälla. Du är idag prenumerant på ett eller flera av våra nyhetsbrev och vi kommer även fortsättningsvis att skicka information till dig om nyheter, evenemang och annat som händer inom Region Örebro län.

 

Vi använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål än för utskick av Region Örebro läns nyhetsbrev. Vi lämnar naturligtvis heller aldrig ut dina uppgifter till tredje part. I alla våra nyhetsbrev finns möjlighet att avregistrera eller ändra dina uppgifter. Klicka bara på Min prenumeration högst upp till höger.

 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på http://www.regionorebrolan.se/gdpr

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida:https://www.datainspektionen.se

 
divider image
 

Nyhetsbrev 3/2018 Kultur och ideell sektor

Banner Feriepraktik dans

 

Chefen har ordet

Välkommen till ett nytt fullspäckat Nyhetsbrev! Varmt välkommen även till sommaren, vars sol verkligen har lyst med sin närvaro och gör så även i skrivande stund. Ingen har väl någon större lust att ägna hösten några mer djuplodade tankar, men jag vill ändå påminna om de intressanta dialoger som under hösten kommer att hållas inför skapandet av nästa kulturplan. Vi har ju redan tjuvstartat genom att föra samtal med kommunala förvaltningar, och även med den uppstartsträff som genomfördes i mitten av maj. Färdriktningen är tydlig, nämligen att ge utrymme för fler att ta del av kulturens härliga värld och även att lägga ett fokus på frågor som rör kultur och hälsa.

Inom området ideell sektor och social ekonomi jobbar vi mycket med samma tematik, bland annat genom att ge ökat utrymme för upphandlingar med sociala hänsyn. Att vara inkluderad och delaktig är också en tydlig ledstjärna i vår nya regionala utvecklingsstrategi, inte minst inom det prioriterade området social sammanhållning och demokrati. En prioritering av mycket stor vikt.

 

Skön sommar till er alla!

 

Rikard Åslund

Områdeschef Kultur och ideell sektor

 
divider image
 

Panelsamtal uppstartsmöte 16 maj

Bildtext: Länets kulturinstitutioner berättar om sin syn på solidariskt fördelad kultur samt kultur och hälsa som mål för nästa kulturplan i uppstarten av kulturplanen den 16 maj

 

Arbetet med en ny regional kulturplan 2020-2023 fortsätter

Under våren har Region Örebro läns kulturchef Rikard Åslund besökt länets samtliga kommuner för att diskutera möjliga samverkansområden för nästa regionala kulturplan. Resultatet av dialogerna med de kommunala företrädarna visar att det blir viktigt att satsa på några få gemensamma områden att samverka kring i nästa kulturplan. Det finns ett stort intresse för att prioritera arbetet med kultur för barn och unga i skola och på fritid och även för mer arbete med kultur och hälsa.

Från och med juli anställs en samordnare för att i samverkan med kulturaktörer och civilsamhället genomföra hösten dialoger. Samordnaren heter Sofia Hadders och hon har lång erfarenhet av att driva den här typen av utvecklingsprocesser från bland annat Regionförbundet Örebro län.

Välkommen att delta i samtalet via bloggen och facebook-gruppen. Länkar och mer information hittar du här

 
divider image
 

Nya medel för regional kulturutveckling från Kulturrådet

 

Logotyp Alla barns rätt till kultur

Alla barns rätt till kultur

Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur beviljades 300 000 kr för tredje och sista året. Tredje året kommer att ha särskilt fokus på inventeringar och hur projektets resultat kan användas i framtiden. Ge gärna tips på professionella kulturaktörer/kulturpedagoger som finns i länet med annan språklig bakgrund eller verksamhet med fokus på kultur och mångfald. Läs mer om Alla barns rätt till kultur

Stenart Fotograf Jelena Rundqvist

Bortom de blå bergen

Utvecklingsprojektet Bortom de blå bergen beviljades 300 000 kr för år två av tre. Syftet är att skapa nya och långsiktiga strukturer för konstpedagogisk verksamhet i hela Örebro län. Projektet genomförs av Konstfrämjandet Bergslagen tillsammans med de tre kommunerna Kumla, Lindesberg och Degerfors. Läs mer om Bortom de blå bergen

Foto: Jelena Rundqvist

Bläckpenna skriver på linjerat papper

Litteratur i Örebro län

Projektet Litteratur i Örebro län beviljades 490 000 kr för år två av tre. Syftet med projektet är att skapa en grund för en regional litteraturfrämjande infrastruktur, för att ge litteraturens aktörer och framtida utövare samma förutsättningar att bedriva sin verksamhet som andra konstområden.

 
divider image
 

Logotyp tematisk plattform social ekonomi

Fördjupat europeiskt samarbete om social ekonomi

Region Örebro län arbetar för ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Nu tar område Kultur och ideell sektor ytterligare ett viktigt steg i arbetet genom att tillsammans med fem andra regioner i Europa starta en så kallad tematisk plattform kring social ekonomi. De tematiska plattformarna ingår i det europeiska arbetet som syftar till att ytterligare stärka de kvaliteter som har identifierats i de regionala innovationsstrategierna. Konkret kommer arbetet bland annat fokusera på
• att utveckla samarbete mellan sociala företag,
• att stärka de sociala företagens konkurrenskraft genom att lyfta fram verksamheternas samhällsnytta
• hur sociala företag kan attrahera kompetens och
• hur internationaliseringen av den sociala ekonomin kan främjas.

Vill du veta mer om dessa insatser, kontakta Anders Bro

 
divider image
 

Skapande skola

Skapande skola-medel till länets kommuner 2018
Närmare sex miljoner kronor har beviljats till Skapande skola-aktiviteter i Örebro län, fördelat mellan elva av länets tolv kommuner och tre friskolor. Totalt fördelar Kulturrådet 186,5 miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i grundskolan och förskolan. 848 000 grundskoleelever och 25 000 förskolebarn får ta del av konst och kultur i sina skolor under det kommande läsåret.

– Att Skapande skola når drygt 870 000 barn och unga är en fantastisk framgångssaga, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Det är glädjande att se hur arbetet med Skapande skola fortsätter utvecklas och fördjupas i skolorna, nu när bidraget fyller tio år!

Läs mer om Skapande skola och årets fördelning hos Kulturrådet.

 
divider image
 

Digital kompetensdag

 

Lyckad Digital kompetensdag för biblioteks- och skolpersonal

Regionens utvecklingsledare inom film och bibliotek arrangerade den 22 maj en ”Digital kompetensdag” för personal inom skola och bibliotek. De nära fyrtiotalet deltagarna fick lära sig att med enkla medel filma med så kallad greenscreenteknik. En teknik som handlar om att lägga in andra bakgrunder på filmat material, så att en filmad person plötsligt kan förflytta sig till nya spännande miljöer. Tekniken kan användas i skola och på bibliotek på ett både pedagogiskt och lekfullt sätt. Efter Thomas Hegefors från MoltoMedias föreläsning provade deltagarna på tekniken via gratisapplikationer i sina egna paddor och mobiltelefoner.

Eftermiddagen vigdes åt begreppet MIK, Medie- och informationskunnighet. MIK är ett samlingsbegrepp för kompetenser rörande hantering, värdering och analys av det informationsflöde som förekommer via olika medietyper.
Föreläsaren Fredrik Holmberg från Folkets Bio Filmpedagogerna i Göteborg informerade och inspirerade med exempel från både film, onlinekultur och ”fake news”.
Arrangörerna bedömer dagen så lyckad och intresset så stort att planer på en ny ”Digital kompetensdag” redan är igång. Kanske redan i höst.

 
divider image
 

Feriepraktik kultur

Feriepraktik kultur

Från mitten av juni startar Region Örebro läns sommarferiepraktikperiod. Inom kulturområdet får 51 ungdomar möjlighet att arbeta med bild och form, dans, film, litteratur, film och slöjd.

Inom bild och form får åtta ungdomar prova på att arbeta som skulptör under handledning av professionella skulptörer och konstnärer i Hällabrottet utanför Kumla. Den 14 juli blir det en avslutande vernissage tillsammans med den internationella workshop som anordnas samtidigt. Dansens femton feriepraktikanter kommer att arbeta fram dansföreställningen ”Flock”. Med länsbuss kommer dansarna sedan att turnera runt i länet under vecka 28 med stopp i Fjugesta, Laxå, Nora, Kopparberg, Örebro och Askersund. I litteraturuppdraget får tio ungdomar arbeta med olika teman, till exempel kreativt skrivande, lyrik, manusförfattande och journalistiskt skrivande. Filmens åtta feriepraktikanter kommer att arbeta med spelfilm. Slöjdens feriepraktik med tio feriepraktikanter genomförs på Länsmuseet i Örebro. Läs mer om feriepraktik kultur

 
divider image
 

Jo Dance Company

Dansresidens i Degerfors

Den 8-21 juni arrangerar Degerfors kommun och Dans i Örebro län ett dansresidens på musikskolan i Degerfors. Efter en nationell utlysning är urvalsprocessen klar, och residenset går till nystartade Jo Dance Company som består av Jo Ehnsiö, Maria Pihl, Veronica Tybell och Emelie Hedvall. Workshops för musikskolans elever och publika workinprogress kommer att ges - håll utkik efter information här!

 
divider image
 

Kävesta dansdagar

Kävesta dansdagar 2018
Även i år arrangeras Kävesta dansdagar i augusti som ett återkommande samarbete mellan Dans i Örebro län och Kävesta folkhögskola.
Målgruppen för dansdagarna är danspedagoger och danslärare som vill fylla på med inspiration både fysiskt och mentalt. Dagarna utgörs av gemensam uppvärmningsklass i yoga samt danslektioner i jazz och nutida dans samt möjlighet till pedagogiska utbyten. Undervisar gör Carinne Lancereau, Emma Svedberg och Anna Grip. Intresset har i år varit extra stort vilket lett till utökade platser samt en lång reservlista.

 
divider image
 

Tävlingar

 

Josef

Tävla på Josef!
Josef är Örebro läns regionala filmtävling och visningsfönster för unga filmare. Det är på Josef du ser framtidens filmskapare redan idag. Sista dag att lämna in film är den 10 augusti.
All information finns på www.regionorebrolan.se/josef

Noomaraton

Filma på tid

Noomaraton är en regional filmtävling som genomförs i nästan hela landet första helgen i september varje år. Alla är välkomna att delta - gammal som ung, amatör som proffs. Örebrolänsdeltagare anmäler sina lag senast den 31 augusti.
Regional tävlingshelg 1-2 september. All information finns på Noomaraton.se

Skapa dans

Skapa Dans
Koreografitävlingen Skapa Dans riktar sig till dig som är mellan 15-21 år med anknytning till Örebro län. Alla kan vara med oavsett dansbakgrund och alla dansstilar är välkomna! Örebro läns regiontävling äger rum den 9 september på Nya teatern i Örebro. Läs mer om Skapa dans och anmäl dig

 
divider image
 

Nya rapporter

 

Rapporten Att bidra till inkludering

Att bidra till inkludering

Var tredje anställning med lönebidrag har försvunnit under perioden 2000–2015 inom svensk kultursektor och minskningen riskerar att fortsätta de närmaste åren. Det framgår av den nya rapporten  Att bidra till inkludering  från Myndigheten för kulturanalys, som undersökt anställningar med lönebidrag i svensk kultursektor mellan åren 2000–2015, med fokus på regionala museer och arkiv. Ladda ner rapporten Att bidra till inkludering

Rapporten Kulturpolitisk styrning

Kulturpolitisk styrning

Kulturanalys Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram en rapport om kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Norden. Rapporten har skrivits av forskare från de fem nordiska länderna med specialistkunskap på sitt lands kulturpolitiska nuläge och utveckling, och har redigerats av Kulturanalys Norden.

Ladda ner rapporten Kulturpolitisk styrning

 
divider image
 

Aktuella bidrag att söka

 

Kulturstipendium

 

Region Örebro län delar i år ut kulturstipendier om sammanlagt 30 000 kr. Stipendier kan sökas av personer eller grupper som är mitt uppe i sin kulturella gärning. Stipendiet är ett arbetsstipendium och ska ses som en uppmuntran att utveckla sin kulturella verksamhet. Den som söker ska vara bosatt i Örebro län eller i sin kulturella gärning ha anknytning till länet.

 

Sista ansökningsdag är 29 juni. Läs mer och ansök här

Föreningsbidrag

 

Nytt för i år är en ny blankett där alla föreningar måste ange information om sina respektive under- och/eller lokalorganisation samt om de erhåller medel från andra delar av Region Örebro län, utöver föreningsstöd. Dessutom räcker det numera att blanketten skickas in digitalt, vilket vi hoppas ska underlätta för föreningarna. Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att
utveckla mötesplatser och mångfald.

Ansökningsperioden stänger 31 augusti. Här finns mer information, riktlinjer och ansökningsblankett

Utvecklingsmedel kultur

 

Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till projekt och utvecklingssatsningar. 

Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen och målsättningarna där och revideras i samband med ny kulturplan. 2016-2019 prioriteras arbetet med kultur för alla med ett särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt medel.

 

Ansökningsperioden stänger 31 oktober. Läs mer om stödet och hur du ansöker

 
divider image
 

Kalendariet

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft