Jag hoppas som alltid att ni har möjlighet att ta del av allt läsvärt i vårt nyhetsbrev. Detta i en tid av svajigt vinterväder, snålblåst, förkylningar, mycket att göra men trots allt mot ljusare tider.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 1/2018 Kultur och ideell sektor

 

img 600 290

 

Chefen har ordet

Jag hoppas som alltid att ni har möjlighet att ta del av allt läsvärt i vårt nyhetsbrev. Detta i en tid av svajigt vinterväder, snålblåst, förkylningar, mycket att göra men trots allt mot ljusare tider. Låt kulturen och ideell sektor hjälpa till att hitta andrum och lust, men även tid att reflektera. Vi jobbar hela tiden med att göra saker bättre där vår gemensamma kulturplan förstås spelar en viktig roll. Vi följer upp och utvärderar kontinuerligt samtidigt som vi planerar framåt för nästa plan. Detta arbete inleds under våren genom samtal med kommunala tjänstepersoner, för att under hösten vidgas till större dialoger.

Som alltid krävs det en samsyn och samverkan på bred front för att vi ska lyckas med våra mål. Det står redan klart att social sammanhållning, delaktighet och grundläggande demokratiska värden kommer stå särskilt högt i våra framtida målsättningar. Till stor hjälp i detta arbete har vi snart en regional utvecklingsstrategi som prioriterar dessa frågor. Det är vi inom Kultur & Ideell sektor särskilt glada för. Allt gott och låt våren komma!

 

Rikard Åslund

Områdeschef Kultur och Ideell sektor

 
divider image
 

Logga Folk och kultur

Anmäl dig till Folk och Kultur senast 31 januari

Folk och kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum den 7–10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Läs mer och anmäl dig till Folk och kultur

 
divider image
 

Kortversion kulturplan 2018

Utvecklingsmålen i länets kulturplan 2018

I länets regionala kulturplan finns mål och prioriteringar för länets kulturliv 2016-2019. Kulturplanen är ett levande dokument med aktuella målskrivningar som revideras och följs upp årligen. Den nya reviderade kulturplanen för 2018 finns nu att ta del av på Region Örebro läns webb. Läs mer om revideringen och ladda ner kortversion för 2018

 
divider image
 

Rapportframsida Uppföljning kultur 2016

Uppföljning av den regionala kulturen 2016

Region Örebro läns uppföljningsrapport om det regionala kulturarbetet under 2016 är klar.
Rapporten visar att cirka 100 miljoner kronor fördelades 2016. Sammanlagt nådde aktörer med regionala verksamhetsmedel 166 000 personer varav 23% var barn. Könsfördelningen bland personalen hos de regionalt finansierade kulturaktörerna är på totalnivå jämn, även om det varierar mellan olika kulturslag. Män är överrepresenterade i styrelser, i ledande befattningar och på specifika konstnärliga poster.
Rapporten beskriver också de medel som fördelas inom kulturområdet samt hur dessa har använts. Läs rapporten Uppföljning kultur 2016

 
divider image
 

Logga Alla barns rätt till kultur

Vem får vara med i Örebro län? - konferens med fokus på barn och ungas rätt till kultur den 9 april

Välkommen till en dag som inspirerar till ett kulturliv som är mindre segregerat än idag. Ett kulturliv där barn och unga möts och skapar tillsammans, oberoende av bakgrund. En plats där barn och unga får del av kultur och där de känner igen sig och möter personer som de kan spegla sig i.
Konferensen är en del av projektet Alla barns rätt till kultur i Örebro län som är finansierat av Region Örebro län och Statens kulturråd. Konferensen genomförs i samarbete med Örebro kulturskola. Programmet kommer att innehålla inspirationsföreläsning, goda exempel och möjlighet till diskussioner. Deltagande är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig till konferensen Vem får vara med?

 
divider image
 

Kulturutbudsdag 2018

Kulturutbudsdag 2018 - anmäl dig före 6 april
Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. 2018 års kulturutbudsdag äger rum den 16 april på Konserthuset och Kulturskolan i Örebro. Där kan du ta del av ett "smörgåsbord" av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Liksom tidigare utbudsdagar erbjuds alla vuxna att ta med sig upp till tre barn/ungdomar. Läs mer och anmäl dig

 
divider image
 

Kulturskola

Nationellt kulturskolecentrum inrättas på Kulturrådet

Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov ingår i uppdraget.

Läs mer om kulturskolecentrum

 
divider image
 

Skapande skola

296 500 kronor till Lindesberg och Kumla kommun för Skapande förskola

Den 6 december 2017 blev det klart att Lindesbergs kommun får 116 500 kr från Kulturrådet och satsningen ”Skapande skola” som riktar sig till kommunens förskolebarn 4–5 år.
Det är första gången som skapande skola bidraget delas ut till förskolorna.
 - Det känns roligt och viktigt att vi kan satsa på bild och form till den här åldersgruppen, eftersom förskollärarna själva har uttryck en önskan om att få stöttning på det här området, säger Sara Sporre som ansökt om bidraget tillsammans med förskolechef Elionor Pettersson.

Läs mer om Skapande skola

 
divider image
 

Utställningen Finland finns inom mig av Agnes Thor

Sista chansen att se fotoutställningen ”Finland finns inom mig”, Finnisage 14 februari!

Vad innebär det att vara Sverigefinne idag? Vad är det finska arvet? Detta är frågor som behandlas i fotoutställningen ”Finland finns inom mig” som pågår mellan 6 december och 25 februari på Örebro läns museum. Utställningen bygger på intervjuer som journalisten Lisbeth Axelsson gjorde med tio örebroläningar av sverigefinskt ursprung och som sedan blev till visuella fotografiska essäer av Agnes Thor. Med projektet undersöks vad det innebär det vara Sverigefinne idag och vad det finska arvet består i. Onsdag 14 februari kl 18.30 firas projektet av på Örebro läns museum med Finissage. Agnes Thor Lisbeth Axelsson samt representanter från intervjupersonerna medverkar. Mer information finns på Örebro läns museums webb.

Läs mer om utställningen Finland finns inom mig

 
divider image
 

Mer regional kultur

 

Fail Camp

Library Fail Camp 8 - 9 mars i Örebro

För andra året i rad bjuder Regional biblioteksutveckling Örebro län in till spännande dagar på temat "fail".
Tillsammans väljer vi att lyfta på locket och synliggöra och se misslyckanden som en naturlig del i lärande och kvalitets- och verksamhetsutveckling. Läs mer och anmäl dig till Library Fail Camp 

Biografstolar

Biografkonferens på temat publikarbete

För att utveckla arrangörskap och främja publikarbete inom filmområdet arrangeras under våren en biografkonferens på temat publikarbete, där syftet är att inspirera till att utforska nya sätt att locka publik.
Konferensen ges vid två tillfällen, den 16 och 17 mars i Eskilstuna respektive Västerås. Vid intresse kontakta Jerry Erikssson

biografteknik

Utbildning för biografmaskinister

För att stärka biografernas kompetens anordnas en fördjupande biografmaskinist-utbildning så att fler maskinister kan ta ett större ansvar på biografen. Utbildningen är i två steg och genomförs i maj i Eskilstuna. Vid intresse kontakta Jerry Erikssson 

 

Dansa en bok

Dansa en bok - anmäl dig till workshop senast 1 februari
Du som arbetar med barn i åldrarna fyra till sju år är välkommen till en spännande workshop som ger dig metoden och handledning i att dansa en bok. Läs mer om Dansa en bok och anmäl dig

Dans med Parkinsonsjuka

Dans med Parkinson - intro-utbildning

Den 17 februari hålls en utbildningsdag i Örebro för den som vill lära sig mer om metoden Dans med Parkinson - ett redskap för att träna personer med Parkinsons sjukdom. Läs mer om Dans med Parkinson och anmäl dig

dansare hoppar

Utlysning sommarresidens i dans 8-21 juni

Professionell koreograf och/eller dansare/danskonstnär samt danskompani kan ansöka om att genomföra ett dansresidens på Musikskolan i Degerfors den 8-21 juni 2018. Läs mer och ansök om dansresidens

 
 
 

Beslutat i nämnder

 

Civilsamhälle och Social ekonomi

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi

Region Örebro län har nu fastställt en fyraårig handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi. Handlingsplanen har behandlats i Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor samt Nämnden för regional tillväxt.
Handlingsplanen länkas ihop med den framväxande regionala utvecklingsstrategin. Dess grundläggande mål är ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. För att nå målet kommer ett flertal aktiviteter att genomföras under de kommande fyra åren. Vill du ha mer information om planen och dess aktiviteter är du välkommen att höra av dig till Anders Bro, anders.bro@regionorebrolan.se eller 019 – 602 73 94.

 
shadow
 

Nya rapporter

 

Rapport Vem får vara med?

Integration och inkludering i kulturlivet

I den högaktuella antologin Vem får vara med? Perspektiv på integration och inkludering i det nordiska kulturlivet diskuterar 19 nordiska forskare hur kulturpolitiken har blivit en arena för diskussion om integration och inkludering samt frågan: hur inkluderande är kulturlivet i de nordiska länderna?

Läs mer och ladda ner rapporten Vem får vara med?

 
divider image
 

Kultur med olika bakgrund Rapport från MYKA

Bristande mångfald på kulturinstitutioner

Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden har ökat över tid, men ökningen har inte skett i samma takt som i befolkningen i stort. Representationen av anställda med utländsk bakgrund har därmed blivit sämre mellan åren 2000 och 2015. Resultaten presenteras i en ny rapport, Kultur med olika bakgrund, från Kulturanalys Norden.

Läs mer och ladda ner rapporten Kultur med olika bakgrund 

 
shadow
 

Stöd inom dans och film - ansök före 15 februari
Från och med 1 januari 2017 har dansen och filmen nya stödformer i regionen.
Stöden heter Arrangemangsstöd dans, Arrangemangstöd filmvisning och Stipendium filmproduktion.
Ansökningar tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september.

Läs om bidrag och stöd här

 
divider image
 

Aktuella bidrag Kulturrådet

Aktuella bidrag att söka hos Kulturrådet

I februari går det att göra ansökningar inom till exempel musikutgivning, verksamhetsbidrag för scenkonst och utvecklingsbidrag för regional kulturverksamhet.

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

Läs mer om aktuella bidrag hos Kulturrådet

 
divider image
 

Nationella bidrag - för föreningar och organisationer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar bidrag på uppdrag av regeringen. MUCF ger bidrag för att driva en organisation eller till ett projekt.

Läs mer om bidrag som går att söka nu

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.

Läs mer om vad som krävs för att få pengar

 
shadow
 

Kalendariet

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft