Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

Stöd för anpassad verksamhet utifrån coronapandemin


Som en del av Örebro kommuns stödpaketet, öppnar kommunen, den 23 juni, upp för ideella föreningar och organisationer att ansöka om bidrag för att göra de anpassningar och omställningar som krävs utifrån coronaläget. Syftet med Örebro kommuns stödpaket är att värna de ideella krafterna i civilsamhället och skapa förutsättningar för att föreningslivet fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet för en meningsfull fritid för kommunens invånare, trots den rådande coronapandemin. Tidigare, och som en del av stödpaketet, har det varit möjligt att söka bidrag för sommaraktiviteter, och även Krisstöd utifrån föreningens nettoförlust under coronapandemin.


Läs mer om hur du ansöker om bidrag för föreningarnas anpassning och omställning
 
divider image
 

img 270 160

SOMMARLOVET ÄR HÄR!

 

Arrangerar er förening en öppen lovaktivitet där barn och ungdomar kan vara med och testa er aktivitet så får ni gärna vara med i kommunens lovprogram. Surfa in på orebro.se/lovorebro och fyll i formuläret för anmälan.

 

Glad sommar!

önskar

Lov Örebro

LovÖrebro
 
divider image
 

Behöver din förening möbler?

I samband med att stadsbiblioteket flyttar till Kulturkvarteret blir det möbler över. Mycket har återbrukats inom kommunen men det finns fortfarande bokhyllor, stolar, bord och lite annat smått och gott kvar. Skicket varierar och de flesta möbler behöver lite kärlek. Möblerna tas med direkt, då huset måste tömmas. Först till kvarn gäller.

 

När? Måndag 28 juni kl. 13-16.

Var? Gamla Stadsbiblioteket, Näbbtorgsgatan 12

 

På grund av pandemin begränsar vi antalet personer till max 2 personer per förening. Om intresset är stort kommer vi att dela in er i grupper med olika tider för besöket efter i vilken ordning ni anmält intresse. 

 

Intresse anmäls till Andreas Wolfbrandt på andreas.wolfbrandt@orebro.se senast onsdag 23 juni.

 
divider image
 

Fritidspriset!

 

Fritidspriset är ett pris som delas ut till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som gör särskilda insatser. Föreningen ska arbeta med ett inkluderande förhållningssätt och främja aktiviteter för personer med funktionsvariation, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra grupper som har svårigheter att vara en del av föreningslivet.

 

 

Nominera den förening som du tycker förtjänar fritidspriset på 10 000 kronor. 

 

Vi vill ha din nominering med motivering senast

31 augusti.

 

Nominera!
 
divider image
 

img-173-173

Mänskliga rättighetsdagar i Örebro

Mänskliga rättighetsdagarna kommer att genomföras den 19–24 oktober och arrangerades av civilsamhället i samarbete med Örebro kommun. Syftet med dagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras.

 

Hur jobbar er förening med människors rättigheter? Vill ni vara med och synas och bidra på något sätt? Kanske ett tillfälle att rekrytera fler medlemmar?

 

Vi håller just nu på att planera inför årets dagar.

 

Anmäl er här
 
divider image
 

img 270 160

Tillfälligt pausade bidrag

 

Fritidsnämnden har beslutat att tillfälligt pausa två av de selektiva bidragen under 2021

 

- Projektbidrag 

- Större investering

 
divider image
 

Kulturföreningsbidrag

 

Kulturföreningar som berikar utvecklingen av kulturlivet Örebro kommun kan söka Kulturföreningsbidrag under ansökningsperioden 1 – 30 september. Ansökan görs via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

 

Läs mer om bidraget här

Bidrag till studieförbunden

 

De studieförbund som är aktiva i Örebro kommun kan söka ett årligt kommunalt bidrag. Ansökningsperioden är 1 – 30 september. Ansökan görs via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

 

Läs mer om bidraget här
 
divider image
 

Örebro Föreningsråd

 

Till hösten är ni välkomna till ett program med massor av matnyttigt för föreningslivet i Örebro. Örebro Föreningsråd kommer under hösten 2021 ha ett extra fokus på att stötta, utmana och inspirera föreningarna till en hållbar omstart efter pandemin. Dessutom kommer året fortsatt att präglas av jubileumsåret för demokratin. Som medlem i Örebro Föreningsråd missar ni inga arrangemang.

 

Snart kommer ni att kunna få ta del av Örebro Föreningsråds höstprogram - men innan dess vill vi ger er en möjlighet att skriva in några datum i kalendern:

31/8 11:30-12:30 - Digital lunch med Nätverket för anställda i det civila samhället, fokus på arbetsfrämjande insatser. 

1/9 18:00-20:30 - Trygghetsfrämjande nätverket - Det offentliga och det civila samhällets insatser för extra utsatta målgrupper i fråga om våld i nära relation. (Digital).

2/9 12:15-12:45 -  Digitalt Rundabordssamtal med Föreningsenheten gällande Kultur- och Fritidsförvaltningens bidragsöversyn.

8/9 17:00-19:00 – Digital rådgivning för nya och etablerade föreningar. 

6/9 18:00-20:00 - Fortsättningskurs i digitala möten 

9/9 Örebro Föreningsråd fyller 80 år - mer information kommer

18/9 11:00-15:00 - Föreningarnas Dag i city, mer information kommer

 

Läs mer om hur er förening blir medlem här

 

 

Redovisning av enkät om förändrat medlemsantal 2021

 

 

Svaret hittar ni här

 

 

Redovisning av enkät till det civila samhället hösten 2020 ”Hur har Corona påverkat er förening och /eller ert ideella engagemang”

Svaret hittar ni här
 
divider image
 

img 270 160

Hållbar omstart.
Samverkansrådet bjuder in till dialog om hur civila samhället och kommunen tillsammans
kan starta om för att främja engagemanget och kraften i det civila samhället – för ett
starkt och hållbart Örebro.
Coronapandemin har haft stora konsekvenser på vårt samhälle och inte minst för det civila samhällets organisationer. Pandemin har också visat hur viktigt ett starkt civilsamhälle är i en kris.
För föreningar som tappat medlemmar, som inte kunnat utföra några aktiviteter, som förlorat intäkter, varit tvungna att säga upp lokaler, är rädda för att ungdomar inte skall hitta tillbaka till sin idrott - för att ge så många som möjligt chans att starta om igen med förnyad kraft. Välkommen att delta i samtalet!
Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och representanter från det civila samhället i Örebro
Datum: 19 oktober
Tid: kl. 18-20
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A.
Arrangör: Samverkansrådet

img 270 160

Fördjupningsdag om
samverkan.
Samverkansrådet bjuder in till en fördjupningsdag om hur civila samhället och Örebro kommun kan konkretisera överenskommelsen om samverkan och ta oss framåt mot våra gemensamma mål.
Örebro kommuns program för hållbar utveckling bygger på Agenda 2030.
Tidigare dialoger har visat att det både finns ett brinnande engagemang och ett brett intresse för samverkan mellan det offentliga och det civila samhället i Örebro. Nu är det dags att ta nästa steg och konkretisera inom vilka områden vi kan komma längre genom att arbeta tillsammans.
Under dagen kommer vi bjudas på inspirerande föredrag och arbeta i grupper utifrån några av dessa samhällsutmaningar. 
Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och representanter från civilasamhällsaktörer som undertecknat Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen.
Datum: 10 november
Tid: kl. 9-16
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A.
Arrangör: Samverkansrådet

 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000