Nyligen var jag på en dansföreställning, bland annat tillsammans med förstaklassare från Vivallaskolan. Man kan inte undgå att fundera över vilka bakgrunder, vilka språk och vilka livshistorier dessa barn bär med sig.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 5/2018 Kultur och ideell sektor

Banner Feriepraktik dans

 

Chefen har ordet

Nyligen var jag på en dansföreställning, bland annat tillsammans med förstaklassare från Vivallaskolan. Man kan inte undgå att fundera över vilka bakgrunder, vilka språk och vilka livshistorier dessa barn bär med sig. Man kan inte heller låta bli att inspireras av deras otroliga energi och livslust, och hur viktigt det är att de ges alla möjligheter att berika Sverige. Och just detta är ju något av det finaste med att arbeta med kulturfrågor, då kulturen och dess olika uttryck lyfter de positiva krafter vårt samhälle och vår framtid behöver. Lust, energi och kreativitet. Vilket blir så oerhört tydligt när man får uppleva kultur, framför allt tillsammans med barn.

Här finns hur mycket kraft och framtidstro som helst. Framför allt så utmanas traditionellt tänkande och begränsande strukturer. Därför blir det särskilt viktigt att alla ges möjlighet att ta del av den kreativitet som kulturen föder, vilket också blir ett centralt tema i den regionala kulturplan som vi just nu arbetar fram i dialog med alla tänkbara aktörer. Dessutom har vi nu på allvar kommit igång med arbetet att ge bättre förutsättningar för skolor och förskolor att samordna arbetet med professionell kultur till barn och ungdomar. Hur viktigt som helst.


Rikard Åslund

Områdeschef Kultur och ideell sektor

 
divider image
 

Vi välkomnar våra nya medarbetare på Kultur och ideell sektor

 

Linda Gustafsson

Linda Gustafsson

Sedan oktober och ett år framåt arbetar Linda hos Kultur och ideell sektor som projektledare för modellen ”Alla barns rätt till professionell kultur i förskolan/skolan” (f d Kulturgarantin). Tidigare var Linda marknadschef på Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård och senast drev hon eget inom individ- och företagsutveckling. Under de närmsta månaderna kommer Linda träffa kommunala politiker och tjänstepersoner inom kultur och/eller skola för att diskutera vidare. Målet med modellen är att alla barn mellan 3-19 år ska få möta kultur i förskola/skola.

 

Johan Thunell

Johan Thunell

Johan arbetar sedan mitten av november med kompetensutveckling för folkbiblioteken inom projektet Digitalt Först. Syftet är att höja den digitala kompetensen hos folkbibliotekspersonalen. Att stärka biblioteken som en demokratisk institution för invånarna i Örebro län är viktigt. En del i det arbetet är att, tillsammans med länets folkbibliotek, vidareutveckla metoder och kompetenser så att biblioteken blir en attraktiv digital mötesplats.

 
 

Ulrika Lindmark

Ulrika Lindmark

Ulrika arbetar sedan en tid tillbaka med administration och kommunikation, främst inom civilsamhälle och social ekonomi. Förutom de administrativa uppgifterna arbetar hon med grafisk formgivning och illustrationer. Tidigare har Ulrika arbetat som grafisk formgivare och illustratör på reklambyrå. Senast drev hon eget smyckesdesignföretag.

 
divider image
 

Kulturpristagare Sébastien Dubé

Sébastien Dubé är årets kulturpristagare

Sébastien Dubé fick ta emot Region Örebro läns kulturpris för 2018 bestående av 50 000 kronor och en statyett. Han får priset för sin ständiga vilja till konstnärlig och gränsöverskridande förnyelse, och viljan att genom musiken leverera oväntad magi. Region Örebro län delade också ut tre kulturstipendier om vardera 10 000 kronor till Amanda Ekberg, Sirwan Karvani och Niclas Jonsson. Kulturpriset och kulturstipendierna delades ut av regionråd Irén Lejegren (S). Läs hela nyheten om kulturpriset och kulturstipendiaterna

 
divider image
 

Rapporten Uppföljning kultur 2017

Ny uppföljningsrapport om den regionalt finansierade kulturen
En ny uppföljningsrapport om den regionalt finansierade kulturen i Örebro län visar att en positiv utveckling har skett av arbete i linje med målen i den regionala kulturplanen.
Antalet besökare/publik/deltagare som tog del av den regionalt finansierade kulturen ökade 2017 och andelen barn var i genomsnitt 27 procent. En kartläggning av var i länet den regionalt finansierade kulturen genomfördes visar att 30 procent av besökarna/ publiken/deltagarna tog del av kultur utanför Örebro kommun. Majoriteten av de regionalt finansierade kulturaktörerna hade en plan för hur de ska nå hela länet. Ladda ner rapporten Uppföljning kultur 2017 och bilagan här

 
divider image
 

Kaffekoppar och hand som skriver - Kulturplan 2020-2023

 

Arbetet med ny regional kulturplan 2020-2023 fortsätter

Flertalet dialoger inom de olika kulturområdena och med civilsamhället är genomförda och skrivprocessen tar nu fart.

Sammanställningen av dialogerna visar på följande övergripande hinder för solidariskt fördelad kultur:
• Resurser och prioriteringar
• Kulturen är ojämlikt fördelad
• Attityder utifrån bakgrund, tidigare upplevelser
• Avsaknad av marknadsföring och information
• Avsaknad av samverkan och samordning

För att kultur ska användas mer för att stärka hälsan i länet lyfts följande fram:
• Prioritera och erkänn kulturen som hälsobringare
• Mer resurser
• Mer samverkan mellan områden
• Ökad kunskap, spridning och implementering
• Tillgängliggör för fler att ta del av kultur

Här kan du läsa mer om vad som diskuterades på enskilda dialoger

 
divider image
 

Color of Life av Sook Jin Jo

Color of Life 2018 av Sook Jin Jo i Changwon Sculpture Biennale, Korea. Material: 60 återvunna tunnor, miljövänlig färg, stålrör, plattor, blandteknik. Mått: 465x176x325(h) cm. Ursprungligen uppförd 1999 i Socrates Sculpture Park, New York.

 

Premiär för internationellt Artist In Residenceprogram
Just nu finns tre konstnärer från Danmark, USA och Frankrike på plats i länet. De är de första deltagarna i det nya internationella Artist in Residenceprogrammet i Örebro län (AiR i Örebro län). De kommer att bo i och besöka orterna Odensbacken, Glanshammar, Garphyttan och Örebro.
- Syftet med programmet är att inbjudna konstnärer - tillsammans med institutioner, lokala aktörer och medborgare - genomför projekt som tar utgångspunkt i det offentliga rummet, säger Ulrika Stigbäck, utvecklingsledare bild och form på Region Örebro län.
Genom detta utbyte vill vi hitta nya internationella nätverk och utveckla kompetenser på den lokala och regionala konstscenen. Projektet ger också möjlighet att hitta nya processer och gestaltningar i det offentliga rummet. Till våren 2019 återkommer konstnärerna för en 5-6 veckors lång vistelse. Läs mer

 
divider image
 

Folk och kultur

Folk och kultur 2019

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum 7–10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.
Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Läs mer om Folk och kultur 2019 och anmäl dig

 
divider image
 

Kulturutbudsdag 2019

Kulturutbudsdag 20 mars - anmälan har öppnat
Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. 2019 års kulturutbudsdag äger rum den 20 mars på Konserthuset och Kulturskolan i Örebro. Där kan du ta del av ett "smörgåsbord" av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Liksom tidigare utbudsdagar erbjuds alla vuxna att ta med sig upp till tre barn/ungdomar. Läs mer och anmäl dig

 
divider image
 

Alla barns rätt till kultur logotyp

Alla barns rätt till kultur i samarbete med KRO och Konsten att delta

Alltför många nyanlända professionella kulturarbetare och pedagoger inom kulturområdet är osynliga i Sveriges kulturliv och saknar ingångar. Det innebär i sin tur att barn och unga med annan kulturbakgrund i många fall saknar förebilder. Vi tror att detta gäller även i Örebro län och ser möjligheter att utveckla Örebro läns etablerade kulturliv genom samverkan med kulturaktörer från andra länder som lever i länet.

Vi söker därför professionella kulturarbetare som antingen:
1. kommer från ett annat land och önskar kontakter i kultursfären i Örebro län eller
2. är etablerade i Örebro läns kulturliv och vill få ny inspiration och bygga internationella nätverk.

Vill du veta mer, kontakta Carina Nyström. Anmäl ditt intresse direkt hos

www.kro.se/konstenattdelta

 
divider image
 

Prisutdelning Digit! skrivartävling 2018

Dig it! 2018

Ett av sätten att jobba med talangutveckling av unga skrivare i länet är tävlingen Dig it!, nu inne på sitt sjuttonde år. Under september och oktober har ungdomar på högstadiet och i gymnasiet kunnat skicka in både kortare och längre texter på temat RYTM. Årets jury, bestående av författare, bibliotekarier, tidigare Dig it!-pristagare samt studerande, valde ut sammanlagt sex vinnare i högstadie- respektive gymnasieklassen. Samtliga bidrag finns att läsa på Dig it!-bloggen.

Motiveringar till vinnarbidragen samt andra- och tredjepristagarna hittar ni här. Gilla gärna FB-sidan digit skrivartävling.? Stort grattis till alla vinnare!

Bildtext: jurymedlemmarna Maja Edberg, Arne Johnsson och Märta Nordström Domert delar ut priser

 
divider image
 

Ny rapport

 

Rapport: Kulturarbetare eller byråkrat

Kulturarbetare eller byråkrat

De regionala kulturkonsulenternas roll har förändrats så att de allt mer fungerar som handläggare inom den regionala kulturförvaltningen. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Skillnaderna mellan konsulenter i olika regioner har ökat. En orsak till utvecklingen är att regionerna har fått större inflytande över konsulenterna. Regionala kulturkonsulenter utgör sedan lång tid tillbaka en viktig del av de offentliga insatserna för att stärka kulturlivet i Sveriges regioner. Rapporten visar att inriktningen för konsulenterna har förändrats så att de idag i högre grad utgör en integrerad del av den regionala kulturförvaltningens strategiska arbete och i lägre grad genomför operativ verksamhet som direkt riktar sig till konstnärer och allmänheten. Läs mer och ladda ner rapporten

 
divider image
 

Aktuella bidrag att söka

 

Medel för kulturaktiviteter inom Alla barns rätt till kultur

Mellan den 6 november och 12 december 2018 finns möjlighet att söka medel för arbete med integration och kultur för barn och unga mellan 0-25 år. Aktiviteterna ska genomföras januari - juni 2019.
Ansökningsbelopp är från 5 000 kr upp till 30 000 kr. Läs mer och ansök här

Stöd till dans och film

Sedan januari 2017 har dansen och filmen nya stödformer i regionen. Stöden heter Arrangemangsstöd dans, Arrangemangstöd filmvisning och Stipendium filmproduktion.
Ansökningar tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september.

Läs om bidrag och stöd här

Testa och utveckla en social innovation

Vinnova öppnar i januari utlysningen Testa och utveckla en social innovation - steg 1 2019. Innovationen ska adressera sociala behov och bidra till positiv samhällsutveckling. Företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet kan söka. Läs mer

 
divider image
 

Kalendariet

 

12 dec Sista ansökningsdag Kulturaktiviteter inom Alla barns rätt till kultur

15 feb Sista ansökningsdag Stöd inom film och dans

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft