I nyhetsbrevet kan du läsa om några av länets sociala företag, bland annat EVA-kooperativet som har verkat i flera år, men också om länets nystartade sociala företag. Läs gärna också om regionala handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi.
 
 

img 600 290

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 2018:1

 

Inledning

 

Intresset för sociala innovationer är stort. Anledningen är väldigt enkel: det finns ett växande behov av att hantera samhällsutmaningar på nya sätt. Nyligen presenterade regeringen sin nya strategi för sociala företag. Här konstateras att det finns en stor innovationskraft hos sociala företag men att dessa verksamheter inte alltid ges rätt förutsättningar att bidra och att potentiella lösningar på samhällsutmaningar inte realiseras. Regeringen vill därför genomföra satsningar inom fältet. Vi inväntar med spänning på vad det kommer att betyda i praktiken.


Samtidigt fastslår Vinnova i en helt ny rapport om sociala innovationer att även om intresset är stort, inte minst på EU-nivå, så saknas fortfarande ett officiellt erkännande av social innovation som ett eget fält och även som samlad politik för området i Sverige. Vinnova konstaterar att man inte får låsa fast sig vid att sociala innovationer enbart är knutna till sociala företag. I rapporten fastslås att idéerna som kommer fram inom det här fältet främst inte kommer från aktörer som traditionellt sett är starka inom forsknings- och innovationsområdet och som dessutom är ovana vid affärsmässiga arbetssätt.

 

Vi kan med klar och tydlig röst stämma in i Vinnovas slutsatser. De idébärare vi möter är oftast ”vanliga medborgare” som för fram sina idéer som just medborgare. Vi ser också att det av just det skälet kan vara svårt att få in idéerna i vårt regionala innovationsstödjande system. Partnerskapet fångar löpande upp idéer från ”gräsrötter” eller engagerade personer inom social ekonomi och civilsamhället i allmänhet. Det händer åtskillig i gränssnittet mellan offentlig verksamhet och civilsamhället.


I det här nyhetsbrevet kan du läsa om några av länets sociala företag, bland annat EVA-kooperativet som har verkat i flera år, men också om länets nystartade sociala företag. Du kan också läsa om att det nu finns en regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi!

 

img 600 290

 
divider image
 

Nya parter


Partnerskapet har begåvats med ytterligare en aktör. SOFINT – Samordningsförbundet i Norra Örebro Län vilket betyder att tre av länets samordningsförbund nu är aktiva i Partnerskapet. SOFINT representeras av Mari Grönlund

och du når henne på 0760-93 11 74, mari.gronlund@sofint.se.

img 270 160

 
divider image
 

img 270 160

Nystartade sociala företag

 

Under de senaste månaderna har tre nya sociala företag startat i Örebro län: Mohass, Ekonomiska föreningen Tvätten i Karlskoga och Ekonomiska föreningen Integrera i Karlskoga ”FIK”. Samtliga av dem finns i Karlskoga och är till stor del ett resultat av förra årets utbildning kring socialt företagande som genomfördes på Karlskoga folkhögskola.

 

Läs mer om de tre företagen här

 
divider image
 

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi


Region Örebro län har nu fastställt en fyraårig handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi. Handlingsplanen har behandlats i Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor samt Nämnden för regional tillväxt.


Handlingsplanen länkas ihop med den framväxande regionala utvecklingsstrategin. Dess grundläggande mål är ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. För att nå målet kommer ett flertal aktiviteter att genomföras under de kommande fyra åren. Vill du ha mer information om planen och dess aktiviteter är du välkommen att höra av dig till Anders Bro, anders.bro@regionorebrolan.se eller 019 – 602 73 94. Du kan läsa planen här

 

img 600 290

 
divider image
 

Interreg-projektet RaiSE

 

Region Örebro län medverkar i Interregprojektet RaiSE som har syftet att stärka konkurrenskraften hos länets sociala företag. Den 4-5 april har turen kommit till Örebro att stå för värdskapet för ett projektmöte där deltagare från sju länder ska diskutera socialt företagande samt framtagandet av en Good Practice Guide. Det står både studiebesök, föreläsningar och en middag på slottet på dagordningen. Under de två dagarna kommer vi att besöka Miljövårdscentrum, re:form, Children’s upptäckarhuset, Aniara Maskin och Fastighet, Funkis, Prisma och Ekonomiska föreningen Integrera i Karlskoga för att lära oss mer om hur socialt företagande ser ut i Örebro län.

 

img 270 160

 

 

Klicka på bilden och du får

se en kort presentationsfilm av Interregprojektet RaiSE

 
divider image
 

REVES – European Network of Cities and Regions for the Social Economy


Region Örebro län är sedan 20 år medlem i REVES. Innan regionbildningen var Örebro läns landsting medlem. REVES intresserar sig för frågor om social ekonomi. Medlemmar utgörs av städer och regioner samt aktörer inom den sociala ekonomin. Från vårt län är också Stiftelsen Activa medlem. Region Örebro län är med i REVES styrelse. På senaste styrelsemötet som hölls i Brescia (Italien) genomfördes studiebesök på sociala företag på orten och styrelsen fick information om utvecklingsprojekt som REVES är inblandad i i södra Italien (Messina).


Idag har REVES medlemmar i 18 EU-länder och på styrelsemötet diskuterades bl.a. frågan om hur vi kan införliva fler medlemmar i föreningen. Region Örebro län har tagit på sig uppgiften att försöka värva några av de offentliga samarbetspartners som vi jobbar med inom RaiSE-projektet (se ovan) och som vi möter i andra Interreg-projekt inom det här området. Ju fler vi är i det europeiska samarbetet desto enklare blir det att utveckla gemensamma projektidéer och få tillgång till projektmedel. Läs mer om Reves här

img-173-173

 
divider image
 

img 270 160

img 270 160

 

Engagerade rådgivare och erfarenhetsutbyte helt avgörande för framgångsrikt socialt företagande
 
Att bedriva verksamhet i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är inte någon dans på rosor och verksamheten är ofta mer beroende av externa faktorer och specialiserade rådgivare än andra företag. Det vet Maria Holm, verksamhetsledare för EVA-Kooperativet i Örebro. När vi besökte företagets nya secondhand-butik målade hon dock upp en positiv bild av framtiden, mycket tack vare JobbaJobba-projektet. Läs mer om EVA-kooperativet här

 
divider image
 

Erfarenhetsseminarier

 

Upphandling


I Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi fastslår Region Örebro län att upphandling med social hänsyn är prioriterade frågor. De nya EU-direktiven om offentlig upphandling erbjuder upphandlande myndigheter stora möjligheter att ta sociala hänsyn. Under 2018 genomförs därför två seminarier där vi kommer att diskutera upphandlingsreglerna och hur de praktiskt kan tillämpas. Vi kommer att rikta särskild uppmärksamhet på frågor om hur offentlig verksamhet kan rikta upphandlingar mot civilsamhälle och social ekonomi.


Det första upphandlingsseminariet kommer att äga rum 23 mars och anordnas tillsammans med Nora och Lindesbergs kommun i Lindesberg. Syftet är utveckla vår kunskap om upphandling med social hänsyn samt näraliggande frågor. Vi kommer att diskutera regelverk, praktiska tillämpningar samt problem och utmaningar.
Det andra upphandlingsseminariet kommer att äga rum i Örebro under vecka 21. Praktiska detaljer kommer senare. Syftet med detta seminarium är att öka kunskapen om hur civilsamhälle/social ekonomi praktiskt kan delta i offentliga upphandlingar. Vi kommer att följa hur man steg för steg genomför en upphandling och vilka särskilda krav som kan ställas i upphandling med social hänsyn och reserverade kontrakt.  Vi kommer dessutom att diskutera aktuella och tänkbara utlysningar där Region Örebro län och länets kommuner vill ta social hänsyn.

 

Vill du ha mer information, kontakta Janni Bohman, 019-602 75 09

img-173-173

 
 

Idrott, ungdomar och integration


Tid: 8 Mars kl:9:00-12:00
Plats: Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro


Den 8 mars genomför Partnerskapet för sociala innovationer tillsammans med Örebro läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna ett seminarium där vi diskuterar erfarenheter från ÖSK Handboll:s projekt Handboll för hjärta och gemenskap 2.0 – integration med hjälp av handboll.
Jerker Lindgren och Emil Sterner från ÖSK Handboll berättar om projektet och om de unika arbetsmetoder som används för att bidra till inkludering av ungdomar i stadsdelarna Vivalla, Brickebacken, Oxhagen och Baronbackarna. Projektet pågår 2016-2019 och vänder sig till barn i 10-12 årsåldern. ÖSK Handboll vill utveckla en metod som lätt kan föras över till andra idrotter eller aktiviteter. Läs mer om seminariet här

 

Anmäl ditt deltagande senast 1 mars till mikael.norberg@regionorebrolan.se

 

img 270 160

img 270 160

 
 
divider image
 
 

 

 Arbetsutskottet, Partnerskapet för sociala innovationer

 
 
 
shadow

Partnerskapet för sociala innovationer
?www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94