Upphandling med social hänsyn, nya utlysningar, EU-samarbeten samt mycket mer.
 
 

img 600 290

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 2018:2

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gälla. Du är idag prenumerant på vårt nyhetsbrev och vi kommer även fortsättningsvis att skicka information till dig om nyheter, evenemang och annat som händer inom Partnerskapet för Sociala Innovationer.Nyhetsbrevet skickas ut genom Region Örebro län.

 

Vi använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål än för utskick av Region Örebro läns nyhetsbrev. Vi lämnar naturligtvis heller aldrig ut dina uppgifter till tredje part. I alla våra nyhetsbrev finns möjlighet att avregistrera eller ändra dina uppgifter. Klicka bara på Min prenumeration högst upp till höger.

 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på http://www.regionorebrolan.se/gdpr

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se

 

 
 

Inledning

 

När vi för några år sedan startade Partnerskapet för sociala innovationer bestämde vi oss för att inte rusa iväg. Vi bestämde oss för ”växa” i tre steg. För det första skulle vi fokusera på organisationer inom civilsamhället och därefter involvera offentlig verksamhet. Det har vi lyckats bra med och vi passerade 30 parter förra året. Och vi ser ett löpande intresse från organisationer och verksamheter inom både civilsamhället och offentlig verksamhet att delta.


Nu har vi påbörjat det tredje steget - privat verksamhet. I det här nyhetsbrevet kan du därför läsa om Zinkgruvan Mining som bedriver gruvverksamhet i Askersund och som nu har gått med i Partnerskapet.
I det här nyhetsbrevet kan du också bl.a. läsa om årets husvagnsturné, som vi för övrigt kommer att genomföra på ett helt annat sätt än förra årets turné, några reseberättelser och information om höstens mötestider.


Värmen har kommit och vi önskar alla en trevlig sommar. Vi möts igen i höst.

 

 

img 600 290

 
divider image
 
 
divider image
 

Idévagnen 2018


Nu drar årets Idévagnsturné igång. Den 30 juni besöker vi Zinkgruvedagen.
Vi vill träffa dig som har idéer om hur samhällsutmaningar, stora som små, kan lösas på nya och bättre sätt. Du kanske har funderat på hur företag kan ta ett större samhällsansvar, hur våra nyanlända kan inkluderas på ett bättre sätt eller hur äldres kompetenser kan tas tillvara?

 

Läs mer om Idévagnsturnén här.

 

 

 
divider image
 

Upphandlingsseminarie Lindesberg

Social hänsyn i upphandlingar ska underlättas

 

 

Partnerskapet för Sociala Innovationer och Region Örebro län har arrangerat två seminarier, i Lindesberg och Örebro, för att öka kunskapen om upphandlingar med sociala hänsyn och hur civilsamhälle och social ekonomi kan delta i offentliga upphandlingar. Seminarierna var en följd av Region Örebro läns arbete med den nya handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi. 


Social hänsyn i en upphandling kan vara till exempel sysselsättning, arbetsvillkor, tillgänglighet och etiska villkor. Två exempel där Region Örebro län har tagit social hänsyn är i H-husprojektet där krav har ställts på lärlingsplatser, och i upphandlingen av serviceresor har man utvärderat bland annat hur anbudslämnarna arbetar med att rekrytera personer av det underrepresenterade könet.

 

 

 
divider image
 

Europeiskt utbyte för att stärka sociala företag

 

Deltagare från fem regioner i Europa: Katalonien i Spanien, Emilia-Romagna i Italien, Ungern, Irland, Skottland besökte Örebro som en del i Interregprojektet RaiSE. Syftet med projektet är att genom erfarenhetsutbyte ta fram nya policydokument för att stärka konkurrenskraften hos sociala företag. Projektmötet i Örebro fokuserade på goda exempel på verktyg och arbetsmetoder från de olika regionerna.

 

Läs mer om utbytet här

 

 

 

Studiebesök på Miljövårdscentrum

 
divider image
 

Örebro läns handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi uppmärksammas i Europa

 

Den 11 april 2018 anordnade Europaparlamentets Social Economy Intergroup en paneldiskussion där temat för seminariet var hur regioner kan skapa en social och inkluderande ekonomi. Bengt Storbacka (s), ordförande för Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn i Region Örebro län var särskilt inbjuden för att presentera Region Örebro läns nya handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi.

 

Läs mer om  Social Economy Intergroups paneldiskussion här

 

 

 
divider image
 

Tematisk plattform på temat ”Social economy to foster industrialisation”


Region Örebro län påbörjar också ett samarbete med regionerna Navarra (Spanien), Emilia-Romagna (Italien), Lapland (Finland), Murcia (Spanien) och Slovenien kring en s.k. tematisk plattform knutet till arbetet med smart specialisering. Plattformarna är en ny form av samarbete mellan regioner i EU och EU-kommission har nu fattat beslut om vår tematiska plattform kan starta. Temat är Social economy to foster industrialisation.

 

Läs mer om vad Plattformen innebär här.

 

 

 
divider image
 

img 270 160

Partnerskapets första organisation från det privata näringslivet

 

Partnerskapet för Sociala Innovationer välkomnar en ny part: Zinkgruvan Mining, som är den första organisationen från det privata näringslivet som valt att ingå i Partnerskapet. Det är en mycket positiv utveckling! Kontaktperson för Zinkgruvan Mining AB är Monika Andersson.

 

Du kan läsa en presentation om Zinkgruvans engagemang här.

 
divider image
 

Nygammalt Örebroföretag syr sig in på arbetsmarknaden

 

Syverkstan är ett sprillans nytt företag där socialt ansvar och sammanhållning löper som en röd tråd genom hela verksamheten. En rörelse som hjälper människor in på arbetsmarknaden genom att sy och fixa saker på beställning. Allt från båtkapell till brudklänningar och barnkläder.

 

Läs hela artikeln om Kapell, Sy och Fixarverkstan här.

 


 

img 600 290

 
divider image
 
 

En läranderesa om medarbetarövertagande till Paris

 

Inom projektet FRAMSTEG genomfördes den 13 - 16 maj en läranderesa till Paris på temat medarbetarövertagande. Projekt FRAMSTEG omfattar länen Örebro, Västmanland och Östergötland. Representanter från Coompanion, ALMI och Region Örebro län mötte CG Scop, TerraScop och Reprotechnique.

 

I ett internationellt perspektiv är det vanligt med personalövertagande i form av

medarbetarägda kooperativa företag. I Sverige är antalet exemplifieringar mera blygsamma

varför projektet valt att samverka i ett europeiskt nätverk, TranfertoCOOPS, i syfte att utveckla smarta svenska affärsmodeller.

 

Vill du lära dig mer om medarbetarövertagande rekommenderar vi att du tittar på den här korta informationsfilmen.

 

 

img 270 160

 
divider image
 

Det finns medel att söka

 

img 270 160

Kommuner kan söka medel för lokala naturvårdssatsningar som bidrar till att skydda naturen och göra den mer tillgänglig. Exempel på satsningar handlar om information, kunskapsuppbyggnad, restaurering, vård och förvaltning. För projekt som ska börja under 2019 ska man söka medel innan den 1 december 2018. I år har man dessutom en särskild våtmarkssatsning som man kan söka medel för innan den 1 oktober 2018.

 

Mer information finns på Länsstyrelsen i Örebro läns sida och på Naturvårdsverkets sida.

 

 

img 270 160

Har ni en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Då kan ni från företag och organisationer söka stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle. Företag och organisationer kan exempelvis söka stöd för att ta tillvara på restvärme, fasa ut fossil energi, installera laddstationer för elbilar. Årets andra ansökningsomgång pågår mellan 27 augusti till 27 september 2018.

 

Mer information finns på Länsstyrelsen i Örebro läns sida och på Naturvårdsverkets sida.

 

 
divider image
 

Testbäddar för samhällets utmaningar

 

Nyligen öppnade en ny utlysning. Vinnova vill öka möjligheterna att testa och utveckla lösningar på samhällsutmaningar i verkliga eller verklighetsnära miljöer hos offentliga aktörer.

 

Ansökan är öppen fram till 13 september 2018 kl. 14.00. Det går att söka upp till 500.000kr över 12 månader. Civilsamhällesaktörer kan ingå i uppbyggnaden av dessa testbäddar som projektpartner.

 

Läs mer om Vinnovas utlysning här

 

img 270 160

 
divider image
 
 

Höstens Partnerskapsmöten

 

Höstens första Partnerskapsmöte äger rum i Örebro. Bilda bjuder in till husesyn i de nya lokalerna den 19 september. Som tidigare bjuds det på lunch innan mötet. Notera att vi lunchar på Restaurang NorrTull. Dagordning skickas ut efter sommaren. Anmäl ditt deltagande samt eventuella allergier eller kostbehov till mikael.norberg@regionorebrolan.se.

 

Lunch: 12.00
Plats: Restaurang NorrTull, SCB-huset, Klostergatan 23 Örebro

 

Mötestid: 13.00 – 16.00
Plats: Bildas lokaler på Klostergatan 34 Örebro

 

Efterföljande stormöte sker den 29 november. Platsen för novembermötet är ännu inte fastställd.

 

Arbetsutskottsmöten

 

Partnerskapets arbetsutskott fortsätter som tidigare att träffas var tredje vecka. Du som är intresserad av att delta i arbetsutskottet är välkommen att göra det. Det första mötestillfället efter årets semester infaller den 15:e augusti kl. 9.00 – 12.00.

 

 
divider image
 

 

 Arbetsutskottet, Partnerskapet för sociala innovationer

 
 
 
shadow

Partnerskapet för sociala innovationer
?www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94