Myndigheten för kulturanalys har nyligen i en rapport visat att möjligheten att ta del av kultur är långtifrån jämlikt fördelad. Detta blir en viktig utgångspunkt i vårt arbete med nästa kulturplan.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 2/2018 Kultur och ideell sektor

Banner Feriepraktik dans

 

Chefen har ordet

Myndigheten för kulturanalys har nyligen i en rapport visat att möjligheten att ta del av kultur är långtifrån jämlikt fördelad. Detta blir en viktig utgångspunkt i vårt arbete med nästa kulturplan. Den börjar inte gälla förrän 2020, men redan nu har vi dragit igång dialoger med länets kommuner. Just att nå ut till barn och unga, inom äldreomsorgen och med inkludering som ledstjärna har varit viktiga teman för de kommuner jag och mina medarbetare har besökt. Samtidigt blir man imponerad över hur mycket som görs på kommunal nivå. En viktig sak framöver blir att skapa en överblick över goda exempel, och hur vi kan lära av varandra.

Inom området kultur och hälsa finns hur mycket evidens som helst för vad kultur och goda upplevelser kan göra, både förebyggande och behandlande. Vi måste också lära oss att använda de kulturella uttryckssätten för att förmedla denna visdom. Därför rekommenderar jag starkt filmklippet ”Möt Henry” som ni hittar på  www.kulturellahjarnan.se. Det lämnar ingen oberörd.

 

Så hälsar vi äntligen våren välkommen!

 

Rikard Åslund

Områdeschef Kultur och Ideell sektor

 
divider image
 

Kaffekoppar

 

Uppstartsmöte Kulturplan 2020-2023

Arbetet med en ny regional kulturplan för Örebro län, som ska gälla 2020-2023, inleds officiellt den 16 maj på City konferenscenter i Örebro. På agendan står inspiration till ett kulturarbete med större fokus på solidariskt fördelad kultur. Rikard Åslund kommer att berätta om arbetet med att ta fram den nya planen.

Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för utvecklingen av länets regionala kultur med ambitionen att fungera vägledande även för länets kulturutveckling i stort. För att det ska bli verkligt behövs samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare och civilsamhälle. Följ gärna arbetet med Kulturplan 2020-2023 på vår blogg 

Läs mer om uppstartsmötet och anmäl dig här

 
divider image
 

Dansens dag affisch

Dansens dag på Tegelbruket
Den 29 april firar man världen runt den internationella dagen för dans. 2018 kommer firandet av Dansens dag på Tegelbruket att tjuvstarta redan den 26 april kl 18.00. Varmt välkomna att ta del av en fantastisk dansföreställning av och med dansaktiva från Örebro län. Fri entré!
Arrangeras av föreningen Fröjdans, Region Örebro län/Dans i Örebro län och Tegelbruket.

 
divider image
 

Konferensbild Vem får vara med i Örebro län?

 

”Genom kultur kan man bygga broar utan att språket är gemensamt”
Den 9 april genomfördes konferensen Vem får vara med i Örebro Län? Dagen genomfördes inom integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur, och syftade till att inspirera till ett kulturliv i Örebro län som är mindre segregerat än idag, där alla kan möta personer som de kan spegla sig i. På agendan var bland annat en föreläsning med Ola Öhlin som berättade om sitt projekt ”Konsten att delta”, som underlättar för utlandsfödda konstnärer att komma in i och bli en del av kulturlivet. Lokala aktörer delade med sig av sina erfarenheter

däribland Spelrum, El Sistema, Kulturskolan i Örebro, Pennybridge Poetry och Bergslagsspelen. I konferensen deltog ett sjuttiotal tjänstemän, politiker, kulturskapare och aktiva från civilsamhället. Eftermiddagen ägnades åt att dela erfarenheter och diskutera den fortsatta utvecklingen i länet. En deltagare berättade om sin erfarenhet att delta i Konsthantverkarnas rakubränning:

- Det var första gången jag träffade svenskar utan att uppleva att de var rädda för mig. Det var lättare att kommunicera med kroppsspråk och att prata och lära känna varandra när det fanns en gemensam uppgift: hur gör man med lera?

 
divider image
 

Kulturutbudskatalog 2018 framsida

Kulturutbudsdag för barn och unga
Den 16 april höll kulturkonsulentnätverket i den
årliga utbudsdagen för barn och unga.
Omkring 130 lärare och elever tog del av det kulturutbud som finns för skolor och förskolor i länet. Under dagen fick deltagarna smakprov på ett brett kulturutbud från teater-, dans- och musikföreställningar, workshopar och presentationer i slöjd, bild och form, kulturarv, litteratur och film. Allt som fanns med på dagen går att boka till förskolan/skolan. Se en film där några av besökarna berättar om sin upplevelse av dagen.

Är du pedagog som arbetar med kultur för barn och unga? Har du inte tidigare fått inbjudan till utbudsdagen? Fyll i dina kontaktuppgifter här så får du inbjudan till 2019 års utbudsdag.

 
divider image
 

plånbok gjord av disktrasa och gem

Fail Camp
I början av mars arrangerade Biblioteksutveckling Region Örebro län sitt andra Fail Camp. Detta genomfördes tillsammans med nyfikna kollegor från bibliotek runt om i landet och med aktörer från näringsliv, Region Örebro län och civilsamhället. Fail Camp syftar till att skapa ett samtal om hur kvaliteten i ett tjänsteutbud ständigt kan förbättras och hur lärdomar i projekt tas till vara. Årets Fail Camp innehöll moment som ”Bring Your Own Fail”. Deltagarna hade tagit med sig egna exempel på egna upplevelser och hjälptes åt med att analysera lärprocessen i det som till förstone kallats misslyckanden. Tillsammans fortsatte deltagarna med att utforska begreppet Design Thinking i praktiken och i relation till användarnas erfarenheter av tjänsteutbudet på bibliotek. (foto: Ylva Larsdotter)

 
divider image
 

Europeiskt utbyte och studiebesök på sociala företag

Europeiskt utbyte för att stärka sociala företag
Deltagare från fem regioner i Europa: Katalonien i Spanien, Emilia-Romagna i Italien,
Ungern, Irland, Skottland besökte Örebro som en del i Interregprojektet RaiSE. Syftet med
projektet är att genom erfarenhetsutbyte ta fram nya policydokument för att stärka konkurrenskraften hos sociala företag. Projektmötet i Örebro fokuserade på goda exempel på verktyg och arbetsmetoder från de olika regionerna. Projektets deltagare besökte under två dagar åtta sociala företag i länet: Miljövårdscentrum, re:form, Föreningen Funkis, Föreningen Integrera i Karlskoga, Mohass, Mötesplatsen Prisma,  Children’s Upptäckarhuset och Aniara Maskin och Fastighet. Projektmötet avslutades med en middag på Örebro slott.
Läs mer om det europeiska utbytet

 
divider image
 

Två nya myndigheter

 

Logotyp Delegationen mot segregation

I januari 2018 fick Sverige flera nya myndigheter, däribland Delegationen mot segregation och Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheterna har flera olika uppdrag, gemensamt för de båda är dock att de ska stötta det civila samhället inom sina respektive sakområden. Delegationen mot segregation kommer att fördela statsbidrag till civilsamhället för långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

Logotyp Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten kommer också att fördela medel, bland annat till organisationer och stiftelser i syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. De kommer också fördela statsbidrag till kvinnoorganisationer för att stödja kvinnors organisering. Läs mer på respektive myndighets webb:

www.delmos.se

www.jamstalldhetsmyndigheten.se

 
divider image
 

Nya rapporter från Kulturanalys 2018

 

Kulturanalys 2018 rapport

Rapporten Kulturanalys 2018 innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Utifrån de utvärderingar och analyser som Kulturanalys genomförde 2017, är det myndighetens bedömning att tre områden inom kulturpolitiken bör prioriteras:
• Fördjupa analysen av utbildningens roll för vuxnas och barns kulturdeltagande
• Förtydliga mångfaldsuppdraget
• #metoo, tystnaden och makten i kulturlivet

Kulturen i siffror rapport

Samtidigt med denna rapport publicerades också Kulturen i siffror 2018. I Kulturen i siffror presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick i kulturen i Sverige idag och över tid. Syftet är att beskriva kulturen med tillgängliga data, snarare än att analysera olika trender.
Båda rapporterna finns att ladda ner på Myndigheten för Kulturanalys webbplats.

 
divider image
 

Aktuella bidrag att söka

 

Utvecklingsmedel sociala innovationer

 

Utlysningen 2018 riktas särskilt, dock inte enbart, mot sociala innovationer som stärker jämställdhet i samhället och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället. Ansökningsperioden är öppen till den 5 juni. Stöd upp till 50 000 eller 200 000 kronor kan sökas.

 

Läs mer om stödet och hur du ansöker

Kulturstipendium

 

Region Örebro län delar i år ut kulturstipendier om sammanlagt 30 000 kr. Stipendier kan sökas av personer eller grupper som är mitt uppe i sin kulturella gärning. Stipendiet är ett arbetsstipendium och ska ses som en uppmuntran att utveckla sin kulturella verksamhet. Den som söker ska vara bosatt i Örebro län eller i sin kulturella gärning ha anknytning till länet.

 

Sista ansökningsdag är 29 juni. Läs mer och ansök här

Föreningsbidrag

Nytt för i år är en ny blankett där alla föreningar måste ange information om sina respektive under- och/eller lokalorganisation samt om de erhåller medel från andra delar av Region Örebro län, utöver föreningsstöd. Dessutom räcker det numera att blanketten skickas in digitalt, vilket vi hoppas ska underlätta för föreningarna. Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att
utveckla mötesplatser och mångfald.

Ansökningsperioden stänger 31 augusti. Här finns mer information, riktlinjer och ansökningsblankett

 
divider image
 

Kalendariet

 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft