Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

Rensning av föreningsregister

 

Sedan ca tre år tillbaka har Örebro kommun använt sig av bidrag- och bokningssystemet Interbook GO. Där finns föreningar i Örebro kommun registrerade för att kunna boka tider, söka bidrag samt för att synas i det föreningsregister som finns på kommunens hemsida.

 

Via föreningsregistret kan invånare, andra föreningar och organisationer nå fram till just er förening. Därför är det viktigt att föreningsuppgifterna är aktuella. För att säkerställa att föreningsregistret är aktuellt skickade vi ett brev till alla de föreningar som inte har en användare inlagd på sin föreningssida i Interbook GO. För många föreningar kom brevet tillbaka till oss då det är en gammal adress inlagd.

 

De föreningar som inte har en användare kommer inom kort läggas som vilande i systemet och därmed inte längre synas i föreningsregistret. Vet ni med er att er förening inte har en användare inlagd i Interbook GO, ta kontakt med Föreningsenheten, via foreningsenheten@orebro.se, så löser vi det. 

 
divider image
 

Utbildningskväll för nystartade föreningar

img 270 160

24/1 eller 31/1

Under två måndagar i slutet på januari hålls en kvällskurs riktad till nystartade föreningar. Kvällen kommer handla om vad krävs för att starta en förening, hur man startar en förening, finansiering och samarbeten med mera.

 

Kursen är obligatorisk för de föreningar som vill bli bidragsberättigade till fritidsnämndens bidrag.

 

Tid: kl. 18:00-20:30

Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

Kostnad: Kostnadsfri. Fika ingår.

 

Anmälan till 24/1

 

Anmälan till 31/1
 
divider image
 

Utbildningar och samtalsträffar

 

17/1: Att skriva motioner till årsmötet

Önskar er förening att det inkom fler motioner till föreningens årsmöte? Vill du lära dig att skriva en slagkraftig motion om något du önskar att föreningen skulle utveckla? Vill du lära dig mer om hur processen med motioner går till vid ett årsmöte och efteråt? Välkommen till en grundläggande kurs i motionsskrivande till årsmöten.

 

Tid: kl. 18:00-20:00

Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus eller digitalt via Zoom

Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar 250kr/förening.

 

Anmälan

26/1: Fånga engagemanget: En workshop om att rekrytera fler till era föreningar

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga.

 

Tid: kl. 17:00-20:00.

Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar
250kr/förening. Enkel förtäring ingår

 

Anmälan

 

2/2: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - I samarbete med Qulan Verdand

Vi träffas i grupp och deltar i den webbaserade kursen från NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid). Gruppspåret av kursen innehåller, förutom kunskapshöjande moment, även samtalsövningar där vi tillsammans resonerar om allt från normer och värderingar till våra specifika erfarenheter och perspektiv i rollen som representanter för ideella föreningar. Denna gång vänder sig träffen i första hand till anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade i det civila samhället.

 

Tid:  kl. 17:00-20:30

Plats: Föreningarnas Hus.

Kostnad: Kostnadsfritt, lättare fika ingår

   

Anmälan

 

10/2: Rundabordssamtal: ”Motverka den ofrivilliga ensamheten bland människor"

Under valåret 2022 kommer rundabordssamtal anordnas där det vid varje tillfälle är en representant från det civila samhället och en lokal politiker eller tjänsteperson och samtalar kring en aktuell samhällsutmaning.

 

Under det här rundabordssamtalet deltar Margareta Röstlund från PRO och Marie Brorson (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd social välfärd. Tillsammans samtalar de om konsekvenser av och arbete mot ofrivillig ensamhe

Tid: kl. 12:15-13:00

Plats: Husets Café i Föreningarnas Hus

 

Tillfällena är helt kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.

 
divider image
 

img 560 120

 

Postkodstiftelsen lanserar Granskapsinitiativet

 

Svenska Postkodstiftelsen lanserar en ny stödform som öppnar upp möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 20 000 – 50 000 kronor för att genomföra projekt som stärker grannskapet.

Projekten kan pågå mellan en till nio månader och ska finansieras fullt ut av Postkodstiftelsen. Ansökningar tas emot löpande via Postkodsstiftelsens hemsida, och redan inom 2-6 veckor ges besked om stöd.

 

Mer informaion
 
divider image
 

img 270 160

 

 

God jul och gott nytt år!

 

 

Önskar

Föreningsenheten

 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000