Som ni själva kan se har det hänt massor intressant inom vårt område den senaste tiden. Och kommer att hända framöver.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 5/2017 Kultur och ideell sektor

 

img 600 290

 

Chefen har ordet

Som ni själva kan se har det hänt massor intressant inom vårt område den senaste tiden. Och kommer att hända framöver. Beslutet om bidrag till föreningslivet, organisationer och studieförbund visar på något vi värderar högt, det vill säga civilsamhällets enorma betydelse för ett gott och livskraftigt samhälle. Det är ett relativt stort belopp vi avsätter för detta (47 miljoner kronor) men återbäringen är långt högre. 

 

Genom att dela ut kulturpris och -stipendier vill vi, mer på ett individuellt plan, uppmuntra personer som arbetar för att med kulturens kraft göra samhället bättre.


Traditionellt äter vi en gemensam lunch med pristagare och -stipendiater, och detta år måste jag säga att det var det ovanligt svårt att avsluta lunchen med alla dess trevliga samtal.

”Alla barns rätt till kultur” är ett spännande integrationsprojekt som man bara blir lycklig av. Inte minst om man tittar på filmen (länk till sidan hittar ni i nyhetsbrevet) som visar på möten som gör skillnad, och även vikten av att hitta nyckelpersoner som främjar dessa möten.

 

Ja, som sagt, det händer en hel del på vår front och jag önskar er en trevlig läsning och även en God Jul när den kommer!

 

Rikard Åslund

Områdeschef Kultur och Ideell sektor

 
divider image
 

Kortversion kulturplan 2018

Revidering av regional kulturplan inför 2018
Den 30 oktober fattade regionfullmäktige beslut om revidering av den regionala kulturplanen inför 2018. Ändringarna som det beslutades om kommer att finnas med i kortversionen av den regionala kulturplanen 2018. De största förändringarna är i korthet det nya avsnittet
Genreövergripande kultur och ”nya” kulturuttryck
där konstgruppen The non existent center (TNEC) presenteras som är en ny aktör inom samverkansmodellen i Örebro län. Design och arkitektur samt Spelkultur är andra nya områden under samma rubrik.
En text som tydliggör amatörmusikkonsulentens uppdrag med fokus på ungt arrangörskap tillförs. Inom litteraturområdet tillförs ett mål om att skapa en handlingsplan med prioriterad utveckling. Läs mer om revideringen

 
divider image
 

47 miljoner till föreningslivet

Den 23 november beslutade fokusnämnden för kultur bildning och ideella sektorn om fördelningen av de ekonomiska bidragen till organisationer, föreningar och studieförbund inför nästa år. Totalt är det drygt 47 miljoner kronor som ska delas ut till den ideella sektorn i länet. Läs hela nyheten här

 
divider image
 

Workshop med Knutte Wester för nyanlända barn

Alla barns rätt till kultur

Inom integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur ligger fokus just nu på Ljusnarsbergs och Hällefors kommun där det blir möjligt för unga att prova ny dans eller att filma på fritiden. Satsningen sker i samarbete med kommunernas kulturskola, fritidsgård, bibliotek, skola och Örebro Filmförening.
Medel har också fördelats till kulturaktörer som arbetar med kultur som integrationsmedel. Det handlar om rakubränning med Konsthantverkarna och skapande genom Ljusnarsbergs konstförening, och Ateljé Hjälmarstrand. Projektet stöttar också kulturaktiviteter på familjecentraler och hos Tegelbruket.
Läs mer om projektet

 
divider image
 

Civilsamhälle och Social ekonomi

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi

Under det gångna året har medarbetarna inom området Kultur och ideell sektor tillsammans med förträdare för civilsamhället och offentlig verksamhet jobbat fram ett förslag till en fyraårig handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor har antagit planen och den ska nu också antas av nämnden för regional tillväxt.

Handlingsplanens grundläggande mål är ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. För att nå målet kommer ett flertal aktiviteter att genomföras under de kommande fyra åren. Vill du ha mer information om planen och dess aktiviteter är du välkommen att höra av dig till Anders Bro, anders.bro@regionorebrolan.se eller 019 – 602 73 94.

 
divider image
 

Maria Sveland 2017 års kulturpristagare

Maria Sveland är årets kulturpristagare

Författaren Maria Sveland fick ta emot Region Örebro läns kulturpris för 2017 bestående av 50 000 kronor och en statyett. Motiveringen lyder: För att hon med uppriktighet, engagemang och stort mod kämpar för människovärdet - och inte minst för kvinnovärdet. Region Örebro län delade också ut tre kulturstipendier om vardera 10 000 kronor till Eva Dällerud, Gunilla Dovsten och Lasse Persson. Kulturpriset och kulturstipendierna delades ut av regionråd Irén Lejegren (S). Läs hela nyheten om kulturpriset och kulturstipendiaterna

 
divider image
 

KKN – medel från Tillväxtverket

Regional utveckling område kultur och ideell sektor har beviljats stöd från Tillväxverket under 2018 för kompetensutvecklingsinsatser för de kulturella och kreativa näringarna (KKN).
Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att genomföras i samarbete med Uppdrag AB och Örebro universitet.
Projektet syftar till att öka kunskap och kompetens hos tjänstemän om kulturella och kreativa näringar i sex av regionens tolv kommuner, och därigenom främja samverkan mellan aktörer, kommuner, företag och universitet.

50 000 kr till länet inom satsningen Bokstart

Regionbiblioteket har tillsammans med Regionens Barnhälsovård och Logopedi sökt och beviljats 50 000 kr från Kulturrådets språksatsning Bokstart, för att skapa ett språknätverk. Fokus kommer att vara på barnets språkutveckling genom läsfrämjande insatser för barn 0-3 år. Syftet med nätverket är att i första hand ta reda på hur samarbetet mellan folkbibliotek, BVC, logopedi och förskola ser ut idag och var det kan göras riktade insatser för bättre samarbeten. Målet är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i Örebro län.

 
divider image
 

Kulturgarantin, Dans i skolan

Lägesrapport Kulturgarantin
Kulturgarantin syftar till att utjämna skillnader vad gäller tillgång till kultur i förskola/skola.
Under maj till september var Kulturgarantin ute på remiss i samtliga kommuner. Remissvaren har sammanställts och analyserats och nu pågår ett arbete med att informera om resultatet.
Dialoger kommer att genomföras med bland annat samverkansråden på tjänstemanna- och politikernivå inom utbildning och arbetsmarknad och kultur och ideell sektor, kulturinstitutionerna,  referensgruppen för Kulturgarantin och kulturkonsulenter/utvecklingsledare.
Efter dialogerna kommer ett nytt förslag tas fram. Det förslaget blir ett viktigt underlag inför stormötet för länets politiker och tjänstemän inom kultur och skola som planeras till mitten av februari 2018.

 
divider image
 

The Non Existent Center Ställbergs gruva

Register över lokaler och platser för kultur
Ska du genomföra ett kulturarrangemang någonstans i länet, men är osäker på vilka lokaler/platser som kan vara aktuella? Använd gärna vårt register över kulturella mötesplatser (lokaler/platser där kultur av något slag genomförs regelbundet). Om du upptäcker att mötesplatser saknas är vi tacksamma om du återkopplar till oss, så kan vi hålla registret aktuellt. Detsamma gäller om någon mötesplats inte längre är aktuell.

 
divider image
 

Kulturutbudsdag 2018

Kulturutbudsdag 16 april - anmälan har öppnat
Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. 2018 års kulturutbudsdag äger rum den 16 april på Konserthuset och Kulturskolan i Örebro. Där kan du ta del av ett "smörgåsbord" av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Liksom tidigare utbudsdagar erbjuds alla vuxna att ta med sig upp till tre barn/ungdomar. Läs mer och anmäl dig

 
divider image
 

Dig it! skrivartävling

Vinnare i Dig it! skrivartävling

Juryn för årets digit!, skrivartävlingen för alla ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet i länet, hade ett digert arbete med att välja pristagare bland de femtiotal bidrag som strömmat in. Nytt för i år var att ungdomarna tävlade i två klasser. Vinnare i gymnasieklassen blev Alvina med Innan strängarna går av och högstadieklassens förstapristagare blev Clara med bidraget Hon. Länkar och motiveringar till vinnarbidragen samt andra- och tredjepristagarna finns här. Alla digit!-bidrag finns på bloggen. Stort grattis till alla vinnare!

 
divider image
 

Vinnare Noomaraton 2017

Kumlingar vann riksfinal i kortfilmstävling
Team Kumla och filmen ”Appen” vann riksfinalen i filmtävlingen Noomaraton när den avgjordes på Filmhuset i Stockholm i slutet av september. I regionuttagningarna som traditionsenligt arrangeras första helgen i september tävlar lag över hela landet i att göra film på 24 timmar.
Till riksfinalen kvalificerade sig två länsfilmer och en av dessa gick alltså hem med segern, äran och prischecken värd 10 000 kronor.
Laget var dock inga nykomlingar i sammanhanget då lagledare Sune Eskelinen vann riksfinalen senast 2015. Filmen, och tidigare års vinnare kan ses på www.noomaraton.se/vinnare

 
shadow
 

Nya rapporter

 

Rapport Kreametern Tillväxtverket

Ny nationell statistik för kulturella och kreativa näringar

Måndag 6 november lanserade Tillväxtverket ny officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Statistiken gör det möjligt för Sverige att göra jämförelser med de många länder som har officiell, nationell statistik inom kulturella och kreativa näringsområden. Läs mer och ladda ner rapporten Kreametern

 
divider image
 

Vad gör barn och unga på fritiden? Rapport från MYKA

Vad gör barn och unga på fritiden?
Kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns skillnader mellan olika åldrar och mellan flickor och pojkar, visar en ny nationell kulturvaneundersökning om barns och ungas kulturaktiviteter från Myndigheten för kulturanalys. Läs mer och ladda ner rapporten Barn och ungas kulturaktiviteter 

 
divider image
 

Jämställd kultur rapport

Hur jämställd är den statliga kultursektorn i Norden?

Det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor. Det framgår av en ny rapport, Jämställd kultur, från Kulturanalys Norden som finns hos Myndigheten för kulturanalys.

 
shadow
 

Stöd inom dans och film - ansök före 15 februari
Från och med 1 januari 2017 har dansen och filmen nya stödformer i regionen.
Stöden heter Arrangemangsstöd dans, Arrangemangstöd filmvisning och Stipendium filmproduktion.
Ansökningar tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september.

Läs om bidrag och stöd här

 
divider image
 

Aktuella bidrag Kulturrådet

Aktuella bidrag att söka hos Kulturrådet

Nu går det att göra ansökningar inom till exempel 

Kulturexport, Litteraturstöd och Litterära evenemang i utlandet.

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

Läs mer om aktuella bidrag hos Kulturrådet

 
divider image
 

Nationella bidrag - för föreningar och organisationer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar bidrag på uppdrag av regeringen. MUCF ger bidrag för att driva organisation eller till ett projekt. Läs mer om bidrag som går att söka nu

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.

Läs mer om vad som krävs för att få pengar

 
shadow
 

Kalendariet

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft