Förra veckan presenterade Regional utveckling en rad insatser för att stärka omställningsförmågan i länet för företagare, kulturlivet och för individer.
 

Region Örebro län

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev Regional utveckling

 

Det stora och det lilla, det strukturella och det individuella

Under förra veckan presenterade Regional utveckling en rad insatser för att stärka omställningsförmågan i länet:

• för de företag som nu vill accelerera en omställning, där krisen kan ha öppnat för en möjlighet

• för de individer som vill kompetensutveckla sig för att stå redo när krisen mattas av eller helt byta yrke

• för kulturliv och civilsamhälle som drabbats av inställda arrangemang eller andra inkomstbortfall.

 

Spännvidden i det vi gör är just nu påtaglig och vårt ansvar som samhällsbyggande funktion är kanske viktigare än någonsin. Vi försöker möta upp länets behov allt ifrån att se och möta individens behov till att sätta strukturförändrande insatser som bygger omställningsförmåga på sikt - i det stora och det lilla, det strukturella och det individuella.

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

 

Irén Lejegrens lägesrapport

Film Irén Lejegrens lägesrapport

Dags för nytt steg i livet? 

Regionråd Irén Lejegren (S) berättar varje vecka om de aktivitet som pågår på Regional utveckling med anledning av coronaviruset. I veckans film lyfter hon att det finns nya möjligheter att utbilda sig. Är du permitterad kan du utveckla din kompetens via digitala studier hemma framför datorn. Eller om det kanske är dags att ta ett nytt steg i livet och byta bransch helt och hållet. Det finns branscher där behovet av ny personal är stort.

 

Skärmklipp från utbildningsfilm om skyddsutrustning

200 chefer fick utbildning om covid-19

I maj har 200 chefer i kommunal vård och omsorg fått en digital utbildning om covid-19. Nu finns utbildningen även som film. Första delen handlar om coronaviruset och andra delen om vilken skyddsutrustning personal behöver för att vårda en person med covid-19.

 

- Det handlar om att skapa trygghet hos första linjens chefer. Med kunskap kan vi begränsa smittspridning och vårda de sjuka på ett bra sätt, säger Ingmar Ångman, områdeschef Välfärd och folkhälsa.

 

Filmen Utbildning om covid-19 för chefer och medarbetare i kommunal vård och omsorg har hittills setts av 1 100 personer.

 

Kampanj: Sök yrkesvux!

Ny webb för vuxenutbildning

Inom kort lanseras en ny utbildningswebb för vuxenutbildningar. Här finns Yrkesvux och lärlingsutbildningar, yrkeshögskolor och folkhögskolor samlat på en och samma webb. Sidan kommer även att kompletteras med Utbildningsakuten. Läs mer och kolla in utbildningarna här: vux.regionorebrolan.se

 

sedlar i olika valörer

Ägartillskott till Almi

- Just nu är det många företagare och entreprenörer som hör av sig till Almi för att få finansiering och rådgivning, och då måste vi som delägare göra vad vi kan för att bistå. Det handlar om att hjälpa länets många små och medelstora företag genom krisen för att på så sätt rädda verksamheter och arbetstillfällen, säger regionråd Irén Lejegren (S).

 

Region Örebro län och Region Västmanland skjuter till vardera 1,1 miljon och Almis moderbolag satsar 2,3 miljoner kronor.  

 

skärmklipp från verksamt.se

Verksamt samlar all information till företagare

På verksamt.se samlas all information till företagare. Stödet till företagare rullade snabbt i gång med en Företagsjour – rådgivning på telefon. Nu finns även regionala och nationella insatser riktade till industrin.


 
 

Omslag: Coronaviruset och näringslivet i Örebro län

Fördjupad läsning från 27 april:
Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

Varsel, konkurser, permitteringar och nyinskrivna på Arbetsförmedlingen – Region Örebro län har arbetat fram ett material som presenterar nuläge och analys för kommunerna i länet. 

 

I Coronaviruset och näringslivet i Örebro län presenterar en analys och en fördjupning för besöksnäringen, en särskilt utsatt bransch i dagsläget. Nästa rapport kommer den 29 maj. Vill du ha den i mejlkorgen? Klicka på Min prenumeration högst upp detta mejl och välj Näringslivsutveckling!

 

 

Illustration Framtidsentreprenörerna

Framtidsentreprenörerna – ny utbildning med hållbarhet i fokus

Den 1 maj öppnade anmälan till en ny utbildning i hållbart entreprenörskap. Under hösten 2020 kommer ett begränsat antal blivande eller redan verksamma entreprenörer i länet få chans att utveckla sig själva, sina idéer och sitt företag i en mer hållbar riktning. Utbildningen utgår från fyra delar: personlig mening, samhällsnytta, planetnytta och ekonomisk bärkraft. 

 

Utbildningen finansieras av Region Örebro län, men det är Coompanion Mälardalen som erbjuder den tillsammans med Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB.

 

Maria Larsson och Irén Lejegren

Maria Larsson och Irén Lejegren

Gemensam dialog med näringslivet

Regionråd Irén Lejegren (S) och landshövding Maria Larsson har startat en mötesserie där de träffar representanter för företag, näringslivsorganisationer och branschorganisationer. Målet är att få en bättre bild av hur näringslivet mår och vilka insatser som önskas.

 

Nästa möte hålls i juni.

 

Lars Åsell

Alla friska igen på Löwenhjelmska

I en artikelserie på webben får vi träffa personer från verksamheter där kommun och region samverkar. Först ut är Lars Åsell, enhetschef på Löwenhjelmska huset i Örebro kommun.


- På ett av våra demensplan insjuknade både flera boende och personal för ett tag sedan, men efter tre-fyra veckor var de boende friskförklarade och all personal på plats igen, berättar Lars Åsell. 

 

Nya stöd från Regional utveckling

Kulturnämnden omfördelar 1 350 000 kronor för till stödåtgärder

 - I krisens spår är det många evenemang och verksamheter som skjuts upp eller ställs in och nu måste vi agera för att rädda länets kulturella infrastruktur. I det här läget handlar det om åtta olika stöd- och åtgärdspaket, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

Läs om de olika stöden till kulturliv och civilsamhälle på regionorebrolan.se/kulturbidrag

 

Företagsjouren ger stöd vid psykisk ohälsa

Sedan tidigare hjälper Företagsjouren företagare med kontakter och information för företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Nu bedöms den psykiska ohälsan bland företagare öka i spåren av coronakrisen. Som ett led i detta startar Region Örebro län ett pilotprojekt där Företagsjouren utökas med psykosocialt stöd från primärvården.

 

Ring 019-602 99 00 så berättar våra företagsrådgivare mer.

 

Stöd till företag som vill ställa om sin verksamhet

Region Örebro län höjer stödet för de företag som vill ställa om sin verksamhet för att bättre klara av den situation som nu råder.

 

- Det är ett befintligt stöd som vi nu utökar för att stärka konkurrenskraften hos våra företagare. Förut kunde ett företag få 50 procent av kostnaden för en konsult som hjälper till att utveckla nya erbjudanden eller strategier för omställning av en verksamhet. Nu höjer vi det stödet till 90 procent, säger Irén Lejegren (S).

 

Maxbeloppet på 150 000 kronor kvarstår, och för att få stöd krävs att ett sökande företag uppfyller en rad grundläggande kriterier.

 

 
divider image
 
 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft