Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

img-173-173

Säsongsansökan idrottshallar och ishallar, HT21/VT22

 
Nu är ansökningsperioden igång för säsong HT21/VT22 i kommunens idrottshallar och ishallar.

 

Sista ansökningsdag är den 30 april.

 

För att en ansökan ska räknas som godkänd ska, utöver att ni anger lagnamn/träningsgruppsnamn i meddelanderutan för de tider ni söker, föreningens senaste årsmöteshandlingar finnas uppladdade i Interbook GO:

- Signerat årsmötesprotokoll

- Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk redovisning

- Signerad revisionsberättelse

 

Du som har rollen föreningsansvarig, loggar in via Interbook GO för att göra ansökan. Det finns en manual för hur du söker säsongstider, den hittar du via länken längst ner på din startsida i Interbook GO.

 

Har din förening inte sökt säsongstider tidigare men vill göra det nu? Då skickar du en anmälan om att söka säsongstider och anger nedan kontaktuppgifter.

 

Förening:

Organisationsnummer:

Namn på föreningsansvarig:

E-postadress till föreningsansvarig:

 

Skicka uppgifterna till bokningscentralen@orebro.se och skriv ”Anmälan - Säsongsansökan idrottshall” eller ”Anmälan - Säsongsansökan ishall” i ämnesraden.

 
divider image
 

img-173-173

Workshop 21 april: Örebro i sin fulla kraft

 

Med utgångspunkt i Överenskommelsen om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen bjuder Samverkansrådet in till dialog om hur civila samhället och kommunen tillsammans kan bidra till målområde 1 i program för hållbar utveckling. Målområdet omfattar:

- Mänskliga rättigheter och demokrati
- Jämställda och jämlika livsvillkor
- Ekonomisk jämställdhet och jämlikhet
 

Kom och prata med representanter från politik, förvaltning och civilsamhälle om hur vi kan nå målen genom samverkan.  

 

Datum: 21 april

Tid: kl. 18-20

Plats: Zoom

Anmälan: via länk eller till info@orebroforeningsrad.se senast den 19 april.

 

Vi möts med hjälp av det digitala mötesverktyget Zoom. Du deltar via en dator eller smartphone. Kontakta info@orebroforeningsrad.se om du har frågor om hur du kan delta i mötet.

 

Läs mer om Överenskommelsen om samverkan i Örebro och Samverkansrådet på www.orebro.se/civilasamhallet
Kontakt: anna.fogel@orebro.se 019-21 18 78

 

Anmälan
 
divider image
 

ENKÄT: Hur har er förenings medlemsantal påverkats under 2020?

 

Många föreningar upplever stor oro över att tappa medlemmar. För att Örebro Föreningsråd skall kunna stötta föreningar i Örebro på bästa möjliga sätt ber vi er att besvara denna korta enkät som handlar just om medlemsantalet 2020 (enkäten riktar sig till alla former av föreningar).


Sista datum för att besvara enkäten: 30/4 2021

 

Till enkäten
 
divider image
 

Rundabordssamtal

 

2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver.

 

Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet:

På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin?


Plats: Digitalt via Zoom

Torsdag 22/4 kl. 12:15 -  Gunhild Wallin (C) –Ordförande i Föreningsutskottet
samt ordförande i Vårdboendenämnden

 

Torsdag 29/4 kl. 12:15 - Marlene Jörhag (KD) –Kommunalråd och ordf. i
programnämnd barn- och utbildning

 

Torsdag 6/5 kl. 12:15 - David Gelinder (KD) – Presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad

 

Torsdag 20/5 kl.12:15 - Emelie Jaxell (M) – Gruppledare för M i programnämnd social välfärd samt ledamot i kommunfullmäktige


Program och anmälan
 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000