Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 
 
divider image
 

Årsmöteshandlingar 2021

 

På grund av Covid-19 kan ideella föreningar ha svårt att genomföra ordinarie årsmöte. Enligt beslutade bidragsvillkor för idrotts- och idéburna föreningar ska ordinarie årsmöte genomföras varje år. Utifrån rådande situation tillåts föreningarna att under 2021 bifoga handlingar från senast genomförda årsmöte till ansökan om Fritidsnämndens verksamhetsbidrag.

 

 

Örebro Föreningsråd erbjuder rådgivning, hjälp och uthyrning av digital utrustning till de föreningar som planerar att genomföra årsmötet digitalt.

 

Kontakta Örebro Föreningsråd för mer information

 

Örebro Föreningsråd
 
divider image
 

Medborgardialog om jämställd idrott i Örebro kommun

 

Jämställdhetsdelegationen och Fritidsnämnden i Örebro kommun bjuder in till digital dialog på temat ”Jämställd idrott”.

Dialogen kommer att handla om:

- Lokaler och idrottsanläggningar

- Bemötande och normer

- Ekonomiska bidrag


 

 

Dialogen riktar sig till både förtroendevalda, ledare och utövare i idrottsföreningar men också till medborgare som är intresserade av frågorna. Du som deltar på dialogträffen kommer inte synas i bild eller höras, men kan kommunicera via chattfunktionen i mötet..

 

Information
 
divider image
 

img 270 160

Finansiering i den ideella föreningen. Den ständiga utmaningen för föreningslivet

Tisdag 2 mars 2021 kl. 18:00.

Samtidigt som föreningen utför sina medlemsaktiviteter, sociala arbete, kulturupplevelser, idrottsliga prestationer, demokratiska påverkansarbete och allt annat, så är det många gånger tunga arbetet för att hitta finansiering till den egna verksamheten ständigt närvarande. Under denna kväll presenteras några olika former av finansieringsmöjligheter med fokus på alternativ till de kommunala bidragen. Föranmälan sker senast 26/2 för att få en länk till mötet.

Plats: Digitalt via Zoom

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Utlysning för projektbidrag för jämställdhetsprojekt

 

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva jämställdhetsprojekt. Nu har utlysningen öppnat.

 

 

Bidrag lämnas till ideella föreningar eller stiftelser. Ansökan sker via jämställdhetsmyndighetens digitala ansökningssystem för statsbidrag. 

 

Information
 
divider image
 

img 270 160

Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar digitalt via Zoom
Torsdag 4 mars kl.17:00 och måndag 15 mars kl. 17:00. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan. 

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Politikerdialog: Hur formar vi ett nytt samhälle tillsammans efter Corona?
Onsdag 10 mars kl. 18:00. Välkommen på en digital dialogkväll där politiska representanter från både majoritet och opposition ges möjlighet att ge oss sin bild av hur det civila samhället kan komplettera och vara ett stöd för det offentliga i fråga om att möta de framtida samhällsutmaningarna. Läs mer i inbjudan. 

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Rundabordssamtal:

2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet: På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin?
Plats: Digitalt via Zoom

 

- Torsdag 4/3 kl. 12:15 - Katarina Folkeson (Mp) - Kommunalråd

 

- Torsdag 11/3 kl. 12:15 - Anna Andersson (KD) – Vice ordf. i programnämnd social välfärd

 

- Torsdag 18/3 kl. 12:15 - Kenneth Handberg (S) – Kommunstyrelsens ordförande

 

- Torsdag 25/3 kl. 12:15 -Martha Wicklund (V) - Kommunalråd

Information
 
divider image
 

Resultat av enkät om hur det civila samhället i Örebro påverkats av Corona
Under hösten 2020 skapade och distribuerade Örebro Föreningsråd en enkät till föreningar i Örebro. Enkäten riktades till; styrelse, anställda, arbetsgivare samt till ideellt engagerade medlemmar och bestod i ett antal kryssfrågor samt möjlighet till fritext. 126 svar har inkommit och visar på att föreningslivet i Örebro och det ideella engagemanget påverkats av pandemin i stor utsträckning.

Resultatet finns att hitta på Örebro Föreningsråds hemsida.

 

Resultat
 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000