Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

Ansök om att ta emot feriepraktikanter i sommar

 

Ungdomar som är skrivna i Örebro kommun kan söka feriepraktik under högst tre sommarveckor (max 90 timmar) inom offentlig sektor, föreningsliv och organisationer. En förutsättning för att kunna ta emot ungdomar är att ni har en heltidsanställd person som handledare och kan erbjuda utvecklande arbetsuppgifter. Feriepraktik erbjuds en, två eller tre sommarveckor till varje praktikant.

 

För ideella föreningar och organisationer betalas lön och sociala avgifter av kommunen. Kommunen rekryterar och har arbetsgivaransvar, medan organisationen har arbetsmiljöansvar.

 

Ni registrerar den eller det antal praktikplatser ni kan erbjuda via länken nedan. Kommunen gör ett urval åt er och hjälper till med att få "rätt person på rätt plats".

 

Vid frågor, mejla feriepraktiken@orebro.se.

 

Mer information och anmälan


Har du inte möjlighet att erbjuda en feripraktikplats men vill tipsa ungdomar födda 2004-2006 om att söka feriepraktik? Här finns mer information: https://www.orebro.se/feriepraktik


 
divider image
 

8/3: Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar - DIGITALT


Rådgivning för dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening. Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet.

 

Tid: 17:00-19:00

Plats: Digitalt via Zoom.
Kostnad: Kostnadsfritt.

 

Anmälan senast 1 dag före aktuellt datum.

 

Anmälan

img 270 160

 
divider image
 

Utbildningar och samtalsträffar

 

9/3: Nätverk för anställda: Almby IK / Örebro Föreningsråd

Almby IK och Örebro Föreningsråd bjuder in till en träff för föreningsanställda. Under träffen kommer vi att berätta om vår verksamhet och ge en bild av att vara arbetsgivare respektive anställd i vår förening. Självklart kommer vi också att bjuda på fika och det kommer att finnas
utrymme för samtal, diskussioner och frågor.

 

Tid: kl. 09:00-10:30

Plats: Almby IK:s klubbstuga Ljungstugan (Ljungvägen 16, Brickeberg).

 

Anmälan senast den 7 mars till tina.fingal@orebroforeningsrad.se.

 

9/3: Prostitution och annan sexuell exploatering
Civilsamhällets Trygghetsfrämjande Nätverk bjuder in till en träff för att få lyssna till professionella inom polis och socialtjänst som på olika sätt arbetar mot prostitution och för att stötta de utsatta. Representanter från ett antal föreningar i Örebro berättar om hur de möter människor utsatta för prostitution, människohandel eller sexuell exploatering. Nätverket är ett öppet nätverk och du behöver inte ha deltagit vid de föregående träffarna för att få utbyte av denna.

 

Tid: kl. 17:00-19:30

Plats: Föreningarnas Hus

 

Anmälan

 

img 270 160

14/3: IOP och andra samverksansmodeller

Det pratas mycket om behovet av ökad samverkan mellan kommunen och det civila samhället. Men hur gör man i praktiken? Vilka modeller finns för att förverkliga idéer genom samverkan? Fokus för den här temakvällen kommer att vara idéburet-offentligt partnerskap (IOP) och hur den förhåller sig till upphandling, föreningsbidrag och andra samverkansmodeller.

 

Tid: 18:00-20:00

Plats: Föreningarnas hus (för den som inte kan går det även att delta digitalt via Zoom)

 

Anmälan via länk eller till anna.fogel@orebro.se senast den 7 mars. 

 

Anmälan

 

16/3: Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör (3 delar)
Under onsdagarna 16, 23 och 30 mars hålls en utbildning för ordförande, sekreterare och kassör. Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att inledas med ett gemensamt pass och sedan får respektive roll fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.

 

 

Tid: kl. 09:00-10:30

Plats:Föreningarnas hus

 

Anmälan

 

4/4: Att skriva projektansökan
Under kvällen får vi lära oss om att söka projektmedel till föreningen, veta vilka medel som finns att söka och delar med oss av både positiva och negativa erfarenheter. Kanske kan vi hitta någon annan förening under kvällen att skapa ett nytt projekt tillsammans med?

 

 

Tid: 18:00-20:00

Plats: Föreningarnas Hus

Kostnad: Kostnadsfritt, lättare fika ingår.

Anmälan: senast 31/3 via nedanstående länk


Anmälan
 
divider image
 

Rundabordssamtal i Föreningarnas Hus

 

Under valåret 2022 kommer rundabordssamtal anordnas där det vid varje tillfälle är en representant från det civila samhället och en lokal politiker eller tjänsteperson och samtalar kring en aktuell samhällsutmaning. Ett perfekt tillfälle att ställa frågor om det som engagerar just dig!

 

3/3: ”Ökad delaktighet och inkludering”
Till det här rundabordssamtalet kommer Föreningarna Starka Broar och Gemensam Förening samt Martha Wicklund (V), Kommunalråd och ledamot i Programnämnd social välfärd. Tillsammans samtalar de om arbetet för ökad inkludering i samhället.

17/3: ”Digitaliseringens möjligheter och utmaningar”

Det här rundabordssamtalet håller Föreningen SeniorNet och Gunhild Wallin (C), Ordförande i Vårdboendenämnden i. De kommer samtala om digitaliseringens möjligheter och
utmaningar för seniorer.

 

31/3: ”Kultur och folkbildning som främjare av folkhälsa”
Under det här rundabordssamtalet kommer det samtalas om kulturen som folkhälsofrämjare. Deltar gör Fredrik Walin från Studieförbundet Vuxenskolan och Josiane Saade från Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Tillfällena är helt kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. Tiden är alltid kl. 12:15-13:00, och platsen Husets Café i Föreningarnas Hus.

 

Vid frågor, kontakta: info@orebroforeningsrad.se.

 
divider image
 

Välkommen till våriga tillställningar på Husets Café!

 

25/3: Vårfrudagen

Välkommen att fira Vårfrudagen i Husets Café! Erbjudande: våffla med grädde och sylt för 25 kr. Tid: kl. 10:00 -13:00.

 

13/4: Påsklunch: 

Vi dukar fram husets traditionsenliga påsklunch med svenska och libanesiska rätter! Pris: 150 kr. Tid: kl. 12:00 -13:00.

 

Anmäl deltagande på: cafe@foreningarnashusorebro.se

img-173-173

 
divider image
 

img 270 160

3/4. Loppis

 

Välkommen på loppis i Föreningarnas hus! Anmälan krävs för dig som önskar hyra bord för försäljning - mejla info@orebroforeningsrad.se För dig som önskar besöka loppisen är det drop in med fri entré. 

 

Tid: kl.10:00-14:00.

Plats: Föreningarnas Hus

 
divider image
 
 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000