Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

img 270 160

Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar

 

- Grund- och medlemsbidrag

- Lokalbidrag

- Aktivitetsbidrag 

 

Sista dagen att söka verksamhetsbidrag för idrottsföreningar är 25 augusti. 

 

Användarmanualer finns på startsidan på Interbook GO.

 

Information och ansökan
 
divider image
 

img 270 160

Stöd till elitidrott

 

Sista dagen att söka elitidrottsstöd är 31 augusti. Ansökan görs via Interbook GO.

 

Elitidrottsutvecklingsbidraget är pausat under 2021, och ej möjligt att ansöka om. 

 


Information och ansökan
 
divider image
 

Fritidspriset

 

Fritidspriset är ett pris som delas ut till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som gör särskilda insatser. Föreningen ska arbeta med ett inkluderande förhållningssätt och främja aktiviteter för personer med funktionsvariation, socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända eller andra grupper som har svårigheter att vara en del av föreningslivet.

 

 

Nominera den förening som du tycker förtjänar fritidspriset på 10 000 kronor. 

 

Vi vill ha din nominering med motivering senast

31 augusti.

 

Nominera!
 
divider image
 

Kulturföreningsbidrag

 

Kulturföreningar som berikar utvecklingen av kulturlivet Örebro kommun kan söka Kulturföreningsbidrag under ansökningsperioden 1–30 september. Ansökan görs via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

 

Läs mer om bidraget här

Bidrag till studieförbunden

 

De studieförbund som är aktiva i Örebro kommun kan söka ett årligt kommunalt bidrag. Ansökningsperioden är 1–30 september. Ansökan görs via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

 

Läs mer om bidraget här
 
divider image
 

Rundsbordsamtal i september

 

Örebro Föreningsråd bjuder in till digitala rundabordsamtal under fem torsdagar i september, tiden är alltid 12.15-12.45.

 

Tillfällena är kostnadsfria. För deltagande krävs anmälan med en e-postadress så inbjudan kan skickas till dig att deltaga via Zoom.

 

Information och anmälan

 

 

2/9 Thomas Eek, Fritidsförvaltningen. Redogör för det pågående arbetet med översynen av Kultur- och Fritidsnämndens föreningsbidrag

 

9/9 Örebro Föreningsråd 80 år - Följ med på en historisk resa.

 

16/9 Thomas Wetterberg, Örebro Läns Mansmottagning. Berättar om föreningens arbete med att förebygga våld i nära relation.

.

 

 

23/9 Demokrati i vardagen. Hur berörs du som medborgare eller din förening av de beslut som fattas nationellt och lokalt, hur skulle du vilja att det fungerade? Hur ser de demokratiska samtalen ut i er förening?

 

30/9 Gunhild Wallin (C), ordförande i Föreningsutskottet berättar om föreningsbidrag inom det sociala området.

 
divider image
 

Digital lunch med Nätverket för anställda i det civila samhället -fokus på arbetsfrämjande insatser.

 

Tisdag 31 augusti kl. 11:30-12:30 – Vi startar upp Nätverket för höstterminen genom att redogöra för hur vi har det i våra respektive verksamheter. Vi tar även del av information från gäster som berättar om hur det civila samhället kan bidra med arbetsfrämjande insatser, praktik etc. 

Kostnad: Kostnadsfri. 

Anmälan via länken eller via tina.fingal@orebroforeningsrad.se, 019-18 52 10 senast 26/8.

Läs mer i inbjudan. 

Plats: Digitalt via Zoom

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Trygghetsfrämjande nätverket – Våld i nära relation: Hur samverkar vi för att stötta extra utsatta målgrupper?

 

Onsdag 1 september kl. 18:00-20:30 – Civilsamhällets trygghetsfrämjande nätverk bjuder in till en öppen träff för att prata mer om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor med extra fokus på ett antal målgrupper. 

Kostnad: Kostnadsfritt.

Anmälan krävs för att erhålla länk till mötet. Anmälan via länken i inbjudan.

Vid frågor kontakta: tina.fingal@orebroforeningsrad.se, 019- 18 52 10. 

Föranmälan sker senast 30/8. Läs mer i inbjudan.

I samarbete med Qulan Verdandi.

Plats: Digitalt via Zoom

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Digitalt möte - en introduktion

 

Måndag 6 september kl. 18:00-20:00.

Vi går igenom det mest grundläggande för att kunna delta i och bjuda in till ett digitalt möte.

Ta gärna med din egen dator för eventuellt behov av hjälp med installation. 

Anmäl er vi länken i inbjudan.

Max antal deltagare 10.

Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus.

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar

 

För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening. Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer och anmäl er via länken i inbjudan. 

 

Onsdag 8 september

kl.17:00-19:00 

Digitalt. 


Under hösten kommer rådgivning att erbjudas: 13/10, 10/11 och 8/12 det är då drop in i Föreningarnas Hus – ingen anmälan krävs.

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Föreningarnas Dag - City


Lördag 18 september

kl. 11:00-15:00.

Träffa en stor bredd av Örebros föreningsliv. Utställning, "prova-på-aktiviteter" och scenframträdanden. 

OBS! Datum och plats kan komma att ändras - följ oss på sociala medier för löpande information. 

 
divider image
 
 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000