Årets sista nyhetsbrev innehåller många godsaker inför storhelgerna. God jul och gott nytt år önskar Kultur och ideell sektor!
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 5/2019 från Kultur och ideell sektor

 

Banner God jul och gott nytt år

 

Filmpizza – ny mötesplats för filmintresserade

Jerry Eriksson, Film i Örebro län är först ut i en serie korta intervjufilmer där kulturchef Katarina Strömgren Sandh möter ansvariga inom olika kulturområden. Är du allmänt filmintresserad, kulturskolepedagog eller filmare? Se filmen om vad som är på gång efter årsskiftet.

Stillbild Katarina intervjuar Jerry med playikon

 
divider image
 

Bild på Örebro läns kulturplan 2020-2023

 

Ny regional kulturplan 2020–2023
En ny regional kulturplan börjar gälla 2020. Den 25 oktober antogs den nya kulturplanen av ett enigt regionfullmäktige. Intressanta och bra kulturdiskussioner fördes, bland annat om planens båda inriktningar Solidariskt fördelad kultur och Kultur och hälsa. Att ge alla människor, oavsett bostadsort, ålder, kön och bakgrund tillgång till kultur och skapande är en viktig grundsten i vår demokrati.

 

– Det är en mänsklig rättighet att kunna ta del av kultur och att ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt. Därför är det glädjande att vi fattat beslut om en uppdaterad kulturplan som bidrar till en fortsatt demokratisk samhällsutveckling, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd.

– Kulturen ska bidra till en Örebroregion, Sveriges hjärta, en attraktiv och pulserande region för alla. Kulturen ska vara solidariskt fördelad. Det är detta som legitimerar vårt engagemang för att stödja kulturen i länet.

 

Eva-Lena Jansson (S) lyfter att samverkan mellan kultur och hälsa är en viktig del i planen.
– Vi vet att kulturen stärker välbefinnande i både förebyggande och läkande syfte. Vi har sett det, bland annat när det gäller dans för unga kvinnor med psykisk ohälsa och dans för Parkinson-patienter. Att använda det förebyggande arbetets positiva effekter tror vi är bra för hela länet, såväl mänskligt som ekonomiskt.

 

Ladda ner och läs kulturplanen

Se webbsändningen av sammanträdet (punkt 15)
Kulturplanen har flera funktioner, bland annat är den en ansökan om statliga kulturmedel och en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin

 
divider image
 

Kulturpris 2019 till Hanna Lekander

 

Hanna Lekander fick 2019 års Kulturpris
Kulturpriset på 50 000 kronor och en gorillastatyett av skulptören Torsten Molander gick i år till Hanna Lekander med motiveringen:
”Hyllad av recensenter och med många olika uppdrag inom kultur visar 2019 års kulturpristagare på enastående kvalitet och bredd. Hanna Lekander är en kulturaktör med vision att kunna påverka samhället från scenen och som dessutom har en otrolig kvalitet för det hon tar sig an. Region Örebro län vill till denna mångsidiga kulturaktör tilldela 2019 års kulturpris!”
Edtih Barlow, Oubaida Mualem och SHOIF, Södra HyttOmrådets IdéFörening (på bild representerad av Alexander Baker) fick kulturstipendier. Läs mer om alla kulturpristagare

 
divider image
 

KulturKraft för varenda unge: Kreativitet - Känsla - Gemenskap - Identitet. Symboler: skola, glödlampa, Region Örebro läns logotyp, groende planta i hög av guldmynt. Texter under symobler: Kommuner och friskolor, Kulturinstitutioner och fria kulturaktörer, Region Örebro län, Kulturpeng

Nytt regionalt kulturutbud för barn och unga ute i januari

Många professionella kulturaktörer från både när och fjärran har anmält intresse för att ingå i det regionala kulturutbudet för 2020 som kan bokas av länets förkolor, skolor och andra som erbjuder kultur för barn och unga.

 

– Vi har fått in 136 olika utbud, så nu pågår urvalsprocessen för fullt. Den 27 januari publiceras resultatet på www.kulturkraftorebrolan.se, säger Anna Elverskog, samordnare för Kulturkonsulentnätverket som ansvarar för urvalet.

 

Samtidigt öppnar även anmälan för dig som vill besöka utbudsdagen den 11 mars. På utbudsdagen får du smakprov från utbudet och tillfälle att träffa kulturaktörerna. Om du inte redan gjort det, boka in den 11 mars i din kalender!

 

Det regionala kulturutbudet ingår i modellen KulturKraft. En viktig del av modellen är de barnkulturplaner som kommunerna tar fram för att beskriva hur de vill arbeta med kultur i förskolan, skolan och gymnasium. 

 
divider image
 

Nytt namn: Nätverket för regional kulturutveckling

Kulturkonsulentnätverket i Örebro län byter namn

Från och med 1 januari byter Kulturkonsulentnätverket Örebro län namn till Nätverket för regional kulturutveckling.

– Anledningen till namnbytet är att majoriteten av medlemmarna i nätverket sedan en tid tituleras utvecklingsledare istället för konsulenter. I och med den nya kulturplanen passar vi på att uppdatera nätverkets namn, säger Anna Elverskog, samordnare för nätverket.

 

Nätverket samlar utvecklingsledare och konsulenter inom amatörteater, amatörmusik, biblioteksutveckling, bild och form, dans, film, litteratur, musik, teater och slöjd. Nätverket arbetar systematiskt och strategiskt tillsammans för kulturutveckling i länet.

 
divider image
 

Folk och kultur logga

Folk och kultur 5-8 februari

Programmet är släppt till den tredje upplagan av Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden i februari 2020. Med 126 programpunkter under fyra dagar och en tematik som spänner från demokrati, miljö och jämställdhet till integration och kulturpolitik skapar vi tillsammans den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Välkomna!

FailCamp med Region Örebro län på Folk och kultur

Region Örebro län på Folk och kultur

Biblioteksutveckling Region Örebro län är den del av Region Örebro läns område Kultur och ideell sektor som ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten. Som sådan testar vi olika metoder för verksamhetsutveckling, där Fail Camp är en. Sedan 2017 har vi genomfört Fail Camp från Umeå i norr till Berlin i söder.

 
divider image
 

Samtal om samtidskonst

Samtal om samtidskonst
Under våren 2020 bjuder regionen in till en process som består av tre samtalstillfällen och gemensamt nätverksbyggande kring samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Örebro län.
Statens Konstråd har tagit initiativ till detta samarbete inom ramen för deras uppdrag om främjandet av samtidskonstens utveckling och spridning i Sverige. Region Örebro län gör detta i enlighet med den regionala kulturplanen och utvecklingsmålet att arbeta för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form. Läs mer och anmäl dig

 
divider image
 

Konstresidens

 

Konstnärliga residens i Örebro län utökas
Konstnärsnämnden och Region Örebro län satsar tillsammans 225 000 kronor på fortsatt utveckling av residens för internationella konstnärer i Örebro län, det så kallade Artist in Residenceprogram (AiR Örebro län) under 2020.


Under 2018-2019 genomfördes ett pilotprojekt tillsammans med Örebro konsthall, Örebro kommun. Pilotprojektet föll väl ut och det finns nu ett stort intresse att starta upp fler samarbeten i länet under kommande år. Det kommande residenceprogrammet är en samverkan mellan Region Örebro län och fyra av länets kommuner; Lindesberg, Nora, Karlskoga och Örebro.


Totalt kommer fem konstnärer få möjlighet att delta under den kommande omgången. Konstnärerna kommer att sökas genom Open Call och utses av en jurygrupp. Vi söker konstnärer som i sina processer vill arbeta med konst i offentligheten. Det kan till exempel vara i arbete med allmänheten relationellt, pedagogisk eller fysiskt i offentliga miljöer. Ansökan öppnar inom kort, läs mer om AiR här?

 
divider image
 

Kördeluxe Foto: Sebastian Duvéng

 

500 000 kronor till filmproduktion

Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd beslutade den 11 december att bidra med 500 000 kronor till Karlskoga kommun för en filmproduktion om mötet mellan kören Kördelux och Svenska Kammarorkestern.

Kördelux är en kör för personer med funktionsnedsättning och en del av daglig verksamhet i Karlskoga kommun. I maj 2020 kommer kören att göra en konsert med flera kända gästartister tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Konserthuset i Örebro. Konserten kommer att filmas med nationell distribution på biograf och TV som mål.

 

– I mötet mellan Kördelux och Svenska Kammarorkestern finns en god regionalt förankrad berättelse som har goda möjligheter att också få en nationell publik, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden. Det är ett inkluderande möte mellan musiker från olika världar.

 

– Filmproduktionen främjar också filmbranschens utveckling i regionen. Det producerande bolaget, Eyra Media, är ett nav och en mötesplats för professionella och nyetablerade filmare. Deras produktioner fungerar därför också som språngbrädor för nya filmare i byggandet av en livskraftig filmbransch i regionen. Läs mer om filmproduktionen

 
divider image
 

Biblioteksmiljö barn

166 000 kronor till biblioteken

Biblioteksutveckling Region Örebro län har fördelat 166 000 kronor i projektbidrag till länets folkbibliotek. Följande bibliotek och projekt ingår i satsningen:
Hällefors bibliotek: Inredning av tysta rummet, Laxå bibliotek: Språk, tema och värdegrund, Kumla bibliotek: Skapa saga med konstnär, Degerfors bibliotek: Bokholk, Karlskoga bibliotek: Fantasilabbet och Ljusnarsbergs bibliotek: Digi – read 2020.

 
divider image
 
 

Sedlar

Stöd till sociala innovationer
Den 18 oktober beviljade kultur- och fritidsnämnden stöd till tre sociala innovationer:
• Studiefrämjandet Örebro-Värmland får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Equality toolbox – verktyg för en jämställd fritid. • Verdandi får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Brobyggare för trygghet.
• Medborgarskolan får 50 000 kronor för förberedelseprojektet Vägen till integration genom en mobil Food Truck.

 
divider image
 

Genomförda aktiviteter

 

Konstdygnet

Bebis läser Bokstart Örebro län

 

Konstdygnet i Uppsala

Konstdygnet 2019 handlade bland annat om hur konsten och konstnärer på olika sätt är medskapare i platsers nya identiteter, både genom stadsutvecklingsprojekt och på gräsrotsnivå. 

Under dygnet fick deltagarna även ta del av forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa och konstprojekt i nära samarbete med verksamheter inom social omsorg och hälsovård.

 

Omkring 100 deltagare tog del av föreläsningar, inspiration, samtal och workshops.

Nästa år kommer konstdygnet att hållas i Nyköping.

 

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för utställningsarrangörer, curators, konstpedagoger, konstnärer och andra aktörer inom konstområdet.

Ge barn en bra start i livet – LÄS!
Det var det centrala budskapet under Bokstart Örebro läns kunskapsdagar där närmare 300 deltagare från länets bibliotek, förskolor, familjecentraler och BVC deltog.

 

– Alla barn har rätt till ett språk och därför är kunskapsdagar som dessa extra viktiga. Forskning visar att 80% av ordförrådet får vi från böcker, det vill säga att du blir läst för, läser själv och sedan får samtala om det lästa, säger utvecklingsledare Eva Carlbom som ansvarar för Bokstart Örebro län.

 

Föreläste gjorde Karolina Larsson, logoped och språk-, läs-, och skrivutvecklare i Halmstads kommun samt Anna Hällgren, bibliotekarie, läsinspiratör och även handläggare på Kulturrådet där hon arbetar med Bokstart nationellt.

 Läs mer på www.regionorebrolan.se/bokstart

 
divider image
 

Prisutdelning Digit! 2019

50 unga ut i rymden
– Genom att lyfta fram ungas skrivande och visa vilken bredd och kvalitet det finns, vill vi att de unga författarna ska stärkas i sin identitet som skrivande personer, säger utvecklingsledare Linda Berg Ottoson.
I årets skrivartävling Dig it! tog sig ett femtiotal ungdomar an temat Rymd. Cecilia Broms Habte, Örebro, tog hem första pris i klassen gymnasiet och Gabriella Blixt, Frövi, vann klassen högstadiet. Läs alla bidragen på www.digitskrivartavling.blogspot.se

 
divider image
 

Alla barns rätt till kultur bildbanner

 

Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur avslutas
Projektet ”Alla barns rätt till kultur i Örebro län” har genomförts för att stärka den sociala sammanhållningen i länet. Under tre år har projektet finansierat och gett stöd till över 600 kulturaktivitetstillfällen.

 

– Ett stort antal barn med olika etnisk bakgrund har fått möjlighet att skapa och ta del av kultur på fritiden. En viktig framgångsfaktor i projektet var de flerspråkiga och mångkulturella värdarna som fungerat som stöd i projektet, säger Carina Nyström, projektledare. En annan viktig del var lärokonferenser.

 

Ett nätverk med aktörer i länet som arbetar för barn, kultur och integration på fritiden har bildats.  Nätverket samlar civilsamhälle, kulturskapare och kommunala verksamheter från stad, landsbygd och förort. De kommer att fortsätta träffas efter projektets slut. Arbetet med att sammanföra professionella kulturskapare med olika bakgrund genom det nationella projektet Konsten att delta kommer också att fortsätta.

 

En viktig lärdom i projektet är att för att nå nya grupper i samhället handlar det inte om att göra mer ”för” utan att börja arbeta ”med”. Det ger positiva och hållbara resultat. Professionella kulturaktörer med annan etnisk bakgrund tillför nya infallsvinklar och internationella perspektiv i länets kulturliv och fungerar också som förebilder för barn och unga. En inspirationsskrift som sammanfattar några av projektets lärdomar har tagits fram. En slutrapport kommer att vara färdig i början av 2020.

 
divider image
 

Företagande med socialt fokus
I filmen No one is left behind möter du Helena och Tony. Helena berättar att hon tagit överdoser av narkotika och Tony har begått brott och hamnat på anstalt ett flertal gånger. Men det var innan de började arbeta på det sociala företaget Re:form.
Men vad är egentligen socialt företagande? Vilken samhällsvinst bidrar dessa verksamheter till och vilken effekt har de sociala företagen på människor som arbetar hos dem? Det utforskar Interregprojektet RaiSE.

Stillbild ur filmen No one is left behind

 
divider image
 

Rapport: Kulturskapares geografi

Ny rapport: Kulturskapares geografi

Myndigheten för kulturanalys presenterar för första gången figurer och tabeller som ger en inblick i kulturskapares livsvillkor, arbetsliv och inkomster i olika delar av Sverige.
Var kan man leva och verka som kulturskapare i Sverige? Utifrån grupperingar av kommuner beskriver rapporten geografiska skillnader inom tre övergripande indelningar: livsvillkor (bosättning, kön, utländsk bakgrund, ålder), arbetsliv (anställning, företagande, kombinatörer, sysselsättning) samt inkomst. Läs mer om rapporten

 
divider image
 

Stöd inom dans och film - ansök före 15 februari
Sedan 2017 finns tre nya stödformer: Arrangemangsstöd dans, Arrangemangstöd filmvisning och Filmproduktionsstöd/Filmstipendium.
Ansökningar tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september. Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar och Arrangemangstöd filmvisning handläggs löpande.

Läs om bidrag och stöd?

 
divider image
 

Nytt om namn

Melissa Molnstrand

Melissa Molnstrand, ny IT-pedagog

Melissa arbetar med kompetensutveckling av personal på folkbiblioteken inom projektet Digitalt Först. Det senaste året har hon arbetat som IT-pedagog på Kulturutveckling, Region Västmanland. Innan dess arbetade hon i 19 år som gymnasielärare i bland annat medieproduktion, programmering och webbutveckling.

Anna Elverskog

Anna Elverskog, samordnare KulturKraft

Anna arbetar 50% med att samordna och implementera modellen KulturKraft – för varenda unge samt att leda Kulturkonsulentnätverket i Örebro län.
Övriga 50% fortsätter hon som administratör på område Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län. Innan dess har hon många års erfarenhet av HR och ekonomi på ett privat assistansbolag.

 
divider image
 

Kalendern

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft