Sidhuvud

 
divider image
Besök vår hemsida
Tipsa en vän
Avsluta prenumeration
divider image
 

Välkommen till vårt nyhetsbrev

I detta utskick kan du ta del av ett axplock av vad som sker i vår gemensamma verkstad i Business Region Örebro.  Du vet väl om att du kan följa oss på LinkedIn? Här kan du bland annat läsa senaste nytt och se övriga aktiviteter som pågår. Trevlig läsning.

 

Följ oss på LinkedIn

 

 

img-173-173

Verksamhetsberättelse 2018

 

Nu är den äntligen här, vår verksamhetsberättelse som summerar 2018. Under året har vi arbetat fram en helt ny webb och det går att följa vår verksamhet på LinkedIn. Samtidigt har vi fokuserat på att gå från print till digitalt och rörligt media. Vi har haft workshops med Business Sweden och tagit fram Value Proposition för logistik och avancerad tillverkningsindustri. Undersökt vad företag 1-3 år har för behov och vilket stöd de behöver för att fortsätta växa.
Vi har haft en gemensam ”Driva eget dag” tillsammans med övriga aktörer där entreprenörerna slussades till rätt rådgivning utifrån deras behov och frågeställning. Vi har marknadsfört oss på D-Congress, Logistik och Transport, Elmia Subcontractor och bjudit in till olika typer av Forum För Logistik.  Haft en gemensam Offerberedskapsdag för att effektivt kunna möta upp förfrågningar.Varit med och skapat nya plattformar Railport Göteborg-Hallsberg men även Efterfrågeforum och Utbudsforum.Mött upp studenter på temat stanna kvar eller flytta hit genom olika möten på studentmässor.Varit med på Infrastrukturdagen och på Lokadagarna som bra exempel på regional utveckling.Utvecklat samarbetet med Örebro universitet – Externa relationer, ORULOG, Robotlab, AI, Grythyttan Innovation & Start-up Hub m.m.Skapat dialoger och möten både internt och externt för hur vi tillsammans ska utveckla vårt företagsklimat och skapa tillväxt i vår region.

 

Här finns hela verksamhetsberättelsen i digital form

 

shadow
 

Aktörsträff om entreprenörskap

 

I februari arrangerade vi en aktörsträff med stödsystemet, branschorganisationerna och 

kommunerna där vi började skissa på hur vi möter upp och slussar våra nya entreprenörer på bästa sätt genom stödsystemet

 

Därefter fortsatte vi att komma med förslag och inspel på hur vi kan öka entreprenörskapet genom samverkan i regionen.

img 270 160

 
 
 

img 270 160

Örebroregionen utsedd till ett av Sveriges bästa logistiklägen!


Örebroregionen har Sveriges näst bästa logistikläge 2019. Det står klart när tidningen Intelligent logistik presenterar sin årliga ranking. Varje år utvärderar och rankar tidskriften ”Intelligent Logistik” Sveriges bästa logistiklägen.
 
I år listas 25 logistiklägen utifrån kriterier som närhet till antalet konsumenter, och kvalitet och hållbarhet i regionens infrastruktur. Ett tungt kriterium i rankingen är flödesvolymer

- Den starka samverkan som vi nu utvecklat inom Business region Örebro, BRO, visar verkligen vad samverkan kan åstadkomma. Vårt gemensamma arbete för att attrahera logistikföretag har varit framgångsrikt och är avgörande för topprankingen, säger Irén Lejegren, S, regionråd och ordförande i Business Region Örebro. 

 

Regionen har stärkts genom flera år av strategiska satsningar och stora nyetableringar. Det finns en mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser.

År 2018 fick Örebro hela 93 poäng i rankingen och delade förstaplatsen med Göteborg. När kriterierna i årets ranking viktats om får Örebro totalt 89 poäng. Bland annat har närheten till Sveriges demografiska mittpunkt (som finns i Hallsberg) viktats ned, samtidigt som bland annat flödesvolymer fått ökad vikt i rankingen.


Läs hela artikeln

 

shadow
 

DI och NA-bilaga 14-15 februari

 

Under förra året inleddes ett samarbete med Crossmedia group, som resulterade i den bilaga som gått ut till Nerikes Allehanda och Dagens Industri läsare i 85 000 exemplar. Syftet var att visa upp vår regionen  och den regionala identitet och som skapar mervärde när vi marknadsför Örebroregionen för investeringar.  Responsen har varit väldigt positiv. Har du missat bilagan?

Här kan du läsa den här i digital form.

 

img 270 160

shadow
 

img 270 160

Vi lockar talanger att stanna i Örebroregionen

 

13 februari var det dags för årets upplaga av Campusmäsan, självklart var vi där! Vi marknadsförde våra branscher och företag i regionen och träffade många studenter som fick upp ögonen för vår region och på vad vi har att erbjuda.

 
 
 

img 600 290

Value proposition - Avancerad tillverkning

Nu har vi färdigställt vår value propsotion (VP) i Avancerad tillverkning. Storylinen bygger på begreppet "One stop shop" som innebär att vi har hela värdekedjan här, allt från material, produkt utveckling, produktion och logistik. Vill du se VPn i sin helhet? Följ länken till vår webbplats.

 

Under 2018 har vi tillsammans med Örebro kommun tagit initiativ till regional samverkan för kartläggning över regionens möjligheter och förutsättningar för el-kraft. För första gången har alla nätoperatörer bjudits in och närvarat runt samma bord i syfte att ligga i framkant för el-intensiva etableringar.

 

 

 

 
 

img-173-173

Forum För Logistik på Örebro Airport

 

I början på februari ägde årets första Forum För Logistik rum på Örebro Airport. Mötet började med en dragning om hur Örebro Airport verkar för vår region och hur du kan använda flygplatsen i din verksamhet. Fokus kom att ligga på godshanteringen och fraktflyget. Givetvis bjöds det även på en rundvisning. Prof. Frans Prenkert fanns även på plats för att berätta om hur det nya spännande forskningscentret med starka logistikkopplingar håller på att forma sig.

 

Nästa Forum För Logistik - Railport 2-3 april, Göteborg
Den 2-3 april är det dags att ta Railport samarbetet vidare, då vi bjuder in till en bussresa med affärsnytta till Göteborg för att visa potentialen som hamnen och dess verksamheter kan bistå med. Dagarna kommer att innehålla rundvisning, diskussioner, föreläsningar och nätverkande. 

 

Vill du vara med i nätverket?
Kontakta: Jenny.f.johansson@orebro.se

 

 

shadow
 

Detta händer den närmaste tiden:

5 mars               Styrgruppsmöte

7 mars               D-Congress

14 mars             Swedish Entrepreneurship Summit på slottet i Örebro

15 mars             Infrastrukturdagen

18 mars             Inspirationsdag Svenskt Näringsliv, Arlanda

20 mars             Jämställdhetsrådet i Hallsberg (BRO står som värd)

28-29 mars        Nordic Air Cargo

29 mars             Ledningsgruppen i Laxå

31/3- 4/4            Smart Industry, Hannover

2-3 april             Railport Göteborg-Hallsberg

10 april              Löpande Insikt 2018

11-12 april         Årskonferens SBA Bättre tillsammans för Örebro och Karlskoga.  

 

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Business Region Örebro

Kontaktperson Business Region Örebro: Helena Aronsson, Verksamhetsledare
Tfn: 019-21 58 13, E-post: helena.a.aronsson@orebro.se