Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 
 
divider image
 

img 270 160

Information från Föreningsenheten, Örebro kommun

 

Under jul- och nyårshelgerna kommer personalen på Föreningsenheten inte vara i tjänst alla dagar. Det innebär längre svarstider på e-post och bokningsförfrågningar via Interbook GO.

 

- Vid akuta frågor ber vi er ta kontakt med Servicecenter, 019-21 10 00

- Gäller det bokning av tider i kommunens lokaler och idrottsanläggningar hänvisar vi er till Interbook GO

- Övriga frågor kan ni skicka till bokningscentralen@orebro.se eller till foreningsenheten@orebro.se

- Bidragsansökan för Selektiva bidrag - Förstärkt bidrag och aktivitetsbidrag kommer öppnas 11 januari. Övriga bidragsansökningar öppnas senare

 

Vi önskar er en God jul och ett Gott nytt år!

Hälsningar från oss på Föreningsenheten 

 

 
divider image
 

Påminnelse: Enkät att besvaras
Hur har Corona påverkat er förening och/eller ert ideella engagemang?  


Hjälp oss att kartlägga på vilka sätt pandemin har påverkat det civila samhället i Örebro. Fyll i enkäten för att dela med er av era erfarenheter. Materialet kommer att sammanställas och frågeställningar användas i en politikerdialog med lokala förtroendevalda under våren 2021.

För att kunna medvetandegöra det civila samhällets utmaningar och behov för våra folkvalda beslutsfattare och för att hitta metoder och strategier för att stötta föreningslivet på bästa sätt under och efter Coronakrisen behöver vi era åsikter och erfarenheter. Enkäten består i stort sett enbart av kryssalternativ och tar inte lång tid att fylla i.

 


 

OBS! Enkätsvaren kommer inte att användas i något annat syfte än vad som står beskrivet här. Om du önskar en personlig kontakt så fyller du i dina kontaktuppgifter, annars är enkäten anonymiserad på personnivå. Vi önskar att du fyller i vilken förening du tillhör – om du inte vill detta så skriver du ”anonym” på raden för föreningsnamn.


Tack för er hjälp till utveckling av det civila samhället i Örebro.

Sista datum för svar 31/12/2020

 

Helena Astvald

Ordförande

Örebro Föreningsråd

 

Enkäten
 
divider image
 

Örebro föreningsråd erbjuder rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar

 

För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet.

 


 

 

Tid: 17.00-19.00

Plats: Digitalt via Zoom

Datum:18 januari, 2 februari, 17 februari, 4 mars, 15 mars

 

Information och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Rundabordssamtal: Jimmy Nordengren (C) – kommunalråd samt ordf. i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling

Datum: Torsdag 28 januari

Tid: kl. 12:15-12:45

Plats: Webbsänt via Zoom

 

2021 är ett jubileumsår för demokratin! Då det civila samhället har en mycket viktig roll som både demokratifostrare och utförande vill vi ge Örebro kommuns folkvalda politiker möjlighet att berätta hur de ser på det civila samhället som demokratibärare och hur de önskar att samverkan med det civila samhället skall se ut framöver. Alla gäster har fått samma fråga inför rundabordssamtalet; 

"På vilket sätt kan samverkan med det civila samhället i Örebro bidra till utveckling av demokratin? "


Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

Temakväll:

2020 - Året då det civila samhället lyckades ställa om!

 

Datum: Tisdag 26 januari 2021

Tid: kl. 18:00-20:00

Plats: Digitalt via Zoom – anmälan krävs för att erhålla länk till mötet

 

 

Hur har föreningar i Örebro ställt om sina verksamheter under Coronapandemin?

Kan vi lära av varandra? Vi träffas för ett digitalt samtal för att inspirera varandra och dela med oss av goda erfarenheter av omställningen i spåren av Corona. Vi tar även del av resultatet av den enkät som Örebro Föreningsråd skickade ut i slutet av året

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 
 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000