Föreningsinformation

 
divider image
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
Kontakta oss
Besök vår hemsida
divider image
 

img 270 160

Träffa oss!

 

Föreningsenheten bjuder in till en informationskväll för idrotts- och idéburna föreningar i Örebro kommun. Kom förbi och ta en fika och diskutera olika frågor med oss.
 
Se bifogad inbjudan för punkterna inför kvällen och mer information.
 
Vi ses!

 

Plats: Idrottens hus, Karlsgatan 28.

Anmälan: Senast 8/3

Ange namn, förening, e-postadress och eventuella behov samt specialkost

Anmälan görs till foreningsenheten@orebro.se

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Nya riktlinjer och bokningsregler - 1 mars 2019 

 

Under hösten 2018 fattade Fritidsnämnden beslut om nya riktlinjer, prioriteringsordningar och bokningsregler vid bokning av lokaler och idrottsanläggningar i Örebro kommun. Dessa gäller från 1 mars 2019 och finns snart att läsa på Örebro kommuns hemsida.

 

Prioriteringsordningarna utgör grunden för hur exempelvis ansökta säsongstider fördelas och till dem finns det riktlinjer som också kan vara styrande i hur fördelningen blir. Örebro kommuns hemsida – Boka lokaler och anläggningar, kommer att uppdateras med den nya information.

 
divider image
 

img 270 160

Sista ansökningsdagen för idrottsföreningar att ansöka om aktivitetsbidrag närmar sig

 

Stoppdatum för ansökan om aktivitetsbidrag är den 25 februari. Digital ansökan genom import av kommunfil på aktiivitetsbidragssisdan går till på samma vis som tidigare år.

 

Söker föreningen genom att fylla i listor så ska det totala antalet aktiviteter anges i Interbook GO, detta gör ni genom att gå in under menyvalet "Bidrag" och sedan klicka på fliken "aktiviteter". 

 

Om er förening sedan tidigare finns registrerad hos Örebro kommun, men ni saknar inloggningsuppgifter till det nya systemet så skickar ni föreningsnamn, namn, e-post och organisationsnummer till foreningsenheten@orebro.se och uppge Inlogg IBGO ”Föreningensnamn” i Ämnesraden. 

 

Mer information
 
divider image
 

img 270 160

Dags för idéburna föreningar att ansöka om verksamhetsbidrag

 

Den 31 mars är sista dagen för idéburna föreningar att ansöka om verksamhetsbidragen. Ansökan görs via vårt nya boknings- och bidragssystem Interbook GO. Ansökan och årsmöteshandlingar skickas in via det nya systemet. 

 

Om er förening sedan tidigare finns registrerad hos Örebro kommun, men ni saknar inloggningsuppgifter till det nya systemet så skickar ni föreningsnamn, namn, e-post och organisationsnummer till foreningsenheten@orebro.se och uppge Inlogg IBGO ”Föreningensnamn” i Ämnesraden. 

 

 

Mer information
 
divider image
 

img 270 160

Nytt bokningssystem – Nytt sätt att söka säsongsansökan 


Från 2019 ska ansökan som säsongstider ske via Örebro kommuns nya bokningssystem, Interbook GO. För att kunna söka tider måste föreningen ha ett inlogg till bokningssystemet.


Under mars månad öppnar säsongsansökan, ni får då en notis på er föreningssisda. 

Sista ansökningsdatum är 30 april och därefter är det stopp, ansökningsperioden har gått ut. 
 
För att få inlogg till Interbook GO – föreningsansvarig (kan ändra föreningsuppgifter, söka bidrag, säsongstider, boka/avboka) maila föreningsnamn, namn, e-post till bokningscentralen@orebro.se uppge: Inlogg IBGO "Föreningsnamn" i ämnesraden. 

 
divider image
 

img 270 160

Dialogmöte den 20 mars – var med och påverka framtidens samverkan!  

 

Vad kan kommunen och det civila samhället uträtta tillsammans? Den 20 mars vill vi ta del av dina synpunkter på hur vi tillsammans skapar förutsättningar för långsiktighet, kvalitet, dialog, öppenhet, självständighet och mångfald i samarbetet.


Målgrupp: politiker, tjänstepersoner och civilsamhället

Datum: onsdag 20 mars, kl. 18-20

Plats: Rådhuset, Drottninggatan 9

Frågor: anna.fogel@orebro.se 019-21 18 78

 

Mer information och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Politikerdialog med kommunstyrelsens ordförande: Betydelsen av mötesplatser

 

Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson kommer att berätta mer om vikten av mötesplatser och hur föreningsliv, näringsliv och kommunen tillsammans kan skapa en stark och välmående plats för alla. Kvällen ger även utrymme för frågor.

 

Datum: Tisdag 5 mars kl. 18:00-20:00
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Temakväll: Ekonomiskt våld, förekomst och konsekvenser

 

Ekonomiskt våld är en tragisk företeelse inom området; våld i nära relation. Tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan och EKSAM erbjuder vi en temakväll för att belysa ett ämne vi sällan talar om. EKSAM berättar om sina erfarenheter inom området samt vad föreningen
kan vara behjälpliga med när det gäller stöd för drabbade av ekonomiskt våld.

 

Datum: Torsdag 21 mars kl. 18:00-20:00
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Nätverkskväll för idéburna etniska föreningar tisdag 26 februari

 

En samtalskväll för att lära sig mer om administrationen av kommunens lokalbokningar och bidragsansökningar samt prata om samverkan mellan föreningslivet och Örebro kommun.

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Vill ni vara med och dansa och fira Dansens Dag på Tegelbruket den 29 april?

 

Anmäl dig genom att mejla grupp, kontaktperson och uppskattad läng på framförandet till: kultur@regionorebrolan.se

 

Sista anmälningsdag är 10 april!

 

Vi ser fram emot att träffas och tillsammans skapa en dansföreställning av och med dansaktiva från Örebro län. 

 
divider image
 

img 270 160

Temakväll: Idéburet Offentligt Partnerskap

 

Kom och lär dig mer om IOP, en överenskommelse för samverkan och partnerskap mellan civilsamhällets organisationer och kommunen. Vi får även lyssna till representanter från Partnerskap VOX, och ges möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner med kunskaper inom området samt ansvarigt kommunalråd.

 

Inbjudan och anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Vill du arbeta Internationellt med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling i civilsamhället?


Då har du chansen att få delta i en workshop som handlar om hur man arbetar i partnerskap för att förbättra villkoren för människor runt om i världen och bekämpar fattigdom.


Den 27 mars finns vi i Örebro 17.30 – 20.30 och genomför en workshop där vi dels ger information om vad Forum Syd är, vad vi gör och hur du kan söka pengar till rättighetsbaserade projekt. 

.
Målgrupp för workshopen: Demokratiskt uppbyggda organisationer som har funnits i minst två år i Sverige, som inte tillhör någon ramorganisation inom Sida och som inte sökt bidrag genom Forum Syd tidigare.

 

Arrangemanget är i samarbete med Örebro Föreningsråd.

Välkommen med din anmälan!

 

Anmälan
 
divider image
 

img 270 160

Tre datum att komma ihåg i mars!

 

Husets Café i Föreningarnas hus vill uppmärksamma er om dessa tre datum:

 

5 mars fettisdagen 

Hembakad semla för 20:-

 

7 mars punchrullens dag

Punchrulle 15:-

 

27 mars Afternoon Tea

Kom för att koppla av till skön bakgrundsmusik och en god fikabuffé för 70:-

 

Varmt välkommen till oss på Husets Café!

 

Följ Örebro kommun:

 
[ALT]   [ALT]   
 

img 600 290

 
shadow

Ett nyhetsbrev från Kultur & fritid - Örebro kommun

 

Kontakt Kultur & fritid: kultur.fritid@orebro.se | Kontakt Servicecenter: tfn 019-211000