Katarina Strömgren Sandh började som områdeschef för Kultur och ideell sektor i Region Örebro län den 1 september.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 4/2019 Kultur och ideell sektor

Banner Feriepraktik dans

 

Katarina Strömgren Sandh, ny områdeschef på Kultur och ideell sektor

Katarina Strömgren Sandh började som områdeschef för Kultur och ideell sektor i Region Örebro län den 1 september. Hon kommer senast från en tjänst som kultur- och fritidschef i Skövde kommun. Se gärna filmen där hon välkomnas av Regional utvecklings förvaltningschef Petter Arneback. Katarina berättar om tidigare erfarenheter, hur hennes första veckor varit och vad som händer framöver.

Filmklipp med Katarina och Petter

 
divider image
 

KulturKraft för varenda unge: Kreativitet - Känsla - Gemenskap - Identitet. Symboler: skola, glödlampa, Region Örebro läns logotyp, groende planta i hög av guldmynt. Texter under symobler: Kommuner och friskolor, Kulturinstitutioner och fria kulturaktörer, Region Örebro län, Kulturpeng

KulturKraft ger resultat efter första året

Modellen KulturKraft har under det senaste året presenterats för beslutsfattare i länets 12 kommuner. Mottagandet har varit positivt och 2019 har åtta kommuner gått med i modellen. Det betyder att 34 procent av länets barn och unga mellan 3 och 19 år omfattas av KulturPeng (en subvention kopplad till modellen) från och med i år. Ytterligare två kommuner vill gå med från år 2020.
En viktig del av KulturKraft är de barnkulturplaner som kommunerna tar fram för att beskriva hur de vill arbeta med kultur i förskolan, skolan och gymnasium. Det regionala utbudet av professionell kultur för barn och unga presenteras under vintern på den nya digitala plattformen kulturkraftorebrolan.se. Nytt för i år är att katalogen är digital för att göra utbudet mer tillgängligt och enkelt att boka. En annan nyhet är att kulturaktörer har möjlighet att via webben anmäla sitt intresse för att kunna bli en del av det regionala utbudet. Även besökare som vill delta på
utbudsdagen 11 mars 2020 kommer att kunna anmäla sig via den nya webbplattformen.

 
divider image
 

Den 14-15 november arrangeras Konstdygnet i Uppsala

Konstdygnet affisch

Konstdygnet är en årligen återkommande mötesplats och kompetensutveckling för verksamma inom bild och formområdet.

Konstdygnet 2019 lyfter frågor om konstens betydelse för vår allmänna hälsa men också om konstens värde för unga människors sociala utveckling. Konstdygnet 2019 kretsar kring hur konsten och konstnärer på olika sätt är medskapande av platsers nya identiteter. Genom stora stadsutvecklingsprojekt, eller på en gräsrotsnivå. Med konstnärer, forskare och andra diskuteras svårigheterna i hur vi förhåller oss till historia och vilkas berättelser som ges störst värde och för vem de här platserna är till för i dag.

Anmäl dig här

Arrangörer för Konstdygnet är konstkonsulenterna/Utvecklingsledarna i Region Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län, samt Konstfrämjandet, i samarbete med Sveriges Konstföreningar och Statens konstråd.

 
divider image
 

Görel Bilder på medverkande i scenkonstföreställningarna: Görel Crona i Selmas samlade vrede, Stenar i fickan, Ingen konst och Isabelle

 

Scenkonst utanför tätort, program hösten 2019
Under hösten 2019 är 13 arrangemang inplanerade på bygdegårdar, folkets hus och samlingslokaler på olika platser i Örebro län. Scenkonst utanför tätort är en riktad satsning med syfte att stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden, få deras lokaler att bli aktiva kulturella mötesplatser samt öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter. Mer information och program

 
divider image
 

Östansjö Folkets hus

Höstträff för arrangörer på små orter
Inom ramen för Scenkonst utanför tätort ses vi och pratar teater, scenkonst och hur man kan tänka och utvecklas kring det. Till vår hjälp har vi bjudit in Anders Westin från Coompanion Mälardalen. Anders är aktiv inom civilsamhället och har lång erfarenhet från bygdegårdsrörelsen, med mera. Tid och plats: 13 oktober klockan 13.00 – 17.00 i Östansjö Folkets hus.
Mer info, program och anmälan finns här

 
divider image
 

Dig it! RYMD affisch

 

Dig it! 2019
Skrivartävlingen dig it! går nu in på sitt 17:e (!) år. Tävlingen riktar sig till ungdomar på högstadiet och i gymnasiet och pågår 1 september till 31 oktober. Årets tema är RYMD. Prisutdelning blir det under Litteraturens lördag på Örebro stadsbibliotek 16 november. 

Läs mer om skrivartävlingen

Dig it! bloggen

Gilla digit skrivartävling på Facebook

 
divider image
 

Skapa dans

Koreografitävlingen Skapa Dans riktar sig till dig som är mellan 14-22 år med anknytning till Örebro län. Tävlingen vill uppmuntra ungdomar till eget skapande i dans och visa på koreografisk kreativitet, kunnande och kompetens hos de amatörer som sysslar med dans i olika stilar och på olika nivåer i länet. Örebro läns regiontävling äger rum den 13 oktober, klockan 18.00 på Nya teatern i Örebro. 

Läs mer och anmäl dig

Dansväskan
Ta del av Dans i Örebro läns arbete med implementering av dans i förskolan. Låna hem en väska med dans till din förskola! Väskan innehåller referensmaterial för att arbeta med dans i barngruppen och dessutom ingår en introduktionsworkshop för dig och dina kollegor. Nytt för hösten 2019 är att du även kan boka en workshop ut till barngruppen där du arbetar. Dansväskans danspedagog kommer då ut och dansar innehållet med barnen.

Läs mer och anmäl intresse

Dans för Parkinsonkurs
Måndagen den 23 september var det åter kursstart för Dans för Parkinson.
Vi dansar tillsammans, så du behöver ingen partner och alla rörelser är speciellt anpassade för personer med Parkinsons sjukdom.
Kom som du är och rör dig tillsammans med utbildade pedagoger.
Inga förkunskaper behövs. Anhörig får också delta i kursen om intresse och plats finns.

Anmälan via www.studieframjandet.se eller 019-16 83 00.

 

Vill du ha mer nyheter om dans?

Du vet väl att du kan prenumerera på Dans i Örebro läns nyhetsbrev? Anmäl dig här

Läs mer om Dans i Örebro län

 
divider image
 

Bio Roxy Örebro Short Film Fest

Porträttbild vinnare Örebro Short Film Fest

 

Många prisade under länets stora filmvecka

Veckan kring skiftet augusti-september var årets stora filmhändelse i länet. Det hela inleddes med den allra första upplagan av Örebro Short Film Fest, och avslutades med den 20:e (!) upplagan av filmtävlingen Noomaraton. Däremellan fick publiken uppleva både livemusik och åttiotalet filmer under Live At Heart-festivalen. Under festivalerna plockade många länsfilmare med sig utmärkelser och diplom hem. Men finast av dem alla var nog det alldeles nyinstiftade priset Örebro Short Film Grand Award. Ett pris som tilldelas en film som lyckas vinna både juryns och publikens uppskattning. Årets mottagare var regissören Adam Starsmark och producenterna Josefine Rapp och Daniel Sandberg för filmen ”Vikarie”. Dessutom kvalificerades en handfull länsfilmer vidare till riksfinalerna Novemberfestivalen (SM i ung film) och Noomaraton (Tävlingen där man gör film på tid).

Örebro Short Film Fest och Noomaraton arrangeras av Region Örebro läns filmverksamhet i samarbete med Örebro Filmförening.

 
 
divider image
 

Stef Gaines och Michael Horvarth

Live at heart: write
Sedan förra året finns skrivande med som konstform på Live at heart, i år i form av två öppna seminarier under lördagen 7 september. Michael Horvath berättade om estradpoesi och om vad som gör att en dikt fungerar som scenkonst. Stef Gaines är professionell serieskapare sedan 2004. Hon pratade om det unika med serier som konstform och delade med sig av konkreta tips på hur du kan göra dina serier ännu bättre. De två seminarierna arrangerades av Litteratur Örebro län, Region Örebro län.

 
divider image
 

Ny rapport: Örebro län läser och skriver

 

Projektet "Örebro län läser och skriver" vill öka tonåringars (13-20 år) intresse för att skriva kreativt och att läsa. Projektet vill också att biblioteken i länet ska bli bättre på att nå tonåringar. Projektet har genomfört en undersökning bland länets kulturintresserade ungdomar för att få mer kunskap om vad ungdomar anser inspirera och utveckla tonåringars läs- och skrivintresse samt hur biblioteken kan vara ett stöd i den processen. Resultatet från enkäten kan användas som underlag för att skapa biblioteksprogram för ungdomar 13-20 år med syftet att öka kreativt skrivande och läsande på lång och kort sikt. Läs rapporten här

Kulturpanelen består av 180 personer i åldern 16-25 år med ett kulturintresse. Då de värvades till panelen var de bosatta i Örebro län. Syftet med kulturpanelen är att ge unga möjligheter att uttrycka sina åsikter i kulturfrågor, huvudsakligen genom att besvara enkäter digitalt. I kulturpanelen är tre fjärdedelar kvinnor/flickor. Drygt hälften (58 procent) bor i Örebro kommun och knappt en femtedel har namn som tyder på annan etnisk bakgrund. I denna undersökning har kulturpanelen fått besvara frågor med koppling till regional biblioteksutveckling. Läs mer om kulturpanelen

 
divider image
 

Aktuella bidrag att söka: Utvecklingsmedel kultur
Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till projekt och utvecklingssatsningar. Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen och målsättningarna där och revideras i samband med ny kulturplan. 2016-2019 prioriteras arbetet med kultur för alla med ett särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt medel. Ansökningsperioden stänger 31 oktober. Läs mer om stödet och hur du ansöker

 
divider image
 

Nytt om namn

Petra Jansson

Petra Jansson

Petra arbetar som utvecklingsledare bibliotek och kommer leda projektet Digitalt först, ansvara för ett par nätverk för biblioteksanställda i länet och handleda biblioteken i olika mediefrågor. Petra vikarierar för Sandra Spjuth.

Anne Myllylä

Anne Myllylä

Anne jobbar som bokstartspedagog och kommer ge stöd till de av länets kommuner som vill utveckla sitt arbete med Bokstart, ett läsfrämjande projekt för barn 0-3 år och deras vårdnadshavare. Tjänsten omfattar 50%.

Linda Adolphson

Linda Adolphson

Under hösten handlägger Linda bidragsansökningar, exempelvis föreningsbidrag och utvecklingsmedel. Linda kommer även fungera som ett administrativt stöd.

 
divider image
 

Kalendariet

 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft