Hösten har dragit igång med en rivstart, och vi alla kämpar väl något med att behålla åtminstone en liten del av semesterkänslan.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
divider image
Kontakta oss
Tipsa en vän/kollega
Min prenumeration
divider image
 

Nyhetsbrev 4/2018 Kultur och ideell sektor

Banner Feriepraktik dans

 

Chefen har ordet

Hösten har dragit igång med en rivstart, och vi alla kämpar väl något med att behålla åtminstone en liten del av semesterkänslan. Samtidigt får vi inom område Kultur och ideell sektor en energikick av både nya medarbetare och praktikanter. Detsamma gäller för det stora antal dialoger vi håller nu i höst, i syfte att skapa ett bra underlag för en ny kulturplan. Bara att mötas och utbyta erfarenheter och idéer ger oss - och förhoppningsvis även er som är med - inspiration att fortsatt bära kulturens fana högt.

Ideell sektor och social ekonomi är områden som ligger mycket nära kultursektorn i viljan att, allt enligt den regionala utvecklingsstrategin, bygga ett inkluderande och sammanhållet samhälle. Det är särskilt roligt att se hur Region Örebro län nu tagit ett oerhört viktigt steg genom att upphandla ett socialt företag. Ja, det är mycket positivt som händer, som ni själva kan se i detta nyhetsbrev. Tipsa gärna kollegor och vänner om brevet så att det får än större spridning.


En god höst från oss alla!


Rikard Åslund

Områdeschef Kultur och ideell sektor

 
divider image
 

Vi välkomnar våra nya medarbetare på Kultur och ideell sektor

 

Sofia Hadders

Sofia Hadders

Sedan i somras arbetar Sofia hos Kultur och ideell sektor med att samordna dialoger inför framtagandet av den nya regionala kulturplanen. Tjänsten omfattar 70 % till och med sista februari nästa år. Sofia har tidigare varit anställd inom Region Örebro län, senast inom Näringslivsutveckling. Sofia driver även två egna verksamheter sedan ett antal år tillbaka, en konsultverksamhet och en yogaverksamhet.

 

Emma Pettersson Andersson

Emma Pettersson Andersson

Emma arbetar som utvecklingsledare dans, till och med maj 2019, vikarierande för Mia Eklund som är föräldraledig.

Tidigare har Emma arbetat som danslärare runt om i Örebro, den fasta punkten har varit showdansskolan Entré, men hon har även arbetat på grund- och gymnasieskola. Det senaste året har hon rest runt i världen och bland annat undervisat dans i Australien.

 

Elin Helgesson och Linda Adolphson

Elin och Linda - praktikanter på kulturområdet

Sedan i början av september och fem månader framåt ska Elin Helgesson och Linda Adolphson få inblick i utvecklingsarbetet inom kulturområdet när de gör sin praktik hos Kultur och ideell sektor. Elin går femte terminen på Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro universitet. Linda läser till statsvetare på programmet Offentlig förvaltning och ledning, Örebro universitet.

 

Yvonne Reina

Yvonne Reina - praktikant på ideell sektor

Sedan mitten av september och fyra månader framåt kommer Yvonne Reina få inblick i utvecklingsarbetet inom civilsamhälle och social ekonomi. Yvonne gör nu sin femte termin på programmet Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet. Programmet omfattar studier främst inom statskunskap och förvaltning.

 
divider image
 

Dialogmöten inför kulturplan 2020-2023

 

Kaffekoppar dialogmöte

Sommarens högtryck har lämnat oss och hos oss på kultur och ideell sektor ersatts av högtryck i arbetet med att ta fram en ny kulturplan. Kulturplanen ska tas fram i dialog med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Därför arrangerar vi en rad dialoger under hösten och en bit in på nya året. Den första dialogen äger rum i september. Vid varje dialog kommer deltagarna diskutera Solidariskt fördelad kultur och Kultur och hälsa kopplat till konstområde eller geografi. Dessutom kommer ett tredje för varje dialog unikt område diskuteras. Det är tredje gången en regional kulturplan tas fram. Välkommen att delta i samtalet via bloggen och facebook-gruppen.

Tider och mer information om kulturplansarbetet hittar du här

 
divider image
 

Klas Rabe, Tillväxtverket, föreläste den 28 augusti

Klas Rabe, Tillväxtverket, föreläste på den första utbildningsdagen, 28 augusti 2018.

 

Utbildning om de Kulturella och Kreativa näringarna

Under hösten 2018 pågår en utbildning om de Kulturella och Kreativa näringarna (KKN) för tjänstemän och politiker inom kultur och näringsliv. Syftet är att öka kunskapen, förbättra förutsättningarna och öka samverkan kring dessa branscher. Kursen ska också lägga en grund för fortsatt utvecklingsarbete både lokalt och regionalt. Kursdeltagarna får bland annat träffa branschfolk, delta på föreläsningar och i workshops med forskare från Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Utbildningen genomförs i samarbete mellan Region Örebro län och Örebro Universitet med stöd från Tillväxtverket.
Vill du veta mera kontakta carina.nystrom@regionorebrolan.se

 
divider image
 

Alla barns rätt till kultur i förskola/skola
Förslaget ”Alla barns rätt till kultur i förskola/skola” (tidigare "Kulturgarantin") förankrades genom en förremiss och en formell remiss under 2017. Utgångspunkten är att barn och unga i Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt kulturutbud av god kvalitet, olika kulturyttringar och som speglar samhället utifrån en mångfald av uttryck. Nu tar vi nästa steg i processen. Under hösten 2018 kommer arbetet att fokusera på förankring och implementering av en regional modell för alla barns rätt till kultur i samverkan med kommunerna i regionen. Läs mer om Alla barns rätt till kultur i förskola/skola

Kultur inom äldreomsorgen
Kultur för äldre är ett viktigt område kopplat till kultur och hälsa. Alla ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet, även äldre och sjuka. Därför har kultur och ideell sektor tagit initiativet att kartlägga samtliga kommuners verksamhet för äldres tillgång till kultur. Kartläggningen har bland annat rört frågor som: vilken slags kultur det ges tillgång till, vilka får ta del av kultur, finansiering av kultur, samordning och om det finns systematik och kommunala mål i arbetet. Kartläggningen ska mynna ut i en rapport och vara ett diskussionsunderlag i samband med kommundialoger. Läs mer om regionorganisationens arbete med kultur och hälsa

 
divider image
 

Teaterföreställningen Spegla mig

Öppna nya världar
Kompetensutvecklingsdag den 2 oktober för dig som arbetar med scenkonst för barn och unga i skolan samt skapande skola. Syftet med dagen är att stärka kunskapen om och samtalet kring scenkonst för barn och unga i skolan. Det blir en eftermiddag med intressanta föreläsningar, dels med skådespelaren Ellen Norlund och docent Anna Lundberg och med teaterdramaturg Anna Berg. Vi ser Riksteaterns skolföreställning Spegla mig. Alla deltagare får också ett exemplar av Riksteaterns nyutgåva av ”Att öppna nya världar”. Läs mer och anmäl dig här

 
divider image
 

Alla barns rätt till kultur logotyp

År 3 med Alla barns rätt till kultur

Integrationsprojektets tredje år kommer att ha särskilt fokus på två inventeringar och hur projektets resultat kan användas i framtiden.

Den ena inventeringen "Kultur och integration" syftar till att stärka samverkan mellan aktörer/verksamheter/projekt som arbetar med kultur och integration i länet.

Den andra inventeringen "Kollega till kollega" syftar till att föra samman nyanlända professionella kulturaktörer och kulturpedagoger med de som är etablerade i Sverige.

Läs mer, skicka in tips eller anmäl intresse

 
divider image
 

Zahed Bachei, Cykelreturen

För första gången skriver Region Örebro län avtal med ett socialt företag
För första gången sluter Region Örebro län ett avtal med ett socialt företag där sociala hänsyn har varit vägledande. Det är något helt nytt för Region Örebro län när det gäller att upphandla varor och tjänster.
Cykelreturen ska under de närmaste två åren serva och reparera tjänstecyklarna på Eklundavägen.
- Jag är jättenöjd med avtalet, säger Zahed Bachei på Cykelreturen. För båda sidor är det ett bra avtal. Vi som socialt företag försöker hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden att komma in på den. Jag vill hjälpa till och Region Örebro län vill hjälpa till, så jag ser verkligen fram emot det här samarbetet där vi kommer att göra vårt allra bästa. Läs mer

 
divider image
 

Anbudsskolor - bild på färgdroppar

Inbjudan till anbudsskola

Region Örebro län och Partnerskapet för sociala innovationer arrangerar en halvdag om det praktiska kring upphandling om social hänsyn samt reserverad upphandling. På agendan står grunderna i upphandlingslagstiftningen, konkreta och handfasta råd om hur anbud lämnas, var upphandlingarna annonseras och vad en ska tänka på för att maximera sina chanser att vinna en upphandling. Anbudsskolan hålls på tre orter: Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Se kalendariet nedan för tider, anmälan och mer information.

 
divider image
 

Inger Lundin, Live at heart Literature

Live at heart - Literature

Som en del i Region Örebro läns nya satsning Litteratur Örebro län var det i år, under Live at heart, världspremiär för Live at heart: literature!

Under veckan kunde skrivintresserade personer bland annat ta del av:

- New stories for a new time – storytelling i en digital tid
- Masterclass – screen writing. Hur skriver man manus för TV och film?
- Lust att skriva, Inger Lundin, Text och Idé (bilden)
- Från manus till releasefest, Ewa Åkerlind, Ordberoende förlag
Veckan avslutades med kick off för Örebro läns nystartade författarnätverk. För frågor om Litteratur Örebro län, kontakta Linda Berg Ottoson

 
divider image
 

Vinnare Skapa dans: Never stop fighting for you

Vinnare Skapa dans

Söndagen den 9 september utsågs vinnaren av koreografitävlingen Skapa dans i Örebro läns regionfinal. Vann gjorde Edita Dervisevic, med sin koreografi ”Never stop fighting for you”. Koreografen tillsammans med sina dansare får äran att representera länet i Riksfinalen som äger rum i Stockholm den 3 november. Läs mer om Skapa dans

 
divider image
 

Festivalvinnare

Unga filmare prisade

Under årets Live At Heart-festival anordnade filmverksamheten vid Region Örebro län två lokala kortfilmstävlingar.
Filmtävlingen Josef som kvalificerar unga filmare till SM-finalen i ung film, och Noomaraton - tävlingen där filmare hela landet runt gör film på 24 timmar.
Storslam tog Daniel Sandberg med kamrater som vann de tyngsta priserna vid båda tävlingarna. Dessutom plockade samma filmteam hem priset i studentklassen i beställningsfilmfestivalen Swedish Media Festival senare under veckan.
Vi gratulerar alla vinnare och önskar dem lycka till i kommande riksfinaler.

 
divider image
 

Nya rapporter om kultur- och medievanor i Sverige

 

Rapporten Kulturvanor

Rapporten Rummet

 

Kulturdeltagandet är högt i befolkningen, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Och det finns intressanta samband mellan kulturvanorna och medieanvändningen. Det visar två nya rapporter från Myndigheten för kulturanalys om kultur- och medievanorna hos befolkningen mellan åldrarna 16 och 85 år. Läs mer och ladda ner rapporterna

 
divider image
 

Aktuella bidrag att söka: Utvecklingsmedel kultur

Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till projekt och utvecklingssatsningar. Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen och målsättningarna där och revideras i samband med ny kulturplan. 2016-2019 prioriteras arbetet med kultur för alla med ett särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt medel. Ansökningsperioden stänger 31 oktober. Läs mer om stödet och hur du ansöker

 
divider image
 

Kalendariet

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft