Läs nyhetsbrevet på webben


Kontakta oss

Tipsa vän/kollega

Min prenumeration
     
 
Nr 1/2016

Nyhetsbrev KulturRikard Åslund


  
Kulturchefens rader

Under det senaste halvåret har jag gång på gång konstaterat att vi faktiskt ligger bra till. Inte bara rent demografiskt, utan även vad gäller tilltron till kulturen som en stark kraft för samhällsutveckling. Samtidigt som många regioner/län tvingats till nedskärningar, så har Örebro län påtagligt stärkt förutsättningarna för god kultur- och föreningsverksamhet. Den politiska tilltron är avgörande för att vi ska komma framåt, och viljan att våga satsa på kulturområdet kan absolut ses som ett resultat av att vi lyckats flytta fram våra positioner väsentligt under senare år.

Barn och unga är alltid ett starkt fokus för vår verksamhet, och just i år blir detta särskilt tydligt. Arrangörsstödet ”Ung peng i Örebro län” börjar nu etableras på allvar, liksom den utbudsdag vi arrangerar för framför allt förskola och skola. Till detta kommer den utökade feriepraktiken, där ungdomar ges möjlighet att verkligen prova på ett drömsommarjobb. Vårt arbete med en regional kulturgaranti är just nu inne i en inventeringsfas för att få en klar bild av hur barn och unga genom skolan får del av kultur i vårt län.

Samverkan med ideell sektor är något vi vill utveckla ytterligare, bland annat  vad gäller kulturprojekt för flyktingar och asylsökande. När det gäller inkluderingsfrågor har vi mycket att lära av den ideella sektorn, och inte minst när det handlar om att bygga en god infrastruktur för både arrangörskap och lokaler. Att jag numera ansvarar för både kulturområdet och frågor som rör ideell sektor ser jag som en utmaning, men framför allt som en bonus.


Rikard Åslund
Områdeschef Kultur och ideell sektor
Region Örebro länÖrebro läns kulturplan 2016-2019

Örebro läns kulturplan 2016-2019  
Den nya regionala kulturplanen har börjat gälla


En formgiven kulturplan har nyligen anlänt från tryckeriet. Vill du ha ett eget exemplar? Beställ via länken nedan.


Kulturplanen är beslutad för perioden för 2016-2019 och började gälla från och med 1 januari 2016.

Läs kulturplanen digitalt samt beställ ett tryckt exemplarInbjudan utbudsdag

  Kulturutbudsdag 8 april - anmäl dig idag

Årets kulturutbudsdag äger rum den 8 april på Konserthuset i Örebro. Där presenteras ett "smörgåsbord" av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till förskola/skola/bibliotek. Liksom vid förra årets utbudsdag erbjuds alla vuxna att ta med sig upp till tre barn/ungdomar.


Utbudskatalogen, där aktuellt kulturutbud presenteras, kommer att skickas ut till de som arbetar med kultur för barn och unga i början av mars. Håll utkik i brevlådan!

Läs mer och anmäl dig här


Feriepraktik kultur
Foto: Jerry Eriksson  Ansök om feriepraktik kultur

Du som gått ut årskurs 9, årskurs 1 eller 2 på gymnasiet är välkommen att ansöka om feriepraktik inom kultur (dans, film, konst, teater och slöjd). Hos Region Örebro län kan du även söka feriepraktik inom allt från vård, parkarbete, kontor, kök och service.

Ansökningsperioden äger rum mellan den 2-13 mars.

Läs mer och ansök här


Niels Nielsen
Niels Nielsen. Foto: Claudia Mollard
  Tema: Upphovsrätt och världens bästa arrangemang

Den 16 mars är du som vill utvecklas och bli en bättre arrangör välkommen till en eftermiddag med två spännande teman och föreläsare! Niels Nielsen och Kaj Sievervik föreläser om upphovsrätt och delar med sig av konkreta tips på hur man lyckas med sitt arrangemang.

Niels Nielsen har sedan 13 år jobbat som musikalisk mångsysslare eller som musikproducent, turnéledare, studioägare, artist, arrangör, mentor, föreläsare, mixare och låtskrivare. Kaj Sivervik har jobbat i 20 år som arrangör med allt från små konserter till festivaler. Under åren har det blivit över 1 000 konserter.


I de regionala kulturplanerna finns målsättningar kring arrangörsutveckling. Genom gemensamma fortbildningar för länets arrangörer vill vi säkerställa förutsättningarna för kulturupplevelser på lång sikt och uppmärksamma möjligheter att utveckla och ta hand om nya publikgrupper.

Läs mer och anmäl dig


Dags att söka projektstöd och internationellt stipendium - kultur 

Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge bidrag till projekt och utvecklingssatsningar. Utgångspunkten för kulturstöden Region Örebro län fördelar är de prioriteringar och mål som presenteras i kulturplanen.

Totalt fördelas en miljon kronor per år. För stöd prioriteras särskilt projekt som inkluderar gränsöverskridande samverkan, nyskapande samt ett barn- och ungdomsperspektiv. Andra viktiga perspektiv är tillgänglighet, delaktighet, mångfald och jämställdhet.

Sista ansökningsdag är 31 mars.

Läs mer och ansök om projektstöd - kultur

Läs mer och ansök om internationellt stipendium - kulturBokholk i Rynningeviken
Peter Alsbjer och bokholken i Rynningeviken.
Foto: Elisabet Brynge
  Bokholkarna vaknar till liv i vårsolen
Här ses beståndet över i en av regionbibliotekets elva Små fria bibliotek. Även kallade Bokholkar, vilka finns utplacerade över hela länet. Nu flyttar vårens böcker in i holkarna för att glädja allmänheten på oväntade platser. Holkarna är tillverkade av lokala snickare och konstnärer och de placerades ut under senare delen av 2014. Grunden i beståndet är Kulturrådets distributionsstöd av kvalitetslitteratur. Alla har möjlighet att ta hem och läsa en bok, och sen kan hen välja att lägga tillbaka en annan bra bok istället!

Karta över var länets bokholkar finns

Lyssna på P4 Örebros radioinslagBengt Hjelmqvists pris till Peter Alsbjer


Det prestigefyllda priset som delas ut årligen av Svensk biblioteksförening gick 2015 till Peter Alsbjer med motiveringen: "Peter Alsbjer bevakar sedan lång tid oförtröttligt folkbibliotekens omvärld både nationellt och internationellt, hela tiden med bibliotekens demokratiska uppdrag och utveckling i fokus. Han har dessutom förmågan att snabbt fånga upp intressanta rapporter, undersökningar och tendenser i samhället som påverkar eller kan påverka folkbiblioteken. All denna kunskap delar han sedan generöst med sig av i olika sociala medier - där alla kan ta del av det."

Sedan årsskiftet är Peter Alsbjer åter på sin tjänst som länsbibliotekarie på Regionbiblioteket, Region Örebro län. Peter har varit tjänstledig under ett och ett halvt år för en tjänst som Stadsbibliotekarie på Örebro stadsbibliotek.

Läs merKalendariet

9-10 mars
Kulturting

16 mars
Föreläsning: Upphovsrätt och världens bästa arr


8 april
Utbudsdag

13 april
Föreläsning: Resan med Live at Heart

23 april

Film: Män som dansar

29 april
Dansens dag


 
 
Susanne Svantesson
Susanne Svantesson. Foto: Vanessa McIntosh

  Filmvisning: Män som dansar
Lördagen den 23 april kl 19.00 visas dokumentärfilmen Män som dansar på Bio Roxy.

"Det är en film om dans. Det är också en film om nyfikenhet och mod. En film om att vilja, våga och att göra.” Så beskriver filmaren, dansaren och koreografen Susanne Svanteson sin dokumentärfilm ”Män som dansar”.

Efter filmen bjuds det in till samtal med chans att ställa frågor till Susanne.

Läs mer och se trailer


 
 


Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län

Webb: www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Telefon: 019-602 70 00
Powered by Marknadskraft