Ämne: Nyhetsbrev 3/2023

Höstens första nyhetsbrev är laddat med regionala nyheter och kommande aktiviter
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 3/2023 Kultur och ideell sektor

 

 

Målning av fyra händer som sträcker sig efter varann

 

Kulturplan 2024–2027 beslutas i höst

En ny version av kulturplanen har tagits fram efter remissen i våras. Förändringar sedan dess är: förtydliganden kring Region Örebro läns arbete utifrån konstnärlig frihet, tydligare kulturpolitiska prioriteringar och tillägg av de regionalt finansierade kulturaktörernas uppdrag.

Under hösten kommer kulturplanen beslutas om politiskt i kulturnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige. Kulturplanen kommer att presenteras för Statens kulturråd i oktober, för att sedan skickas in tillsammans med den årliga ansökan om statliga kulturmedel. Den nya kulturplanen börjar gälla i januari 2024.

 
divider image
 

Gruppbild PSI, framsida broschyr och gruppbild besökare från Sardinien

 

Regional samverkansform internationellt uppmärksammad

I början av september besökte en delegation från Sardinien länet. De vill lära sig mer om Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) och hur offentlig verksamhet aktivt kan samverka med civilsamhället och den sociala ekonomin. PSI är ett nätverk som inspirerar både nationellt och internationellt genom att knyta samman organisationer och arbeta utvecklingsinriktat.

Vill du också veta mer om Partnerskapet för sociala innovationer? I en ny broschyr, som finns både på svenska och engelska, kan du läsa om nätverkets bakgrund, organisering och verksamhet.


 
divider image
 

Färg och form på Kulturskolan i Nora. Lärare Maria Wangi Ibohm med sina elever. Foto: Terése Classon Sundh

700 000 kronor i stöd till kulturskolor

Kulturskolorna i Örebro län har beviljats 700 000 kronor att använda i resurssvaga områden mellan 2023–2025. Medlen ska användas inom befintlig kulturskolverksamhet och ge barn med sämre socioekonomiska livsvillkor möjlighet att ta del av olika slags kultur på fritiden. Hemkommun för uppdraget är Karlskoga kommun, men medlen ska användas i samverkan och komma hela Örebro län till del. Stödet är en tillfällig politisk satsning av kulturnämnden i linje med den regionala kulturplanens målsättningar.

 
divider image
 

Tryck på bilden för att spela filmen

Bokstarts inspirationsfilm

Bokstart Örebro län arbetar för att fler föräldrar och andra vuxna i barnets närhet ska läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn.

Nu har Bokstart Örebro län tagit fram en film som ska visa vardagliga händelser och inspirera föräldrar och andra viktiga vuxna hur de kan stötta barnets språkutveckling.

- Vi tänker oss att filmen också kan användas som konversationsstartare på exempelvis föräldramöten i förskolan, i föräldragrupper på familjecentralen eller biblioteket, säger Eva Bernsten Bang, projektledare Bokstart Örebro län.

 

Kommande aktiviteter

Kick filmfestival istället för Örebro Short Film Fest

Regional film på ny filmfestival

Den 16 september arrangeras för första gången Kick Filmfestival. Kick ersätter tidigare års Örebro Short Film Fest som arrangerades av Region Örebro län. Nytt för i år är alltså ett nytt namn, men också ett nytt huvudarrangörskap. Örebro Filmförening tar över ledningen och delar av programmet görs med uppdrag och finansiering från Region Örebro län.


Hela festivaldagen sker på Kulturkvarteret, är öppen för allmänheten och med fri entré.

 
divider image
 

 Ida Hellsten, Jessica Andrenacci, Maria Teresa Tanzarella i föreställningen The Dark Knife. Foto: Terése Classon Sundh

 

Ny satsning på danskonst

Dansande vampyrer, abstrakta själar och mystiska väsen är något du kan få se i höst när satsningen Danspunkt Örebro län drar igång. Det är Region Örebro län som gått ihop med kommunerna Degerfors, Hällefors, Askersund och Örebro för att fler i länet ska få möjlighet att uppleva dans.

Den 29 september är det premiär för den första dansupplevelsen i samarbete med Dansscen Örebro och Kulturkvarteret i konceptet Part of Art. Då presenterar Gala dansensemble smakprov ur dansföreställningarna The Dark Knife och Spöken. Sedan följer dansföreställningar under oktober och november.

Se hela programmet för Danspunkt Örebro län

 
divider image
 

Kulturkraft

 

Kulturutbudsdag 15 november – anmäl dig nu!

Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. Årets utbudsdag äger rum den 15 november på Kulturkvarteret och Konserthuset i Örebro. Där möter du ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Du får inspiration till hur kulturen kan vara en tillgång för dig i ditt arbete. Alla vuxna kan ta med sig upp till 3 barn eller ungdomar till dagen.

 

Anmäl dig senast den 15 oktober på www.kulturkraftorebrolan.se. Hela 2024 års utbud kommer att finnas publicerat i oktober.

 

Det regionala kulturutbudet ingår i modellen KulturKraft. En viktig del av modellen är de barnkulturplaner som kommunerna tar fram för att beskriva hur de vill arbeta med kultur i förskolan, skolan och gymnasium.

 
divider image
 

Dator och skrivbok med penna framför fönster

Skriv för livet – kurs i reflekterande skrivande?

Under 10 kurstillfällen i höst kan du lära dig använda reflekterande skrivande som ett verktyg. Det är ett sätt att utforska och bättre förstå dig själv och ditt liv. Du som deltar behöver inga förkunskaper. Skrivandet är helt för din egen skull och det enda du behöver ta med dig är anteckningsbok och penna eller laptop.

Kurstart är den 28 september på Kävesta folkhögskola.

 

Anmäl dig senast den 20 september.

Antal platser är begränsat, det är först till kvarn som gäller!

 
divider image
 

Dans i skolan-biennal 10-11 oktober

Följ med till Dans i skolan-biennal den 10–11 oktober?

Biennalen är en mötesplats för inspiration, kunskapsbildning och erfarenhetsutbyten mellan barn, ungdomar, lärare, rektorer, förskolepersonal, danskonstnärer, forskare, beslutsfattare och övriga intresserade.
Danskonst för barn och unga i förskola och skola presenteras och elevernas eget skapande i dans står i fokus. Den åttonde nationella Dans i skolan-biennalen äger rum 10–11 oktober i Piteå.

Dans i Örebro län har möjlighet att skicka deltagare, men du står själv för boende/övernattning. Resan genomförs med tåg.

Anmäl ditt intresse att följa med senast 15 september till Mia Eklund. Begränsat antal platser

Dans i skolan-biennalen arrangeras av Institutet Dans i skolan i samarbete med Piteå kommun, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet
med stöd från Kulturrådet och Sparbanken Nord.

 
divider image
 

Händer tar av frukost på dukat bord

Filmfrukost

Höstens första filmfrukost äger rum den 8 september (kontakta Jerry Eriksson för reservplats). Filmfrukosten är mötesplats för kulturskapare som har filmen som gemensamt nav.

 

Den 10 november blir nästa filmfrukost, anmälan till den öppnar i oktober. 

Konstdygnet logotyp på rosa och blå bakgrund

Konstdygnet

Det har varit högt tryck på platserna på årets Konstdygnet i Uppsala 21–22 september. Under ett dygn möts konstaktörer från flera län i mellansverige för att inspireras och utbyta erfarenheter. Evenemanget är fullbokat, men det finns möjlighet att anmäla sig till reservlista.

Tavlor på vägg

Kurs i portfolio

Under hösten kan du som är konstnär eller konsthantverkare anmäla dig till en fortbildning om hur du presenterar din portfolio. Kursledare är Charlotte Ostritsch och kursen är i tre delar.

 

Det första tillfället är den 10 oktober. Anmäl dig senast den 3 oktober

 
divider image
 

Nyheter i korthet

Nicole Charro och Ignacio Perrini

Poeter intog teaterscenen under Live at Heart: lyric

Fullsatt när Örebro teater bjöd på Spoken word den 2 september under Live at heart. På scenen bland andra Ignacio Perrini från Argentina och Nicole Charro, känd genom ”Ortens bästa poet”, Sveriges största tävling inom spoken word, och debutboken ”Ingen kvinnas land”.

Konst på hög, skulptur av Rikard Brixel, foto: Terése Clason Sundh

950 000 kronor från Kulturrådet

I maj fördelade Kulturrådet totalt 31 miljoner kronor i bidrag för regional kulturverksamhet till 78 aktörer i Sverige. Region Örebro län fick 550 000 kronor i fortsatt stöd till projektet Kulturella kraftfält på landsbygden och Gala Dance Bergslagen fick 400 000 kronor till projektet Rosea Dans.

Karta över Norden

28 ansökningar till nordiska samarbeten

Stödet till nordiska samarbeten har sökts av 28 aktörer från hela länet och alla kulturslag. Det totala sökta beloppet är 1,13 miljoner kronor och vi kommer fördela 160 000 kronor fördelat på fyra aktörer. Beslut meddelas under september.

 

 
divider image
 

Microfutures projektlogga med EU-flagga, Interreg Europe

Microfuture – nytt projekt för ökad tillväxt i Örebro län och bättre förutsättningar för sociala företag

Projektets mål är ökad kunskap om hur regionala system för mikrofinansiering av sociala företag kan stärkas. Fem regioner i Europa deltar, förutom Örebro län så är det regioner från Frankrike, Italien, Slovenien, och Rumänien. Projektet finansieras av 1:1-medel samt medel från Interreg Europe. Projektperioden är 4 år och sträcker sig från den 1 mars 2023 till den 28 februari 2027.

 
divider image
 

Nytt om namn

Emelie Ziesig

Emelie Ziezig – utvecklingsledare dans

Sedan den 1 september vikarierar Emelie som utvecklingsledare inom dans. Hon kommer att arbeta med främjandeverksamhet inom dans i länet med målgrupperna barn, unga och äldre. Emelie är utbildad danspedagog och arbetar som förstelärare på Engelbrektsskolans dansprofil i Örebro. Emelie kommer att kombinera de två tjänsterna under ett halvår. 

Mia Eklund kommer under tiden ansvara för målgruppen professionella dansare, då Johanna Ström är tjänstledig.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

Region Örebro läns stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och individuella stöd i form av stipendier.

 

Musikband på scen, Kulturnatten

Främjandestöd musikarrangörer

Du som är eller vill bli arrangör av konserter på professionell nivå kan söka stöd för att utveckla din verksamhet. Använd stödet för att delta i workshops eller konferenser eller för att starta upp en ny konsertverksamhet. Du kan som mest söka 30 000 kronor.

Ansök senast 15 oktober

Barn och förälder på bibliotek, foto: Terése Clason Sundh

Utvecklingsmedel folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

 

Stödet går att söka löpande under året.

Fritidsbanken, foto: Terése Clason Sundh

Utvecklingsmedel social innovation

Arbetar din organisation med projekt som ger samhällsnytta? Organisationer i civilsamhället kan söka upp till 50 000 kronor för att utveckla eller förverkliga idéer och nyskapande projekt.

 
divider image
 

10–11 okt Dans i skolan biennal, Piteå

13 okt KulturCrew-träff, Scenit Kulturhus

15 okt Sista ansökningsdag Främjandestöd musikarrangörer

17 okt Kurs i portfolio, tillfälle 2

18 okt Alla ska med! Att inkludera barn i behov av särskilt stöd

15 nov Kulturutbudsdag, Kulturkvarteret

10 nov Filmfrukost

22 okt Höstträff Scenkonst utanför tätort

19 nov Arrangörsutbildning Cirkus - del 2

21 nov Kurs i portfolio, tillfälle 3

 
divider image
 

Barn i biosalong, foto: Terése Clason Sundh

Fler nyheter från Kultur och ideell sektor

Vill du veta mer om Region Örebro läns arbete inom olika kulturområden? Följ oss i fler nyhetsbrev och på sociala kanaler!

 

Är du intresserad av biblioteksutveckling, bild och form, dans, film, litteratur eller teater? Då hittar du fler nyheter i våra olika kanaler på Facebook och Instagram.

 

Håll också utkik i Region Örebro läns kalender på webben Där annonserar vi löpande kommande arrangemang.

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft