Ämne: Nyhetsbrev 4/2022 Kultur och ideell sektor

Snart är det dags för årets kulturutbudsdag. Hoppas vi ses där eller i något annat sammanhang - se vår fullspäckade kalender!
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 4/2022 Kultur och ideell sektor

 

Kulturutbudsdag 2022. Klicka på bilden för att spela upp filmklippet.

 

Kulturutbudsdag 19 oktober - anmälan stänger snart!

Under dagen kan besökare uppleva ett helt smörgåsbord av professionella föreställningar, workshops eller aktiviteter inom konstområden som teater, dans, bild och form, slöjd, kulturarv, musik och litteratur för barn och unga mellan 3-19 år. Alla vuxna får ta med sig upp till tre barn och unga. Anmäl dig senast den 29 september på www.kulturkraftorebrolan.se

 

I filmklippet berättar Lena Backlund, utvecklingsledare teater, och Johanna Ström, utvecklingsledare dans, mer om dagen.


Det regionala kulturutbudet ingår i modellen KulturKraft. En viktig del av modellen är de barnkulturplaner som kommunerna tar fram för att beskriva hur de vill arbeta med kultur i förskolan, skolan och gymnasium. 

 
divider image
 

en sångare i silhuett, illustration och bildkollage i grönt av kultursymboler

Ekonomiskt stöd till länets kulturaktörer

Sex av länets kulturaktörer får dela på drygt en miljon kronor. Pengarna kommer från Statens Kulturråd som har förstärkt medelstilldelningen inom kultursamverkansmodellen med anledning av pandemin. Region Örebro läns kulturnämnd delade ut stödet i början av september. Det ska täcka aktörernas inkomstbortfall till följd av pandemin. De som får stödet är:

• Örebro länsteater, 379 000 kronor
• Stadra Teater, 300 000 kronor
• Länsmusiken Örebro, 100 000 kronor
• Opera på Skäret, 100 000 kronor
• Örebro läns museum, 100 000 kronor
• The non existent Center, 100 000 kronor

 
divider image
 

Händer i olika färger sträcker sig mot varandra

 

En ny kulturplan tar form - resultat från dialoger

En ny regional kulturplan som ska gälla 2024-2027 arbetas fram under 2022. Region Örebro län gör det tillsammans med de som påverkar länets kulturliv i sitt yrke eller genom ideellt arbete. Nu kan du läsa sammanfattade resultat från dialogerna och den enkät som ägde rum april-augusti 2022. Dialogerna har handlat om de olika kulturområdena, samverkan med kommuner och mellan kultur och andra samhällsområden.


Under hösten 2022 fortsätter arbetet med att ta fram förslag på mål och texter i kulturplanen. Unga kommer också att få möjlighet att uttrycka sina synpunkter genom idéverkstäder på fritidsgårdar och kulturskolor på olika platser i länet. Våren 2023 skickas kulturplanen ut på remiss. Alla som är intresserade kan då lämna sina synpunkter. Läs mer om arbetet med att ta fram den nya kulturplanen.

 
divider image
 

Ny satsning på landsbygd och kultur
Kultur gör bygder och orter levande. Detta är en viktig pusselbit i samhällets utveckling. Ett nytt projekt med stöd från Kulturrådet handlar om kulturens roll i landsbygdsutveckling. Region Västmanland och Region Örebro län har gått ihop i en gemensam satsning. I höst startar det nya projektet ”Kulturella kraftfält på landsbygden”.

–  Vi ska börja med att hitta olika goda exempel där kultur på landsbygden betyder mycket för bygden eller platsen, säger Anders Bro, utvecklingsledare och medlem i projektgruppen.

 
divider image
 

Vinnare Örebro Short Film Fest

Regionala filmare prisade

Örebro Short Film Fest har äntligen återvänt till biosalongen igen. Den 10 september kunde den stora publiken njuta av film i det korta formatet.
Vinnare i filmtävlingen Noomaraton blev filmen ”Nära men långt ifrån varandra” av det unga laget Magic Studios från Laxå.
Tretton filmer visades i Örebro Short Film Fests huvudprogram. Vinnare i tungviktsklassen blev ”Ever clean paws” av Hampus Pettersson.
Vinnare i den öppna klassen blev Charlie Halldén med sin ”Dödens gudson”.
Festivalens tyngsta pris, statyetten Örebro Short Film Award, som delas ut av jury och publik gemensamt gick till filmen ”Labyrint” i regi av Zahra Farag.

 
divider image
 

personer i konferensrum samtalar

Senaste samhällssamtalet 

Missade du samhällssamtalet på temat Sociala företag, samverkan och samhällsutmaningar? Då berättade kommunerna Lekeberg och Tierp med om sitt arbete inom området. Nu kan du se webbinariet i efterhand! 

Partnerskapet för sociala innovationer arrangerade samtalet den 16 juni. Nästa Samhällssamtal kommer att vara fysiskt och hållas i samband med Finsam-mässan den 24 oktober på Club 700, Conventum i Örebro.

Håll utkik efter kommande samhällssamtal och se de tidigare samtalen i serien på vår webb!

 
divider image
 

Personporträtt

Anders Bro

Anders Bro om sitt internationella arbete

Anders Bro har ett särskilt ansvar för social ekonomi och sociala företag. Till stor del jobbar han i internationella projekt och nätverk. Det betyder att han tillsammans med representanter från andra länder delar erfarenheter mellan varandra. Han började arbeta på Region Örebro län för att kunna verka i gränszonen mellan forskning och praktik.

– Jag blir extra stolt på jobbet när vi lyckas fördjupa samarbetet med civilsamhället och den sociala ekonomin, som när nya projektansökningar blir beviljade.

Läs hela intervjun med Anders Bro (Region Örebro län, LinkedIn)

 
divider image
 

Nya rapporter

Ett nytt Skapande skola, bakgrund föreställer målarpenslar i en burk

Ett nytt Skapande skola

Kulturrådet utvecklar arbetet med bidraget Skapande skola med målet att fler barn och unga ska ta del av konst och kultur under skoltid. Rapporten, som kom ut i början av juni, föreslår ett förenklat ansökningsförfarande och ny fördelningsmodell för att sänka trösklarna för att söka bidraget.

Den 26 november kör Kulturrådet två webbinarier om förändringarna i Skapande skola - ett för dig som söker bidraget och ett för dig som är kulturaktör. Se ett tidigare webbinarium om förändringarna i Skapande skola inför 2023/2024.

 
divider image
 

Nytt om namn

Johanna Berglund

Johanna Berglund

Johanna är sedan september utvecklingsledare inom litteratur. Uppdraget handlar om att stärka litteraturen som konstform och litteraturens ställning i regionen, att arbeta främjande och med talangutveckling bland annat. Tidigare har Johanna arbetat som journalist i över 20 år och kommer senast från en tjänst som presskommunikatör inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Mirja Mattsson

Mirja Mattsson

Mirja är sedan september utvecklingsledare inom kultur och ska leda ett projekt som heter Kulturella kraftfält på landsbygden. Lite förenklat handlar det om platsutveckling med hjälp av kultur. Närmast kommer Mirja från en tjänst inom regional utveckling, Region Örebro län, som handlat om hållbart resande. Innan dess arbetade Mirja som journalist i över 20 år.

Lovisa Sundin

Lovisa Sundin

Lovisa vikarierar under perioden augusti 2022 – januari 2023 som utvecklingsledare inom kulturutveckling. Uppdraget handlar bland annat om att vara ett stöd för regionens folkbibliotek inom digitaliseringen. Lovisa har tidigare arbetat som bibliotekarie på folkbibliotek i nästan 16 år, exempelvis med läsfrämjande för barn och unga, digitalisering, webb och sociala medier.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

Stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och individuella stöd i form av stipendier.

 

re:START – sök stipendium och bidra till en bättre värld!
Har du en idé som kan bidra till ökad social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet? Nu har du som är student eller ung i Örebro län chans att få upp till 10 000 kronor för att testa din idé i verkligheten.

Coompanion Mälardalen, Örebro universitet och Region Örebro län stöttar dig som är mellan 18 och 35 år och bor i Örebro län – eller är student vid Örebro universitet – och som vill göra en insats mot våra gemensamma samhällsutmaningar i stort och smått.

 

färgglada bubblor och iskristaller

Mentorskapsprogram kultur
Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Örebro län erbjuder från och med hösten 2022 mentorskapsprogram inom bild och form, film, litteratur och teater.

Genom programmet kan du få hjälp att utveckla en konstnärlig idé, bredda dina färdigheter eller fördjupa dina kunskaper inom ditt konstområde. Programmen syftar till att stödja och utveckla ditt konstnärskap, stimulera lärande, ta till vara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, både för mentorer och adepter.

 

del av logotypen för dansfestivalen raande vo

Utvecklingsmedel kultur

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel för projekt som bidrar till kulturutveckling och som har ett regionalt mervärde. 2022 fick fem projekt stöd, till exempel projektet De glömda kulturarbetarna som lyfter kulturutövare med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer, dansfestivalen Raande Vo och skrivtävlingen Jag skriver i dina ord för gymnasieskolor i Örebro. Ansök senast 31 oktober.

 

Hand som tar ut en bok ur bokhylla på bibliotek

Utvecklingsmedel - folkbibliotek
Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Läs om vilka bibliotek och projekt som fått stöd hittills under 2022.

Väg upplyst av billyktor på natten

Stöd för sociala innovationer
Arbetar din organisation med något nytt för att skapa samhällsnytta? Stödet till civilsamhällsorganisationer i länet som vill arbeta innovativt är fortfarande öppet för ansökningar!

Läs om vilka organisationer som fick stöd för sociala innovationer under 2021.

 
divider image
 

Kalender

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft