Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Nyhetsbrev Regional utveckling
Den som ringer Företagsjouren får prata med en klok rådgivare och den som behöver en vägledning för planering av Covid-patienter på ett särskilt boende hittar den på vår webbplats. Det är två exempel på arbetet som rullat igång sedan Corona ...
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev Regional utveckling

 

Nya uppdrag i nya tider

Den som ringer Företagsjouren får prata med en klok rådgivare och den som behöver en vägledning för planering av Covid-patienter på ett särskilt boende hittar den på vår webbplats. Det är två konkreta exempel på det arbete som rullat igång sedan utbrottet av coronaviruset.

 

Så här i inledningen av en kris handlar mycket om att följa utvecklingen för att sedan styra insatser och resurser dit de bäst behövs. I detta nyhetsbrev får du läsa om de insatser som kommit igång hittills för att stödja länets företag, kulturaktörer och föreningar. Här har vi har ett speciellt fokus på besöksnäringen.

 

Vi har även ett arbete som handlar direkt om att begränsa smittspridning och att vårda Covid-sjuka. Vi förstärker den samverkan mellan kommuner och region som i vardagen handlar om att utveckla den sociala välfärden.  

 

Tacksamhet för alla insatser fyller mig varje dag när jag kommer till jobbet. Så många människor arbetar på olika sätt för att minimera effekterna av pandemin. I dessa dagar tar vi stöd i vår vision: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

 

Irén Lejegrens lägesrapport

Film Irén Lejegrens lägesrapport

Lägesrapport v 16

Regionråd Irén Lejegren (S) ger varje vecka en lägesrapport om de aktivitet som pågår på Regional utveckling med anledning av Coronaviruset. I rapporten från i fredags pratar Irén om Företagsjouren, Timbanken och Omställningscheckar. 

 

Skärmklipp från film om skyddsutrustning

Film om skyddsutrustning

Förstärkt samverkan kring våra sjuka äldre

I Örebro län har vi ett gott samarbete mellan region och kommuner och mellan kommuner. Två gånger i veckan träffas en grupp med uppdrag att förstärka samverkan kring länets äldre och funktionshindrade. Det handlar om hela kedjan från att minimera smittspridning och ta fram informationsmaterial till att ge gemensamma riktlinjer för medicinsk bedömning och behandling.

 

Genom gruppens arbete får kommunerna snabba svar från regionens experter på Smittskydd och Vårdhygien. 

 

- Regionen har förstärkt mobila teamen och Vårdhygien besöker boenden som fått in smitta för att informera personalen om skydds-utrustning. Det skapar trygghet, säger områdeschef Ingmar Ångman.

 

I samverkan med länsstyrelsen arbetar vi också med att gemensamt trygga materialförsörjningen till kommunernas vård och omsorg. Örebro kommun håller samman arbetet med upphandling och inköp för hela länet med stöd av två koordinatorer.

 

Maria Larsson och Irén Lejegren

Maria Larsson och Irén Lejegren.

Skypemöte om näringslivets situation

Regionråd Irén Lejegren (S) och landshövding Maria Larsson kommer att bjuda in till återkommande samtal om läget med företag, näringslivsorganisationer, fack och branschorganisationer. Det första mötet hölls den 3 april. 

 

- Vissa branscher upplever katastrofläge medan somliga delar av näringslivet i länet tuffar på, så sammanfattande Maria Larsson intrycken i ett pressmeddelande

 

- Redan 27 april träffar vi gruppen igen och då har Region Örebro län tagit fram en analys av Coronavirusets ekonomiska konsevenser, berättar Irén Lejegren.  

 

Företagsjouren

Rådgivning till företagare i kris

Stödet till företagare rullade snabbt igång med en Företagsjour – rådgivning på telefon. Tanken är att erbjuda en neutral förmedlare av kontakter och information till länets företag. Här finns ingångar till professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Företagsjouren har öppet vardagar 8-16.

 

På verksamt.se samlas all information till företagare.

 

På Verksamts Facebooksida finns en film där Johan Södergren, utvecklingsledare, berättar hur Företagsjouren fungerar.

 

 

Kampanj: Sök yrkesvux!

Utnyttja tiden – sök yrkesvux!

I påskveckan rullade vår kampanj för utbildningar inom yrkesvux igång. Tanken är att uppmuntra personer som blir permitterade eller varslade att gå en utbildning för att bli bättre rustade för arbetsmarknaden eller kanske byta karriär mitt i livet.  

 

Yrkesvuxutbildningar är ett samarbete mellan Region Örebro län och de tolv kommunerna i länet. Alla tittare uppmanas: Nu är nu. Ansök i dag! 

 

En person betalar sin bussresa med kortet Reskassa.

Stängda framdörrar och sommartidtabell i Örebro

I fredags stängdes framdörrarna på alla bussar efter ett beslut från Arbetsmiljöverket. Samma vecka gick stadsbussarna i Örebro över till sommartidtabell med ett mindre trafikutbud.  

 

- Det ger oss möjlighet att ha en god beredskap om sjukskrivningarna ökar än mer bland bussförarna. För att resenärerna ska kunna hålla avstånd kommer majoriteten av avgångarna att köras med dragspelsbussar istället för de mindre varianterna av stadsbussar, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef.

 

Region- och expressbussarna i länet samt stadsbussarna i Karlskoga och Lindesberg rullar vidare som vanligt och byter till sommarens tidtabell som planerat den 15 juni.

 

Sjukresor körs som vanligt men utan samplanering och telefontiderna på sjukreseenheten har justerats.

 

Alla förändringar finns på Länstrafikens webbplats och i appen. 

 

img-173-173

Tufft i kultursektorn när publiken inte får komma

Kultur innebär oftast möte mellan människor och därför drabbas kulturskapare hårt av restriktionerna om allmänna sammankomster. Stat, regioner och kommuner arbetar nu för att stötta sektorn.

 

- I veckan har 400 frilansande och privata kulturaktörer fått en enkät om hur de drabbats. Vi undrar hur deras verksamhet, personalsituation och ekonomi påverkats av restriktionerna. En del har börjat arbeta på nya sätt och kanske behöver stöd för att komma igång, säger områdeschef Katarina Strömgren Sandh.

 

Resultatet av undersökningen ska ge en övergripande bild av situationen i länet, så att Region Örebro län kan anpassa sin verksamhet på bästa sätt, till exempel ta fram förslag på stödinsatser utifrån vad som är ekonomiskt möjligt inom nuvarande budget. 

 

Ändringar i kalendern

Vårens RUS-forum blir 22 september

Det forum om den regionala utvecklingsstrategin som var planerat till 6 maj blir den 22 september istället. Temat är: Oseglade vatten – då behövs expeditioner.

 

Dansens dag 2020 på Youtube

Den 29 april kl. 18-23 publiceras en film på Youtube. Dansens dag är ett event i stunden och därför kommer vi att plocka bort filmen kl. 23. 

   De dansare som vill vara med på Dansens dag skickar in sina bidrag senast 20 april.

Örebroregionens infrastruktur- och transportdag

2010 bjöd Regionförbundet in till den första infrastruktur- och transportdagen. Den 20 mars 2020 skulle Infradagen firat 10 år med korta
tillbakablickar och inspirerande framtidsspaningar. 16 oktober är nytt datum för detta.

 

Fail Camp 2020

Fail Camp i april är inställt. Vi återkommer med ett nytt datum. 

 

 
divider image
 
 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft