Ämne: Nyhetsbrev 1/2024

Närmare 122 miljoner till länets kulturliv och Örebro län har en ny regional kulturplan. Läs mer i årets första nyhetsbrev!
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 1/2024 Kultur och ideell sektor

 

Framsida Örebro läns Kulturplan 2024-2027

 

Ny Kulturplan 2024–2027

Från och med 2024 har Örebro län en ny regional kulturplan. Planen ska beskriva Region Örebro läns kultur- och konstnärspolitik och styr organisationens arbete med kulturutveckling. Ambitionen är att den också ska visa riktningen för hela länets kulturutveckling genom samverkan.

I kulturplanen finns uppdrag, mål, prioriteringar och strategiska inriktningar för samverkan vad gäller länets kulturliv. Planen revideras varje år och du kan skicka in dina synpunkter senast den 30 april. Läs mer om revideringen av kulturplanen och skicka in synpunkter inför 2025 års kulturplan. 

 
divider image
 

två personer samtalar vid bibliotekshyllor

Ny Biblioteksplan på gång

Under 2024 tas en ny biblioteksplan för Region Örebro län fram. Den beskriver hur Region Örebro län planerar att genomföra och utveckla sina biblioteksverksamheter 2025–2027. Den 15 april–30 maj är planen ute på remiss.

Länets kulturinstitutioner

Närmare 122 miljoner till länets kulturliv

Länets kulturinstitutioner får cirka 117 miljoner kronor – en ökning med drygt 3,5 miljoner kronor jämfört med förra året. Det regionala kulturlivet får 4,7 miljoner kronor i stöd. Det beslutade kulturnämnden den 8 februari.

Närbild fotbollsspelares fot på fotboll

Stöd till föreningar

Länets studieförbund och föreningsliv får 38 miljoner under 2024. Det beslutade kulturnämnden i slutet av 2023. Lista på regionala föreningar och organisationer som fått föreningsbidrag från Region Örebro län. 

 
divider image
 

Musiker i studio

Mentorskap kultur

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Örebro län erbjuder mentorskapsprogram inom bild och form, film, litteratur och teater.

Ansökan är öppen 1 februari–1 mars 2024.

Torp i Tivedens urskog

Kulturresidens Tivedstorp

Vill du träffa kulturskapare från hela Norden mitt ute i urskogen? Professionella kulturskapare inom dans, cirkus, musik, film, teater, litteratur och konst är välkomna att söka till Region Örebro läns residens  21–31 maj 2024 senast den 11 februari.

 
divider image
 

Danspunkt Örebro län på röd tonplatta i droppform

Danspunkt – vårens program

Danspunkt Örebro län startade hösten 2023 och ska ge länets invånare större möjligheter att uppleva dans och ge danskonstnärer fler arbetstillfällen. Danspunkt är ett samarbete mellan Askersund, Degerfors, Hällefors, Örebro kommun och Region Örebro län.

Personer sitter på stolar och dansar i par i en danssal

Dans för kognitiv svikt och demensdiagnos

Våren 2024 fortsätter Region Örebro län erbjuda prova-på-tillfällen i dans lämplig för personer med kognitiv svikt och personer med demensdiagnoser. Hittills har personal på ett 20-tal boenden i länet redan gått eller bokat in kursen. Anmäl ert intresse så snart som möjligt!

 
divider image
 

Kulturella kreativa branscher - frukost med bild och form

Konstnär i Kulturella kreativa branscher – digitala frukostar

Under våren kan du delta på fyra digitala frukostsamtal. Vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet. En del samtal kan vara intressanta även för dig som jobbar med andra områden än bild och form. Vi ses på Zoom klockan 8.30–9.30 den 14/2, 6/3, 10/4 och 8/5.

Samtal i konferensrum

Möjligheter för samhällsnyttiga och hållbara idéer – 16 februari

I detta Samhällssamtal är fokus på socialt entreprenörskap i Örebro län. En del av stödstrukturen som finns för socialt företagande, föreningsliv och civilsamhälle presenteras. Leader, Mikrofonden och Postkodstiftelsen med flera finns på plats. Du får också goda exempel från samhällsnyttiga projekt och socialt entreprenörskap.

 
divider image
 

Partnerskapet för sociala innovationer

Beslut om medel för samordning av Partnerskapet för sociala innovationer (PSI)

Kulturnämnden beslutade den 8 februari att förlänga det externa uppdraget till civilsamhällsorganisationer att samordna Partnerskapet för sociala innovationer. Det blir Stiftelsen Activa och Möckelnföreningarna som under 2024 fortsätter att ta det praktiska ansvaret för koordineringen av PSI.

 

Nyheter i korthet

Björta Foto Peter Knutson

Bland drakar och dragqueens

Nordens största drag-show-teater-sällskap Bland drakar och dragqueens kommer till åtta kommuner i Örebro län. De turnerar just nu landet runt och framför färgsprakande sagostunder.

Anna Blank Åberg och Emma Elofsson tar emot Alfredpriset

Alfredpriset 2023

Region Örebro läns Alfredpris för årets biblioteksbedrift i Örebro län tilldelades Anna Blank Åberg och Emma Elofsson. Tack vare deras arbete erbjuder nu Karlskoga bibliotek barn från 13 år lånekort utan vårdnadshavares underskrift och legitimation.

Gruppbild besökare från Region Örebro län hos Fascination Street studios

Konstnärsnämnden diggar Fascination Street Studios

Region Örebro län har inlett ett samarbete med statliga Konstnärsnämnden kring ett studioresidens för band inom metal och angränsande genrer.

 

Stöd och stipendier

Region Örebro läns stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och individuella stöd i form av stipendier.

 

Jobbar du med bild och form, dans, film, litteratur, musik eller teater?

Kulturstöd

Kulturaktörer inom bild och form, dans, film, litteratur, musik och teater har möjlighet att söka stöd eller stipendier till olika projekt eller utvecklings-satsningar. De flesta stöd går att söka två gånger per år. Vårens ansökningsperiod är öppen 15 februari till 15 mars.

 

Läs vilka som fick stöd 2023

Tanya Montan Rydell, My Prim, Anna Johansson. Dansföreställning på sjöängen Askersund 11 november 2022. Hopp! - Livet som ett performance (arbetstitel)

Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar

Arrangörsstödet ska stärka länets arrangörer i sitt arrangerande av professionella dansföreställningar. Stödet kan sökas för att arrangera en dansföreställning för både vuxen publik och barn/unga.
Under 2024 kan du ansöka vid två tillfällen. Vårens ansökningsperiod är öppen 15 februari till 15 mars.

Barn i 2-årsåldern tar bok ur biblioteksbokhylla

Utvecklingsmedel folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen. Ansökningsperioden är öppen 1 januari till 15 oktober.

Läs vilka bibliotek och projekt som fått stöd under 2023.

 
divider image
 

4 apr Författarnätverk och framträdande på Kulturkvarteret. Mer information kommer

9 apr Mötesplats för konstnärer och konsthantverkare: offentlig konst

10 apr Kulturella kreativa branscher – digitala  frukostsamtal: Vad betyder kulturella kreativa branscher för konstnärer?

13–14 apr Inspirerande teaterhelg för teaterföreningar. Mer information kommer

29 apr Dansens dag. I samband med Dansens dag kommer vi att fira en Dansens vecka i länet. Mer information kommer.

7 maj Läs- och litteraturfrämjande konferens. Mer information kommer

8 maj Kulturella kreativa branscher – digitala  frukostsamtal: Kan det bli ekonomi av en konstnärs verksamhet?

maj-juni Ansökningsperioden för Föreningsstöd inför 2025 är öppen. Mer information kommer

 
divider image
 

Barn i biosalong, foto: Terése Clason Sundh

Fler nyheter från Kultur och ideell sektor

Vill du veta mer om Region Örebro läns arbete inom olika kulturområden? Följ oss i fler nyhetsbrev och på sociala kanaler!

 

Är du intresserad av biblioteksutveckling, bild och form, dans, film, litteratur eller teater? Då hittar du fler nyheter i våra olika kanaler på Facebook och Instagram.

 

Håll också utkik i Region Örebro läns kalender på webben Där annonserar vi löpande kommande arrangemang.

 

img-173-173

Följ Regional utveckling på Linkedin

Flera gånger i veckan lägger Regional utveckling upp inlägg på Linkedin. Här möter du medarbetare som berättar vad de gör i sin vardag.

 

– Vi färgkodar alla våra inlägg utifrån det sakområde som inlägget handlar om. Då blir det enklare för dig som följer oss att känna igen dina hjärtefrågor, berättar Petter Arneback Hjulström, regional utvecklingsdirektör.

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft