Ämne: 11/6 Coronaviruset och dess påverkan på näringslivet

Med anledning av Coronaviruset och dess påverkan på näringslivet har vi på Region Örebro län startat ett omfattande arbete för att skapa överblick och moteld mot allt som Coronaviruset gör med samhället just nu. I detta nyhetsbrev får du info...
 

Region Örebro län

 
 

Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

 

Småföretagen – vår tids jobbskapare
 

Småföretag är i fokus i den nya rapporten om coronaviruset och näringslivet i Örebro län. 

 

Pandemin har slagit hårt mot solo- och mikroföretag. De finns i alla de branscher som påverkats av det nedstängda samhälle vi haft de senaste två månaderna. Allt från mindre taxibolag till restaurang- och cateringföretag samt konsultföretag. Av samtliga konkurser under mars och april 2020 så var 86 procent bland företag med högst nio anställda.

 

Det är ingen vanlig ekonomisk kris. Vanligtvis vid ekonomiska kriser kan staten på olika sätt stimulera konsumtionen för att öka aktiviteten. Nu har staten vidtagit åtgärder som minskat aktiviteten i ekonomin för att på så sätt minska smittspridningen. Det leder till minskat utbud eftersom antalet personer i arbete minskar, gränserna stängs och rörligheten minskar – som i sin tur leder till minskad efterfrågan.

 

Konsekvensen blir att antalet permitteringar och varsel ökar. Stat, region och kommuner jobbar nu gemensamt för att hitta stödåtgärder som förbättrar situationen

 

Nu öppnar samhället upp igen och rörligheten ökar. Framförallt i vår omvärld. Vilka konsekvenser kommer det att få för näringslivet?

 

I detta nyhetsbrev lyfter vi fram två kvinnor som vågar satsa och startar eget mitt i krisen.

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

 

Skärmklipp från film med Irén Lejegren

En halv miljard har landat i länet 

I veckans film pratar regionråd Irén Lejegren (S) om mötet med tema småföretagare den 4 juni:

 

- Maria Larsson och jag fortsätter att samtala med näringslivet. En del solo- och microföretag har det så tufft att de inte orkar ta stöd. Men det finns hjälp att få. Till exempel har företag i länet beviljats en halv miljard kronor till korttidspermitteringar. 

 
 

Emmelie Alexandersson

Emelie Alexandersson

Två entreprenörer som vågar satsa i krisen 

Det finns människor som vågar gå mot strömmen och satsa när det kanske ser som allra mörkast ut. Vad är det som får den entreprenöriella nerven att hoppa till så att man startar företag i tider då en pandemi lamslagit stora delar av samhället?

 

Enda caféet i Laxå

Emelie Alexandersson har planerat under två år för att starta GameOn Café i Laxå. Där kombinerar hon café med gaming och simulatorer (golf, jakt och racing). I januari började hon göra verklighet av drömmen. Sedan kom corona ...
 

Kanchanasudaphak Kheawsree håller två assietter med räkmackor.

Kanchanasudaphak Kheawsree

Serverar golfare genom lucka i väggen

Kanchanasudaphak Kheawsree funderade länge och väl på om det inte var dags att följa drömmen och starta eget. När den tidigare ägaren flyttade frågade golfklubbens styrelse om hon ville driva restaurangen. 1 april öppnade hon restaurangen 3 Golfare i Nora. 

 

- Vi tänkte att golf ägnar man sig åt utomhus så kunder kommer nog när banan öppnar. Vi anpassade verksamheten och förberedde servering till golfare genom en lucka i väggen och betallösning med Swish.

 

 

Skärmklipp analys v 23

Analys vecka 23:
Konkurser ökar bland företag med 0-9 anställda

Några av de branscher som drabbats hårdast av krisen är besöksnäring, handel, transport och logistik samt företagstjänster. Inom samtliga branscher finns många solo- och mikroföretag som inte alltid har ett tillräckligt stort kapital att klara så svåra kriser som den vi har nu.

 

Som egenföretagare har du inte rätt till a-kassa om inte företaget är vilande. Det innebär att för de företag där efterfrågan sjunkit kraftigt,


men det trots allt finns kvar viss efterfrågan, så tvingas ändå företagaren att antingen avsluta eller låta företaget vila för att kunna ha en försörjning.

 

Det vi ser är att antalet konkurser bland företag med högst nio anställda har ökat under våren och det
är även de som står för största delen av konkurserna. Restaurang och catering är den mest förkommande branschen bland konkurserna.

Antal konkurser per månad 2009-2020

Stöd som fungerar

Brygglån Almi Företagspartner Mälardalen har totalt lånat ut 70 mkr till solo- och mikroföretag (110 lån)  till och med 30 april 2020. Av dessa var 35 stycken brygglån som motsvarar 22 mkr. Brygglånet är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronakrisen. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

 

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) Sedan 7 april finns möjlighet för företag med ekonomiska svårigheter att söka stöd för korttidsarbete. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. 

 
divider image
 

Två kvinnor i samtal.

Företagsjouren ger stöd vid psykisk ohälsa

Sedan tidigare hjälper Företagsjouren företagare med kontakter och information för företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Nu bedöms den psykiska ohälsan bland företagare öka i spåren av coronakrisen. Som ett led i detta startar Region Örebro län ett pilotprojekt där Företagsjouren utökas med psykosocialt stöd från primärvården.

 

Ring 019-602 99 00 så berättar våra företagsrådgivare mer.

 

Skärmklipp Verksamt.se

Verksamt.se/orebrolan

Allt som rör Region Örebro läns kommunikation och samlade insatser hittar du vår samlingssida för företagande och näringsliv. Läs mer på www.verksamt.se/orebrolan.

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft