Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Nyhetsbrev Regional utveckling
Utvecklingsstrategin på väg för beslut, länet i topp när det gäller entreprenörskap och nya interaktiva rapporter.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

 

Julhälsning från Petter Arneback

Julkort med playikon för att starta film

 

Collage för regionala utvecklingsstrategin som visar människor och platser i Örebro län

Utvecklingsstrategin RUS lämnas nu till politisk behandling 

I våras gjorde Regional utveckling en uppdatering av Örebro län regionala utvecklingsstrategi. Under hösten har förvaltningen tagit hand om de synpunkter som kom in under remisstiden. Dokumentet presenterades förra veckan för Regionala samverkansrådet och är nu klart för att lämnas vidare till politisk behandling. 

 

Du hittar förslaget och filmer som beskriver hur remissvaren hanterats på utveckling.regionorebrolan.se/RUSuppdatering

 

Närbild på dator på ett bord. Runt sitter personer och på bilden syns deras händer och någons mugg.

Fler entreprenörer i Örebro län

Andelen entreprenörer varierar kraftigt över Sverige. Högst ligger Stockholm, Uppsala och Örebro län. Det visar en ny rapport från Entreprenörskapsforum, som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor bland 18–64-åringar för åren 2018–2020.

 

– Både när det gäller det unga företagandet och entreprenörer som drivit sitt företag något längre, hittar vi Örebro län på tredje plats. Detta är en tydlig ökning jämfört med tidigare år och jämfört med rikssnittet, säger Johan Södergren, utvecklingsledare entreprenörskap.

 

Karta över Örebro län där områden är markerade med grön, blå eller orange färg.

Olika förutsättningar inom länets kommuner

Regional utveckling har tagit fram en klusteranalys som målar upp en ögonblicksbild av vårt läns socioekonomiska landskap. Den belyser socioekonomiska skillnader både inom länet som helhet och inom kommunerna.

 

– Analysen finns både som pdf med metodförklaring och som en interaktiv rapport där du själv kan utforska resultatet. Tillsvidare kommer vi att uppdatera den varje år, berättar analytiker Emanuel Raptis.


utveckling.regionorebrolan.se/rapporter hittar du fler av våra rapporter till exempel en om Generation Z och flera om effekter av pandemin.

 

Lena Lid Falkman i röd kavaj på sitt hemmakontor. En playikon - länk till filmad föreläsning

Hemmakontoret – det nya normala?

Mer isolerade men mindre stressade, så sammanfattar Lena Lid Falkman erfarenheterna från pandemins hemarbete. Själv bor hon i Ölme och vill ha det bästa av två världar: snabbspolad digitalisering och social samvaro på jobbet.

 

Se Lena Lid Falkmans föreläsning och Patrik Ståhls reflektion om hur distansarbete påverkar framtidens samhällsplanering.

 

Två män cyklar lådcykel med varsitt barn. I bakgrunden sjön Möckeln och Karlskoga.

Karlskoga lånar ut lastcyklar i "bibliotek"

Nu kan invånare i Karlskoga kommun testa olika sorters lastcyklar gratis genom ett cykelbibliotek. Satsningen är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som vill göra det enkelt för medborgare att testa nya sätt att resa hållbart.

 

En nalle ligger på en madrass. Benen sträcks upp mot en kudde.

Testbädd, vad är det – provar ni sängar?

Med hjälp av välfärdsteknologi ska alla länsinvånare, oavsett funktionsvariation eller ålder, ska bo i tillgängliga boendemiljöer. Därför utvecklar Region Örebro län, tillsammans med sex kommuner, en användardriven testbädd för att fler ska känna sig trygga, självständiga och aktiva.

 

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. 

 

Skolungdomar står tätt tillsammans

11 miljoner till #Vägled – kompetens

– Många gymnasieelever byter program. För eleven innebär det att de tappar tid, kanske ett helt läsår. Det blir också kostnader för samhället. Här tror vi att arbetsmarknadskunskap och ännu bättre vägledning kan gör att fler hamnar rätt i sitt första hands-val. Det är det vi nu fått EU-medel för att göra tillsammans i östra Mellansverige.

 

Projektet #Vägled - Kompetens har beviljats 11 230 000 kronor i EU-medel för att under 16 månader fungera som ramverk för olika kompetensutvecklingsinsatser.

 
divider image
 

Beslutat i nämnder och styrelsen

En person står vi hållplatsen, i bakgrunden kommer bussen.

Nytt program för kollektivtrafiken

– Vi ska arbeta vidare för att öka nöjdheten hos resenärerna, förenkla resorna, minska trafikens miljöpåverkan och erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vid programperiodens slut, år 2030, ska vi också ha gjort ett stort antal hållplatser tillgängliga och tryggare.

 

Så förklarar  Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden innehållet i det uppdaterade programmet för trafikförsörjning.

 

En kvinna i kavaj skakar hand med en man i blå arbetskläder.

Stiftelsen Activa hittar arbete till personer med funktionsnedsättning

Stiftelsen Activa har ansökt om 7,8 miljoner kronor för att fortsätta sitt arbete att hitta arbete till personer som står långt från arbetsmarknaden. 

 

– Activa har under många år gett ett bra stöd till personer med funktionsnedsättning eller långvarig ohälsa och de pengar vi nu beviljat kommer att göra stor nytta. De frågor stiftelsen har engagerat sig i är betydelsefulla för den enskilda individen men också för samhället i stort, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

Spännen til olika skor, skärmklipp från Skoindustrimuseet.

Skärmklipp Skomuseets webbplats

Ekonomiskt stöd till Skoindustrimuseet och Arkivcentrum

Skoindustrimuseet i Kumla har gjort ansträngningar för att minimera sina kostnader men ännu inte lyckats få ekonomin i balans. 

 

– Skoindustrimuseet är ett levande arbetslivsmuseum. Kulturnämnden avsätter 200 000 kronor för att ge museet utrymme att dokumentera några av skoindustrins nu levande företag och på sikt skapa en ny basutställning, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.


Arkivcentrum får 250 000 kronor för att utveckla digitala klassrum där förhoppningen är att barn och unga ska lära sig mer om arkiv och om hur de ska använda arkivmaterial.

 
divider image
 

Bibliotekstomten Peter Alsbjer fyller på bokskålen i Sveaparken i Örebro. Han färdas med elcykel och har både tomteluva och glitter.

 Tomten besökte bokholken i Sveaparken i Örebro

– Det står lite tips på om det är för barn, för vilka åldrar och vad de handlar om, om de är spännande, sorgliga eller roliga, säger Tomten, som egentligen heter Peter Alsbjer och är regionbibliotekarie.

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 10 00 | Kontakta oss via e-post | www.utveckling.regionorebrolan.se?

Powered by Marknadskraft