Ämne: Nyhetsbrev 2017:3 - Partnerskapet för sociala innovationer

Nyhetsbrev 2017:2 - Partnerskapet för sociala innovationer
Behovet av att hantera samhällsutmaningar på nya sätt gör sig ständigt påmint.
 
 

img 600 290

 
 

Nyhetsbrev 2017:3

 

Inledning

 

Behovet av att hantera samhällsutmaningar på nya sätt gör sig ständigt påmint. Oavsett om det handlar om vård och omsorg, skola och utbildning, miljö eller frågor om inkludering behöver vi ständigt hitta nya lösningar, dvs sociala innovationer.

 

Under det gångna året har vi mött flera idébärare som har lyft fram idéer till nya lösningar inom vitt skilda områden. Med vår hjälp har flera idébärare realiserat sina idéer och i andra fall pågår ett utvecklingsarbete där idéerna håller på att vässas. Eftersom Partnerskapet har en så bred förankring med så många parter har vi i många fall snabbt kunnat hitta vägar framåt för idébärarna.

 

Samtidigt ser vi att det finns ett stort intresse för vårt Partnerskap. Vi har blivit ombedda att presentera vårt samarbete i olika sammanhang, både i och utanför länet och dessutom utomlands. Vi kan sträcka på oss och inse att våra aktiviteter och samarbetsformer är en inspiration för andra!

 
divider image
 

Nanette Danielsson

 

Ny kontaktperson för Lindesbergs kommun

 

Vår vän och kollega Christer Kallin avled hastigt i somras efter en kort tids sjukdom. Christer var en glad och inspirerande människa som alltid brann för frågor om lokal utveckling. Han efterlämnar ett stort tomrum. Christer var också representant i Partnerskapet för Lindesbergs kommun. Christers ersättare är Nanette Danielsson, integrationsstrateg. LÄS MER

 
divider image
 

Framtidsveckan

 

Framtidsveckan

 
30 september till 8 oktober genomförs Framtidsveckan i Örebro län. Framtidsveckan är en unik manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom att visa positiva exempel ökas medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord - och utveckla våra lokalsamhällen!


Idévagnen deltar under Framtidsveckan genom att måndagen den 2 oktober besöka Degerfors på förmiddagen (kl. 10-13) och Karlskoga på eftermiddagen (kl. 14-18). LÄS MER

 
divider image
 

Idevagnen kumla

 

Idévagnen


Idévagnen fortsätter att inspirera till nytänkande. Den 12 september bar det av till Kumla. Partnerskapet representerades av Kumla kommun, Sydnärkes samordningsförbund, Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län. Husvagnen stod uppställd på torget i Kumla den 12 september.

 

Husvagnen är ett samarbete mellan parterna i Partnerskapet för sociala innovationer, men också en del i det regionalfondsfinansierade projektet FRAMSTEG.

 

Det sista husvagnsstoppet i år blir i Karlskoga och Degerfors den 2 oktober. Mellan kl. 10-12 står vi på Medborgarplatsen i Degerfors och mellan kl. 13-18 finns husvagnen uppställd på Alfred Nobels torg i Karlskoga.

 

Under hösten samlar vi in våra erfarenheter och utvärderar årets turné. Vi har lärt oss mycket och behöver nu gemensamt samla ihop våra synpunkter. Vi behöver diskutera vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra. Hör av dig till arbetsutskottet om du har idéer om hur vi kan använda husvagnen nästa år.

 
divider image
 

Erfarenhetsseminariet i Hallsberg

 

Erfarenhetsseminarier

 

18 september genomförde Partnerskapet ett välbesökt seminarium i Hallsberg med rubriken ”Tillverka fågelholkar som saknar köpare eller finnas i en produktion där de riktiga jobben finns”. Lena Dibbern, Hallsbergs kommun, samt Lars Rickardt, Stiftelsen Activa, berättade om det utvecklingsarbete som har pågått under en tid och som har handlat om arbetsintegrerande sociala företag på orten. LÄS MER

  

Höstens sista erfarenhetsseminarie äger rum 2017-11-13 i Örebro på Verdandi.

 
divider image
 

Bergslagsakademin

 

 

Bergslagsakademin


Bergslagsakademin är ett samarbete mellan Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg, Filipstad och Storfors kommuner. Projektägare är Intresseföreningen Bergslaget. Bergslagsakademin genomför 10 november konferensen Bergslagen 2030 - en konferens om samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid. LÄS MER

 
divider image
 

RaiSE Bologna

 

RaiSE-projektet

 

I förra nyhetsbrevet berättade vi om det senaste mötet inom RaiSE-projektet som genomfördes i Budapest. Nästa projektmöte äger rum i Bologna, Italien och kommer att handla om upphandling med social hänsyn. Vi berättar mer om Bolognamötet i kommande nyhetsbrev.

 

Den Katalanska projektledaren har bett att vi i Örebro län representerar RaiSE-projektet i Bryssel 12-14 december på ett stort europeiskt evenemang som heter Social Entrepreneurship Development. LÄS MER

 
divider image
 

ASF JobbaJobba

 

Arbetsintegrerande sociala företag


Projektet om arbetsintegrerande sociala företag fortsätter med kraft. Projektet finansieras av Tillväxtverket och genomförs av Region Örebro län tillsammans med Stiftelsen Activa och Coompanion. I projektet genomförs tre typer av aktiviteter. LÄS MER

 

För det första svarar Region Örebro län för att utarbeta en plan för Civilsamhälle och social ekonomi. Förslaget till plan kommer att presenteras på Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor samt Nämnden för regional tillväxt innan årsskiftet. Målsättningen är att planen kan börja användas direkt efter årsskiftet. Projektets andra spår genomförs av Coompanion som ansvarar för att stötta och samordna idéutveckling inom länets arbetsintegrerande sociala företag. Projektets tredje spår svarar Stiftelsen Activa för. De har nu har identifierat flera privata företag som vill fungera som mentorer för arbetsintegrerande sociala företag. LÄS MER

 
divider image
 

stormöte

Stormöten och arbetsutskottet


Senaste stormötet ägde rum i Askersund 28 september. Nästan 30 personer möttes på Sjöängen för att diskutera frågor om rådgivning i länet och våra kommande erfarenhetsseminarier. Askersunds kommun guidade oss på Sjöängen. LÄS MER

 

Årets sista stormöte genomförs 29 november i Örebro.

 
divider image
 

 

 Arbetsutskottet, Partnerskapet för sociala innovationer

 
 
 
 
shadow

Partnerskapet för sociala innovationer
www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94