Ämne: Nyhetsbrev 2/2023

Föreningsstöd, kultur och hälsa, ungas gymnasiebehörighet och mycket mer bland nyheterna i maj.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 2/2023 Kultur och ideell sektor

 

Klicka på bilden för att spela upp ett kort filmklipp

 

Ansök om föreningsstöd senast 30 juni

Är du aktiv i en förening? Har ni medlemmar i minst fyra av Örebro läns kommuner eller aktiviteter i minst tre kommuner? Då kan ni söka föreningsstöd från Region Örebro län. Välkommen med er ansökan senast den 30 juni.

 

Från kulturföreningar och sociala stödorganisationer till ungdoms- och pensionärsorganisationer – varje år ger Region Örebro läns kulturnämnd ett 80-tal föreningar i länet stöd eftersom föreningslivet ger människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag.

 

I filmklippet berättar handläggarna Isak Bergström och Mona Hedfeldt om föreningsstödet. Läs mer i riktlinjerna och ansök om stöd: Föreningsstöd • regionorebrolan.se

 
divider image
 

Äldre glada damer dansar, foto: Terése Clason Sundh

 

Arbetar du hälsofrämjande med kultur? Var med i Region Örebro läns undersökning

Arbetar du med insatser som har uttalade hälsofrämjande eller förebyggande syften för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande? Insatserna ska ske genom konstnärliga uttryck såsom bild och form, dans, film, musik, litteratur, teater, arkitektur, slöjd, kulturarv eller fotografi. Du kan antigen arbeta med insatserna i din professionella yrkesroll, eller som bisyssla och företräda privat, offentlig verksamhet eller inom civilsamhällsorganisationer som till exempel folkbildningen eller föreningslivet.

 

Stämmer detta in på dig? Då vill vi gärna att du är med i Region Örebro län kartläggning. Vi vill undersöka vilka kulturinsatser som sker idag, var och för vilken målgrupp. Kartläggningen är ett viktigt steg i ett regionalt utvecklingsarbete för en jämställd och jämlik hälsa i Örebro län. Vi vill också lyfta goda exempel på insatser och samverkan som fungerat bra.

Vi vore tacksamma om du som arbetar med hälsofrämjande insatser med kultur som verktyg vill hjälpa oss. Enkäten tar 15-20 minuter att fylla i. Jag är gärna med och svarar på enkäten (klicka för att komma till undersökningen). Stort tack för din medverkan!

 
divider image
 

Samtal i konferensrum

Hur hjälps vi åt för att fler unga ska få gymnasiebehörighet?

Vad krävs för att vi bättre ska kunna växla upp våra gemensamma resurser för att stärka barnens möjligheter att nå skolans mål? Över 20 procent av länets niondeklassare saknar behörighet till gymnasiet. I hela Sverige är siffran cirka 15 procent.

 

Välkommen den 1 juni och nästa Samhällssamtal och ta del av goda exempel att inspireras av, samtala om hinder och skapa samverkan för att lösa denna samhällsutmaning. Anmäl dig senast den 17 maj. Samtalet arrangeras av Partnerskapet för sociala innovationer.

 
divider image
 

MUCF bjuder in kommuner och civilsamhälle till digital nätverksträff 14 juni

Flera kommuner lyfter behovet av dialogen och samverkan med Civilsamhällessammanslutningar (-aktörer) som inte är en juridisk person i takt med att allt färre medborgare väljer att kanalisera sitt engagemang i en förening. Därför bjuder MUCF in till en inspirationsworkshop.
Målet med dagen är att diskutera utmaningar kring och förutsättningar för att stödja och samverka med olika ideella organiseringsformer.
Nätverksträffen vänder sig till dig som är kommunal tjänsteperson, beslutfattare och företrädare från civilsamhället. Under två timmar delar vi kunskap, goda exempel och erfarenheter.

 
divider image
 

Målning som föreställer händer i olika färger

43 remissvar på ny kulturplan 2024-2027

Sammanlagt har det kommit in 43 remissvar på remissversion av den nya kulturplanen som skickades ut i februari. En vanlig synpunkt är att det behövs tydligare prioriteringar kopplade till de övergripande målen. En annan vanlig synpunkt är att regionens arbete med konstnärlig frihet behöver förtydligas.

 

En ny version av planen bereds i kulturnämnden 7 juni. Under hösten kommer regionalpolitiska beslut att fattas.

 
divider image
 

Barn håller en bok på bibliotekets barnavdelning

För bibliotekspersonal: Barnrättsutbildning på Digiteket

Barnets rätt i bibliotek är ett digitalt inspirations- och lärandematerial som består av filmade föreläsningar och en vägledning. Materialet finns på Digiteket.se som är en digital lärplattform där bibliotekspersonal kan inspireras, fortbilda sig och omvärldsbevaka. Materialet är framtaget av Biblioteksutveckling Region Örebro län i samarbete med Biblioteksutveckling i regionerna Östergötland, Gävleborg, Sörmland och Stockholm.

 
divider image
 

Dansare, musiker och konstnär

 

Ansök eller nominera till Kulturstipendium

Varje år delar Region Örebro län ut stipendium till yrkesverksamma kulturaktörer som genom sin kulturella gärning har anknytning till Örebro län. Stipendiet har som syfte att bidra till fortsatt utveckling av kultur i hela länet inom områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd och teater. Kulturstipendium tilldelas personer eller grupper mitt uppe i sin kulturella gärning och är en uppmuntran till fortsatt utövande.

 

Totalt fördelas 30 000 kronor per år till en eller flera kulturstipendiater. Sista ansökningsdag är 30 juni.

 
divider image
 

Barn filmar med iPad, foto: Terése Clason Sundh

Sju miljoner till Skapande skola i Örebro län

Kulturrådet har beviljat närmare sju miljoner kronor till Skapande skola-aktiviteter i Örebro län, fördelat mellan elva av länets tolv kommuner och fyra friskolor. Totalt fördelar Kulturrådet 197 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. Projekten omfattar drygt 845 000 elever, vilket är 70 000 fler elever än föregående år.

– Det är glädjande att se att bidraget når fram på nya sätt och att många fler elever som tidigare inte nåtts av bidraget nu får ta del av kultur i skolan, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

 
divider image
 

Kulturkraft

Kulturutbudsdag 15 november - spara datumet!

Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. Årets utbudsdag äger rum den 15 november på Kulturkvarteret och Konserthuset i Örebro. Där möter du ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Du får inspiration till hur kulturen kan vara en tillgång för dig i ditt arbete.

 

Anmälan till utbudsdagen öppnar den 15 september på www.kulturkraftorebrolan.se. Hela 2024 års utbud kommer att finnas publicerat i oktober.

 

Det regionala kulturutbudet ingår i modellen KulturKraft. En viktig del av modellen är de barnkulturplaner som kommunerna tar fram för att beskriva hur de vill arbeta med kultur i förskolan, skolan och gymnasium.

 
divider image
 

Två glada barn i sommargrönska

Kulturkollo Kreativt skrivande

Lär dig och utvecklas inom skrivande. Få de bästa tipsen i hur du skriver egna berättelser, dikter och andra texter. Ämnet Kreativt Skrivande är öppna för alla barn i länet som går i åk 1-6. Deltagare som kommer utanför Örebro kommun erbjuds även busskort. Under fyra dagar får du utvecklas i just ditt favoritämne. Verksamheten, som sker under vecka 25 eller 26, är gratis och vi bjuder på mellanmål. Anmälan är öppen till och med 12 maj.

 
divider image
 

Ungdomar sitter runt trädgårdsbord och lyssnar på lärare i sommargönska

Sommarförfattarskola på Nynäs slott

Är du mellan 14-20 år och vill utveckla ditt skrivande? Välkommen att söka till sommarförfattarskola på Nynäs slott. Här får du professionell ledning i ditt skrivande av verksamma författare. Du får även lära känna andra unga med skrivintresse!

Sommarförfattarskolan är ett fyradagars internat med tre övernattningar i delad logi på Nynäs Slott utanför Nyköping i Sörmland den 8-11 augusti 2023. Medverkan är gratis, ansök senast 30 maj.

 
divider image
 

Nyheter i korthet

Skulptur av Hanna Kyselova, Ukraina

Fyra internationella konstnärer till Örebro län

242 konstnärer från 65 länder sökte till årets Artist in Residence Örebro län. I programmet får internationella konstnärer möjlighet att och bo och arbeta under fem veckor i länet.

Emelie Sjöström, foto: Terése Clason Sundh

Ny musik skapas i gruvmiljö och på folkhögskola

Johannes Thorell och Linnea Landström är två av fyra musiker valts ut till de nystartade musikresidensen i Örebro län. Mellan 8 och 27 maj skapar de ny musik vid Ställbergs gruva och Karlskoga folkhögskola.

Michael Horvath Dahlman, foto: Terése Clason Sundh

De fick vårens stipendier

27 stipendiater inom bild och form, dans, film och litteratur är utsedda. Det är vårens omgång av Region Örebro läns sökbara stipendier inom olika kulturområden som precis avslutats.

 
divider image
 

Nya rapporter

Rapportframsida i grönt med svart text Att bredda deltagandet i kulturlivet

 

Myndigheten för kulturanalys: prioritera barn och unga och förstärk den nationella infrastrukturen för att bredda deltagandet i kulturlivet

För att bredda deltagandet i kulturlivet bör åtgärder för att nå alla barn och unga prioriteras. Därutöver behöver i första hand regeringen genomföra insatser för att stärka den nationella infrastrukturen för kultur. Detta så att alla invånares tillgång till ett kulturutbud som präglas av både mångfald och hög kvalitet förbättras. Detta skriver Myndigheten för kulturanalys i en ny rapport där hindren för breddat deltagande och minskad snedrekrytering har kartlagts och där Kulturanalys föreslår åtgärder för att överbrygga dessa hinder.

 

– Att stärka alla barns och ungas tillgång till kultur och att förstärka den nationella infrastrukturen för kultur är de kulturpolitiska åtgärder vi identifierar som de viktigaste i arbetet för att bredda deltagandet i kulturlivet. Detta kan ske genom stöd till kommuner, men också till det civila samhällets organisationer som kan bidra med såväl innehållsmässig bredd i kulturutbudet som lokal förankring över hela landet, säger Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys.

 

Flernivåsamverkan främjar barnets bästa

Kulturrådet: Flernivåsamverkan för barnens bästa

Rapporten visar att ett fungerande samspel mellan kommuner, regioner och staten är nödvändigt för att barnkonventionen ska kunna efterlevas. I detta arbete framstår tre områden som särskilt centrala:

 

- Förstärkt samverkan och samordning mellan kommuner, regioner och staten kring barnets bästa
- Fortsatt statligt utvecklingsstöd till folkbibliotek och kulturskolor
- Utvecklad uppföljning och analys av barns och ungas rätt till kultur.

 

Rapporten är en del av Kulturrådets slutrapportering av regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken.

Kommuners samverkan med sociala företag - lärdomar (SKR)

SKR: Lärdomar från Utvecklingsnätverk sociala företag

Rapporten beskriver utvecklingen hos de kommuner som deltog i Utvecklingsnätverk sociala företag, ett ESF-finansierat projekt som SKR har drivit.

Målet med projektet har varit att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag. De tolv deltagande kommunerna har alla haft olika behov, olika förkunskaper och olika förutsättningar. Men de har alla hittat sin väg framåt, genom att organisera sig för samverkan och dialog såväl internt som externt med de sociala företagen – allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

Region Örebro läns stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och individuella stöd i form av stipendier.

 

Filmklappa

Utvecklingsstöd filmproduktion

Du som är professionell producent, regissör och/eller manusförfattare med företag och verksamhet i Örebro län kan söka upp till 250 000 kronor för att utveckla ett långfilms- eller tv-serieprojekt från idé till produktionsstart.

Barn och förälder på bibliotek, foto: Terése Clason Sundh

Utvecklingsmedel folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Fritidsbanken, foto: Terése Clason Sundh

Utvecklingsmedel social innovation

Arbetar din organisation med projekt som ger samhällsnytta? Organisationer i civilsamhället kan söka upp till 50 000 kronor för att utveckla eller förverkliga idéer och nyskapande projekt. Ansökan är öppen.

 
divider image
 
 
divider image
 

Barn i biosalong, foto: Terése Clason Sundh

Fler nyheter från Kultur och ideell sektor

Vill du veta mer om Region Örebro läns arbete inom olika kulturområden? Följ oss i fler nyhetsbrev och på sociala kanaler!

 

Är du intresserad av biblioteksutveckling, bild och form, dans, film, litteratur eller teater? Då hittar du fler nyheter i våra olika kanaler på Facebook och Instagram.

 

Håll också utkik i Region Örebro läns kalender på webben! Där annonserar vi löpande kommande arrangemang.

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft