Ämne: Nyhetsbrev 4/2020 Kultur och ideell sektor

Region Örebro län ger stöd till länets kulturliv och civilsamhälle
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 4/2020 Kultur och ideell sektor

 

Klicka på bilden för att se filmklippet om stödåtgärder till kulturliv och civilsamhälle

 

Region Örebro län ger stöd till länets kulturliv och civilsamhälle
Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle. Idag fattade därför kulturnämnden beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer. I filmklippet får du veta mer.

 

 - I krisens spår är det många evenemang och verksamheter som skjuts upp alternativt ställs in, och nu måste vi agera för att rädda länets kulturella infrastruktur. I det här läget handlar det om åtta olika stöd- och åtgärdspaket, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

Stöd- och åtgärdspaketen, som ryms inom kulturnämndens antagna budget, riktar sig till:
• studieförbund,
• mottagare av dans- och filmstöd,
• mottagare av utvecklingsmedel kultur,
• aktörer inom kultursamverkansmodellen och som får regionala verksamhetsmedel kultur,
• professionella kulturskapare och kulturella kreativa näringar,
• sociala innovationer och Partnerskapet för sociala innovationer,
• föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag samt
• mottagare av Ung peng-stipendium.

Läs mer om de olika stöd- och åtgärdspaketen

 
divider image
 

Musiker, dansare och konstnär

 

Ansök eller nominera till Kulturstipendium
Varje år delar Region Örebro län ut stipendium till yrkesverksamma kulturaktörer som genom sin kulturella gärning har anknytning till Örebro län. Stipendiet har som syfte att bidra till fortsatt utveckling av kultur i hela länet inom områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd och teater. Kulturstipendium tilldelas personer eller grupper mitt uppe i sin kulturella gärning och är en uppmuntran till fortsatt utövande.
Totalt fördelas 30 000 kronor per år till en eller flera kulturstipendiater. Ansökningsperioden öppnar i maj och sista ansökningsdag är 30 juni. Ansök eller nominera till kulturstipendium

 
divider image
 

Springande barn

Föreningsbidrag: riktlinjer och ansökningsperiod
Vi vill tacka alla er som svarat på remissen med förslag på nya riktlinjer för Region Örebro läns föreningsbidrag. Kulturnämnden kommer att behandla ärendet om nya riktlinjer den 12 juni. Därför startar ansökningsperioden något senare i år. Möjlighet att ansöka finns från mitten av juni till och med 31 augusti. Ansökningsformulär publiceras på regionorebrolan.se/foreningsbidrag i mitten av juni.

 
divider image
 

Bild på dator med Dansens dag på Youtube

 

Dansens dag firades digitalt

Hoppfulla dans-solon

I år firades Dansens dag den 29 april på Dans i Örebro läns Youtubekanal istället för på Tegelbruket. Filmade solon och gruppkoreografier samlades in och live-streamades under kvällen och intresset att delta med danser var stort. Tillsammans skapade länets dansaktiva en dansfest som arrangerades av Dans i Örebro län i samarbete med föreningen Fröjdans.

I samband med firandet av Dansens dag premiärvisades även solon som skapats av de professionella danskonstnärerna Emma Hägerman, Emelie Wahlman, Kazue Ikeda och Jessica Andrenacci. De blev utvalda via en utlysning i Coronatid där verksamma danskonstnärer i länet fick ansöka om att göra ett danssolo utifrån tema hopp. Se de hoppfulla dans-solona på Dans i Örebro läns Youtubekanal.

 
divider image
 

Corona

 

Samlad information med anledning av Corona/Covid-19

 

För dig som driver företag

verksamt.se/orebrolan får du som bor i Örebro län en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Här hittar du information om stöd och tillfälliga ändringar i lagar och regler (Region Örebro län).

 

För kulturaktörer och föreningar

Du som är kulturaktör eller aktiv i någon förening: Här hittar du information från myndigheter och organisationer.

 
divider image
 

Kalendern

 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft