Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Ge dig ut på en expedition mot framtiden! Se en film om sociala företag. Eller få fem timmars rådgivning.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev Regional utveckling

 

Petter Arnebacks krönika: 

Nytt som skapar nytta

Innovation är ordet i tiden. Ett verktyg som ska hjälpa oss att lösa framtidens problem på ett effektivt sätt.

Dagens krönika handlar om innovation i vår vardag: om lärdomar från studiebesök i Uppsala och deras innovationsstödjande system, om Loka-dagarna med tema förändringsledarskap där innovation var ett återkommande ämne och om de dialoger vi för i Partnerskapet för regional utveckling.

 

Läs hela Petter Arnebacks krönika om innovation.


 

 

John Holmberg föreläser, en bild på Region Örebro läns logotyp i bakgrunden.

John Holmberg

Loka-dagarna 2019 om innovationsledarskap:

Expeditioner för att nå en önskad framtid

Vad är viktigt i framtiden? Hur ser gapet mellan nuläge och den önskade framtiden ut? Det här är grunden för behovsdriven innovation. För den typen av innovation behövs verktyg som backcasting som hjälper oss att identifiera viktiga insatsområden. Sedan är det dags att sjösätta expeditioner.

 

På webben hittar du dokumentation från Loka-dagarna och föreläsningen Att leda förändring med John Holmberg, professor vid Chalmers och grundare av Challenge Lab 

 

Hanna Lekander

Hanna Lekander

Hanna Lekander får 2019 års Kulturpris

Kulturpriset på 50 000 kronor och en gorillastatyett av skulptören Torsten Molander går i år till Hanna Lekander med motiveringen:
”Hyllad av recensenter och med många olika uppdrag inom kultur visar 2019 års kulturpristagare på enastående kvalitet och bredd. Hanna Lekander är en kulturaktör med vision att kunna påverka samhället från scenen och som dessutom har en otrolig kvalitet för det hon tar sig an. Region Örebro län vill till denna mångsidiga kulturaktör tilldela 2019 års kulturpris!”

 

SHOIF, Södra HyttOmrådets IdéFörening, Oubaida Mualem och Edtih Barlow får kulturstipendier. Läs mer om alla kulturpristagare

 

Stämpel med texten Timbanken.

Företag får fem timmars gratis rådgivning

Timbanken är till för dig som ska starta eller utveckla ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på. Timbankskompassen ger dig vägledning.

 

– Timbanken innebär att du får rådgivning av en expert och inte att du kan få praktisk hjälp med att bygga en hemsida, göra en färdig marknadsplan eller en deklaration, säger Johan Södergren.

 
divider image
 

BESLUTAT I NÄMNDER OCH STYRELSE

 

Tomater på en kvist.

Stäkt livsmedelskejda

Agro Örebro får 500 000 kronor för att driva utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. De kommer även att arbeta med offentlig konsumtion och upphandling.

 

- Tillsammans med länets livsmedelsproducenter tror vi att Agro Örebro kan bidra till att skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, förbättrad lönsamhet och ökad attraktionskraft, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

En person betalar sin bussbiljett med kortet Reskassa.

Besparingar inom kollektivtrafiken

Samhällsbyggnadsnämden fattade den 23 oktober beslut om en handlingsplan för att komma till rätta med den ekonomiska situationen. Den omfattar bland annat den allmänna kollektivtrafiken. Inom det området valde nämnden att fokusera besparingarna till utbudet av parallellgående trafik, skolskjutsar, linjer med lågt resande och servicelinjer.

 

- Det finns inte ekonomi att köra alla de turer som Länstrafiken kör i dag. Vi behöver därför se hur vi kan minska antalet på ett sätt som påverkar resenärerna så lite som det bara är möjligt. Därför ser vi över de turer som har få resenärer, och de där vi kör tåg och buss parallellt, säger Nina Höijer.

 

Två personer som gör higt five.

Johan Södergren och Ida Thorell

Ung Företagsamhet får ekonomiskt stöd

Regionala tillväxtnämnden har fattat beslut om att stödja Ung Företagsamhet Örebro län med 850 000 kronor per år under perioden 2020-2022.

 

- Vi ser att Ung Företagsamhet ger positiva effekter för så väl enskilda elever som för samhället i stort, och det är något vi vill stödja under den kommande treårsperioden, säger Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

Johan Södergren, utvecklingsledare och Ida Thorell, Ung företagsamhet gör high five för satsningen på unga företagare.

 

Vägmärke: hastighetsbegränsning 90 km/tim.

Vill fortsätta köra 90 km/h mellan Lilla Mon och Gyttorp 

Det geografiska avståndet mellan Hällefors och övriga kommun-huvudorter är stort och konkurrenskraften på Hällefors kommuns arbetsmarknad måste säkras. Det är två anledningar till att samhällsbyggnadsnämnden vill att man även i fortsättningen ska få köra 90 kilometer i timmen på väg 244, mellan Lilla Mon och Gyttorp. Trafikverkets princip är att de vägar som inte byggs om till 100-väg med mittseparering får en hastighetsbegränsning på 80 kilometer i timmen.

 

- Vi yrkar istället på att hastighetsgränsen för väg 244 mellan ska vara 90 kilometer i timmen tills det att väg 50 norr om Örebro har blivit utredd och fått beslutade åtgärder som syftar till att minska restiden till och från Nora och Hällefors, eller att Norabanan blir tagen i drift, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

 

Illustration i form av ett hjärta med människor som utövar kultur.

Ett bättre liv med kulturen som kraft

Att ge alla människor, oavsett bostadsort, ålder, kön och bakgrund, tillgång till kultur och skapande är en viktig grundsten i demokratin.

 

- Det är en mänsklig rättighet att kunna ta del av kultur och att ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt. Därför är det glädjande att vi i nämnden fattat beslut om en uppdaterad kulturplan som bidrar till en fortsatt demokratisk samhällsutveckling, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 

Nu väntar beslut i regionfullmäktige innan planen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv med kulturen som kraft” slutligen antas.

 

bild av svenska sedlar

Foto: Pixabay

Stöd till sociala innovationer

Den 18 oktober beviljade kultur- och fritidsnämnden stöd till tre sociala innovationer:

• Studiefrämjandet Örebro-Värmland får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Equality toolbox – verktyg för en jämställd fritid. • Verdandi får 200 000 kronor för utvecklingsprojektet Brobyggare för trygghet.

• Medborgarskolan får 50 000 kronor för förberedelseprojektet Vägen till integration genom en mobil Food Truck.

 
divider image
 

Företagande med socialt fokus

I filmen No one is left behind möter du Helena och Tony. Helena berättar att hon tagit överdoser av narkotika och Tony har begått brott och hamnat på anstalt ett flertal gånger. Men det var innan de började arbeta på det sociala företaget Re:form.

 

Men vad är egentligen socialt företagande? Vilken samhällsvinst bidrar dessa verksamheter till och vilken effekt har de sociala företagen på människor som arbetar hos dem? Det utforskar Interregprojektet RaiSE.

 

Filmen No one is left behind

 

Godstrafik på E20

Elväg på väg

Sträckan E20 Hallsberg-Örebro är en av två sträckor som Trafikverket valt ut för att göra en pilot på elväg. Sträckan har ett bra geografiskt läge, stora trafikvolymer och projektet har skapat stort engagemang från näringslivet i länet och från offentliga aktörer.

 

Region Örebro läns del i arbetet är att samordna intressenter som skulle kunna bygga, drifta eller använda vägen framöver.

 

I juni ska arbetet vara klart.

 

Globala målen

Region Örebro län, Laxå och Örebro kommun är med i svenska FN-förbundets
och SKL:s projekt Glokala Sverige. Här arbetar vi lokalt och regionalt med Agenda 2030 - de globala målen för en hållbar utveckling.

 

Den 28 november presenterar vi Agenda 2030-arbetet. Gäster är Malin Åberg Aas, Svenska FN-förbundet och Merja Mustonen Prim,  Länsstyrelsen.

 

Busspendlare

Pendlare ratar bilen - fortsätter åka kollektivt

Engagemanget för klimatsmarta resor har ökat i länet. I januari 2019 fick över 4 000 bilpendlare testa att resa gratis till jobbet med buss och tåg.

 

Efter prova-på-kampanjen har över 850 personer valt att fortsätta resa med Länstrafiken.

KALENDERN

 

25 oktober, 2019 Fredagsakademi: Eva Norström om inkludering och integration


29 oktober, 2019 Mötesplats Mutter
Välkommen till en kväll med syfte att bredda nätverk för alla inom professionell scenkonst.

 

7 - 8 november, 2019 Jämlik hälsa – kompetenser för sektorsövergripande samarbete

 

7 november, 2019 Att söka projektmedel
Varför, Vem, Var, När och Hur ... med fokus på kultur och integration

 

25 november, 2019 Jämställt föräldraskap med fokus på integration

 

26 november, 2019 Informationsmöte med ESF-rådet

Aktuella utlysningar inom programområde 1 och 2.

 

27 november, 2019 Patientsäkerhetskonferens 2019

 

28 november, 2019 Drönarkonferens 
Så kan drönare bli en del av ditt dagliga arbete

 

25 november, 2019 Agenda 2030: Världens agenda - vår agenda

 

10 december 2019 Mötesplats fullföljd utbildning
Tema: UNGA MED ATTITYD – hälsa, fritid och framtid

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft