Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Ny utvecklingsstrategi, vi hyllar vuxwebben och Ljusnarsberg, gör testet om vilken lastcykel som passar dig och se vad våra nämnder beslutat.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

 

En attraktiv och pulserande region för alla

Vi – alla aktörer i Örebro län – arbetar tillsammans för att länet ska bli en attraktiv och pulserande region för alla. Vi hittar och prövar nya lösningar tillsammans och lär oss av våra resultat. Så står det i den uppdaterade utvecklingsstrategi (RUS) som regionfullmäktige fattade beslut om den 28 april. Partnerskapet för regional utveckling fortsätter arbetet med att göra vårt län till en ännu bättre plats  att leva och verka i eller att besöka.

Vad är nytt i utvecklingsstrategin?

En trend är samhällets behov av snabb omställning till en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Det har vi försökt möta i den uppdaterade RUS:en. Det är också ett ökat fokus på digitalisering. Landsbygdernas betydelse lyfts mer i hela strategin. Helt nya saker är skrivningar om trygghetsfrågor, förstärkt krisberedskap och totalförsvar.

 

Med den nya strategin kavlar vi upp ärmarna ytterligare ett varv för att höja takten och bli den där attraktiva och pulserande regionen vi skriver om i vårt drömscenario. Välkommen att vara med i arbetet!

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

 

Collage med människor och platser i Örebro län

Här kan du läsa nya utvecklingsstrategin

Våra övergripande mål och prioriterade områden står fast, men vi har uppdaterat formuleringar utifrån det som hänt i omvärlden, till exempel EU:s nya strukturfondsperiod och gröna giv, den nya nationella strategin för hållbar utveckling och andra viktiga mål. 

 

I en film presenterar vi hur strategin uppdaterats.

Skärmklipp från vuxwebben, en ung man med skägg, kortklippt hår och glasögon med texten yrkesvux.

Lätt att hitta rätt i Örebro län

För mindre kommuner kan det vara svårt att anordna alla yrkesutbildningar för vuxna som behövs. Det kan också vara svårt att få en överblick över utbildningarna och fylla platserna. Det skriver Tillväxtverket på sin webbplats och lyfter fram Vuxwebben, den webbplats Region Örebro län tagit fram tillsammans med länets kommuner för att få fler att söka yrkesutbildningar. På Vuxwebben hittar du länets alla vuxenutbildningar.

 

Solen lyster starkt på hustak med solcellspaneler

Foto: Getty images

Ljusnarsberg toppar länets solelslista

Under 2021 fick Örebro län 1 053 nya solcellsanläggningar, vilket innebär en genomsnittlig ökning med 52 procent. Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner, som tidigare haft en relativt låg installationstakt, gjorde en imponerande ökning förra året. Ljusnarsberg mer än fördubblade antalet installationer och den installerade effekten ökade med 85 procent. I Hällefors kommun ökade den installerade effekten med 66 procent. Se all statistik här! 

  

byggarbetare

Prioriteringar för bredband

Varje år delar Post och telestyrelsen, PTS, ut stöd för att finansiera utbyggnad av bredband. Regional utveckling finns med i arbetet.

 

- I dialog med kommuner och bredbandsaktörer har vi prioriterat områden där täckningsgraden är lägre och där vi bedömer att det finns goda chanser att ett stöd gör det möjligt att bygga bredband, säger Linus Grabö, bredbandskoordinator.

 

2021 gav bredbandsstödet nästan 100 miljoner kronor till Örebro län.

 

Två cyklister med lastcykel.

Vilken lastcykel passar dig? Gör vårt test!

Två hjul, tre hjul, lång eller bred? Nu kan du ta reda på vilken lastcykel som passar in i ditt liv. EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan har lanserat en interaktiv guide för alla som har svårt att välja lastcykelmodell. 

 

Beslutat i nämnder 

Collage med tåg och cykelpendlare. I bakgrunden en konduktör och wifi-symbolen.

Här vill samhällsbyggnadsnämnden påverka

Region Örebro län har en hel del att säga till om när det gäller utvecklingen av länets infrastruktur, men många avgörande beslut fattas av regeringen eller på EU-nivå. Detta ställer krav på ett genomtänkt påverkansarbete.

 

– I det nationella väg- och järnvägsnätet finns behov av både nybyggnation och upprustning och min önskan att vårt län ska hamna så högt upp i prioriteringsordning som möjligt. Men det är inget som sker av sig självt, det är något vi måste jobba för, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

 

Nämnden har fattat beslut om en handlingsplan för påverkan. Planen lyfter fram infrastrukturobjekt som Västra stambanan, E18 och E20, elvägen mellan Hallsberg och Örebro, riksväg 50 och Örebro Airport.

 

– Att vidareutveckla Hallsberg som järnvägsknut och att möjliggöra en tågresa mellan Oslo och Stockholm på mindre än tre timmar är två andra exempel, säger Nina Höijer.

 

En ung kvinna med håret i två långa flätor skrattar och håller handen för ansiktet.

Kultursatsning ska stödja människor på flykt

Örebro län tar emot barn och vuxna som är på flykt från krigshärdar runt om i världen. I syfte att underlätta flyktingarnas nya tillvaro tar kulturnämnden nu hjälp av föreningslivet och satsar 500 000 kronor på kulturella och konstnärliga aktiviteter.

 

– Under pandemin har kulturlivets aktörer i länet visat prov på en mycket god förmåga att kunna ställa om och möta människor i kris. Det vill vi ta tillvara. Med hjälp av gårdagens beslut hoppas vi kunna bidra till inkludering och meningsskapande aktiviteter inom kulturområdet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

Länstrafikens buss för serviceresor åker iväg.

Offentlig upphandling som verktyg

Hur kan lagen om offentlig upphandling användas för att energieffektivisera transportsektorn? Det är en frågeställning som Region Örebro län söker svar på tillsammans med energikontor, kommuner och privata företag. 

 

– En frågeställning är hur förfrågningsunderlaget ska se ut för att stimulera till fossilfria transporter och uppmuntra teknisk utveckling samtidigt som det är långsiktigt och ekonomiskt hållbart, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

Nämnden satsar 240 000 kronor i det tvååriga projektet som kallas Växthus för klimatledande upphandling.

 

UF berättar om företagande i ett köpcentrum. Ballonger i förgrunden, nyfikna människor i bakgrunden.

Ung företagsamhet får utökat stöd

Region Örebro län vill underlätta för länets unga entreprenörer när de ska ta de första stegen in i företagsvärlden. Det görs bland annat genom att utöka bidraget till föreningen Ung Företagsamhet i Örebro län, UF. Under åren 2023-2025 är det årliga bidraget 1,1 miljoner kronor.

 
divider image
 

Kalender

Öppna arrangemang

7 maj För arrangörer och nyfikna: workshop med koreografen Björn Säfsten
Hur kan vi titta på rörelse med nya ögon? Finns det sätt att läsa och hitta en egen ingång till förståelse och upplevelse av abstrakt rörelse? 

 

9 maj Hur påverkar fysisk aktivitet och motorisk förmåga barns skolprestationer?

Kan ett barns förmåga att göra en kullerbytta eller hoppa på ett ben hänga ihop med dess skolprestation? Och varför pallar inte dagens barn äpplen?  

 

20 maj Fredagsakademi: Att driva förändringsprocesser med digitalisering
Digitala testbäddar för samverkan - hur kan digitalisering få oss att agera smartare och mer långsiktigt tillsammans?

 

24 maj Regional kulturträff: Nya horisonter från de blå bergen

En heldag vid Ställbergs gruva om att organisera och främja konst och kultur.

 

31 maj Långsiktigt placerade barn

Hur kan vi stärka tryggheten och stabiliteten för långsiktigt placerade barn?

 

2 juni Skogen tar allt större plats i den gröna omställningen

Webbinarium för politiker och tjänstepersoner om EU:s skogspolitik. 

 

3 juni Fredagsakademi: Personliga data – det nya guldet!

Anders Ekholm är framtidsforskare med inriktning på välfärd och teknologiförändring.

 

7 juni Webbinarium: Digital infrastruktur i fysisk planering

Bredbandsamverkan Mellansverige bjuder in till ett webbinarium om elektroniska kommunikationer/digital infrastruktur i fysisk planering. Hur kan vi utveckla sätten på vilka vi arbetar med att tillgodose detta allmänintresse i planeringen?

 

8 juni Framtidens arbetsmarknad

Tema: ”En omvärld i förändring”. Kriser och krig påverkar oss alla. Vilka blir konsekvenserna och effekterna på arbetsmarknaden? Vad får det för betydelse för framtida utbildnings- och kompetensbehov? Hur ser arbetsliv och arbetsplatser ut i framtiden?

 

8 juni Webbinarium om kommunernas roll i eleffektfrågan

God tillgång till el är en förutsättning för att kommuner ska kunna expandera och ligga i framkant. Dessvärre är bristen på elkapacitet i Sverige ett aktuellt, tidskänsligt och växande problem. Under den här inspirationsföreläsningen får du höra hur andra kommuner har arbetat med eleffektfrågan.

 

20 juni Kulturkollo för barn i årskurs 1–6

 

Utbildningar

Åtta tillfällen i maj Digital utbildning i ”Ny SIP-mall”
En samordnad individuell plan (SIP) har ett värde för den enskilda. Den ska vara ett verktyg för både personen själv och alla dem som är involverade i vården och omsorgen.

 

10 maj Utbildning i MUGI - Motorikbedömning och insatser

 

Flera tillfällen i maj Grundkurs i tjänstedesign

 

Flera tillfällen i maj och juni Grundutbildning i MI

 

Hur kan en fri kultur göra skillnad i samhället?

Under två dagar har eldsjälar, politiker, kulturutövare, tjänstepersoner och andra som är intresserade av kultur, kulturpolitik och samverkan träffats på Kulturkvarteret i Örebro. Läs mer om konferensen på Agenda kulturs webbplats.

En konstnär i gula hängslebyxor sitter framför färgsprakande konstverk

 
shadow