Ämne: 

 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

Petter Arnebacks krönika

Mulle Meck är modell för IT-lösningar

Adam Vikström, vd på Deligate, var en av dem jag mötte på årets Loka-dagar. Han har tagit fram en enkel applikation som håller koll på alla bäst-före-datum i livsmedelsbutiker och som hjälper dem att minska sitt matsvinn. Adam är 22 år och digital inföding, men hans kunder är inte det. Därför har Mulle Meck, ett dataspel för de allra minsta barnen, varit modell för hans IT-lösning. Det borde vi offentliga organisationer ha med i kravspecen när vi handlar upp IT-lösningar för våra system! Släng instruktionsboken och gör systemen självinstruerande. Läs hela Petters krönika på webben 

 

Josefina Syssner

Josefina Syssner

Goda exempel på regional utveckling

Loka-dagarna är en årlig konferens med den regionala utvecklingsstrategin i fokus. Anders Ekholm, Framtidsinstitutet och Josefina Syssner, Linköpings universitet, bjöd på spännande framtidsspaningar om digitalisering och attraktionskraft. Dessutom fick 14 länsbor presentera sina verksamheter som goda exempel på den utvecklingskraft som finns i länet.

 

- Vi har samlat filmer och presentationer på Loka 2018, berättar kommunikatör Sofia Kjörk. Där får du se IT-lösningar både för att minska livsmedelsbutikers matsvinn och för stöd i eftervården av patienter. Flera berättade också hur deras verksamhet får unga människor att hitta sin plats i samhället.

 

Mats Larsson och Maria Svensson Hallberg i webbsändning.

Mats Larsson och Maria Svensson Hallberg i webbsändning.

Nya siffror krossar myter om svensk arbetsmarknad

• Lärare slutar inte. De stannar i yrket – men de byter ofta arbetsgivare.
• Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar, eftersom de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor.
• Sämre matchning förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav.

 

Det är några av slutsatserna i den nya Reglab-rapporten Regionala matchningsindikatorer – fördjupad analys. Se Mats Larsson och Maria Hallberg Svensson presentera hur matchningsindikatorerna kan vara ett stöd i arbetet med regional kompetensförsörjning.

 

Elever sitter i en ring vid ett vindskydd

Samling vid vindskyddet.

10 skolklasser guidas på Bergslagsleden

Leave nothing but footprints är en kampanj på Bergslagsleden. Nu bjuds 10 skolklasser ut i naturen. Följ deras äventyr på Bergslagsledens facebooksida

 

- Syftet med utflykten är att visa upp Bergslagsleden för unga länsbor som kanske inte är så vana vid att vara ute i naturen, säger Johan Karlström, utvecklingsledare för Bergslagsleden.

 

En familj som cyklar

Hälsovinsterna med hållbart resande - Fredagsakademi i september

Varför väljer många av oss att ta bilen när vi bara ska en kort sträcka? Vi vet ju att vardagsmotion är viktigt. Och att ta sig fram för egen maskin eller med kollektivtrafik är bättre för miljön. Fredagsakademin den 28 september visar hur stora hälsovinsterna är och varför vi ändå väljer bort det.

 

En flicka med flätor går tillsammans med en vuxen på en grusväg.

5 miljoner för utveckling av den sociala barnavården

Område välfärd och folkhälsa har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län.

 

- Projektet ska leda till ökad kunskap om hur barns delaktighet påverkar utformandet av insatser, säger utvecklingsledare Camilla Pettersson.

 

Tre män som slutit avtal.

Christoffer Smed, Zahed Bachei och Bengt Storbacka har tecknat avtal om service på cyklar.

För första gången skriver Region Örebro län avtal med ett socialt företag

För första gången sluter Region Örebro län ett avtal med ett socialt företag där sociala hänsyn har varit vägledande. Cykelreturen ekonomisk förening ska under den närmsta tvåårsperioden serva och reparera Region Örebro läns tjänstecyklar på Eklundavägen i Örebro.

 

Solceller

På väg ut på Solturné i Örebro län

Tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivare anordnar Energikontoret en Solturné i Örebro län. På turnén kommer vi att göra studiebesök på olika solcellsanläggningar runtom i länet.

 

Den 26 september startar Solturnén på Lindesbergs Hotell & Stugby. 

 

Elever på UF:s kick off

700 blivande företagare

Den 12 september samlades 700 blivande företagare för att lyssna på Niclas Molinder, Auddly, som berättade om sitt entreprenörskap och sin resa.

 

- Eleverna som var med på kick offen kommer att driva UF-företag under läsåret. Vi vill ge dem en riktigt bra start med inspiration, tips och verktyg kring UF-året, berättar Ida Jensen, regionchef på Ung Företagsamhet Örebro län. Vi delade ut Egeryds-stipendiet till Matbanken och till EcoWash, två av förra årets UF-företag. De får aktiekapital, mentorer och kontorsplatser för att kunna ta sina UF-företag nästa steg ut i världen. 

 

En man som åker lokalbuss.

Prova-på-kampanj gav 600 nya resenärer till Länstrafiken

Under våren har drygt 4 000  bilister i länet fått uppleva fördelarna med att pendla med kollektivtrafik. Ett halvår senare pendlar fortfarande 600 av dem med Länstrafiken. Det innebär en besparing på 1 100 ton koldioxid, vilket motsvarar 275 flygresor tur och retur till Thailand.

 

Vår prova-på-kampanj har resulterat i att fler vanebilister som tidigare nästan aldrig åkte med buss och tåg både börjat och ökat sitt resande med kollektivtrafik, och det är vi väldigt glada över, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken Örebro.


Nyheter i höst på Länstrafiken är flextrafik i Karlskoga, nattstopp på linje 5 i Örebro och från 3 oktober anropsstyrd närtrafik i Askersund och Nora.

 

Beslutat i nämnder och styrelse

 

bilkö

Höjda klimatavgifter

Regionstyrelsen har beslut att fördubbla de interna avgifterna för klimatavgiften för bilresor. Höjningen är ett led av Region Örebro läns arbete med att klimatkompensera resor som sker med fossila drivmedel, bil och flyg. Exempel på tidigare satsningar som har gjorts tack vare klimatpengarna är inköp av företagskort, cyklar och videokonferensutrustningar till olika arbetsplatser inom Region Örebro län.

 

- Det här är en viktig signal, och det ger oss bättre förutsättningar att driva på omställningen till klimatsmart resande, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. 

 

Ägarförändring i Alfred Nobel Science Park AB

Alfred Nobel Science Park AB ägs för närvarande av Örebro Rådhus AB med 52%, Karlskoga kommun med 27% och Region Örebro läns förvaltnings AB med 21%. Örebro Universitet önskar åter bli delägare i bolaget genom att det helägda bolaget Örebro Universitet Holding AB förvärvar 140 aktier i Bolaget (motsvarande 14% av aktierna i Bolaget) från Örebro Rådhus AB. De ändrade ägarförhållandena medför att aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv behöver ändras. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna detta.

 

Kalendern

25 september, 2018

Regionfullmäktige sammanträder

 

28 september, 2018
Anbudsskola, Örebro om upphandling med social hänsyn. Fler anbudsskolor på andra orter senare i höst

 

28 september, 2018

Fredagsakademi om hälsovinsterna med hållbart resande

 

2 oktober, 2018
Att öppna nya världar En kompetensutvecklingsdag för dig som arrangerar scenkonst i skolan.

 

9 oktober, 2018
Rättighetsbärare eller problembärare
 

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft