Ämne: Partnerskapet för sociala innovationer - Nyhetsbrev 2017:1

Under 2017 genomför Partnerskapet för sociala innovationer flera gemensamma aktiviteter. Några av dem berättar vi om i det här nyhetsbrevet.
 
 

img 600 290

 
 

Nyhetsbrev 2017:1

 

Inledning


Under 2017 genomför Partnerskapet för sociala innovationer flera gemensamma aktiviteter. Några av dem berättar vi om i det här nyhetsbrevet. Vi vill också välkomna Konstfrämjandet till familjen, vilket betyder att vårt regionala samarbete nu består av 26 parter. Läs mer på vår webbplats för en uppdatering om vilka som deltar.

 
divider image
 

Arbetsutskott


På senaste Partnerskapsmötet i Ljusnarsberg bestämde vi att starta ett arbetsutskott. Syftet med arbetsutskottet är att löpande samordna och planera aktiviteter inom partnerskapet och att genomföra aktiviteter mellan de fyra stormötena. Utskottet har nu haft tre arbetsmöten och hanterat flera praktiska frågor. Läs mer om arbetsutskottet här.

 
divider image
 

Erfarenhetsseminarier datum och rubriker

Erfarenhetsseminarier 2017


Innan vi startade Partnerskapet för drygt två år sedan genomförde vi ett antal forskningscirklar i länet. Syftet var då att diskutera vad sociala innovationer är och hur vi kan agera i våra egna miljöer för att jobba med dessa typer av frågor. I år fortsätter vi med så kallade erfarenhetsseminarier. Fyra sådana seminarier kommer att äga rum på olika ställen i länet. Samtliga seminarier börjar med lunch och lyfter fram en eller flera personer som aktivt genomför nya lösningar på olika samhällsutmaningar. Läs mer om dessa seminarier här.

 
divider image
 

Rådgivningsturné


Att hitta formerna för att möta personer med idéer är inte alltid enkelt. Under våren sjösätter Partnerskapet en rådgivningsturné i länet. Vi börjar i Askersund den 2 maj. Vi ställer upp vår husvagn och bjuder in till samtal om idéer. Ytterligare tre ställen kommer att besökas under våren: Fellingsbro den 9 maj, Örebro den 22 maj och Hällefors den1 juni. Husvagnen kommer att bemannas av olika aktörer inom Partnerskapet. Mer information om rådgivningsturnén kommer att presenteras på Partnerskapets webbplats och på Facebook efter hand.

 
divider image
 

Innovationscheckar


Coompanion förmedlar Innovationscheckar. De kan användas också för sociala innovationer. Kooperativa företag som har minst tre anställda kan ansöka. Skicka e-post till Anders Johansson för att ansöka om en sådan check eller klicka här.

 
divider image
 

RaiSE-projektet

 

Gruppbild RaiSE Barcelona

RaiSE Interreg Europe's logotyp


Partnerskapet för sociala innovationer fungerar som referensgrupp i ett flerårigt Interregprojekt om sociala företag i Europa. På det första projektmötet som ägde rum i Barcelona under vecka 5 deltog representanter för Partnerskapet. Nästa projektmöte äger rum i Budapest innan sommaren. Du kan läsa mer om projektet på Region Örebro läns projektsida eller på projektets egen webbplats.

 
divider image
 

Tillväxtverkets logga

Arbetsintegrerande sociala företag


Den första februari startade ett nytt regionalt projekt om sociala företag. Region Örebro län har tillsammans med Stiftelsen Activa och Coompanion för att genomföra en regional handlingsplan för sociala företag. Projektet sträcker sig över nästan två år och riktar sig till både offentlig verksamhet, privat näringsliv och till civilsamhället. Läs mer om projektet här.

 
divider image
 

Konferens om sociala företag


Glöm inte bort att anmäla dig till konferensen Sociala företag – en väg till arbete som arrangeras 6 april på Karlskoga folkhögskola. Konferensen arrangeras av Coompanion, Karlskoga folkhögskola, Möckelnföreningarna, Finsam Degerfors-Karlskoga samt Arbetsförmedlingen. Anmäl dig till konferensen senast 30 mars här.

 
divider image
 

Namnskyltar Partnerskapet för sociala innovationer

Nytt marknadsföringsmaterial


På Partnerskapets senaste stormöte presenterades våra gemensamma namnskyltar. Tanken är att vi alla ska kunna använda namnskyltarna oavsett vilken organisation vi är anställda eller verksamma inom när vi deltar på konferenser, föreläsningar eller på andra aktiviteter där vi vill att Partnerskapet ska synas.

 

Nu kan du gilla oss på Facebook:

 
[ALT]   
 
 
divider image
 

Kommande Partnerskapsmöten

 

Under året genomförs ytterligare tre stormöten. Samtliga möten äger rum kl. 12.00 – 16.00 och börjar med lunch.

 

11 maj, Hällefors
28 september, Askersund
22 november, Örebro

 

Däremellan träffas alltså Arbetsutskottet var tredje vecka. Hör av er till någon av utskottets ledamöter om det är några frågor ni vill lyfta. Kolla in Partnerskapets kalender så att du inte missar några viktiga aktiviteter.

 
divider image
 
 
shadow

Partnerskapet för sociala innovationer
www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94