Ämne: Nyhetsbrev från Regional utveckling

Vi summerar året, säger grattis till Oslo-Sthlm 2.55 och Ebba Bjerkander och visar några intressanta rapporter. Mycket matnyttigt i nyhetsbrevet denna gång. Trevlig läsning!
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

 

Nytt i backspegeln

2023 summeras som året då mycket handlade om besparingar och att välja bort, men i min backspegel ser jag mycket nytt:
 
• Vi tar kliv när det gäller digitalisering och har börjat testa AI som verktyg. 
• Vi har förändrat vårt sätt att arbeta med vår regionala utvecklingsstrategi och bygger plattformar för kraftsamling där fler organisationer är med, utvecklar och lär tillsammans.
• Beredskap och civilförsvar är frågor som fått ny aktualitet under året och den går in i så oerhört många andra saker vi gör att den kommer få stor påverkan på vårt framtida arbete.
• En ny kanal för Regional utveckling är att vi nu finns på Linkedin där nya följare hittar oss varje vecka.
• En riktigt fin julklapp var det när vi fick besked i måndags att EU kommer besluta att hela sträckan Oslo-Stockholm ska inkluderas i den så kallade transportkorridoren Scan-Med.

 

Läs hela Petter Arneback Hjulströms krönika på webben

 

 

Illustration där operahuset i Oslo står bredvid stadshuset i Stockholm.

Illustration Oslo-Sthlm 2.55

Klart besked: EU vill ge Oslo-Stockholm högsta prioritet

Förhandlingarna mellan EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har nu kommit i mål och det innebär att EU kommer besluta att hela sträckan Oslo-Stockholm ska inkluderas i den så kallade transportkorridoren Scan-Med. Det innebär också att stråket Oslo-Stockholm kommer få högsta prioritet när medel för att förbättra infrastrukturen inom EU ska fördelas. Förhandlingarna mellan medlemsländerna i rådet och parlamentet blev klara den 18 december.

 

– Det här är ett jätteviktigt besked och en tidig julklapp för alla oss som vill få till en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

 

Jens Bogren, en man i keps, visar sin studio för politiker under ett studiebesök.

Allt en riktig rockstjärna behöver

Här finns allt att en riktig rockstjärna behöver – fem kontrollrum och större inspelningslokaler med magisk akustik. Fascination Street Studios blir platsen för det studioresidens som Region Örebro län och statliga Konstnärsnämnden planerar för band inom metal och angränsande genrer.

 

I studion jobbar man inom tre områden, att spela in musik, mixa inspelat material och mastra musiken för att anpassa ljudfilerna för olika lyssnarformat.

 

– Mycket av musiken som vi producerar får vi digitalt då många av våra klienter är ute på turné, både ofta och länge. Eller att de av olika anledningar befinner sig på olika platser i världen och då spelar de in i andra studior. Då gör vi själva mixen och sätter låtarna, säger Jens Bogren, ägare för studion.

 

 

Ebba Bjerkander, en kvinna med stora bruna glasögon, halvlångt lockigt hår och rödmålade läppar står framför en grön växt.

Ebba Bjerkander ny kontorschef på Central Sweden

Vid årsskiftet blir Ebba Bjerkander ny kontorschef på Central Sweden, vårt EU-kontor i Bryssel. Vi säger varmt välkommen i en ny roll till Ebba:

 

– Tack! Som kontorschef kommer mitt fokus ligga på att genomföra åtgärderna från den nyss genomförda verksamhetsöversynen av kontoret samt den generella bevakningen av EU:s framtid, där många stora frågor diskuteras just nu: inledande förhandlingar med Ukraina om att gå med i EU, en utökad EU-budget och inte minst valet till Europaparlamentet i juni.

 

Ebba kommer att fortsätta bevaka frågorna Energi, klimat och ett hållbart samhälle och Transport och Infrastruktur till dess att en ny strateg rekryterats.

 

Karta med Örebro län. Pilar illustrerar mellan vilka orter personer pendlar.

Så pendlar vi inom, till och från Örebro län

Vi har tagit fram kartor som illustrerar hur länsborna pendlar både inom länet och till kommuner på andra sidan länsgränsen.

 

– Du räknas som pendlare om du har din arbetsplats i en annan kommun än den du är folkbokförd i. Pilarna i kartan visar både riktningen och hur stor pendlingen mellan två orter är, säger GIS-analytiker Andréa Eriksson.

 

Kartan visar flöden som överstiger 100 personer per dag och baseras på de senaste siffrorna som finns tillgängliga (från 2021). 

Pendlingskartorna och vår interaktiva länskarta finns på utveckling.regionorebrolan.se/gis

 

Skärmklipp från presentationen av konjunkturrapporten

Konjunkturrapport: Tufft för byggbranschen, betydligt ljusare för försvars- och gruvindustrin

För andra kvartalet i rad sjunker Sveriges BNP och den svenska ekonomin befinner sig i recession. För Örebro län kan vi konstatera att de branscher som har det tuffast är byggbranschen med sina underleverantörer, detaljhandeln med sällanköp och restaurangbranschen.

 
Ladda ned konjunkturrapporten 

Se Johan Södergren presentera innehållet i rapporten (12 minuter)

 

En stor grön boll med texten 81% mår bra och är inte orolig för familjens ekonomi

Så mår länets unga

De flesta ungdomar på högstadiet och gymnasiet mår bra och de avstår från tobak. Men andelen som mår bra har minskat de senaste tio åren och den positiva trenden med minskande tobaksbruk ser ut att ha stannat av.
 
Den 17 november presenterade Linda Bååk, analytiker, resultatet från ungdomsundersökningen Liv & hälsa ung 2023 under ett digitalt seminarium. Hela seminariet går att se här.

 

 
divider image
 

Nyheter från styrelse och nämnder

En man övervakar en maskin som jobbar.

Nytt projekt ska underlätta kompetensförsörjningen

Företagare i Örebro län har svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Det vill regionala tillväxtnämnden göra någonting åt genom att stödja ett projekt för strategisk kompetensförsörjning.

 

– Tillgången till rätt kompetens är avgörande för företagens möjligheter att växa och för den offentliga sektorn att bedriva bästa möjliga verksamhet. I förlängningen bidrar det till att kommuner och län blir attraktiva för invånare och företag, säger Charlotta Englund (C), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

Projektet, som heter Strategisk kompetensförsörjning för små och medelstora företag i Mälardalen, kommer att drivas av Almi företagspartner under en treårsperiod med start den 1 februari 2024.

 

Person står vi en hållplats där bussen stax stannar.

Besparingar i budgetarna för 2024

Minskat ekonomiskt stöd till kulturen i länet

Kulturnämndens besparingar handlar till stora delar om lägre bidrag och minskade anslag till kulturen och civilsamhället i Örebro län.


– Vi kommer dock inte att spara in på våra länsinstitutioner och de övriga aktörer som ryms inom den statliga samverkansmodellen vilket jag ser som viktigt för det framtida kulturutbudet i länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Justerade linjer och andra besparingsåtgärder inom kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden har fattat beslut om justerade linjer och andra kostnadsreducerande åtgärder inom kollektivtrafiken. I samband med beslutet om verksamhetsplanen fattade nämnden även beslut om en höjning av egenavgifter för sjukresor och färdtjänst samt om ekonomisk handlingsplan för kollektivtrafiknämnden. Nämnden antog också nya trafikpliktsbeslut för västra, södra och norra länsdelen. 

 

– Region Örebro län befinner sig, precis som övriga regioner, i ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge där alla verksamheter måste hjälpas åt att spara. Men jag vill ändå beklaga att vi måste genomföra de här förändringarna inom kollektivtrafiken, jag är väldigt väl medveten om att det kommer att påverka vardagen på ett negativt sätt för de som i dag reser med de buss- och tåglinjer vi förändrar, säger Nina Höijer (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

 

Fortsatt regional utveckling trots kostnadsreduceringar

– Vi som nämnd vill ta vårt ansvar och dra ner på våra kostnader för att medverka till att regionen får en budget i balans. I dialog med våra externa aktörer har vi försökt att komma fram till hur vi ska ta oss an de neddragningar som behöver göras. Med de nya målen i verksamhetsplanen har vi ändå kunnat prioritera områden som ska ge fortsatt omställning och utveckling i vårt län, till exempel Ung företagsamhet (UF), säger Charlotta Englund (C), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

För att minska kostnaderna har nämnden, efter att ha tagit del av de risk- och konsekvensanalyser som finns till varje förslag till neddragning, fattat beslut om att inte tillsätta vakanser, minska personalomkostnader, öka intäkterna, genomföra budgetjusteringar samt göra bidragsrelaterade neddragningar.

 
divider image
 

Kalender

Digital kurs: Innovationsledning

Finns på webben till mars 2024: Utbildning för dig som vill lära dig mer om innovation och kreativitet, få konkreta metoder och verktyg för att skapa förändring eller nya smarta arbetssätt. Kursen är avgiftsfri och digital för dig som arbetar i region eller kommun i Örebro län.

 

De många fördelarna med klimatomställningen

26 januari: Samhället är splittrat i klimatfrågan och framtiden målas oftast ut som katastrofal – både om vi når klimatmålen och om vi inte gör det. Men stämmer verkligen denna bild? Digital kunskapsfrukost med en föreläsning och ett samtal om fördelarna med att minska klimatutsläppen. Föreläsare denna gång är Katja Hagström, utvecklingsledare på Energi och klimat, Regional utveckling, som pratar utifrån frågeställningen: Så bra kan vår framtid bli 2050 när vi nått klimatmålen.


RUS:ens analysdag – prioriteringar för 2025

2 februari: Representanter för organisationerna i Partnerskapet för regional utveckling möts för strategiska samtal om prioriteringar i RUS-arbetet inför 2025.

 
divider image
 

Skärmklipp från Regional utvecklings sida på Linkedin

Följ Regional utveckling på Linkedin

Flera gånger i veckan lägger Regional utveckling upp inlägg på Linkedin. Här möter du medarbetare som berättar vad de gör i sin vardag. 

 

– Vi färgkodar alla våra inlägg utifrån det sakområde som inlägget handlar om. Då blir det enklare för dig som följer oss att känna igen dina hjärtefrågor, berättar Petter Arneback Hjulström, regional utvecklingsdirektör.

 
shadow