Ämne: 8/5 Coronaviruset och dess påverkan på näringslivet

Med anledning av Coronaviruset och dess påverkan på näringslivet har vi på Region Örebro län startat ett omfattande arbete för att skapa överblick och moteld mot allt som Coronaviruset gör med samhället just nu. I detta nyhetsbrev får du info...
 

Region Örebro län

 
 

Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

 

I måndags var vi Lindesberg och lyssnade på företagare som berättar vilket stöd de behöver just nu. Sedan försöker vi tillsammans med andra offentliga aktörer möta upp behoven med nya former av stöd.

 

Den här veckan har vi fått två beslut

• ägartillskott till Almi så att de kan anställa rådgivare som stöttar bärkraftiga små och medelstora företag med finansieringsbehov som uppstått på grund av pandemin

• omställningscheckarna förändras så att företag kan få upp till 90 procent finansiering för att till exempel jobba med att digitalisera sin verksamhet. 

 

Vill du ha kontakt?

Är du företagare - ring Företagsjouren 019-602 99 00. Senast nytt hittar du alltid på verksamt.se/orebrolan.

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

 

Skärmklipp från film med Irén Lejegren

Hur ser det ut i länet?

Hur fungerar det för näringslivet? Och hur går det med jobben i vårt län? Regionråd Irén Lejegren (S) berättar att varslen avtagit något under veckan. Stödet för korttidstjänstgöring (permittering) och Almis brygglån verkar ha passat företagen. 

 

Ljusglimtar som Irén nämner är att bagerier, handelsträdgårdar och byggmarknader går bra - vi tar tag i vår vardag hemma.

 

Webbmöte i Lindesberg

Webbmöte för företagare i Lindesberg.

Vad behöver industriföretagen?

Kompetensutveckling i ”stilleståndstid”, brygglån för att klara likviditeten eller coachning när man fått tid för att se över affärsmodeller och hur man kan göra affärer på nya sätt. Behoven hos företagen ser olika ut och det offentliga möter upp med stöd. 

 

Den 4 maj träffade industriföretag i Lindesberg företrädare för Alfred Nobel Science Park, Almi Företagspartner och Business Region Örebro. Lindesbergs kommun och Regional utveckling hade tagit initiativ till träffen. Liknande träffar är inbokade 13 maj i Kumla och 18 maj i Laxå. 

 

"Det är era villkor och behov som gäller och utifrån det är vi väldigt flexibla", var budskapet till företagarna.

 

Omställningscheck

Från 50 till 90 procents bidrag med  nya Omställningschecken 

För att skapa förutsättningar för företag att komma stärkta ur den rådande situationen, inför Region Örebro län ett förhöjt stöd för omställning. Omställningscheck är medel för att anlita en extern konsult i syfte att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft.

 

Tidigare kunde ett företag få 50 procent av kostnaden för att utveckla nya erbjudanden eller strategier för omställning av en verksamhet. Nu höjs stödet till 90 procent med ett maxbelopp på 150 000 kronor.

 

sedlar i olika valörer

Ägartillskott till Almi

- Just nu är det många företagare och entreprenörer som hör av sig till Almi för att få finansiering och rådgivning, och då måste vi som delägare göra vad vi kan för att bistå. Det handlar om att hjälpa länets många små och medelstora företag genom krisen för att på så sätt rädda verksamheter och arbetstillfällen, säger regionråd Irén Lejegren (S).

 

Region Örebro län och Region Västmanland skjuter till vardera 1,1 miljon och Almis moderbolag satsar 2,3 miljoner kronor.  

 

En man i industrimiljö

Foto: Tillväxtverket

Ny del på verksamt.se/orebrolan för industrin

På Verksamts nya sida listas både regionala och nationella insatser riktade till industrin. Det är Region Örebro län, Almi Mälardalen, Alfred Nobel Science Park, Inkubera, Business Region Örebro (BRO) och Örebro universitet som samarbetar för att på flera sätt stötta industrin i detta läge. 

 
divider image
 

Korttidsarbete beviljade ansökningar t.o.m. 3 maj

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. I Örebro län har handeln beviljats korttidsarbete till ett värde av 76 miljoner kronor. Den bransch med näst högst beviljat belopp är tillverkning, 58 miljoner kronor.

 

Den bransch där antalet beviljade ansökningar ökat mest (sedan 23 april) är ”uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster” som ökat med 70 procent, från 27 till 46 beviljade ansökningar.

 

Korttidstjänstgöring v 19

Bland företagen i Örebro län är det 1 142 som ansökt om korttidsarbete. Av dessa blev 855 ansökningar beviljade med 222 miljoner kronor. Antalet företag som beviljats har ökat med 40 procent sedan 23 april. Diagrammet visar hur många av totalt antal företag i länet som beviljats korttidsarbete. I Örebro län är det elva procent. Genomsnittet i riket är 13 procent. 

Riket - korttidstjänstgöring beviljag tom 3 maj.

 
divider image
 

Logotyp: Framtisdentreprenörerna

Framtidsentreprenörerna - ny utbildning med hållbarhet som fokus

Den 1 maj öppnade anmälan till en helt ny utbildning i hållbart entreprenörskap. Under hela hösten 2020 kommer ett begränsat antal blivande eller redan verksamma entreprenörer i länet få chans att utveckla sig själva, sina idéer och sitt företag i en mer hållbar riktning. Utbildningen utgår från fyra delar: personlig mening, samhällsnytta, planetnytta och ekonomisk bärkraft. 

 

Omslag Analys vecka 17

Fördjupad läsning från 27 april:
Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

Varsel, konkurser, permitteringar och nyinskrivna på Arbetsförmedlingen – Region Örebro län har arbetat fram ett material som presenterar nuläge och analys för kommunerna i länet. 

 

Utöver statistiken presenterar vi också en analys och en fördjupning för besöksnäringen, en särskilt utsatt bransch i dagsläget. Coronaviruset och näringslivet i Örebro län kommer att komma ut med jämna intervaller.

 

Företagsjouren ring 019-602 9900

Företagsjouren

För den som är drabbad av Coronavirusets effekter finns Företagsjouren som hjälper till med kontakter och information för professionell företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Företagsjouren har varit öppen sedan i mars och tar dagligen emot samtal. 

 

Utbildningsakuten

Utbildningsakuten

Många blir just nu permitterade och fler kanske det kommer att bli. En åtgärd som nu är sjösatt är Utbildningsakuten. På den här sidan har Region Örebro län samlat utbildningar på ett och samma ställe, för att den som söker enklare ska kunna hitta och matcha det som kan bli ett nästa framtida yrke eller en möjlighet att utveckla de kompetenser man redan har. Läs mer om utbildningarna här.

 

Skärmklipp Verksamt.se

Verksamt.se/orebrolan

Allt som rör Region Örebro läns kommunikation och samlade insatser hittar du vår samlingssida för företagande och näringsliv. Läs mer på www.verksamt.se/orebrolan.

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft