Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Nyhetsbrev Regional utveckling
Ny rapport om industriföretagen, nya stöd till kultursektorn och tips för hemestern.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev Regional utveckling

 

Scenarier: Vad väntar näringslivet efter coronapandemin?

Region Örebro län har under våren arbetat med veckovisa avstämningar med lägesuppdateringar runt situationen i länets näringsliv relaterat till coronapandemin. Fokus har varit på frågor som vilka branscher som påverkas mest, på vilket sätt och hur Region Örebro län och andra aktörer kan stötta drabbade verksamheter.

 

Vi har presenterat tre separata nulägesanalyser där vi grävt lite djupare i specifika delar av länets näringsliv: besöksnäringen, små företag med 0-9 anställda och nu senast länets industri. 

 

Efter sommaren höjs ambitionen i att addera kunskap till statistik, uppföljning och analys runt coronapandemins effekter för länets näringsliv. Jag har bett en grupp utvecklingsledare och analytiker att jobba med olika scenario och utifrån dessa försöka undersöka konsekvenserna för länets näringsliv.

Tanken är att få fram en bild av hur det som sker nu påverkar

• dels specifika branscher på lite längre sikt

• dels de övergripande mål för regional utveckling som vi uttrycker i övergripande dokument, som vår regionala utvecklingsstrategi (RUS).

 

Vår förhoppning är att arbetet kan stötta länets aktörer och öka kunskapen om vilka vägval vi tillsammans kan behöva göra för att utveckla länets näringsliv framåt!

 

Innan dess tar vi några veckors välbehövlig semester. Önskar dig goda dagar!

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

 

Irén Lejegren

Irén Lejegren

Oroas av varslen inom fordonsindustrin

- Bakom varje varsel finns en anställd som riskerar att bli av med sitt arbete, vilket i många fall är en personlig tragedi. Och ur ett samhällsperspektiv är det ytterst oroande att varslen nu drabbar denna del av industrin, eftersom det är något av ryggraden i länets näringsliv, säger regionråd Irén Lejegren (S).

 

I midsommarveckan kom varsel från flera olika delar av länet, Lindesberg, Hallsberg och Laxå. Som regionalt utvecklingsansvarig spelar Region Örebro län en viktig roll när konjunkturen sviktar.

 

- Vi har kontinuerlig kontakt med länets företag om hur vi kan stötta dem i den kris som covid-19 för med sig. Vi spelar en viktig roll i att underlätta den omställning som jag är övertygad om blir verklighet för många av länets företag.

 

Klicka på bilden för att se filmklippet om stöd till kulturområdet

Stöd till kulturområdet ska mildra pandemins negativa effekter

Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturaktörer att klara sig igenom den kris som coronaviruset medför. Eftersom situationen är akut och stöd behövs så snart som möjligt är ansökningsperioderna korta.


Satsningen omfattar tre områden, där varje område tilldelas 500 000 kronor:
• Stöd till kulturskapare, stipendier om 25 000 kronor vardera
• Stöd för inkomstbortfall, maxbelopp som kan sökas är 75 000 kronor
• Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter (samverkansmodellen och regionala verksamhetsmedel kultur)

Läs mer och ansök om stöd på www.regionorebrolan.se/stodkultur

 
divider image
 

Ny rapport vecka 26:
Coronaviruset och näringslivet i Örebro län

Skärmklipp rapporten Coronaviruset och näringslivet

Dubbeltydig bild om situationen i industribranschen

Industrin är en betydande bransch för Örebro län och i genomsnittskommunen arbetar närmare en fjärdedel av de förvärvarsbetande i industrin. En ny analys presenterades i går då regionråd Irén Lejegren och landshövding Maria Larsson mötte näringslivet. 

 

- Företag som hör till fordonsindustrin har det tufft. Vi har exempel på företag som förlorade alla sina ordrar på 48 timmar. Det finns också företag som går riktigt bra. Alfapac i Åsbro har nyanställt för de har ställt om och börjat tillverka plastförkläden till hälso- och sjukvården, berättar utvecklingsledare Lisa Virén.

Korttidsarbete inom tillverkningsindustrin

Från 7 april till 23 juni har totalt 9 430 anställda korttidpermitterats i länet. Av dessa är 3 322 anställda inom tillverkningsindustrin (35 procent av samtliga permitterade). 

 

Södermanland ligger högst när det gäller andel korttidspermitterad personal inom tillverkningsindustrin och drygt hälften av de förvärvsarbetande har permitterats. Det är stor variation mellan regionerna och i Örebro län är andelen (16 procent) bland de lägsta i landet, trots att länet har en ganska stor andel förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin.

 

- I våra intervjuer med industriföretag i länet framgår det att många företag, som påverkats av krisen, ändå klarar sig bra och har gjort sin hemläxa för att stå starka och redo att möta framtiden, menar Lisa Virén.

 

Antal anställda som permitterats av totalt antal förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin

Antal anställda som permitterats av totalt antal förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin. Riket 29 %, Örebro län 16 %.

Hemester i Örebro län

Familj på väg nerför en stig.

Vandra på Bergslagsleden

Vandra på nya eller välbekanta stigar, njut av fågelkvitter och lyssna till när bäcken porla alldeles intill. På bergslagsleden.se finns nu tio sommartips för dig som vill uppleva naturen i sommar.

 

Vi publicerar också en film varje söndag på Bergslagsledens Facebooksida. Veckans tips kommer handla om allemansrätten.

 

 

Cyklist på väg nerför Kvarntorpshögen

Downhill - tuff cykling nerför Kvarntorpshögen

Helgen 26-28 juni är det extraöppet i liften på Kvarntorp. Upplev den röda jorden, de snabba kurvorna och grymma utsikterna från Bergslagen cyclings nyaste leder.

 

För nybörjaren finns gröna leder som inte kräver lift. 
 

Cyklister i kvällssol

Ta en cykeltur till badet

Ta en cykeltur efter jobbet eller en hel dag. På bergslagencycling.com finns kartor med leder på någon kilometer eller flera mil och tips på saker att göra utmed vägen. 


 

Ny bil på väg till serviceresa.

Nya fordon för serviceresor

Från den 1 juli börjar nya fordon rulla på våra serviceresor. Det är tre olika typer av fordon för att vi ska kunna uppfylla kraven på lastkapacitet och god komfort för resenärerna. Alla fordon är utrustade med alkolås, betalkortsterminaler och utrustning för GPS-navigation. 


 

Tack till dig som följer Folkhälsomyndighetens råd

Den här våren har vi avstått från resor, från att fysiskt träffa våra sköra anhöriga och från många av våra vanliga aktiviteter. För Regional utveckling har det handlat om att skjuta upp eller ställa om många av våra konferenser. 

 

Vi vill tillsammans med Hälso- och sjukvården säga tack till dig som håller ut. Nu fortsätter vi att hålla kontakt men med avstånd

 

Gunlög Rasmussen och många andra tackar för alla som hjälper till att begränsa smittspridningen.

 
divider image
 

Kalendern

2 september, Pitch-kurs för filmare, del 1


10 september, Webbinarium: Sociala företag - tillsammans skapar vi utvecklingskraft!
Välkommen till en spridningskonferens av projektet Socialt företagande i Örebro län


19 september, Biografkonferens
För biograf- och visningsansvariga i Sörmland, Uppland och Örebro län


22 september, RUS-forum 2020: Oseglade vatten – då behövs expeditioner

 

16 oktober, Örebroregionens infrastruktur- och transportdag

 

 

 
divider image
 
 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft