Ämne: Nyhetsbrev 5/2020 Kultur och ideell sektor

Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturaktörer
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 5/2020 Kultur och ideell sektor

 

Klicka på bilden för att se filmklippet om stöd till kulturområdet

 

Stöd till kulturområdet ska mildra pandemins negativa effekter
Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturaktörer att klara sig igenom den kris som coronaviruset medför. Eftersom situationen är akut och stöd behövs så snart som möjligt är ansökningsperioderna korta.
Satsningen omfattar tre områden, där varje område tilldelas 500 000 kronor:
• Stöd till kulturskapare, stipendier om 25 000 kronor vardera
• Stöd för inkomstbortfall, maxbelopp som kan sökas är 75 000 kronor
• Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter (samverkansmodellen och regionala verksamhetsmedel kultur)

Läs mer och ansök om stöd på www.regionorebrolan.se/stodkultur

 
divider image
 

Stora inkomstbortfall för kulturliv och civilsamhälle under coronapandemin

De ekonomiska konsekvenserna för kulturlivet i länet är omfattande på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Det visar de första resultaten av de intervjuer och enkätsvar som Region Örebro län sammanställt från regionalt finansierade aktörer, kulturföretag, föreningar och studieförbund.

 

– De stora inkomstbortfallen gäller även övriga professionella kulturskapare och kulturföretag i vårt län, där 24 procent av de 161 som har besvarat Region Örebro läns enkät upplever att konsekvenserna av pandemin i hög grad påverkar deras möjlighet att försörja sig. Minst tio procent bedömer också att det finns risk för nedläggning, säger Lena Adem, kulturstrateg vid Region Örebro län.


Region Örebro läns kartläggning om hur coronapandemin påverkar kulturen och civilsamhället i länet pågår hela 2020. En rapport kommer ut i slutet av året. Läs mer om delresultatet av kartläggningen.

 
divider image
 

Äldre par framför dator och smartphone

 

Social innovation i teori och praktik
Digital inkludering
Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.

 

– Eftermiddagen den 28 september samlas vi som på olika sätt möter det digitala utanförskapet för att se hur vi tillsammans kan bidra till ökad digital inkludering. Förhoppningen är att denna dag ska leda till nya tankar och idéer som kan bidra till ett socialt hållbart samhälle, säger Petra Jansson, projektledare Digitalt först, Region Örebro län.

 

Deltagare från både offentlig och privat sektor samt idéburna och ideella organisationer är välkomna!

Inbjudan Social innovation i teori och praktik - Digital inkludering

Webbinariet arrangeras av Partnerskapet för sociala innovationer, Region Örebro län, Mötesplats Sociala innovationer, Örebro universitet.

 
divider image
 

Feriepraktik kultur

Feriepraktik kultur 2020

Den 12 juni startade Region Örebro läns kulturferiepraktik där 39 ungdomar från länet sommarjobbar inom valt kulturområde med dans, film, litteratur, slöjd och teater.
Dansens feriepraktikanter arbetar digitalt på distans med koreografiska uppdrag i sin närmiljö.
Litteraturens ungdomar arbetar med att utveckla sitt skrivande inom områden som filmmanus, journalistik, lyrik, musiktexter och kreativt skrivande.
Filmens ungdomar skapar fiktionsfilm utifrån originalmanus som förhoppningsvis kommer att kunna visas på filmfestivaler i höst.
Slöjdens ungdomar arbetar med handverktyg och traditionella metoder i textila material och trä.
Teaterns ungdomar skapar teatervandringen Vågspel – en vandring med äventyrlig ton som kommer att framföras i skogen vid Parkudden i Lindesberg. Läs mer om feriepraktik kultur

 
divider image
 

Danskonstnärerna My Prim och Karin Quist, Foto: Thomas Hegefors

Foto: Thomas Hegefors

 

Dansresidens i Bångbro

Välkommen på visning samt workshop den 18 juni på Malmtorget i Kopparberg. Det är danskonstnärerna My Prim och Karin Quist som visar ett första utkast på dansstycket de arbetat på under sitt dansresidens. Visningen görs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Den 8–18 juni genomförs ett dansresidens för första gången i Folkets Hus Bångbro, strax utanför Kopparberg. Ljusnarsbergs kommun/kulturskolan arrangerar residenset med stöd av Region Örebro län. Läs mer om Dans i Örebro läns dansresidens

 

Toby Gunn, dansfestivalen Going solo together. Foto Hans Finckh

Ny satsning på dans och nycirkus i länet
Teater Martin Mutter och Region Örebro län får drygt en halv miljon kronor från Statens Kulturråd för nya projekt inom dans och nycirkus. Projekten är tänkta att stärka dansen och nycirkusens position i länet, två scenkonstområden med svaga strukturer.
Projektet Cirkus Örebro kommer drivas av Teater Martin Mutter och projektägare för (d)Ansats är Region Örebro län. Läs mer om satsningen på dans och nycirkus

Skapa dans logotyp

Skapa dans - koreografitävling för unga

Koreografitävlingen Skapa dans är för dig mellan 14–22 år som har anknytning till Örebro län.  
Tävlingen vill uppmuntra ungdomar till eget skapande i dans och visa på koreografisk kreativitet. Alla dansstilar är välkomna!
2020 års regiontävling äger rum söndagen den 27 september på Sjöängen i Askersund. 
Anmälan öppnar den 25 juni. Läs mer om Skapa dans och anmäl dig

 
divider image
 

bildkollage sociala företagare

 

Webbinarium: Sociala företag - tillsammans skapar vi utvecklingskraft!

Minskad psykisk ohälsa, bättre integration, högre andel återbruk eller fler arbetande människor –sociala företag är verksamheter som alla har ambitionen om att vara med och lösa ett samhällsproblem. Dessvärre begränsas dessa verksamheter, på grund av bristande förståelse och stöd.

 

– Projektet Socialt företagande i Örebro län har handlat om att utveckla kunskapen om vilka aktörer som kan betraktas som sociala företag. Det har också funnits ett stort behov av att lyfta fram vad ett socialt företag är och vilken samhällsnytta dessa företag bidrar till, säger Anders Bro, projektledare Region Örebro län.

 

Projektet har finansierats av Tillväxtverket och avslutas under hösten 2020, men arbetet fortsätter och på webbinariet får du veta mer om projektets viktigaste resultat och lärdomar. Mer information och anmälan till webbinariet den 10 sept

 
divider image
 

Ny biblioteksplan för Region Örebro län på gång
Enligt bibliotekslagen ska regioner anta planer för sin verksamhet inom biblioteksområdet. För Region Örebro läns del handlar det om sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek den regionala biblioteksverksamheten som är en del av Kultur och ideell sektor. Den 17 juni tas förslaget till biblioteksplan upp till beslut på regionfullmäktige. Den som är intresserad kan följa fullmäktige via Region Örebro läns webb.

Läs förslaget till biblioteksplan för 2020-2023

 
divider image
 

Bidrag, stöd och stipendier

 

Musiker, dansare och konstnär

 

Ansök eller nominera till Kulturstipendium senast den 30 juni
Varje år delar Region Örebro län ut stipendium till yrkesverksamma kulturaktörer som genom sin kulturella gärning har anknytning till Örebro län. Stipendiet har som syfte att bidra till fortsatt utveckling av kultur i hela länet inom områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd och teater. Kulturstipendium tilldelas personer eller grupper mitt uppe i sin kulturella gärning och är en uppmuntran till fortsatt utövande. Totalt fördelas 30 000 kronor per år till en eller flera kulturstipendiater.

Ansök eller nominera till kulturstipendium

 

Springande barn

Ansökningsperioden för föreningsstöd har öppnat
Den 12 juni tog kulturnämnden beslut om reviderade riktlinjer för Region Örebro läns föreningsstöd och den 15 juni öppnade årets ansökningsperiod. Skicka in ansökan senast den 31 augusti. Läs riktlinjer och ansök om föreningsstöd

 
divider image
 

Nytt om namn

 

Kristoffer Pettersson

Kristoffer Pettersson

Kristoffer arbetar sedan 15 juni som utvecklingsledare film, tillsammans med Jerry Eriksson. Kristoffer kommer från en tjänst som kommunikatör och chefssekreterare inom Ledningsstöd, Habilitering och hjälpmedel hos Region Örebro län. Tidigare har Kristoffer arbetat med filmteori och filmkritik både på Örebro universitet och inom media. Tjänsten omfattar 50%.

 
divider image
 

Corona

 

Samlad information med anledning av corona/covid-19

 

För dig som driver företag

verksamt.se/orebrolan får du som bor i Örebro län en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Här hittar du information om stöd och tillfälliga ändringar i lagar och regler (Region Örebro län).

 

För kulturaktörer och föreningar

Du som är kulturaktör eller aktiv i någon förening: Här hittar du information från myndigheter och organisationer.

 
divider image
 

Kalendern

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft