Ämne: Nyhetsbrev 1/2021 Kultur och ideell sektor

Nytt om föreningsstöd: Nu går det att söka föreningsstöd för ett eller tre år, ansökan för 2022 är öppen mellan 1 mars och 30 juni och ska göras i ett digitalt webbformulär.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 1/2021 Kultur och ideell sektor

 

Nytt om föreningsstöd - klicka på bilden för att se filmklippet

 

Nytt om föreningsstöd

Nu går det att söka föreningsstöd för ett eller tre år. Ansökan för 2022 är öppen mellan 1 mars och 30 juni och ska göras i ett digitalt webbformulär. Det är de förändringar du som ska söka föreningsstöd behöver ha koll på.

Läs mer om och ansök om föreningsstöd

 

I filmklippet får du veta mer om våra föreningsstöd. Medverkande är: Linda Adolphson, utvecklingsledare stöd och handläggning, Region Örebro län och Mona Hedfeldt, utvecklingsledare civilsamhälle, Region Örebro län.

 
divider image
 

105 miljoner till länets kulturliv

Länets kulturaktörer kommer att tilldelas 105 miljoner kronor i stöd under året. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd den 8 februari.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen gör Region Örebro län och staten gemensam sak för att stötta det kulturella livet i länet.
- Vi utgår från vår regionala kulturplan där mål och uppdrag för de kommande åren finns definierade och så fördelar vi pengarna mellan de aktörer som hjälper oss att utveckla länets kulturscen, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.


Jämfört med år 2020 har Region Örebro län valt att göra en uppräkning på 2,4 procent. Även staten gör en uppräkning men den stannar på 1,3 procent. De 105 miljoner kronor som i år betalas ut innebär en ökning på nästan 5,5 miljoner kronor jämfört med förra året.

Läs nyheten om fördelningen

Kompletterande stöd till vissa kulturaktörer i länet

Det finns aktörer i Örebro län som inte ingår i kultursamverkansmodellen men som ändå är viktiga för den kulturella infrastrukturen. De är åtta till antalet och får i år dela på cirka 4,2 miljoner kronor. Det beslutade kulturnämnden den 8 februari.
- I nämnden menar vi att de aktörer vi stöttar på det här sättet är viktiga för att vi ska ha en stark och bra kulturscen i hela länet till glädje för alla invånare, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

De aktuella aktörerna är verksamma inom museiområdet, scenkonsten samt inom amatörteater och musik.

Läs nyheten om det stöd som fördelats

 
divider image
 

Vårens krisstöd Kulturrådet

Utlysning av tredje krisstödet från Kulturrådet
Den 8 februari öppnade Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin.

Ansökningsomgången stänger beroende på verksamhetsområde:

2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera
3 mars: scenkonst
4 mars: musik

Läs mer och ansök på Kulturrådets webbsida

 
divider image
 

Landsväg på natten med belysning från körande bilar

Webbinarium 24 mars: Nya vägar till innovativa välfärdslösningar 
Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. Sociala företag kan skapa nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället och SKR tog under 2020 fram handboken ”Ny väg till innovativa välfärdslösningar” med konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras mellan offentlig verksamhet och sociala företag. Den 24 mars anordnar Mötesplats Social Innovation, SKR och Örebro universitet ett webbinarium om detta. Anmäl dig till webbinariet Nya vägar till innovativa välfärdslösningar

 
divider image
 

Månadens författare februari: Kata Dalström

Månadens författare februari

Kata Dalström är utsedd till månadens författare i februari. Hon föddes 1858 som dotter till "kopparkungen" Johan Carlberg i Bångbro. 1894 gick Kata Dalström med i Socialdemokratiska arbetarpartiet. Hennes främsta ämnen var allmän och lika rösträtt samt att arbetarna skulle organisera sig fackligt. Hon slutade sitt liv 1923, som den rikskända agitatorn Fru Kata.

Läs mer om Kata Dalström

 

Anmäl dig till föreläsningen den 18 februari om Kata Dalström med Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet

 
divider image
 

KulturKraft

Kulturutbudsdagen 2021 är digital

Onsdag den 10 mars är det premiär för nya kulturaktiviteter för länets barn och unga. Då släpps nämligen filmerna från de professionella aktörer som ingår i det nya Kulturkraftsutbudet. Du kommer då kunna se smakprov från konstområden som bild och form, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, nycirkus, slöjd (hård och textil) och teater. Presentationsfilmerna kan du se fram till den 24 mars.

Kulturutbudsdagen är ett årligt evenemang som vänder sig till dig som är lärare, förskollärare, rektor, bibliotekarie, kultursekreterare, samordnare, kulturombud eller på annat sätt arbetar med kultur för barn och unga i förskolan, skolan och gymnasiet. Kulturutbudsdagen erbjuder inspiration till hur kulturen kan vara en tillgång för dig i ditt arbete!

Anmäl dig senast den 23 februari för att se filmerna

 
divider image
 

Feriepraktik kultur

Dags att söka sommarens kulturferiepraktik
Under några sommarveckor får du som är intresserad av dans, film, litteratur eller slöjd möjlighet att tillsammans med proffsiga handledare använda din fantasi och kreativitet.
Feriepraktiken är öppen att söka för alla ungdomar i Örebro län som till sommaren går ut nionde klass, åk 1 eller åk 2 på gymnasiet.
Du kan ansöka om feriepraktik kultur mellan den 15 februari – 15 mars.
Vi planerar i dagsläget för en digital feriepraktik men upplägget kan komma att förändras utifrån rådande rekommendationer.
Till ansökan om feriepraktk kultur

 
divider image
 

Utlysning dansresidens. Foto: Håkan Larsson

Utlysning dansresidens

Nu kan du som är danskonstnär söka till vårt dansresidens i Hällefors den 9-19 juni 2021 med återbesök på Hyttdreva kulturfestival 6-8 augusti 2021.Danskonstnärer verksamma i Sverige kan söka. Sökande ska ha en avslutad dans-/koreografutbildning eller alternativa dansutbildningar/kurser. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2021.

Utlysningen och residenset arrangeras av Dans i Örebro län i samarbete med Hällefors kommun. Residenset är en del av i Dans i Örebro läns utvecklingsprojekt Ansats.

Läs mer och ansök till dansresidenset

 
divider image
 

Utredning om framtidens skolbibliotek

För ett par veckor sedan presenterade regeringens särskilda utredare, Gustav Fridolin, sin utredning om framtidens skolbibliotek. I korthet föreslås ett antal ändringar i skollagen som förtydligar vad ett skolbibliotek är och hur verksamheten ska bedrivas.

• Skolbiblioteken ska vara en analog och digital resurs som ska ställas till elevernas och lärarnas förfogande.

• Skolbiblioteken ska vara bemannade av skolbibliotekarier som ska främja såväl elevernas läsande som deras medie- och informationskunnighet.

• Eleverna ska i första hand ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten.

• Om det finns särskilda skäl föreslår utredningen att skolbiblioteksverksamheten kan organiseras genom överenskommelser med ett folkbibliotek.
Utredningen lyfter rektorernas ansvar för biblioteksverksamheten på skolorna såväl när det gäller ekonomiska prioriteringar som externt och internt samarbete. Det är viktigt att rektorer och skolchefer behandlar skolbiblioteksverksamheten som en del av den pedagogiska verksamheten. Till stöd för verksamheten föreslår utredningen att alla skolhuvudmän ska anta speciella skolbiblioteksplaner.
Utredningen föreslår vidare att bibliotekslagen ska ange att den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet även ska gälla skolbibliotek, när det är lämpligt.

Skolbibliotek för bildning och utbildning

 
divider image
 

Kulturrådets rapport Göra allt möjligt

Ny rapport: Göra allt möjligt

I Kulturrådets rapport presenteras en undersökning av hur regioner och verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar med breddat deltagande i kulturlivet.

Läs mer om Kulturrådets rapport Göra allt möjligt

 
divider image
 

Timbanken - Få fem timmar med en expert. Region Örebro län

 

Fri affärsrådgivning för företagare

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. När du öppnar ett konto i Timbanken får du fem timmar gratis affärsrådgivning av en expert. Du väljer själv vad du vill fokusera på. Det kan exempelvis handla om hur du gör bättre affärer, syns mer eller jobbar smartare.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

 

Barn

Hållbar platsutveckling

Nu är det möjligt att söka medel från Tillväxtverket för hållbar platsutveckling, med särskilda möjligheter till stöd för att utveckla möten och evenemang. Stödet kan sökas av regioner, kommuner, bransch- och intresseorganisationer samt andra aktörer från kulturlivet, den idéburna sektorn och evenemangssektorn. Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Läs mer hos Tillväxtverket

 

Stöd inom dans och film - ansök senast 15 februari
Ansökningar till Dansfrämjandestöd, Dansproduktionsstöd, Filmproduktionsstöd/Filmstipendium tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september. Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar och Arrangemangstöd filmvisning handläggs löpande.

Läs mer om våra stöd

 

Ansökan om föreningsstöd öppnar 1 mars

Nyheter inför föreningsstöd 2022:

• Ansökningsperioden för 2022 är öppen 1 mars till 30 juni, det vill säga att den är tidigarelagd jämfört med föregående år.
• Det går att söka om ettårigt eller treårigt stöd (med undantag för ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund som ansöker om ettårigt stöd).
• Ansökan ska göras via webbformulär. Ansökningar som lämnas in med tidigare års ansökningsblankett i word-format kommer inte att behandlas.

Ansök om föreningsstöd

 
divider image
 

Corona

 

Samlad information med anledning av corona/covid-19

 

För dig som driver företag

verksamt.se/orebrolan får du som bor i Örebro län en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Samlad information till företag till följd av coronaviruset (verksamt.se).

 

För kulturaktörer och civilsamhälle

Du som är kulturaktör, aktiv i någon förening eller ansvarig för verksamhet inom kultur och fritid: Här hittar du information från myndigheter och organisationer.

 
divider image
 

Kalender

 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft