Ämne: Nyhetsbrev 2/2020 Kultur och ideell sektor

Hur kan konsten vara en del i samhällsutvecklingen? Det är en av frågorna som tas upp i vårens samtalsserie.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 2/2020 Kultur och ideell sektor

 

Stillbild ur filmen och playikon. Klicka för att se filmen

 

Samtalsserie om samtidskonst

Hur kan konsten vara en del i samhällsutvecklingen? Det är en av frågorna som tas upp i vårens samtalsserie. Under våren 2020 kan du vara med i utvecklingen av samtidskonsten i länet. Samtalen är särskilt intressanta för dig som är representant för en konstverksamhet, i en kommun eller som fri aktör, i en organisation eller institution, och för dig som är regional eller kommunal politiker eller tjänsteperson.

Se filmen där Katarina Strömgren Sandh, kulturchef Region Örebro län, pratar med Giorgiana Zachia, Statens Konstråd, om samtalsserien.

 

Kommande samtal äger rum 11 mars i Askersund och 22 april i Karlskoga. Läs mer och anmäl dig till samtalsserien

 
divider image
 

Bild på Kulturplan 2020-2023

 

Revidering av kulturplan inför 2021
I länets regionala kulturplan finns uppdrag och utvecklingsmål för länets kulturliv 2020-2023. Kulturplanen är ett levande dokument och därför är möjligheten till årlig revidering viktig. Vid revideringen ändras vanligen uppdrag eller utvecklingsmål. Det är också möjligt att du har mer övergripande synpunkter på planen, till exempel på upplägg och inriktning eller att du saknar områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till en revidering är alla slags synpunkter välkomna. Ändringar som beslutas om politiskt kommer att finns med i den version av kulturplanen som publiceras på webben 2021.

 

Lämna dina synpunkter senast 15 maj 2020. Information om hur du lämnar synpunkter inför revidering av kulturplanen

 
divider image
 

Svenska pengar

Region Örebro län ger länets föreningsliv 48 miljoner kronor

Länets kulturföreningar, ungdomsföreningar, studieförbund, idrottsrörelse, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer och sociala stödorganisationer får dela på nästan 48 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2020.

Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald.

Lista över regionala föreningar och organisationer som fått föreningsbidrag från Region Örebro län 2020. Föreningar ansvarar själva för att skicka in aktuella uppgifter.

Feriepraktik kultur

Dags att söka sommarens kulturferiepraktik

Under några sommarveckor får du som är intresserad av dans, film, litteratur, slöjd eller teater möjlighet att tillsammans med proffsiga handledare använda din fantasi och kreativitet.

Feriepraktiken är öppen att söka för alla ungdomar i Örebro län som till sommaren går ut nionde klass, åk 1 eller åk 2 på gymnasiet.
Information om Region Örebro läns alla feriepraktiker
Direktlänk till jobbsökarportalen
Ansökningstiden för feriepraktik kultur är 14 februari - 14 mars.

 
divider image
 

Fail Camp knappar med texter

Fail Camp 2020

Det är svårt att prata om misslyckanden, men Linda Berg Ottoson och Peter Alsbjer, Biblioteksutveckling Region Örebro län, fortsätter oförtrutet att hävda att det är bland det viktigaste och modigaste vi kan göra.

På Fail Camp 2020 får du inspiration av föreläsarna Christian Unge (Har jag en dålig dag kanske någon dör), Nina Simon (OF/BY/FOR ALL) och Michael Stephens bland andra. De delar med sig av sina misslyckanden och hur de lett fram till nya sätt att arbeta och ett nytt förhållningssätt till sitt och/eller verksamhetens uppdrag. Anmäl dig senast 3 april till Fail Camp 2020, 23-24 april i Örebro.

 
divider image
 

Kulturaktivitet med Knutte Wester och projektets värdpool

 

Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur avslutas

Projektet Alla barns rätt till kultur i Örebro län har genomförts för att stärka den sociala sammanhållningen i länet. Under tre år har projektet finansierat och gett stöd till över 600 kulturaktivitetstillfällen. Ett stort antal barn med olika etniska bakgrunder har fått möjlighet att mötas genom att själva skapa och uppleva kultur på fritiden.

 

Ett resultat av projektet är det nya Nätverket för kultur och integration. Nätverket samlar aktörer i länet som arbetar för barn, kultur och integration på fritiden. Ett annat resultat är att arbetet med att sammanföra professionella kulturskapare med olika bakgrund fortsätter genom det nationella projektet Konsten att delta. För dig som är intresserad av att börja arbeta med kultur och integration finns inspirationsskriften Tillsammans genom kultur. Den sammanfattar några av projektets lärdomar. I projektets slutrapport kan du läsa om projektets resultat i sin helhet.

Alla barns rätt till kultur i Örebro län har medfinansierats av Statens kulturråd.

 
divider image
 

Rapport framsida: Om hur kultur kan bidra till social sammanhållning

Ny rapport: Hur kultur kan bidra till social sammanhållning

Under en tvåårsperiod har experter från 24 europeiska länder deltagit i en OMC-grupp, Open Method of Coordination, med uppdraget att titta på hur kulturen bidrar till social sammanhållning.

Rapporten riktar sig till beslutsfattare och kulturorganisationer på lokal, nationell, regional och EU-nivå.

 

Läs mer och ladda ner rapporten From social inclusion to social cohesion

 
divider image
 

Kalendern

 
divider image
 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft