Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Vi gör så mycket rätt men ändå går det för långsamt. Läs om kraftsamlingar, testbädd, infradag och nyheter från ...
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

mars 2023

 

Krönika Petter Arneback Hjulström
Vi gör så mycket rätt och ändå går det för långsamt?

Jag sitter på analysdagen och klipper pilar för att skapa en bild över utvecklingen i vårt län. Vi lägger ut röda pilar för det som går åt fel håll, gröna för det som går åt rätt håll och fyller blädderblocket på bordet.

 

Min grupp har fått statistik om alla indikatorerna i utvecklingsstrategin och trots att vi gör så mycket rätt och bra är det många områden där utvecklingen går för långsamt eller åt fel håll för att vi ska nå målen. Visst vet vi hur det ser ut, men det där klippandet tillsammans med andra sätter sig ändå i kroppen. Tänk att det finns 4 500 ungdomar som varken studerar eller jobbar i Örebro län. Vad gör de på alla hjärtans dag när Partnerskapet för regional utveckling har sin analysdag?

 

Läs hela Petter Arneback Hjulströms krönika på utveckling.regionorebrolan.se

 

Johan Södergren och Ida Thorell gör en dubbel high five.

Kraftsamlingar tema på analysdag

Barn och unga, inkludering och grön omställning – det är tre områden där länet behöver kraftsamla för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Den 14 februari bjöds alla organisationer i Partnerskapet för regional utveckling in till goda samtal om vilka insatser som behövs och hur vi kan samverka.

 

Skärmklipp där en testperson i Askersund säger: Det här är det bästa som hänt mig.

”Det här är det bästa som hänt mig”

InnoMera är en testbädd för välfärdsteknik som drivs av Regional utveckling och sex kommuner i länet. Flera kommuner är igång med sina tester. De testar just nu trygghetskameror, fåtöljer som ska ge ett ökat lugn, GPS-larm, läkemedelsautomater och appar som ska göra livet lättare för äldre och funktionsnedsatta i Örebro län.

 

En testperson i Askersund som fått testa trygghetskameror beskrev det som "Det här är det bästa som hänt mig".

 

Fastighetsnätverkets årsstämma

Från energikris till handling

Höga energipriser och ett ökat fokus på robusta energileveranser präglar nyhetsrapporteringen. Hur påverkar det arbetet med att energieffektivisera? Under Fastighetsnätverkets årsstämma gav Pontus Halldin från WSP och Alexandra Nordvall från Epiroc sin bild av hur höstens prisförändringar påverkat deras organisaioner och Sverige.

 

Collage där olika transportslag möts: cykel, tåg, lastbil, frakfartyg och flyg

Utmaningar med omställning av transportsystemet

Elektrifiering och omställning ökar behovet av ny elproduktion och elnät i hela Sverige. Energiföretagen har släppt en rapport och Martin Olin, strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet, kommer till infrastruktur- och transportdagen för att berätta om Energiföretagens funderingar kring hur vi lyckas med utmaningen, utifrån dagens regler och förutsättningar.

 

Program och anmälan till infrastruktur- och transportdagen finns på utveckling.regionorebrolan.se 

 

En hand stryker varsamt över en solpanel

Handbok om varsamma solcellsinstallationer

Intresset för förnybar energi har ökat i Örebro län och det installeras allt fler solceller. Samtidigt måste de som installerar solceller ta hänsyn till värden i bebyggelsen, såsom kulturvärden. Nu finns en handbok för solcellsleverantörer- och installatörer, kommunala bygglovshanläggare, antikvarier samt politiker och andra personer i ledande ställning. 

 

Två händer formar ett hjärta runt en bebis fötter.

Ny chans att höra: Barns 1 000 första dagar – grunden för hälsa?

Fredagsakademin om barns 1 000 första dagar ställdes in. Den 24 mars får vi en ny chans att höra Gunilla Lönnberg.

 

– Jag kommer prata om betydelsen av de första 1 000 dagarna för livslång hälsa. Hur arv och miljö spelar in och hur vi kan ta den kunskapen i beaktande i samhällsplanering och folkhälsoarbete, berättar Gunilla Lönnberg från forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) som är gäst på Fredagsakademin i mars.

 

 

En man och ett barn i färgglada kläder står med cyklar i ett vinterlandskap

600 tävlade i kampanj om att cykla på vintern

Halka, mörker och kyla är tre saker som gör att många väljer att ställa cykeln på vintern. Därför har Energikontoret drivit en kampanj under december-februari för att få fler att cykla året runt. Närmare 600 personer var med och tävlade om en goodie bag för att underlätta deras vintercykling och nu har vinnarna utsetts.

 

 

– Du som trampar året runt gör en insats för hälsan, för minskat buller, bättre luftmiljö och mindre trängsel i din omgivning och för minskad klimatpåverkan. Om fler gjorde som du skulle samhället spara stora summor inom många områden, säger projektledare Felicia Elmström. 

 

 
divider image
 

Beslutat i styrelser och nämnder

Från årsskiftet ser den politiska styrningen av förvaltningen Regional utveckling ut på detta sätt:

Regionfullmäktige sammanträder i rådhuset.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har ansvar för de övergripande regionala utvecklingsfrågorna. De ansvarar också för att strategiskt planera för en hållbar utveckling för Region Örebro län och att följa upp hur verksamheten klarar sina mål.

 

Ordförande är Andreas Svahn (S).

 

Regional tillväxtnämnd

Regionala tillväxtnämnden bereder och beslutar i frågor som berör regional tillväxt. Den bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

 

Ordförande är Charlotta Englund (C).

Kollektivtrafiknämnden

I nämndens uppdrag ingår att bereda och besluta i frågor som berör kollektivtrafik: 
• Allmän kollektivtrafik (buss och tåg)
• Serviceresor (färdtjänst och sjukresor för hela länet samt skolskjutsplanering för några kommuner)
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Allmän trafikplikt

 

Ordförande är Nina Höijer (S).

Kulturnämnden

Kulturnämnden bereder och beslutar frågor inom regionens ansvarsområde som berör kulturliv och civilsamhälle. Den bereder även ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.
 
Nämnden ska i sitt uppdrag verka inom ramen för den så kallade kultursamverkansmodellen och ansvarar för det stöd som Region Örebro län ger till bland annat kulturinstitutioner.

 

Ordförande är Torbjörn Ahlin (C).

 
divider image
 

En vit elbil strajpad i Länstrafikens färger kör i ett bostadsområde med snövallar.

Premiär i morgon för närtrafik även under helgerna

Den så kallade Närtrafiken i Örebro län kommer att utökas så att det från och med 4 mars i år blir möjligt att resa även under helger. 

 

– Närtrafiken har visat sig fungera bra och vi har märkt att det är en uppskattad service bland våra resenärer. Därmed inte sagt att tjänsten inte kan bli bättre och genom att erbjuda Närtrafik också under helgerna så anpassar vi trafiken efter resenärernas behov, säger Nina Höijer (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden. 

 

Svartvitt flygfoto över Örebro slott och Svartån. Örebro teater är markerad i gult.

118 miljoner kronor till länets kulturaktörer

Kulturnämnden delar ut cirka 118 miljoner kronor till länets kulturaktörer. Den största delen av pengarna, drygt 113 miljoner kronor, fördelas i enlighet med den så kallade kultursamverkansmodellen där Länsmusiken Örebro, Örebro länsteater, Örebro läns museum och Arkivcentrum ingår. 
 
– De aktörer som nu får ekonomiskt stöd är alla viktiga för länets kulturliv. Vår förhoppning är att pengarna ska användas för att stärka och vidareutveckla de fina verksamheter som finns i länet så att alla invånare även i fortsättningen kan njuta av kulturella upplevelser av hög klass, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

  

Politiska remisser

Innan Region Örebro län tar ställning till ett förslag skickas det ibland på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Syftet är att få veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Just nu har vi två remisser ute, båda hittar du på regionorebrolan.se/remisser

 

Barn och en vuxen står på alla fyra med rumpan i vädret. Vi ser deras huvuden upp och ner.

Remiss: Regional strategi för föräldraskapsstöd 

Strategin ska ge länet en gemensam riktning i arbetet med föräldraskapsstöd och skapa förutsättning för en kraftsamling så att fler föräldrar får tillgång till råd och stöd i sitt föräldraskap under barnets hela uppväxt 0–18 år.

 

Svara senast 12 maj.

Tre illustrationer med kulturutövare som tillsammans bildar ett hjärta

Remiss: Regional kulturplan

De nationella kulturpolitiska målen säger att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig frihet ska prägla samhällets utveckling. Örebro läns kulturplan har de nationella målen som utgångspunkt och är regionens gemensamma strategiska dokument för kulturutveckling i länet.

 

Svara senast  28 april.

Nya webbplatser

De senaste veckorna har vi släppt tre nya webbplatser: 


Tecknade människor som illustrerar olika åldrar och livssituationer.

Nära vård

Omställningen till nära vård är en förändring som innebär att många av oss kommer att få arbeta på nya eller förändrade sätt. Att ställa om är absolut nödvändigt för att vi ska klara av framtidens utmaningar och kunna erbjuda en god vård till våra invånare.

 

På naravard.regionorebrolan.se kommer du att kunna lära dig mer om omställningen. Där finns det lärande exempel på hur omställningen kan gå till och vad du kan göra i din verksamhet.

Fellingsbro folkhögskolas webb

Fellingsbro folkhögskola

Nu går det att söka höstens kurser på våra folkhögskolor. Lagom till att ansökningsperioden startade släppte Fellingsbro folkhögskola en ny webbplats.

 

Fellingsbro folkhögskola

 

Kävesta folkhögskola

The Heart of Swedens webb

The Heart of Sweden

Webbplatsen The Heart of Sweden finns bara på engelska och tyska. Målgruppen är företagare som säljer resor till engelsk- och tyskspråkiga turister.

 

The Heart of Sweden

 

 

 
divider image
 
 
shadow