Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Trevlig läsning! Nya satsningar från våra nämnder, Vägar till hållbar utveckling och adventskalender i nyhetsbrevet denna gång.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

december 2022

Tack för all samverkan under året – vi har hjälpts åt! 

Petter Arneback Hjulström, regional utvecklingsdirektör, summerar 2022 och ser fram emot ett nytt år då vi ska fortsätta att bygga en plattform för vår kraftsamling kring barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid. 

 

Skärmklipp Petter Arneback Hjulström står jeansskjorta och grå kavaj i en studio med blått draperi.

Två händer formar ett hjärta runt en bebis fötter.

Barns 1 000 första dagar – grunden för hälsa

Barn har en medfödd inre drivkraft att möta och utforska världen. De första 1 000 dagarna har stor betydelse för hela livets hälsa. Hur tar vi tillvara på den kunskapen när vi planerar vårt samhälle och jobbar för jämlik och jämställd hälsa?

 

– Jag kommer prata om betydelsen av de första tusen dagarna för livslång hälsa. Hur arv och miljö spelar in och hur vi kan ta den kunskapen i beaktande i samhällsplanering och folkhälsoarbete, berättar Gunilla Lönnberg från forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) som är gäst på Fredagsakademin den 3 februari.

 

Åtta symboler som representerar de åtta strategiska områdena i kompetensförsörjningen.

Så löser vi kompetensförsörjningen i Nära vård

Nära vård innebär att den vård du som invånare behöver ofta ska kunna ges nära. Men vilken kompetens behövs när mer vård flyttar närmre invånaren? Och hur ska vi hitta den?

 

Sara Norén har varit med och tagit fram en länsgemensam plan för kompetensförsörjning för den nära vården. Den pekar på åtta strategier för att hitta kompetensen på sikt.  

 

Karta över Europa med transportkorridorer utmärkta i olika färger.

Stråket Oslo-Stockholm får högsta prioritet i EU

Europeiska rådet föreslår att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i den europeiska transportkorridoren ScanMed. Det innebär att satsningar på infrastrukturen längs sträckan får större möjligheter att finansieras av EU-medel.

 

 

Vi säger grattis till: 

En blond kvinna står i ett biblotek och tittar på dig över glasögonen.. Hon har en gul ros

Stina som klarat gymnasiet

I fredags blev sju kursdeltagare klara med sin gymnasiekompetens på Fellingsbro folkhögskola och fick sina välförtjänta intyg. En av dem är Stina Björkman. 


– Det har verkligen varit en ”pain in the ass” att inte ha gymnasiet, för det är det första de frågar efter. Men nu känns det bra att jag tagit steget och jag vet att jag kommer att klara det här.

 

Så sa Stina Björkman för ett år sedan när hon precis hade börjat på Allmän kurs på Fellingsbro folkhögskola. Och rätt fick hon, för nu står hon här med ros och behörighetsintyg i hand.

 

 

Två kvinnor i svarta tröjor. Den ena håller en blomsterbukett i silkespapper, den andra i ett diplom.

Årets nytänkare 

Utvecklingsgruppen Karlskoga kommun blev 2022 års nytänkare inom arbetsterapi i Örebro län. Priset delades ut i samband med Arbetsterapeuternas utbildningsdag.

 
divider image
 

Beslutat i nämnder

Tre personer i industrimiljö.

Foto: Unsplash

Länets industri samlar sig i ett nytt IUC-bolag

Industriföreningen-Industrihub startar ett så kallat IUC-bolag – ett icke vinstdrivande, industristyrt och till största delen medlemsägt bolag. Länets företag har ett stort intresse av att driva gemensamma utvecklingsfrågor och då är IUC ett bra koncept. 


– IUC-bolag är vanliga och Örebro en av få regioner som saknar den här typen av bolag. När vi nu får bitarna på plats kommer det att stärka den regionala industrins röst och också bidra till en hållbar utveckling av länets industri, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.


Den framtida finansieringen kommer, förutom genom bidrag från Region Örebro län, att ske via medlemsavgifter från deltagande industriföretag samt av projektmedel både från Sverige och EU. Industriföreningen räknar med att ha minst 100 medlemmar inom fem år.

 

Ungdomar grillar vid en sjö i skymningen.

Hopajola får utökat driftbidrag

– Hopajolas verksamhet har vuxit under flera år och nu finns ett behov av att växla upp arbetet ytterligare. Det ska vara lätt för våra länsinvånare att hitta ut i naturen för att där kunna njuta av olika aktiviteter, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.


Bakom den ideella föreningen Hopajola står samtliga tolv kommuner, Region Örebro län, Naturskyddsföreningens lokala kretsar samt länsförbund i Örebro län. Föreningen, som fungerar som ett nav för ideella aktörer som verkar för ökat friluftsliv, ger två gånger per år ut ett guideprogram som fungerar som en guide till länets natur. För driftstödet ska Hopajola även driva skolprojekt och tillgänglighetsguidningar.

 

En kvinna i arbetskläder klättrar över takstolar.

Samverkan kring yrkeshögskolan

– Yrkeshögskoleutbildningarna har stor betydelse både för enskilda deltagare och för samhället i stort. Men det är väldigt få saker som är så bra att det inte kan förbättras och jag tror det här projektet kan bidra till en organisering och finansiering av yrkeshögskolan som är hållbar över tid och som på sikt kan leda till en förbättrad kompetensförsörjning, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

Handelskammaren Mälardalen ska ta reda på hur en regional samverkan kring yrkeshögskoleverksamheten i Örebro län ska se ut för att vara effektiv och utvecklingsvänlig. Projektet beviljas 800 000 kronor.

 

Activas logotype med en drake över namnet.

Åtta miljoner kronor i stöd till Activa

Under nästa år kommer Region Örebro län att ge stiftelsen Activa strax över 8 miljoner kronor för att de ska kunna fortsätta arbetet med att ge stöd till personer med funktionsnedsättning eller långvarig ohälsa. 

 

 

Logga Coompanion

900 000 kronor per år till Coompanion

Coompanion Örebro län får ett ekonomiskt bidrag om 900 000 kronor per år 2023-2025. Pengarna ska bland annat användas till olika typer av stöd till kooperativa företag i länet.

 

En man med en laptop i handen tittar på skärmar nedanför sig.

Fortsatt stöd till utvecklingen av AI

Projektet AI.ALL* ska dels visa vilken nytta artificiell intelligens, AI, kan fylla i samhället, dels undersöka om det är möjligt att accelerera användandet av tekniken.

 

Regionala tillväxtnämnden avsätter totalt 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år till projektet som ska ledas av Örebro universitet.

  

 

Springande barn under ett motionslopp.

40 miljoner kronor till föreningslivet i länet

Region Örebro län kommer under nästa år att betala ut drygt 40 miljoner kronor i stöd till föreningar och studieförbund i Örebro län. 


– Med de bidrag vi nu delar ut vill vi skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle bestående av välmående föreningar och förbund. Dessa föreningar och förbund som verkar inom ramen för civilsamhället är väldigt viktiga för att samhället i stort ska fungera på bästa sätt, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

Svartvitt flygfoto över Örebro slott och Svartån. Örebro teater är markerad i gult.

Kulturaktörer får ekonomiskt stöd

Efterdyningarna av pandemin i kombination med den aktuella ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har satt länets kulturella aktörer i en knepig situation. Det gör att kulturnämnden fattade beslut om att fördela drygt 1,6 miljoner kronor i stöd till aktörer av betydelse för länets kulturella infrastruktur och ytterligare 750 000 kronor till utvecklingsmedel.

 

Se hela listan med verksamheter som får ta del av stödet.

 

Läs mer om tre av de projekt som fått utvecklingsmedel: Ung kultur möts, Den barnkonventionella lekplatsen Älvesta och Dragspelets dag.

 
divider image
 

Malin Lindkvist i en studio. I förgrunden en tidslinje 1980-220 där 1980 är en discokula och en tjej med permanentat hår och freestyle och 2020 är en man med airpodds i en illustration av digitala nätverk.


Tillsammans hittar vi vägen till hållbar utveckling

– Under 2022 har vi tagit steg som gett oss i Partnerskapet för regional utveckling en bättre helhetssyn. Och tagit fram vägledande principer för det regionala utvecklingsarbetet som utgår från en helhetssyn, där vi sätter behovet i centrum, vi samskapar över organisations- och områdesgränser, vi testar i liten skala, vi lär och följer upp.

 

Så säger Malin Lindqvist, analytiker, när hon berättar om vägar till hållbar utveckling. Uppföljning ska ligga till grund för prioritering av vilka insatser som ska genomföras den närmsta tiden. De förändrade arbetssätten har bland annat inneburit att partnerskapet har börjat arbeta med tre kraftsamlingar. Kommuner, myndigheter, civilsamhälle och region finns med i partnerskapet.

 

 
divider image
 

Lärare och deltagare i ett klassrum.

Lärare och deltagare på Fellingsbro folkhögskola.

Samarbeta med näringslivet för mer träffsäker VUX/SFI 

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är viktigare än någonsin för att få till kompetensförsörjningen, lokalt, regionalt och nationellt. Därför bjuder projektet #vägledKompetens i januari och februari in till en digital mötesplats.

 

Föreläsare Tomas Stens har tidigare arbetat bland annat i Upplands-Bro kommun. Deras framgångar med så kallade jobbspår och kombinationsutbildningar Sfi/Vuxenutbildning har satt många i kommunen i arbete.

 

Skärmklipp Snö faller över ett rött kort med texten Region Örebro län Adventskalender.


Följer du vår adventskalender?

Varje dag i december presenterar Region Örebro län en verksamhet eller ger ett tips i adventstid. Du får kanske upp dem i ditt flöde på sociala medier och på regionorebrolan.se/advent-2022 hittar du alla våra luckor.

 


 
shadow