Ämne: Nyhetsbrev 5/2022 Kultur och ideell sektor

Beslut om nya stöd till musiker och kompositörer, hjälp till flyktingar från Ukraina och mycket mer. Trevlig läsning!
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 5/2022 Kultur och ideell sektor

 

Klicka på bilden för att se filmklippet: Nya stöd till musiker och kompositörer

 

Musiker och kompositörer: nya stöd att söka

Musikbranschen har haft det tufft under pandemin. För att motverka de negativa effekterna går Region Örebro län ut med två nya stöd att söka. Du som är professionell musiker eller kompositör kan söka för att få möjlighet till arbetsro och att fokusera på ditt eget arbete under vintern och våren 2022/2023.

 

I filmklippet berättar Isak Bergström, utvecklingsledare musik, mer om de nya stöden.

Läs mer om och ansök om musikstipedium

Läs mer om musikresidens

 
divider image
 

Björn, en skäggig man sitter på en grön parkbänk och slår ut med händerna.

Här är hela listan på kulturpristagare 2022

Region Örebro läns kulturpris 2022 tilldelas Björn Wallgren för hans insatser för livemusiken, bland annat genom det under pandemin så framgångsrika och populära konceptet Trädgårdslive.

Årets tre kulturstipendiater är Anita Basha, Anya Blom och Bo Eriksson.


Björn Wallgren, kulturpristagare 2022 Foto: Peter Edgren

 
divider image
 

Porträtt Mattias Käll

Tillsammans har vi hjälpt flyktingar att uppleva kultur

Kulturnämnden har delat ut 500 000 kronor till 16 kulturaktörer i länet för att erbjuda kultur och konst till flyktingar från Ukraina. Mattias Käll, utvecklingsledare på Regional utveckling, berättar på Linkedin vad stödet har bidragit till.

Ukrainska böcker Foto Kristina Blom Schäfer

Läsupplevelser till flyktingar från Ukraina hos biblioteket i Fellingsbro

Kulturlivet aktörer i länet har visat prov på en mycket god förmåga att kunna ställa om och möta människor i kris. Med hjälp av ekonomiskt stöd från Region Örebro län kan biblioteket i Fellingsbro erbjuda böcker till ukrainska barn, unga och vuxna.

 
divider image
 

Föreställningen Oj, nu blev jag lite blyg med Dotterbolaget

KulturKraft - boka kulturaktivteter för barn och unga

Nu finns nya kulturaktiviteter att boka inför 2023/2024 ute på KulturKrafts webbplats. Du som arbetar med barn och unga mellan 3-19 år hittar professionella workshops, föreställningar eller aktiviteter inom flera olika konstområden.

Det regionala kulturutbudet består av utvalda professionella fria aktörer inom och utanför länet samt institutioner och besöksmål i Örebro län. Alla erbjuder kulturaktiviteter som får barn att växa, både som individer och grupp.

Du bokar genom att kontakta kultursamordnaren i din kommun.

Teaterföreställningen Oj, nu blev jag lite blyg med Dotterbolaget.

 
divider image
 

Handhjärta runt babyfötter

Nyfödda får kammarmusik

Svenska Kammarorkestern har spelat in musik för att bidra till barns utveckling vad gäller språkutveckling och anknytning. Under det gångna året har en första upplaga av deras musik spridits till länets alla nyfödda via barnmorskemottagningarna.Kulturnämnden avsätter 121 500 kronor för att Länsmusiken ska producera nya cd-skivor och gåvoböcker till 2023 års bebisar.

 

– Vår förhoppning är att musiken från Svenska Kammarorkestern ska uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnens närhet att sjunga, prata och rimma tillsammans med dem för att på så sätt stimulera språkutvecklingen på ett bra sätt, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 
divider image
 

personer i konferensrum samtalar

Samhällssamtal om samverkan och inkludering

På Finsammässan den 24 oktober arrangerade Partnerskapet för sociala innovationer årets tredje Samhällssamtal. Temat var Från utanförskap till inkludering genom samverkan och utbildning.
Närmare 120 personer var med och lyssnade. Flera gäster deltog i ett avslutande panelsamtal. Bland andra Mattias Grubbström, verksamhetsledare Föreningen Integrera i Karlskoga och Sofia Tungfeldt från Skoopi, Möckelnföreningarna och Villingen. 
Nästa Samhällssamtal äger rum den 7 december. Då presenteras projekten som beviljats Stöd för sociala innovationer.

Om du missade samhällssamtalet kan du se det och de tidigare i serien i efterhand på webben.

 
divider image
 

Nya rapporter

 

Kulturvanor 2021 rapport från Myndigheten för kulturanalys

Ny statistik: Lyssna på musik, se på film och läsa bok är de vanligaste kulturaktiviteterna

Kulturaktiviteter som man kan göra själv hemma är vanligare än att ta del av olika former av kulturutbud. Detta såväl innan som under pandemin, men skillnaderna har förstärkts. Nära samtliga kulturaktiviteter minskade eller var oförändrade under pandemin, men andelen som lyssnat på böcker ökade. Ungefär hälften av invånarna sysslar med hemslöjd som till skillnad från flera andra kulturvanor är ett brett fenomen. Det visar två nya rapporter som Myndigheten för kulturanalys publicerat.

 

Stormy times Nature and humans: Cultural courage for change

Hur kultur kan bidra till en hållbar utveckling

Inför Unescos världskonferens Mondiacult som hölls i slutet av september publicerades en EU-rapport sammanställd av 50 experter från 26 länder. I rapporten ges elva budskap med målet att ompröva relationen mellan människor och natur och ge inspiration för en levande och hållbar framtid.

Push boundaries Creative Europe 2021-2017

Kreativa Europa: Resultat europeiska samarbetsprojekt

Nu finns resultatet för stöd till europeiska samarbetsprojekt som utlystes i våras. Bland de som får stöd hittas de projektledande organisationerna Cirkus Syd, Stockholms stad och Trans Europe Halles. Utöver detta ingår 15 svenska organisationer i beviljade samarbetsprojekt. Stort grattis!

 
divider image
 

Stöd och stipendier

Culture Moves Europe

Kreativa Europa: Culture Moves Europe

Den 10 oktober lanserade European Comission det nya mobilitetsprogrammet inom Creative Europe och en första utlysning öppnade. Om du missade lanseringen går den att se i efterhand. Programmet ska möjliggöra resor och utbyte för konstnärer, kreatörer och kulturprofessionella. Ansökan kan skickas in löpande fram till den 31 maj 2023.

 

Region Örebro läns stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och individuella stöd i form av stipendier.

 

Bildcollage musikinstrument och konserter

Musikstipendium och musikresidens

Under vintern och våren 2022/2023 finns två tillfälliga stödformer till det fria musiklivet. Stöden ska motverka risken att branschen tappar i kompentens och bredd på grund av coronapandemin. Du som är yrkesverksam musiker eller kompositör, bor eller har anknytning till Örebro län och som inte studerar på mer än 50 procent kan söka musikstipendium och residens.

Läs mer och ansök om musikstipendium

Läs mer om musikresidens

 

re:START – sök stipendium och bidra till en bättre värld!

Har du en idé som kan bidra till ökad social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet? Nu har du som är student eller ung i Örebro län chans att få upp till 10 000 kronor för att testa din idé i verkligheten.

Coompanion Mälardalen, Örebro universitet och Region Örebro län stöttar dig som är mellan 18 och 35 år och bor i Örebro län – eller är student vid Örebro universitet – och som vill göra en insats mot våra gemensamma samhällsutmaningar i stort och smått.

 

Hand som tar ut en bok ur bokhylla på bibliotek

Utvecklingsmedel - folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Läs om vilka bibliotek och projekt som fått stöd hittills under 2022.

Väg upplyst av billyktor på natten

Stöd för sociala innovationer

Arbetar din organisation med något nytt för att skapa samhällsnytta? Stödet till civilsamhällsorganisationer i länet som vill arbeta innovativt är fortfarande öppet för ansökningar!

Läs om vilka organisationer som fick stöd för sociala innovationer under 2021.

 
divider image
 

15 dec Sista anmälningsdag Scenkoll23

8-11 dec Dansfestival Going Solo Together

11 dec Ortens poet, riksfinal

11-12 dec Trädens viskningar, dansföreställning för de yngsta med nära vuxen

21 jan Premiär för dansföreställningen Två och en spegel

 

 

Håll utkik i Region Örebro läns kalender på webben! Där annonserar vi löpande kommande arrangemang.

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft