Ämne: Nyhetsbrev Regional utveckling

Vägar till bättre hälsa, nystart för många, energieffektiva fastigheter och tre remisser. Trevlig läsning i nyhetsbrev från Regional utveckling.
 

Region Örebro län

 
 

Nyhetsbrev från Regional utveckling

Full fart eller försiktigt framåt?

I dag sitter jag på kontoret på Eklundavägen. Det är inte varje dag, men flera i veckan. Jag träffar politiker och tjänstepersoner utan en skärm emellan. Vi väljer större konferensrum för att ha det luftigt och reser mindre. Jag skulle vilja säga att det är full fart på verksamheten, men att vi ändå rör oss försiktigt framåt.

 

Kanske har din organisation fått en remiss från oss? Det är tre som är aktuella just nu.
Läs hela Petter Arnebacks krönika om att vi är tillbaka på kontoret, att utvecklingsstrategin varit på remiss och om ett bokbytarskåp.

 
divider image
 

Politiska remisser som är aktuella just nu

Remisser hittar du på regionorebrolan.se/remisser. Vi har två som är ute nu och en där remisstiden precis gått ut.

 

Kollage olika trafikslag och månniskor: tåg, cykel och konduktör

Länsplan för transportinfrastruktur

Vilken funktion ska våra vägar, järnvägar och cykelvägar fylla, för att vi som bor eller verkar i Örebro län ska ha bästa nyttan av dem? Och vad behöver förbättras för att nå dit? Det beskriver denna länsplan.

 

Remisstid till 21 januari 2022.

Collage: människor, verksamheter och byggnader i länet.

RUS – Regionala utvecklingsstrategin

23 organisationer har skickat remissvar och nästan lika många gav sina inspel under remisskonferensen den 29 september.

 

Nu sammanställs svaren och ett bearbetat förslag presenteras för tre av våra nämnder i november. 

Collage: mobil i förgrunden och personer på väg till busshållplatsen bakom den. En kvinna med ryggsäck läser medan hon går, en man i rullstol är nästan framme vid hållplatsen. I baggrunden en ung person med handen i nacken och armbågen i vädret.

Trafikförsörjningsprogram

Programmet beskriver den långsiktiga strategiska planeringen för regional kollektivtrafik som innehåller mål och grundläggande principer för utveckling av kollektivtrafiken.

 

Remisstid till 31 okt.

 

skärmklipp från webben https://utveckling.regionorebrolan.se/

Hittar du Regional utveckling på webben?

Webbplatsen utveckling.regionorebrolan.se vänder sig till dig som samarbetar med oss eller är samhällsaktör –  kommun, myndighet eller organisation. Här hittar du handlingsplaner, nätverk och inbjudningar till alla våra arrangemang. Här finns även kontaktuppgifter till oss på Regional utveckling. 


 

Fotocollage: Skrivande händer; med penna o block och med dator

Reflekterande skrivande – väg till bättre hälsa

Att utforska sin livsberättelse genom pennan är en väg till större medvetenhet och förbättrad hälsa. Därför erbjuder Kultur och ideell sektor, tillsammans med Emelie Hill Dittmer, terapeutisk skrivpedagog, en ettårig utbildning för handledare i reflekterande skrivande.

 

– Vi vänder oss till en bred målgrupp, där den gemensamma nämnaren är ett intresse för skrivande som hälsofrämjande metod. Det kan till exempel vara personal inom bibliotek, skola, hälso- och sjukvård, folkhälsa, studieförbund, men också skrivande personer i länet säger Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek och litteratur.

 

Färglada hus i grönt och orange bakom blommor i gult.

Energieffektiva fastigheter 

En tredjedel av Örebro läns totala energianvändning går till bostäder, lokaler och service. Det finns stora möjligheter att använda energin på ett mer effektivt sätt inom fastighetsbranschen. På Fastighets-nätverkets nya webbplats fastighetsnatverket.se hittar du nyheter, inspiration och goda exempel. 

 

Lärare Jenny Molin med några av eleverna på utbildningen till stödassistent.

Stödassistent från vaggan till graven

Fellingsbro folkhögskola har en ny, tvåårig utbildning till stödassisten. Deltagarna i första kullen är elva personer som har svenska som andraspråk och vill arbeta med människor.

 

– Personer med svenska som andraspråk erbjuds ofta snabbspår, korta kurser för att de snabbt ska komma i arbete. Vi ville lägga utbildningen på två år så att kursdeltagarna får goda kunskaper i svenska och samhällskunskap och hinner träna så att de får den kvaliteten vi vill ha, berättar Jenny Molin, lärare och kursföreståndare.

 

På na.se berättar personal och kursdeltagare om den nya utbildningen på Fellingsbro folkhögskola. 

 

img-173-173

Hämta eller lämna en bok

Att läsa är att resa, och när du går eller cyklar förbi Sveaparken i Örebro kan du från och med nu stanna till och hämta en läsupplevelse i ett nytt färgglatt bokbytarskåp. Skåpet är skapat av konstnären Giovanna Aguirre och står i närheten av Rena resans markmålning på cykelstråket mellan centrum och universitetet.

 
divider image
 

Beslutat i nämnder

En kvinna och en man i industrilokal skakar hand.

Byta ägare eller rekrytera?

ALMI Företagspartner får utökade resurser för att stödja företag i processen med ägarbyte och rekrytering. 

 

– Det är ett relativt stort antal av länets företag som har behov av att byta ägare men för att klara av att ta det nödvändiga steget behövs ofta inspiration, kompetens och rådgivning från omgivningen. Här vill vi att ALMI gör en insats, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

 

Men de 700 000 kronorna som Region Örebro län och Region Västmanland satsar ska inte enbart gå till att ge stöd vid ägarbyten, de ska också användas för att hjälpa de branscher som har svårt att hitta rätt arbetskraft.

 

Irén Lejegren

Nio miljoner kronor i särskilda satsningar för att återstarta samhället

– I budget 2022 ger vi resurser för återstart och omställning av jobb, utbildning och företagande i Örebro län. Inom området regional utveckling har förutsättningarna för såväl arbetsgivare som arbetstagare förändrats men genom fortsatta riktade insatser och stöd kan vi ge länet bra förutsättningar för att komma stärkta ur pandemin, säger regionråd Irén Lejegren (S). 

 

När smittspridningen minskar och restriktionerna lättar påbörjas återstarten av samhället. Det sker bland annat genom att turistbranschen ska försöka locka tillbaka besökarna och att kulturaktörerna ska försöka locka tillbaka publiken. Men även om det finns ett sug hos länsinvånarna att aktivera sig kommer det att krävas stora insatser för att komma tillbaka till tidigare nivåer och det har regionala tillväxtnämnden tagit fasta på i sin verksamhetsplan med budget för 2022.

 

En hand ställer in böcker i en bokhylla. Bakom skymtas en man som står och läser framför hyllan märkt Tidningar & tidskrifter.

Ökat samarbete mellan folkbiblioteken i länet

Det är en stark trend inom bibliotekssverige att bibliotekssystem, webbsidor och mediebestånd i stor utsträckning delas. Cheferna för folkbiblioteken i Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Lekeberg och Laxå vill undersöka möjligheten att skapa en gemensam bibliotekskatalog och en gemensam bibliotekswebb. Kulturnämnden stödjer projektet med 350 000 kronor.

 

– Jag är övertygad om att ett samarbete över kommungränserna kommer att ge ett stort mervärde för kommuninvånarna i form av en bättre, mer likvärdig och hållbar service från folkbiblioteken, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 


 

En man sitter i en skinnsoffa och skrollar på mobilen

Kumlas 80-plussare blir mer digitala

– Vi vet att många äldre är digitala i dag, men för dem som inte känner sig bekväma med datorer och smarta telefoner växer sig det digitala utanförskapet hela tiden större. Genom att stödja Kumla biblioteks projekt vill vi bidra till att underlätta den enskildes vardag för att på så sätt motverka isolering och utanförskap i samhället, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

Kumla bibliotek och Väntjänsten i Kumla lånar ut surfplattor och ger digital handledning till den som är 80 år eller äldre, men på sikt kan även yngre pensionärer komma i fråga. Region Örebro län stödjer projektet med 47 500 kronor för att bryta det digitala utanförskapet.

 

– Jag tror det innebär en enklare vardag och en ökad trygghet för den som lär sig att uträtta bankärenden digitalt och att kontakta vården via 1177.se. Digitaliseringen ser jag som en nyckel till dagens samhälle, och jag är glad över att vi kan bidra i detta arbete, säger Torbjörn Ahlin.

 
divider image
 

Kalendern

 

27-28 okt
Gymnasiemässan 2021digital mässa där elever berättar om sin utbildning för andra elever och föräldrar. 

 

8 nov
Samtal om upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten

 

15  nov
Med språket i fokus I Örebro län kraftsamlar vi för att alla barn ska få en god start i livet där språket är en mycket viktig del. Välkommen till ett inspirationsseminarium för fördjupade språkfrämjande insatser för barn i förskoleålder.


16 nov
Arbetsterapeuternas utbildningsdag 2021 Dagen ger kunskap om rehabilitering vid nya diagnoser samt konkret användning och bedömning av vardagsteknik.

16 och 18 nov

Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige bjuder in till två heldagar med presentationer av förstudier.

 

17-18 nov
Konstdygnet 2021 Omställning, Återhämtning, Utveckling. Konstdygnet 2021 kretsar kring vad vi har lärt oss under pandemin och vad vi kan ta med oss in i framtiden.

 

19 nov
Örebro läns energi- och klimatdag med goda exempel på klimatfokuserad samhällsplanering och möjligheterna med förnybar energi. I år lanserar vi också ett nytt energi- och klimatprogram för 2021–2025 med mål som tar sikte på 2030.

21 nov

För arrangörsföreningar: Kurs om hållbar och smart kommunikation

 

23 nov
Nätverksträff för gruppledare i föräldraskapsstödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) 3-12 år

24 nov

Europaforum 2021: industrin i omställning

 

7 dec

7 år med Socialfonden: ”Vi ska förändra arbetsmarknaden” – Gjorde vi det? Socialfondens avslutningskonferens

 

14 dec
Utbildning i Reflekterande skrivande

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft