Ämne: Nyhetsbrev 4/2021 Kultur och ideell sektor

Anmälan öppen nu! Kurs i digitala verktyg och mötesplats för kulturskapare i Örebro län den 19–20 oktober
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 4/2021 Kultur och ideell sektor

 

Klicka på bilden för att spela filmen

 

Anmälan öppen nu! Kurs i digitala verktyg och mötesplats för kulturskapare i Örebro län den 19–20 oktober

Du som jobbar konstnärligt och skapande med kultur och är egenföretagare är välkommen på en tvådagarskurs i digital marknadsföring, att livestreama film, att bygga en webbshop och skapa en podd. Utbildningen har tagits fram av Ina Knutsson, samordnare digital kulturutveckling, utifrån samtal med en referensgrupp av fria kulturskapare i Örebro län. I klippet berättar Ina Knutsson om kursen.

Läs mer om kursens föreläsare och workshops och anmäl dig senast den 11 oktober.

 

Bakgrund: Kartläggningen Kultur i Örebro län under coronapandemin som Region Örebro län genomförde 2020 visade att kulturföretag och fria kulturskapare ser ett behov av digital utveckling och kompetenshöjning. 

 
divider image
 

Utlysning för organisationer och kulturskapare: satsningar för att öka pojkars deltagande i kulturaktiviteter

Pojkar som deltar i kulturaktiviteter: skapar konst, läser och dansar

 

Den 2 juni 2021 beslutade Region Örebro läns Kulturnämnd att göra en särskild satsning för att stimulera pojkars kulturdeltagande genom en öppen utlysning på 500 000 kronor till organisationer och kulturskapare i Örebro län. Nu kan organisationer, föreningar, företag, kulturskapare och kommuner i Örebro län som vill genomföra satsningar för att stärka pojkars kulturutövande söka upp till 150 000 kronor. Läs mer om utlysningen för pojkars kulturdeltagande och ansök senast den 1 oktober 2021.

 
divider image
 

Webbinarium den 21 oktober:

Cultural planning som verktyg för utveckling av landsbygd –praktiska tillvägagångssätt, metoder and perspektiv för samarbete på EU-nivå

 

Cultural planing tar fasta på kulturens betydelse i samhällsutvecklingen och är en alltmer efterfrågad metod. Cultural planning skapar samverkan över professionsgränser och kan kopplas till strategiskt arbete inom olika fält, till exempel översiktsplanearbete, näringslivsutveckling, kulturplanering eller visionsarbete. Framförallt är det en metod som bygger på lokalt engagemang och en kartläggning av den lokala platsens kulturrella kvaliteter.

 

Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner som arbetar med utvecklingsfrågor, företrädare för civilsamhälle och social ekonomi, kulturutövare och andra intresserade. Webbinariet ger tillfälle att utveckla perspektiv för samverkansmöjligheter i närtid! Program och anmälan till webbinariet Cultural planning den 21 okt.

Webbinariet är på engelska och arrangörer är REVES i samarbete Region Örebro län.

 
divider image
 

Film i skolan med Backa Studios "Med film är allt möjligt"

Filmkurs för pedagoger 30/9–1/10

Pedagoger på kulturskolor är välkomna till en tvådagars filmkurs med Backa Studios. Filmverksamheterna i Sörmland, Uppland och Örebro bjuder återigen in till en uppskattad lunch-till-lunchkurs. Denna gång med övernattning på Scandic Grand Örebro.

Begränsat antal platser. Anmäl dig här senast den 17 september

 
divider image
 

Skapa dans

Koreografitävling 9 oktober

Koreografitävlingen Skapa Dans riktar sig till dig som är mellan 14-22 år med anknytning till Örebro län. Tävlingen vill uppmuntra ungdomar till eget skapande i dans och visa på koreografisk kreativitet! Den 9 oktober 2021 är det dags för årets Skapa dans på nya Kulturkvarteret i Örebro.

Läs mer och anmäl dig senast 26 september

Dig it! Fortsättning Dig it! 20 år 2002-2001

Digit! skrivartävling 20 år!

Gillar du att skriva och går på högstadiet eller gymnasiet och bor i Örebro län? Då kan du vara med och tävla om fina priser i skrivartävlingen Digit! som pågår i september-oktober. För att vara med skriver du en text på årets tema: fortsättning.

Läs mer om tävlingen och skicka in ditt bidrag senast den 31 oktober

 
divider image
 

Samhällssamtal - En inkluderande arbetsmarknad

Hur skapar vi en inkluderande arbetsmarknad för unga som varken arbetar eller studerar? – Samhällssamtal 6 oktober

Idag finns det drygt fem tusen unga människor i Örebro län som varken arbetar eller studerar. Varför gör de inte det? Vilka är de och hur kan vägen till arbetsgivarna se ut? Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att hitta nya samarbeten och nya gemensamma lösningar.

Läs mer och anmäl dig till samhällssamtal den 6 oktober kl 15-17

Konstdygnet 17-18 november 2021 Örebro

Konstdygnet 17–18 november

Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt! Årets tema är Omställning, Återhämtning, Utveckling. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för oss människor. Detta blir tydligt under en längre tid med begränsningar och avsaknad av de möten med konsten som vi är vana att få.

Anmälan öppnar den 23 september

Läs om Konstdygnets residens för konstnärer och curator/konstkritiker

 
divider image
 

ÖSFF och vinnarna är...

 

Örebro Short Film Fest har korat sina vinnare
Örebro Short Film Fest, länets festival för regionala filmare har utsett sina vinnare. Årets festival som för andra året genomfördes online mellan den 1-4 september visade totalt fjorton kortfilmer från länet.

 

Festivalens tävlingsjury presenterade under fredagskvällen sina vinnare i de tre visningsklasserna.
Vinnare i klassen för regissörer mellan 16-19 år blev filmen FÅNGAD av Amanda Dybeck. Filmen producerades av Amanda under regionens feriepraktik för unga filmare. 

Vinnare i klassen för 20-26-åringar blev LÅT DET BRINNA av Adam Starsmark. Filmerna i dessa båda klasser har genom detta kvalificerats till att visas och representera Örebro län på den riksomfattande Novemberfestivalen i Trollhättan senare i år.
I den avslutande klassen för regissörer 27 år och äldre blev vinnaren dokumentärfilmen ETT SAMTAL MED FANNY av Marcus Carlsson.


Under onsdagskvällen den 8 september presenterades även mottagaren av festivalens kanske finaste pris, Örebro Short Film Award, som är en statyett formgiven av specialeffektmakaren Tobias Rubom. Priset tilldelas den film som vunnit störst gillande när juryns utslag och publikens röster vägts samman, och i år gick statyetten till filmen LÅT DET BRINNARegion Örebro län som huvudarrangör gratulerar alla vinnare.

 
divider image
 

Månadens författare september - Lars Andersson, Karlskoga

Månadens författare september

Månadens författare i september kommer från Karlskoga och heter Lars Andersson (se en film).
Lars debuterade som författare redan som 19-åring när han gav ut romanen "Brandlyra".

Läs mer om Lars Andersson och Månadens författare

 
divider image
 

Nytt om namn

 

Isak Bergström

Isak Bergström

Isak arbetar sedan i september som utvecklingsledare för musik och civilsamhälle. Närmast kommer han från juridikstudier på Örebro universitet. Tidigare har Isak varit verksam som musiker i tio år. Isak har även varit projektledare för Hela Sverige ska leva och engagerad i organisationer och styrelser under många år.

Magdalena Isaksson

Magdalena Isaksson

Magdalena vikarierar som utvecklingsledare dans under perioden augusti-december 2021. Tidigare har Magdalena undervisat i modern/nutida dans och arbetat på Dansshopen i Örebro. Magdalena är utbildad dansare vid Northern School of Contemporary Dance i Leeds, England. Vikariatet är på 50%.

Ina Knutsson

Ina Knutsson

Ina har under perioden april-december 2021 ett uppdrag som samordnare för en kurs i digital utveckling för kulturföretag och kulturskapare. Till vardags frilansar Ina som kreativ pedagog och skriver och spelar musik under artistnamnet Drottningen.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

 

Nya stöd att söka hos Region Örebro län

Två nya stödformer finns nu att söka: främjandestöd teater och stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning.

 

Främjandestöd teater
Du som är kulturaktör eller arrangör inom professionell teaterverksamhet kan söka stöd för att utveckla och stärka din kompetens inom teaterområdet. Stödet kan till exempel sökas för workshops, fortbildning eller till resebidrag för att delta i en kompetenshöjande aktivitet.

Läs mer och ansök om Främjandestöd teater

Stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning

Du som är arrangör och vill göra en extra aktivitet med koppling till ordinarie teaterföreställning kan söka stöd för kringarrangemang som ger ett mervärde. Stödet kan också användas för att arrangera teater i nya miljöer.

Läs mer och ansök om Stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning

 

Filmklappa

Nytt filmstipendium: Talent to Watch Örebro

Talent to Watch Örebro är ett nytt stipendium till nya röster och talanger som ännu inte etablerat sig eller hittat vägen in i svensk film. Stipendiet kan sökas både av dig som gjort film innan och dig som är nybörjare. Det viktiga är att du har en berättelse som ger nya perspektiv. Du kan få stipendiet för att göra en kortfilm eller ett nytt format inom fiktion. Filmen ska kunna vara klar senast sommaren 2022. Läs mer och ansök senast 15 oktober

 

billyktor från körande bilar på natten

Fortfarande möjligt att söka utvecklingsmedel social innovation under 2021

Är din organisation en civilsamhällesorganisation? Arbetar ni med projekt som ger samhällsnytta? Ni kan fortfarande söka stöd för innovativt utvecklingsarbete som bidrar till hållbar utveckling.

Läs mer och ansök om Utvecklingsmedel social innovation

 
divider image
 

Ansök om utvecklingsmedel kultur senast 31 oktober

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel, dock inte i vinstsyfte. Utvecklingsprojekt kan under ett uppbyggnadsskede få stöd maximalt tre gånger. Ansökan ska lämnas för ett år i taget.

Utvecklingsprojektet ska bidra till en kulturutveckling i ett långsiktigt perspektiv och vara länsövergripande. Antingen ska utvecklingen bedömas ha ett regionalt mervärde eller så ska projektet genomföras i flera kommuner, geografiskt sett. Det är viktigt att satsningen som du söker stöd för har flera finansiärer. Aktörer som får stöd via samverkansmodellen kan inte söka detta stöd.

Läs mer och ansök om Utvecklingsmedel - kultur senast 31 oktober

 

Övriga stöd inom dans, film samt bild och form
Ansökningar till Dansfrämjandestöd, Dansproduktionsstipendium, Filmproduktionsstipendium tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september. Främjandestöd bild och form tas emot vid två tillfällen per år: 15 maj och 15 september. Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar och Arrangemangstöd filmvisning handläggs löpande.

Läs mer om våra stöd

 

Abstrakt blå bild

Kreativa Europa 2021–2027
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kulturrådet tillsammans med Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för programmet. De ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer och ansök på Kulturrådets webbsida

 
divider image
 

Kalender

 

12 okt Föreläsning för folkbibliotek om HBTQI-frågor: Kommunikation som når fler

15 okt sista ansökningsdag Talent to Watch Örebro
15 okt sista ansökningsdag Utvecklingsmedel folkbibliotek

19-20 okt För kulturföretagare - kurs i digitala verktyg och mötesplats över genregränser

31 okt sista ansökningsdag Utvecklingsmedel kultur

17–18 nov Konstdygnet 2021

3–4 maj 2022 Save-the-date! Konferens om kultur och civilsamhälle för politiker och tjänstepersoner. Mer information kommer

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft