Ämne: Nyhetsbrev 3/2021 Kultur och ideell sektor

Nytt miljonstöd till professionell kultur i länet
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 3/2021 Kultur och ideell sektor

 

Nytt miljonstöd till professionell kultur. Klicka på bilden för att spela filmen

 

Nytt miljonstöd till professionell kultur i länet
Kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur kan ansöka om stöd mellan den 30 april och 21 maj. Sökande ska ha drabbats av negativ ekonomisk påverkan till följd av pandemin och får inte ingå i kultursamverkansmodellen. Kulturnämnden har frigjort 1 000 000 kronor för denna satsning utifrån resultat i den kartläggning om hur kulturen i Örebro län påverkats av pandemin som presenterades tidigare i år. Två områden pekas ut som särskilt viktiga för åtgärder: Kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur utan offentligt stöd och Digital utveckling inom kulturen i spåren av pandemin.

 

Aktuella för stödet är kulturskapare/kulturaktörer som arbetar med professionell kultur inom bild och form, dans, film, litteratur, teater, slöjd, kulturarv eller musik i Örebro län.

Läs mer och ansök senast den 21 maj om krisstöd för professionell kultur i Örebro län

I filmklippet ovanför berättar ordförande Torbjörn Ahlin och vice ordförande Eva-Lena Jansson om Region Örebro läns kulturnämnds beslut den 30 april.

 
divider image
 

Kulturrådet ska fördela ytterligare 880 miljoner i krisstöd
Den 21 april klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om extra krisstöd till kulturen. Av tilläggsbudgetens totalt 1,3 miljarder kronor extra till kulturen ska Kulturrådet fördela 876 miljoner. Pengarna ska främst förstärka stödet till särskilda behov i kulturlivet.

Cirka 1 300 ansökningar har kommit in till Kulturrådet när det gäller intäktsbortfall för inställda evenemang och 2 900 ansökningar till särskilda behov i kulturlivet. Sammanlagt har handläggarna på Kulturrådet alltså 4 200 ansökningar att gå igenom. I början av mars hade det kommit in ansökningar om krisstöd för fyra miljarder kronor och nu finns drygt 1,7 miljarder att fördela.

Läs nyheten (Kulturrådet 23 april 2021)

 
divider image
 

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2018-2021

 

Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022–2025

För två år sedan mottog Region Örebro län en särskild europeisk utmärkelse (REVES Excellence Award) för Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2018–2021. Region Örebro län reviderar och uppgraderar sina strategier i form av Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022–2025. Planen är nu ute på remiss och ska fastställas av regionfullmäktige senare i höst.
Läs mer och lämna synpunkter på remissversionen senast den 11 juni

 
divider image
 

Abstrakt blå bild

Kreativa Europa 2021–2027
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. 2021 är starten för en ny programperiod som innehåller olika insatser och stöd som kan sökas till och med 2027. Budgeten för Kreativa Europa 2021–2027 är 2,4 miljarder euro, en förstärkning på cirka 70 procent från föregående programperiod.

De första utlysningarna förväntas öppna i maj/juni.
Läs mer och ansök på Kulturrådets webbsida

 
divider image
 

Konstdygnet 17-18 november 2021 Örebro

Konstdygnet 17–18 november

Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt! Årets tema är Omställning, Återhämtning, Utveckling. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för oss människor. Detta blir tydligt under en längre tid med begränsningar och avsaknad av de möten med konsten som vi är vana att få.

Anmälan öppnar i september

Open call: Konstdygnets residens för konstnärer och curator/konstkritiker Ansök senast 20 maj

Niki Lindroth von Bahr: still ur The Burden

Open call/utlysning till dig som är konstnär

Region Örebro län bjuder in till ett Open call för yrkesverksamma konstnärer i Örebro län. Region Örebro län och föreningen Konstkonsulenterna i Sverige samarbetar med Statens konstråd om att genomföra portfoliovisningar för att köpa in konst från hela landet utifrån det uppdrag som Statens konstråd har från regeringen för budgetåret 2021.

Läs mer och ansök till portfoliovisning för Statens konstråd och andra aktörer. Ansök senast 11 juni

 
divider image
 

Scenkonst utanför tätort hösten-21 och våren-22

 

Föreställningar inom Scenkonst utanför tätort 2021-2022

Scenkonst utanför tätort erbjuder varje spelår ett utbud med professionell teater och scenkonst, speciellt anpassat för mindre scener och lokaler. Utbudet kan bokas av ideella föreningar och lokalhållare i Örebro län till ett subventionerat pris. Produktioner för hösten 2021 och våren 2022 är:
Aj! – Ett plåsterdrama, Bomaye! Maria, Bomaye!, Det kom så mycket emellan, Ful kan du va’ själv! sa Ankungen, Konsten att släppa taget, Nils Ferlin och Klarabohemerna och Varg Veum.

Läs mer om utbudet och skicka in er intresseanmälan senast den 23 maj

 
divider image
 

Månadens författare april: Charlotte von Mahlsdorf, Laxå

Månadens författare april

Månadens författare i april är tyskfödda Charlotte von Mahlsdorf som flyttade till brunnsorten Porla strax utanför Laxå 1997. Charlotte föddes 1928 i Tyskland, som man, men identifierade sig som kvinna. I september 2017 var det premiär på Länsteatern i Örebro för Jag är min egen fru, en monolog baserad på Charlotte von Mahlsdorfs livsberättelse, skriven av författaren Doug Wright.

Läs mer om Charlotte von Mahlsdorf och Månadens författare

Ansats: ett projekt för att stärka dansen. Foto: Håkan Larsson

Danskommuner – ny satsning för att stärka dansen

Region Örebro län har utsett Askersund, Degerfors och Hällefors till danskommuner mellan 2021–2023. Satsningen innebär att de tre kommunerna får 100 000 kronor var per år för att gynna och stärka den professionella dansen.

– Jag hoppas att det här ska sätta igång idéer och förverkliga drömmar, säger Johanna Ström, utvecklingsledare för dans.

Läs hela nyheten om Danskommuner

 
divider image
 

Illustration av Moa Graaf: förälder läser för bebis och barn

Gåvobok till alla nyfödda i länet

Med start i april i år får alla nyfödda barn i länet en gåvobok vid sitt första besök på barnavårdscentralen. Projektet Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år och vill uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn.

– Att tidigt väcka intresse för litteratur och högläsning i kombination med att prata, rimma och sjunga med sitt barn är viktigt när det kommer till barnets språkutveckling, säger Eva Carlbom, projektledare för Bokstart Örebro län.

Läs hela nyheten om gåvobok till alla nyfödda

 
divider image
 

två glada barn

För barn i årskurs 1–6: kulturkollo

Älskar du att måla, dansa, skriva, spela teater, skapa häftiga filmer eller vill du prova på cirkus? Då är Kulturskolans kulturkollo något för dig. Under fyra dagar får du utvecklas i just ditt favoritämne. Verksamheten, som sker under veckan 25 eller 26 är gratis.

Kulturkollot riktar sig till barn som är skrivna i Örebro kommun och som går i årskurs 1–6. Ämnena Film och Kreativt Skrivande är öppna för barn i HELA Örebro län då det sker i samverkan med Region Örebro län. Anmäl dig till kulturkollo senast 10 maj.

 
divider image
 

konferensdeltagare Foto: Fauxels, Pexels

Se webbinariet: Hur bygger vi en ökad tillit i välfärden?

Missade du webbinariet den 19 april? Nu finns det möjlighet att se det i lugn och ro när du har tid. Alla fyra delar av samhällssamtalen kommer att filmas och publiceras på webben. Samhällssamtalen arrangeras inom  inom ramen för Partnerskapet för sociala innovationer. Läs mer och se webbinariet Hur bygger vi en ökad tillit i välfärden?

Dansens dag

Digital dansens dag

Dansens dag den 29 april firades för andra året digitalt på Dans i Örebro läns YouTube kanal. Många av länets dansaktiva deltog genom sina inskickade dansfilmer. Tillsammans blev ett program på cirka 2 timmar. Bland de medverkande fanns dansaren Jessica Andrenacci som fått i uppdrag att göra så kallad pop-up dans. Denna bestod i att hon filmat sin solodans utomhus på olika platser i länet, bland annat i Hjulsjö, Askersund och Fjugesta. Se Jessica Andrenaccis pop-up danser på Youtube

 
divider image
 

Nytt om namn

 

Kathrin Jakobsson

Kathrin Jakobsson
Kathrin Jakobsson arbetar sedan den 19 april som utvecklingsledare inom Bild och form hos Kultur och ideell sektor, Region Örebro län, tillsammans med Ulrika Stigbäck. Parallellt har hon en tjänst som kommunikatör och administratör hos Hallsbergs församling. Tidigare har Kathrin arbetat inom bland annat utställningsproduktion och projektledning vid Örebro konsthall, Örebro läns museum och Hallsbergs kommun. Tjänsten som utvecklingsledare omfattar just nu 20% och kommer i september att övergå till 40%.

 

Kerstin Olsson

Kerstin Olsson
Kerstin Olsson kommer att med start i maj göra en utredning av länets bibliotekstransporter på uppdrag av Biblioteksutveckling Region Örebro län. Transporterna kostar årligen 250 000 kronor och underlättar ett medieflöde mellan folkbiblioteken i länet, till exempel fjärrlånehanteringen och möjligheten att låna medier på ett bibliotek och återlämna på ett annat. Utredningen ska ge förslag på förbättringar eller utvecklingsområden och ska vara klar senast i slutet av året.
Kerstin Olsson är tidigare regionbibliotekarie i Östergötland och kommer senast från ett uppdrag på Kungliga Biblioteket där hon samordnat den nationella satsningen ”Digitalt först med användaren i fokus”. Läs mer om utredningen av medietransporter

 
divider image
 

Stöd och stipendier

 

Nya stöd att söka hos Region Örebro län våren 2021

Tre nya stödformer finns att söka från och med våren 2021: främjandestöd bild och form, främjandestöd litteratur/litteraturstipendium och utvecklingsmedel social innovation.

 

målarverktyg

Främjandestöd bild och form
Från och med våren 2021 kan du söka stöd för utveckling av egen konstproduktion, stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller för egen utveckling. Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis medfinansiera ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer eller för workshops med professionella frilansande konstnärer.

Du kan söka två gånger per år, senast: 15 maj och 15 september.

Läs mer och ansök om främjandestöd bild och form

 

tre personer på bänk framför kollagevägg med bilder på litteratur, skrivande och läsning

Främjandestöd litteratur/litteraturstipendium

Från och med våren 2021 kan du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län söka ett litteraturstipendium. Sök stipendiet för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stipendiet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län. Det högsta beloppet som går att söka är 30 000 kronor.

Läs mer och ansök om litteraturstipendium senast den 31 maj

 

billyktor från körande bilar på natten

Utvecklingsmedel social innovation

Arbetar din organisation med projekt som ger samhällsnytta? Nu kan ni söka stöd för innovativt utvecklingsarbete som bidrar till hållbar utveckling. Använd stödet för att utveckla eller förverkliga nya idéer och nyskapande projekt där målet är långsiktiga och hållbara effekter för människor och samhälle. Projektet ska vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser.

Läs mer och ansök om Utvecklingsmedel social innovation

 
divider image
 

saxofonist, dansare och konstnär vid staffli

 

Ansök eller nominera till Kulturstipendium
Varje år delar Region Örebro län ut stipendium till yrkesverksamma kulturaktörer som genom sin kulturella gärning har anknytning till Örebro län. Stipendiet har som syfte att bidra till fortsatt utveckling av kultur i hela länet inom områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd och teater. Kulturstipendium tilldelas personer eller grupper mitt uppe i sin kulturella gärning och är en uppmuntran till fortsatt utövande.
Totalt fördelas 30 000 kronor per år till en eller flera kulturstipendiater. Ansökningsperioden öppnar i maj och sista ansökningsdag är 30 juni. Ansök eller nominera till kulturstipendium

 

Stöd inom dans och film
Ansökningar till Dansfrämjandestöd, Dansproduktionsstipendium, Filmproduktionsstipendium tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september. Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar och Arrangemangstöd filmvisning handläggs löpande.

Läs mer om våra stöd

 

Ansök om föreningsstöd

Nyheter inför föreningsstöd 2022:

• Ansökningsperioden för 2022 är öppen 1 mars – 30 juni, det vill säga att den är tidigarelagd jämfört med föregående år.
• Det går att söka om ettårigt eller treårigt stöd (med undantag för ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund som ansöker om ettårigt stöd).
• Ansökan ska göras via webbformulär. Ansökningar som lämnas in med tidigare års ansökningsblankett i word-format kommer inte att behandlas.

Ansök om föreningsstöd

 
divider image
 

Satsning på innovationer i krisens spår. Sök senast 11 maj

Vinnova satsar nu på innovationer i spåren av coronakrisen riktat mot kultur och besöksnäring, kollektivt resande, rehabilitering på distans och social oro. Erbjudandet riktar sig till initiativ som genom innovation kan stötta samhället i en utmanande tid och bidra till att ställa om branscher och områden för framtiden.

Nästa ansökningsomgång stänger den 28 september.

Läs mer och ansök (Vinnova)

Utlysning: Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle
Med utlysningen vill Vinnova ge utrymme för civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar att i tvärsektoriell samverkan bidra till en hållbar och jämlik samhällsutveckling. Det går att söka bidrag med 1-2,5 miljoner kronor per projekt med projektlängd max 24 månader.

Ansökan är öppen till den 15 juni.

Läs mer och ansök (Vinnova)

 
divider image
 

Timbanken - Få fem timmar med en expert. Region Örebro län

 

Fri affärsrådgivning för företagare

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. När du öppnar ett konto i Timbanken får du fem timmar gratis affärsrådgivning av en expert. Du väljer själv vad du vill fokusera på. Det kan exempelvis handla om hur du gör bättre affärer, syns mer eller jobbar smartare.

 
divider image
 

Corona

 

Samlad information med anledning av corona/covid-19

 

För dig som driver företag

verksamt.se/orebrolan får du som bor i Örebro län en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Samlad information till företag till följd av coronaviruset (verksamt.se).

 

För kulturaktörer och civilsamhälle

Du som är kulturaktör, aktiv i någon förening eller ansvarig för verksamhet inom kultur och fritid: Här hittar du information från myndigheter och organisationer.

 
divider image
 

Kalender

 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft