Ämne: Nyhetsbrev 1/2023 Kultur och ideell sektor

Ny kulturnämnd, remissversion av ny kulturplan och nya möjligheter att söka olika slags stöd med mera. Mycket nöje i läsningen av årets första nyhetsbrev!
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 1/2023 Kultur och ideell sektor

 

Klicka på bilden för att se filmklippet: Kultur - för en hållbar framtid (kortversion)

 

Region Örebro läns uppdrag inom kultur och civilsamhälle

Har du någon gång haft en stark kulturupplevelse? Du kanske har sett en gripande film eller ett vackert konstverk? Eller har du någon gång velat förändra samhället tillsammans med andra människor? Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser, att skapa kultur och att delta i föreningsliv och civilsamhälle. Det regionala kulturuppdraget innebär att arbeta för ett fritt och dynamiskt professionellt kulturliv och möjliggöra för invånare och besökare att ta del av olika slags kultur i hela vårt län. Det regionala civilsamhällsuppdraget handlar om att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle i länet genom att stödja men inte styra civilsamhällets organisationer.

I två filmer får du möta några aktörer som möjliggör kultur för barn och en mer hållbar framtid genom folkbildningen

 
divider image
 

Torbjörn Ahlin

Ny regional kulturnämnd

Sedan första januari 2023 har Region Örebro län en ny kulturnämnd med Torbjörn Ahlin (C) som ordförande. Kulturnämnden bereder och beslutar frågor som berör kultur och civilsamhälle. Bland annat beslutar kulturnämnden om fördelning av ekonomiskt stöd till exempelvis: Kultursamverkansmodellen och annan regionalt finansierad kultur, studieförbund och föreningar.

 
 
divider image
 

Fotokollage av byggnaderna där länsteatern, länsmuseet, arkivcentrum och länsmusiken har sin verksamhet

118 miljoner till länets kulturaktörer

Region Örebro län ska dela ut cirka 118 miljoner kronor till länets kulturaktörer. Det fattade kulturnämnden beslut om vid sammanträdet den 7 februari.

- De aktörer som nu får ekonomiskt stöd är alla viktiga för länets kulturliv. Vår förhoppning är att pengarna ska användas för att stärka och vidareutveckla de fina verksamheter som finns i länet så att alla invånare även i fortsättningen kan njuta av kulturella upplevelser av hög klass, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 
divider image
 

Händer som sträcker sig, målning

 

Lämna synpunkter på förslaget om ny regional kulturplan

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget av den regionala kulturplanen som ska gälla 2024-2027. Skicka dina synpunkter senast den 28 april.
Med stöd i inkomna remissvar presenteras ett nytt förslag på regional kulturplan för kulturnämnden i juni.  Ett slutligt förslag beslutas i regionfullmäktige den 10 oktober. Den nya regionala kulturplanen gäller från 1 januari 2024.

 
divider image
 

Kulturkarta Örebro län

Kulturkarta Örebro län

Letar du efter en lämplig scen eller annan plats för ditt kulturarrangemang? Eller vill du veta var i länet du kan ta del av konstutställningar? Kulturkartan visar det rika utbudet av kultur och kulturella mötesplatser i Örebro län. I kartan kan du till exempel söka efter närmaste bibliotek, biograf, kulturskola eller andra samlingslokaler runt om i länet.
Genom kulturkartan kan du hitta kultur eller platser för kulturarrangemang som passar dig!

 
divider image
 

Ungdomar i festivalparad i grönskande stadsmiljö

2141 steg och sju andra projekt har fått stöd

I december i fjol beslutade Kulturnämnden att dela ut 750 000 kronor till åtta olika projekt för att stärka den regionala kulturutvecklingen. Några av projekten är dansföreställningen 2413 steg och Ung kultur möts som är en mötesplats och festival för kreativa unga. Projekten kommer att äga rum i en majoritet av länets kommuner under 2023. Här kan du läsa hela listan med beviljade projekt. Håll utkik framöver så kanske du stöter på något av dem!

Foto: © Sabrina Plantin/UKM Sverige

 
divider image
 

Gruppbild på några av personerna som är med i Partnerskapet för sociala innovationer

Finns det något du vill förändra?

Har du en idé som kanske kan utveckla samhället och komma till nytta för många?

Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) är ett nätverk för att motverka sociala problem och utanförskap i samhället. Organisationer i civilsamhället är välkomna att vara med för att mötas, dela kunskap och möjliggöra framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer. Tillsammans utvecklar vi idéer och initiativ och sprider kunskap för att göra nytta för samhället och invånare. En viktig del är att hjälpa till att hitta finansiering för att förverkliga idéer och inivitativ. Nästa nätverksträff är på temat artificiell intelligens "Vad är AI egentligen?" den 31 mars på Karlskoga bibliotek. Anmäl dig redan nu!

 
divider image
 

Nytt om namn

Sebastian Ingemarsson

Sebastian Ingemarsson

Från januari och 20 veckor framåt gör Sebastian Ingemarsson, 34 år, sin praktik på område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län.

- Jag kommer arbeta med civilsamhällsfrågor och framför allt med frågor rörande sociala företag. Just nu läser jag sjätte och sista terminen på Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet. 

Sebastian är tidigare utbildad skådespelare vid Calle Flygares teaterskola i Stockholm och har bland annat arbetat som ventilationstekniker. På fritiden spelar han schack och gitarr.

- Det blir en hel del film- och serie-tittande också, berättar han.

 
divider image
 

Nya rapporter

 

Delaktighet i kulturlivet i Norden - en kunskapsöversikt från Myndigheten för kulturanalys

Stora skillnader i vilka som deltar i kulturlivet i Norden

Det är stora skillnader i vilka som deltar i kulturlivet i Norden. Framför allt deltar högutbildade mer än lågutbildade, kvinnor mer än män och storstadsbor mer än människor på mindre orter. Forskningen pekar på såväl strukturella hinder som människors skilda preferenser när skillnaderna ska förklaras. Det är några av resultaten i en kunskapsöversikt som Kulturanalys Norden publicerade i december 2022.

 
 
divider image
 

Stöd och stipendier

Culture Moves Europe

Kreativa Europa: Culture Moves Europe

Den 10 oktober lanserade European Comission det nya mobilitetsprogrammet inom Creative Europe och en första utlysning öppnade. Om du missade lanseringen går den att se i efterhand. Programmet ska möjliggöra resor och utbyte för konstnärer, kreatörer och kulturprofessionella. Ansökan kan skickas in löpande fram till den 31 maj 2023.

 

Region Örebro läns stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och individuella stöd i form av stipendier.

 

Mentorskap kultur Sök mentorskapsprogrammet senast 1 mars www.regionorebrolan.se/mentorskapkultur

Mentorskapsprogram kultur – sök senast 1 mars

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla?
I så fall erbjuder Region Örebro län mentorskapsprogram inom flera kulturområden.
Genom programmet kan du få hjälp att utveckla en konstnärlig idé, bredda dina färdigheter eller fördjupa dina kunskaper inom ditt konstområde. Programmen syftar till att stödja och utveckla ditt konstnärskap, stimulera lärande, ta till vara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion.

Du som kan söka är en kulturaktör verksam inom bild och form, film, litteratur eller teater, är folkbokförd i Örebro län och över 18 år.

 

Open Call Musik- och kompositionsresidens vid Ställbergs gruva 2023 Ansök senast 6 mars

Musikresidens vid Ställbergs gruva – sök senast 6 mars

Region Örebro län utlyser tillsammans med Ställbergs gruva två residens för länets professionella musiker och kompositörer. I pandemins spår vill vi ge professionella musikskapare en möjlighet till arbetsro och musikalisk utveckling. Residenset äger rum på plats vid Ställbergs gruva den 15-27 maj 2023.

 

Inom kort utyser vi även två musikresidens i samarbete med Karlskoga folkhögskola - håll utkik här!

 

Barn håller bok på bibliotekets barnavdelning

Utvecklingsmedel – folkbibliotek

Utvecklingsmedel till folkbibliotek ska stimulera och stödja utveckling av Örebro läns folkbibliotek utifrån prioriteringar och mål i kulturplanen och biblioteksplanen.

Läs om vilka bibliotek och projekt som fått stöd under 2022.

Kvinna med t-shirt med texten Fritidsbanken vid skidor för utlåning

Stöd för sociala innovationer

Arbetar din organisation med något nytt för att skapa samhällsnytta? Stödet till civilsamhällsorganisationer i länet som vill arbeta innovativt är öppet för ansökningar!

Läs om vilka organisationer som fick stöd för sociala innovationer under 2021.

 

re:START – sök stipendium och bidra till en bättre värld!

Har du en idé som kan bidra till ökad social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet? Nu har du som är student eller ung i Örebro län chans att få upp till 10 000 kronor för att testa din idé i verkligheten.

Coompanion Mälardalen, Örebro universitet och Region Örebro län stöttar dig som är mellan 18 och 35 år och bor i Örebro län – eller är student vid Örebro universitet – och som vill göra en insats mot våra gemensamma samhällsutmaningar i stort och smått.

 
divider image
 
 

 

Håll utkik i Region Örebro läns kalender på webben! Där annonserar vi löpande kommande arrangemang.

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft